KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Mieszkanie dla młodych – zmiany 2015

FacebookTwitter

Domek z rodzinąW końcu się doczekaliśmy. Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy regulującej funkcjonowanie programu Mieszkanie dla młodych weszła w życie. Obowiązujące od 1 września 2015 roku prawo zmienia między innymi te aspekty MDM, które były najgłośniej krytykowane. Z pewnością takim był fakt nieuwzględnienia w programie dopłat lokali mieszkalnych z rynku wtórnego.

Bez wątpienia największymi wygranymi tej nowelizacji są rodziny wielodzietne. Zyskają one znacznie większe dofinansowanie wkładu własnego. Prawodawca ponadto bardziej pobłażliwym okiem popatrzył na kwestię ograniczeń wiekowych kredytobiorców mających na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci.

Oto, jakie szczegółowe zmiany w programie Mieszkanie dla młodych pojawiły się w omawianej ustawie.

Wyraźne zmiany nastąpiły w tych przepisach, które określają wysokość dofinansowania wkładu własnego. Do tej pory wysokość dofinansowania wynosiła 10 lub 15% tzw. wartości odtworzeniowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego, przy założeniu, że dopłaty można uzyskać maksymalnie za 50 metrów kwadratowych zakupionego lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo, jeżeli kredytobiorcy urodziłoby się 3 lub kolejne dziecko w okresie pierwszych pięciu lat od nabycia lokalu mieszkalnego, wtedy uzyskiwał on prawo do dodatkowych 5% kwoty wartości odtworzeniowej celem wcześniejszej spłaty kredytu.

Czym jest wspomniana wcześniej wartość odtworzeniowa? Jest to iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania oraz aktualnie obowiązującego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego mieszkania znajdującego się w określonej lokalizacji (z podziałem na województwa, miasta wojewódzkie, gminy sąsiadujące z miastami wojewódzkimi oraz pozostałe gminy). Jak zatem wygląda obecnie poziom dopłat wedle znowelizowanych przepisów o MDM?

Siatka dopłat została rozszerzona - w tej chwili poziom dopłat wynosić może 10, 15, 20 oraz 30% tzw. wartości odtworzeniowej.

  • dopłaty w wysokości 10% wartości odtworzeniowej mogą uzyskać single oraz małżeństwa bezdzietne;
  • dofinansowanie w wysokości 15% wartości odtworzeniowej dostaną osoby i rodziny z jednym dzieckiem;
  • dopłatę do wkładu własnego na poziomie 20% wartości odtworzeniowej otrzymają osoby i rodziny z dwójką dzieci;
  • na dopłaty w wysokości 30% wartości odtworzeniowej mogą z kolei liczyć osoby i rodziny z trójką i więcej dzieci.

W dalszym ciągu osoby i rodziny, którym w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości urodzi się 3 lub kolejne dziecko, otrzymają dodatkowe 5% na pokrycie kosztów wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytowego.

Do tej pory dopłaty przysługiwały na 50 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Od września stawki dopłat są bardziej zdywersyfikowane – uzależnione one są od rodzaju nieruchomości oraz liczby dzieci. Powierzchnia mieszkania objęta dopłatą do wkładu własnego wynosi 50 m. kw. dla osób i rodzin posiadających nie więcej niż dwójkę dzieci, natomiast w przypadku kredytobiorców z trójką lub więcej dzieci wynosi ona 65 metrów kwadratowych. Z kolei w przypadku domów maksymalna powierzchnia objęta dopłatą dla wszystkich beneficjentów programu MDM jest jednakowa i wynosi 70 metrów kwadratowych.

Najważniejszą i najbardziej wyczekiwaną zmianą jest jednak uwzględnienie w programie Mieszkanie dla młodych mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. Była to bodaj najważniejsza bolączka programu MDM, sprawiająca, że w niektórych lokalizacjach dostępność lokali spełniających wymogi MDM była niemal zerowa.

Pojawiła się także zmiana dotycząca limitów wiekowych. Do tej pory obowiązywała zasada, iż w każdym przypadku wiek kredytobiorcy (lub wiek najmłodszego kredytobiorcy - w przypadku większej ich liczby) nie może przekraczać 35 lat. Jednak od 1 września osoby mające na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci nie muszą już mieć mniej niż 35 lat. Tacy kredytobiorcy mogą występować o dofinansowanie MDM bez obaw o niespełnianie kryterium wiekowego.

Możliwość zakupu i kredytowania z dopłatą takich nieruchomości nie oznacza jednak, że od teraz możemy na kredyt MDM nabywać jakikolwiek lokal mieszkalny z tzw. drugiej ręki. W dalszym ciągu obowiązują przecież limity ceny metra kwadratowego dla danej lokalizacji, którego przekroczenie powoduje niemożność dofinansowania zakupu takiego mieszkania na kredyt. Co więcej, limity te są znacznie bardziej restrykcyjne w przypadku mieszkań z rynku wtórnego, aniżeli przy mieszkaniach kupowanych od deweloperów (obowiązuje bowiem w ich przypadku niższy współczynnik będący składową wartości odtworzeniowej - 0,9 zamiast 1,1).