KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Mieszkanie dla młodych – szczegóły oferty w PKO BP

FacebookTwitter

Rodzinka

W naszym niedawnym artykule opisywaliśmy, że bank PKO BP jako pierwszy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w myśl której kredyt w PKO BP będzie mógł być oferowany w ramach programu Mieszkanie dla młodych.

W komunikacie Banku PKO BP dotyczącym podpisania umowy z BGK zawarta była także informacja o spodziewanej dacie wprowadzenia MdM do oferty tej instytucji – 2 styczeń 2014.

Trzeba przyznać, że PKO BP należycie wywiązał się z obietnicy wprowadzenia kredytu Mieszkanie dla młodych z początkiem 2014 roku – właśnie opublikował on szczegóły dotyczące tego produktu.

Jakie są więc zasady udzielania kredytu MdM w PKO BP? Przedstawiamy je poniżej.

Mieszkanie dla młodych (MDM) w PKO BP

Dla kogo przeznaczony jest MdM

Program MdM przeznaczony jest on dla osób w wieku do 35 lat (w przypadku gdy o dofinansowanie stara się kilku kredytobiorców – decyduje wiek najmłodszego z nich). Mogą to być osoby pozostające w związku małżeńskim, osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe – tzw. single jak również osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci. Kredyt będzie udzielany tylko tym osobom, które kupują swoje pierwsze mieszkanie lub dom.

Jaką nieruchomość można kupić?

W ramach MdM można finansować tylko mieszkanie lub dom zakupione na rynku pierwotnym, zlokalizowane na terenie Polski i zasiedlone po raz pierwszy, których przeznaczeniem jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Istnieją specjalne limity powierzchni użytkowej mieszkania lub domu uprawniające do starań o dofinansowanie Mieszkanie dla młodych:

a) Mieszkanie – maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkania nie może być większa niż 75 metrów kwadratowych (lub 85 metrów kwadratowych - w przypadku osób wychowujących w dniu złożenia wniosku kredytowego przynajmniej 3 dzieci)

b) Dom – maksymalna powierzchnia użytkowa domu nie może być większa niż 100 metrów kwadratowych (lub 110 metrów kwadratowych - w przypadku osób wychowujących w dniu złożenia wniosku kredytowego przynajmniej 3 dzieci)

Ponadto cena 1 metra kwadratowego takiego mieszkania czy domu nie może przekroczyć wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego obowiązującego w danej gminie (w której znajduje się dana nieruchomość). Wykaz limitów cenowych  MdM znaleźć można pod adresem /mieszkanie-dla-mlodych/mieszkanie-dla-mlodych-2014-limity-cenowe-mdm.html.

Podstawa naliczania dofinansowania

Podstawą do naliczania dofinansowania jest powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu nie wyższa niż 50 metrów kwadratowych.

Waluta

Kredyt MdM udzielany jest wyłącznie w polskich złotych.

Minimalny okres spłaty

Kredyt przyznawany w ramach programu Mieszkanie dla młodych udzielany jest na okres wynoszący przynajmniej 15 lat. Nie ma możliwości uzyskania finansowania przy krótszym niż 15 lat okresie kredytowania.

Najdłuższy okres spłaty

Maksymalny okres spłaty kredytu oferowanego w PKO BP wynosi 35 lat

Minimalny wkład

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach MdM w PKO BP należy posiadać wkład własny w wysokości przynajmniej 5% wartości nieruchomości. Innymi słowy maksymalna wysokość kredytu MdM udzielanego w PKO BP wynosi 95% wartości nieruchomości.

Rodzaje rat

Kredyt MdM udzielany jest zarówno w ratach równych (raty annuitetowe) jak i ratach malejących.

Prowizja

Aktualnie PKO BP oferuje kredyt MdM na warunkach promocyjnych. Promocyjna prowizja kredytowa wynosi 0%. Warunkiem jej uzyskanie jest wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji oferowanego przez PKO BP wynosi ono 3,25% wartości kredytu MdM.

istnieje również możliwość wybrania wariantu bez konieczności wykupienia tego ubezpieczenia. W takim przypadku kredytobiorca będzie zobowiązany do opłacanie prowizji w wysokości 2% wartości kredytu.

Marża bankowa

W ramach programu Mieszkanie dla młodych bank oferuje atrakcyjną marżę . Dotyczy to zwłaszcza wariantu bez prowizji (ale z koniecznością wykupienia ubezpieczenia) - w takim przypadku wysokość marży w pierwszym roku spłaty wynosić będzie 1,20%. W pozostałych latach marża kształtować się będzie na poziomie 1,45%.

Natomiast w przypadku wyboru wariantu bez ubezpieczenia (ale z prowizją 2%), marża kredytu MDM w całym okresie kredytowania wynosić będzie 1,64%.

Ponadto do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości marża ulega podwyższeniu o 0,9 punktu procentowego.

Wcześniejsza spłata

Bank PKO BP nie pobiera prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu udzielanego w ramach programu MdM, pod warunkiem, że środki na wcześniejszą spłatę pochodzą z dofinansowania za pośrednictwem dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Natomiast w pozostałych przypadkach prowizja ta wynosi:

  • 1,5% nadpłacanej kwoty (w przypadku spłaty w ratach równych) - przez pierwsze 3 lata spłaty
  • 2,0% nadpłacanej kwoty (w przypadku spłaty w ratach malejących) – jednak nie mniej niż 200 PLN

Mechanizm bilansowania

Mechanizm ten polega na bilansowaniu kredytu MdM środkami finansowymi zgromadzonymi przez kredytobiorcę na Rachunku ROR. To w konsekwencji pozwala na obniżenie płaconych odsetek. Oszczędności znajdujące się na rachunku bilansującym powodują obniżenie podstawy obliczania odsetek, w rezultacie zmniejszając koszty kredytu. Mechanizm bilansowania jest usługą opcjonalną.

Kredyt MDM dostępny tylko w dwóch bankach

Jak na razie PKO BP jest jednym z dwóch banków oferujących kredyty z dopłatą skarbu Państwa w ramach programu MDM. Drugim bankiem który podpisał umową z BGK i od 2 stycznia 2014 oferuje finansowanie w ramach MDM jest Pekao SA. Warunki i charakterystykę kredytu na mieszkanie w ramach MDM opublikowaliśmy tutaj.