KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Mieszkanie dla młodych w Pekao SA – styczeń 2014

FacebookTwitter

logo_peo3_oddz Program Mieszkanie dla młodych dopiero raczkuje na rynku kredytowym. Co prawda Bank Gospodarstwa Krajowego – instytucja zarządzająca środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację dopłat do kredytów - szacuje, że do programu MDM przystąpi kilkanaście instytucji finansowych. Kilka dni temu opublikowaliśmy listę banków, które planują przystąpić do programu Mieszkanie dla młodych.

Jednakże jak do tej pory jedynie 2 banki komercyjnie oficjalnie oferują kredyty z dopłatą MDM – to PKO BP oraz Pekao SA – dwa największe banki komercyjne działające w naszym kraju. Przed trzema dniami szczegółowo scharakteryzowaliśmy kredyt MDM oferowany przez Bank PKO BP.

Pora na zaprezentowanie warunków udzielania kredytu Mieszkanie dla młodych u jego największego konkurenta – Pekao SA.

Jak wynika z opublikowanego na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego wykazu instytucji kredytujących przyjmujących wnioski w ramach programu Mieszkanie dla młodych (stan na 4 stycznia 2014), Pekao SA przystąpił do MdM 20 grudnia 2013, a więc w tym samym czasie co PKO BP. Co więcej, Pekao SA podobnie jak PKO BP, przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach MDM od 2 stycznia 2014 roku.

Warunki uzyskania MDM

Osoba chcąca uzyskać kredyt MDM w Pekao SA przede wszystkim musi spełnić odpowiednie warunki określone w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013, poz. 1304). Najważniejsze kwestie tego dotyczące opisywaliśmy w artykule Mieszkanie dla młodych w 2014 roku, opublikowanym kilka tygodni temu.

Oprócz powyższych warunków cena metra kwadratowego nabywanego mieszkania nie może przekroczyć wartości określonych dla poszczególnych województw (z podziałem na stolice województw, gminy sąsiadujące ze stolicami oraz pozostałe gminy) – opublikowaliśmy je w tekście Mieszkanie dla młodych 2014 - limity cen MDM.

Ponadto warunkiem skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach MDM w Pekao SA jest posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, zadeklarowanie systematycznych wpływów wynagrodzenia na powyższe konto a także skorzystanie z karty kredytowej Pekao SA.

Najważniejsze parametry:

  • Minimalny okres – 15 lat;
  • Maksymalny okres – 30 lat;
  • Maksymalna kwota – 95% wartości nieruchomości;
  • Marża bankowa – 1,99%;
  • Prowizja kredytowa – 1,99%.

Porównanie kredytów MdM w Pekao SA oraz PKO BP wskazuje na to, że PKO BP oferować będzie kredyt w ramach programu Mieszkanie dla młodych z atrakcyjniejszą marżą. Natomiast atutem propozycji przedstawionej przez Pekao SA bardziej liberalnie obliczana zdolność kredytowa. Z kolei na tym samym poziomie prezentuje się wysokość wkładu własnego koniecznego do uzyskania dopłaty w ramach MDM – wynosi on 5% wartości nabywanego mieszkania bądź domu.