KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Zmiany w kredytach hipotecznych w 2015 roku

FacebookTwitter

Dom i kluczeNiedawno rozpoczęty 2015 rok przynosi wiele zmian na rynku finansowym. Nie omijają one również kredytu hipotecznego, który w ostatnich latach corocznie był przedmiotem pewnych modyfikacji w zakresie obowiązujących przepisów.

W niniejszym artykule przedstawiamy zmiany w zasadach udzielania kredytów hipotecznych w 2015 roku. Częściowo weszły one w życie na początku stycznia, jednak w pewnych wypadkach zostaną one wprowadzone w najbliższych miesiącach. Ponadto zwracamy uwagę na prawdopodobne zmiany na rynku finansowym, które mogą istotnie wpływać na oprocentowanie tych produktów.

Wkład własny

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów pod zastaw w zakresie wysokości wymaganego wkładu własnego. Jest to pokłosie wprowadzonej w połowie 2013 roku nowelizacji Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. W myśl zapisów tejże Rekomendacji, od początku tego roku banki mogą udzielać takich kredytów tylko tym osobom, które posiadają wkład własny w wysokości przynajmniej 10% wartości nieruchomości. Przykładowo: jeżeli starasz się o kredyt na zakup mieszkania, które warte jest 250 000 złotych, to idąc do banku po kredyt, powinieneś posiadać 25 000 złotych własnych oszczędności, które stanowić będą Twój wkład własny w finansowanie zakupu tej nieruchomości.

Nie wszystkie jednak banki zadowolą się wkładem własnym na poziomie 10%. Część banków ma bowiem znacznie bardziej restrykcyjne zasady udzielania kredytów i wymaga udziału własnego w wysokości przynajmniej 20% wartości nieruchomości. W poniższej tabeli znajdziesz porównanie minimalnej wysokości wymaganego wkładu własnego oraz maksymalnego LTV (relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu) w poszczególnych bankach.

BankMinimalny wkład własnyMaksymalny poziom LTV
Alior Bank 10% wartości nieruchomości 90%
Bank BGŻ 10% wartości nieruchomości 90%
Bank BPH 20% wartości nieruchomości 80%
Bank Millennium 10% wartości nieruchomości 90%
Bank Pocztowy 10% wartości nieruchomości 90%
BZ WBK 10% wartości nieruchomości 90%
BNP Paribas 10% wartości nieruchomości 90%
BOŚ Bank 10% wartości nieruchomości 90%
Citi Handlowy 10% wartości nieruchomości 90%
Credit Agricole 10% wartości nieruchomości 90%
Deutsche Bank 10% wartości nieruchomości 90%
Eurobank 10% wartości nieruchomości 90%
Getin Noble Bank 10% wartości nieruchomości 90%
ING Bank Śląski 20% wartości nieruchomości 80%
mBank 10% wartości nieruchomości 90%
Pekao SA 10% wartości nieruchomości 90%
PKO BP 10% wartości nieruchomości 90%
Plus Bank 10% wartości nieruchomości 90%
Raiffeisen Polbank 10% wartości nieruchomości 90%

Należy pamiętać o tym, że aktualnie obowiązujący wymóg posiadania wkładu własnego w kolejnych latach będzie w dalszym ciągu zmieniany. Nie trzeba chyba dodawać, że zmiany polegać będą na dalszym podwyższaniu wysokości tego parametru. Szerzej opisywaliśmy to kilka tygodni temu zamieszczając harmonogram zmian w wysokości wkładu własnego w artykule "Przygotuj wyższy wkład własny" (link do artykułu).

Ubezpieczenie kredytu

Osoby starające się w banku o kredy bardzo często stają w obliczu konieczności wykupienia ubezpieczenia lub ubezpieczeń narzuconych i wymaganych przez bank. Jednakże jeszcze w zeszłym roku, bo 24 czerwca KNF przyjęła Rekomendację U, która zajmuje się kwestią dobrych praktyk w zakresie tzw. bancassurance. Wspomniana Rekomendacja U nakazuje bankom wycofanie się z narzucania klientom określonego ubezpieczenia do dnia 31 marca 2014. Od tego momentu każdy kredytobiorca starający się między innymi o kredyt mieszkaniowy czy jakikolwiek inny kredyt pod zastaw nieruchomości, będzie miał możliwość wyboru ubezpieczyciela.

Dofinansowanie MDM

Program MDM, który wszedł w życie 1 stycznia ubiegłego roku nie zawojował rynku kredytowego. Wynika to w dużej mierze ze zbyt restrykcyjnego podejścia twórców ustawy o finansowym wsparciu młodych w nabywaniu własnego mieszkania, skutkującego po pierwsze znacznie mniej korzystnymi poziomami dopłat w porównaniu z programem Rodzina na swoim, oraz z bardzo małą dostępnością mieszkań i domów kwalifikujących się do starań o kredyt w ramach programu MDM. W tym roku ma się to jednak zmienić.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nowelizację stosownej ustawy, która w najbliższym czasie trafi pod obrady Sejmu. Zmiany do stosownej ustawy między innymi spowodują wzrost wysokości dopłaty do wkładu własnego - w zależności od liczby posiadanych dzieci. Osoby posiadające dwójkę dzieci będą mogły liczyć na dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 20% (a nie jak w chwili obecnej - 15%). Przy trójce dzieci takie dofinansowanie mogłoby natomiast maksymalnie wynieść 25%. Szczegółowa wysokość dopłat w ramach programu MDM w zależności od liczby posiadanych dzieci przedstawiona została w poniższej tabeli.

Wysokość dopłaty do wkładu własnego w ramach MDMAktualnie obowiązującaObowiązująca po zmianach w 2015 roku
Single i bezdzietne małżeństwa (pary) 10% 10%
Małżeństwa z jednym dzieckiem 15% 15%
Małżeństwa z dwojgiem dzieci 15% 20%
Małżeństwa z trójką dzieci (lub z większą ich liczbą) 20% 25%

Dalszy spadek stóp procentowych

Na początku stycznia 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych. Nie zmienia to faktu, iż w dalszym ciągu sytuacja ekonomiczna panująca w naszym kraju będzie skłaniać do rozważenia ewentualności dalszych obniżek stóp. Jest to tym bardziej prawdopodobne chociażby z powodu w dalszym ciągu panującej w naszym kraju deflacji. Jeżeli więc obecnie widoczna sytuacja makroekonomiczna nie ulegnie zmianie, to można się spodziewać, iż w najbliższych miesiącach RPP zdecyduje się dokonać przynajmniej jednej lub nawet dwóch obniżek stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego. W efekcie, podstawowa stopa procentowa, zwana także stopą referencyjną, wynieść w tym roku może 1,75 lub nawet 1,50%. Nie trzeba chyba dodawać, że korzystnie wpłynie to na oprocentowanie kredytów w złotych.

Prawdopodobny wzrost marż

Niestety, spodziewanej obniżce stóp procentowych towarzyszyć będzie najprawdopodobniej dalszy wzrost marż bankowych. Postępujące zwiększanie się wysokości marż obserwujemy już od kilkunastu miesięcy i nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał się odwrócić. Co więcej, wspomniane wcześniej zmiany w zasadach udzielania ubezpieczeń wynikające z Rekomendacji U, na tyle uszczuplą dochody banków, że z pewnością będą one chciały sobie zrekompensować te straty właśnie poprzez podwyżkę marż.

Działania w sprawie frankowiczów

Uwolnienie sztywnej relacji franka do euro przez Narodowy Bank Szwajcarii w połowie stycznia 2015 roku spowodowało znaczące umocnienie franka szwajcarskiego i gwałtowny wzrost jego kursu względem złotówki (w pewnym momencie frank kosztował nawet 5,20 zł). To jeszcze bardziej zwiększyło problemy osób, które przed laty zaciągnęły kredyt we frankach po znacznie niższym, niż teraz, kursie tej waluty (w ekstremalnych sytuacjach - w przypadku kredytobiorców, który uzyskali kredyty we frankach w połowie 2008 roku – kurs franka w momencie zaciągania takiego zobowiązania wynosił niespełna 2 złote). W efekcie, drastycznie wzrósł poziom zadłużenia takich kredytobiorców – w pewnych wypadkach mają oni w tej chwili do oddania bankowi o kilkadziesiąt procent więcej, aniżeli wynosi wartość kupionej na kredyt nieruchomości. Jeżeli kurs franka szwajcarskiego będzie się przez dłuższy czas utrzymywał na poziomie przekraczającym 4 złote, to spodziewać się można silnej presji na banki ze strony posiadaczy takich kredytów. Jest to bardziej zrozumiałe, ponieważ nie wszystkie banki skłonne były uwzględniać w ustalaniu aktualnego oprocentowania kredytów obecnie panujących ujemnych stóp procentowe dla franka szwajcarskiego.

Problemem tym zajęła się także Komisja Nadzoru Finansowego, która zaczyna wywierać presję na banki, aby honorowały ujemne stawki LIBOR. Zainteresowanie niekorzystną sytuacją posiadaczy kredytów we frankach wykazuje także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przyglądać się będzie temu, czy w działaniach banków wobec osób zadłużonych we frankach nie zostały naruszone szeroko pojęte interesy konsumentów. Temat „frankowiczów,” na którym skupia się uwaga mediów, przyciągnął również polityków, którzy mają rozmaite propozycje dotyczące rozwiązania kwestii kredytów frankowych . Koniec końców, w dniu wczorajszym Związek Banków Polskich poinformował, że wszystkie banki będą uwzględniać ujemne stopy procentowe (rezygnując z części swojej marży).

Jak dalej się to potoczy – nie do końca wiadomo. Pewne jest, że wielu klientów skłonnych jest wejść w sądowe spory z bankami – ten rok będzie zapewne okresem przygotowywania i składania pozwów sądowych wobec banków.