KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Wycena nieruchomości

FacebookTwitter

Mieszkania Pomimo stosunkowo niskiego oprocentowania kredyt mieszkaniowy należy do najbardziej dochodowych produktów bankowych. Nic więc dziwnego, że w swojej ofercie ma go olbrzymia większość banków działających na lokalnym terenie, w tym również i w naszym kraju.

Popularność kredytów hipotecznych w ofertach banków wynika przede wszystkim z relatywnie wysokiego stopnia bezpieczeństwa takiego finansowania, bowiem należy do tych rozwiązań bankowych, które charakteryzują się jednym z najmniejszych poziomów niespłacalności wśród kredytobiorców. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego średni odsetek niespłacanych kredytów mieszkaniowych w naszym kraju wynosi 1,8 procenta, podczas gdy dla pożyczek gotówkowych poziom niespłacanych długów wynosi ponad 18 procent, a więc 10 razy więcej!

Dlaczego klienci banków o wiele sumienniej spłacają takie kredyty? Ponieważ najczęściej kupowane w ten sposób mieszkania lub domy są jednocześnie dla banku zabezpieczeniem takiej pożyczki na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy. W efekcie olbrzymia większość posiadaczy kredytów hipotecznych systematycznie spłaca swoje zadłużenie, bo nic tak nie mobilizuje do systematycznego uiszczania rat, jak groźba odebrania domu, w którym się mieszka.

Aby jednak finansowanie przez bank było dla niego intratne musi on posiąść wiedzę na temat realnej wartości kredytowanej nieruchomości – chodzi bowiem o to, aby wartość mieszkania stanowiącego zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego była adekwatna do wysokości pożyczonej przez bank kwoty pieniędzy. Stąd powszechnie praktykowana przez te instytucje wycena nieruchomości.

W galimatiasie zasad stosowanych przez banki, klienci często nie orientują się do końca, jak taka wycena nieruchomości wygląda i ile kosztuje – stąd nasz poradnik na ten temat, w którym przedstawiamy niezbędne informacje o zasadach, sposobach i kosztach wyceny nieruchomości.

Co to jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest to czynność, której zadaniem jest precyzyjne określenie rynkowej wartości danej nieruchomości, takiej jak mieszkania, dom, działka budowlana czy budynek gospodarczy. Przeprowadza się ją do różnych celów - poza oszacowaniem wartości nieruchomości jako zabezpieczenia pod kredyt hipoteczny, wycena nieruchomości realizowana jest także po to, aby ocenić stan prawny nieruchomości, dokonać analizy rynku nieruchomości, czy oszacować efektywność inwestycji.

Jakie są rodzaje wyceny nieruchomości?

W największym uproszczeniu można mówić o trzech rodzajach wyceny nieruchomości stosowanych przez banki.

Najprostszym i najtańszym jest dokonanie wyceny na podstawie średnich cen transakcyjnych w danej lokalizacji – ta metoda nie wymaga wizyty osoby dokonującej wyceny na terenie danej nieruchomości.

Drugim wariantem wyceny jest inspekcja nieruchomości. Najczęściej jest to wizyta pracownika banku na terenie nieruchomości i dokonanie przez niego oceny jej wartości w oparciu o stosowane przez bank zasady.

Najbardziej skomplikowanym typem wyceny i jednocześnie najdroższym jest operat szacunkowy - wycena przeprowadzana przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Forma i treść operatu szacunkowego są precyzyjnie ustalone przez przepisy obowiązującego prawa, a wszelkie zapisy w operacie szacunkowych rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest udokumentować oraz uzasadnić.

Kto zajmuje się oceną wartości mieszkania lub domu?

Zależy to od wartości nieruchomości oraz zasad wyceny nieruchomości stosowanych w danym banku. Wycena nieruchomości może być dokonana przez oddelegowanego do tego celu pracownika takiej instytucji finansowej. Przy wysokich kwotach pieniędzy pożyczanych z banku częściej jednak korzysta się z usług rzeczoznawcy majątkowego, przy czym w takim wypadku albo bank narzuca nam swojego rzeczoznawcę majątkowego (tak jest na przykład w Banku Pekao SA) albo możemy sami wybrać sobie rzeczoznawcę z listy podmiotów licencjonowanych (taki sposób stosuje na przykład Deutsche Bank).

Czy wycena nieruchomości zawsze musi być przeprowadzona?

Nie, to czy bank wymaga wyceny nieruchomości, zależy przede wszystkim od jej wartości. Z reguły mieszkania małe, czyli o niskiej wartości rynkowej nie są poddawane bardzo rygorystycznej wycenie. Jednak wraz ze wzrostem wysokości pożądanego kredytu mieszkaniowego również jego zabezpieczenie musi być solidniejsze. Nic więc dziwnego, że z reguły przy kredycie hipotecznym na kwoty przekraczające 300 000 PLN banki obowiązkowo stosują wycenę nieruchomości, najczęściej w formie operatu szacunkowego.

Ile kosztuje wycena mieszkania czy domu?

Koszt wyceny nieruchomości zależy od wielu czynników – po pierwsze od stosowanych przez bank zasad wyceny nieruchomości, następnie od tego, kto taką wycenę przeprowadza (czy licencjonowany rzeczoznawca majątkowy, czy też na przykład pracownik banku), od lokalizacji danej nieruchomości (np. odległości domu będącego zabezpieczeniem kredytu od miasta, w którym znajduje się oddział banku). W praktyce większość banków stosuje określone stałe koszty wyceny, część banków różnicuje na przykład koszty w zależności od rodzaju nieruchomości (mówiąc prościej: inne koszty obowiązują przy wycenie mieszkania. a inne przy wycenie wartości domu). Koszty wyceny nieruchomości wahają się od 200 PLN (w przypadku inspekcji) do ponad 1000 PLN (jeżeli opracowany musi być operat szacunkowy). W tym ostatnim przypadku koszt wyceny stanowi znaczący udział w opłatach okołokredytowych. Jest też grupa banków, która nie pobiera opłaty za wycenę nieruchomości. Poniższa tabela przedstawia informacje o kosztach wyceny nieruchomości w naszych bankach.

Koszty wyceny nieruchomości w poszczególnych bankach:

wycena nieruchomości