KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Wkład własny 2016 – kredyt mieszkaniowy z niską wpłatą jeszcze możliwy

FacebookTwitter

Ilustracja doniesieniaZgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, aby w 2016 roku uzyskać kredyt na mieszkanie czy na budowę domu , trzeba posiadać wkład własny w wysokości 15%. Możliwe są jednak odstępstwa od tej reguły.

Jaką kwotą środków własnych trzeba dysponować w poszczególnych instytucjach biorąc kredyt mieszkaniowy w 2016 roku i w którym banku wymagany jest najniższy udział własny?

Rekomendacja S zmusza banki do podwyższenia wymogów

Jeszcze przed kilkoma miesiącami zdecydowana większość banków oferowała kredyty hipoteczne z wpłatą własną w wysokości 10%. Tylko trzy banki – ING Bank Śląski, BPH oraz Credit Agricole wymagała partycypacji finansowej kredytobiorcy na poziomie przynajmniej 20%.

Tymczasem w myśl stosownych zapisów Rekomendacji S, od 1 stycznia 2016 kredyt powinien stanowić nie więcej niż 85% wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Innymi słowy minimalny udział środków własnych wzrósł z 10 do 15%.

Wysokość wkładu własnego da się obniżyć

Rekomendacja S pozwala jednak na obniżenie wymaganego poziomu środków własnych do 10%, o ile spełnione zostaną warunki dotyczące wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń brakującej kwoty udziału własnego. Takimi zabezpieczeniami mogą być:

  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego;
  • zablokowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym;
  • zabezpieczenie posiadanych obligacji w formie zastawu;
  • wykorzystanie jako zabezpieczenia funduszy zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

Każdy z powyższych sposobów został szczegółowo scharakteryzowany w artykule pod tym adresem.

W 2016 roku część banków postanowiła wykorzystać powyższą „furtkę” i pozostawiła wymagania odnośnie minimalnego udziału własnych środków na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że w dalszym ciągu w niektórych bankach można dostać kredyt z wkładem własnym na poziomie 10%, pod warunkiem spełnienia uprzednio wymienionych wymagań.

Gdzie wymagają najniższego udziału własnego?

Do banków pozwalających na uzyskanie kredytu z 10% środków własnych należą między innymi dwie największe instytucje bankowe działające na terenie naszego kraju: PKO BP i Pekao SA. Ponadto udziałem własnym na poziomie 10% zadowoli się 7 kolejnych banków, w tym Alior Bank, Bank Pocztowy, BOŚ, BZ WBK, Deutsche Bank, Getin Noble Bank, mBank oraz Raiffeisen Polbank.

W których bankach wymagają 15%?

Z początkiem roku pojawiło się jednak kilka banków, w których wymagania się zwiększyły. W 2016 minimalny udział środków kredytobiorcy na poziomie 15% ustaliły takie banki, jak Eurobank czy Bank Millennium.

W tych bankach musisz mieć 20% wkładu

W bieżącym roku wzrosła liczba instytucji wymagających co najmniej 20% udziału środków własnych. W chwili obecnej 4 banki wymagają współuczestniczenia w finansowaniu zakupu nieruchomości na tym poziomie. W tej grupie w dalszym ciągu znajdują się takie banki jak BPH, Credit Agricole czy ING.

Jednym z banków, które zdecydowały się na zaostrzenie wymagań, jest Citi Handlowy. Nawiasem mówiąc, decyzję o podwyższeniu wymaganego minimalnego wkładu podjął on jeszcze w II połowie 2015 roku – jednak wtedy zatrzymał się on na poziomie 15%. W styczniu nastąpiły dalsze decyzje skutkujące obecnie wymaganymi 20 procentami środków kredytobiorcy.

Porównanie banków pod kątem wymaganego wkładu w bieżącym roku

Poniższa tabela zestawia wszystkie banki komercyjne pod kątem minimalnego udziału własnego, jakim musi dysponować kredytobiorca w trakcie starań o kredyt w 2016 roku.

Minimalny udział własny - kredyty w złotych

LPBankMinimalny wkład
1 Alior Bank 10%
2 Bank Pocztowy 10%
3 BGŻ BNP Paribas 15%
4 BOŚ 10%
5 BPH 20%
6 BZ WBK 15%
7 Citi Handlowy 20%
8 Credit Agricole 20%
9 Deutsche Bank 10%
10 Eurobank 15%
11 Getin Bank 10%
12 ING Bank Śląski 20%
13 mBank 10%
14 Millennium 15%
15 Pekao SA 10%
16 PKO BP 10%
17 Raiffeisen Polbank 10%

Powyższa tabela dotyczy kredytów w złotych. Pamiętaj, że nieliczne banki, które w chwili obecnej udzielają kredytów w walutach obcych mogą mieć podwyższone wymagania odnośnie wkładu własnego wobec kredytobiorców zaciągających kredyt w euro, funtach brytyjskich czy jakiejkolwiek innej walucie obcej. Do takich banków należy chociażby Pekao SA, który przy kredycie walutowym wymaga wkładu na poziomie 30%, mimo, że w przypadku kredytu złotowego zadowoli się udziałem na poziomie 10%.

Kredyty hipoteczne 2017

W roku 2017 zgodnie z harmonogramem zmian w wymaganiach banków ustalonych w Rekomendacji S, wymagany wkład własny przy kredycie hipotecznym wzrośnie o dalszych 5 punktów procentowych - do 20 %. W dalszym ciągu jednak będzie można uzyskać obniżenie wysokości wkładu do 10% przy spełnieniu określonych warunków związanych z zabezpieczeniem brakującego udziału własnego. Jednak to czy z tego typu rozwiązań będzie można skorzystać, zależeć będzie od decyzji banków.