KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

warunki

Promocje kredytów

Przekazanie pieniędzy [Aktualizacja: listopad 2016] Przedstawiamy porównanie kredytów hipotecznych na warunkach promocyjnych dostępnych w bankach komercyjnych. Poniższa tabela prezentuje między innymi charakterystykę danej promocji dotyczącą tych parametrów kredytowych, które zostały zmienione na czas obowiązywania promocji. Najczęściej promocyjne obniżki parametrów kredytowych dotyczą obniżenia marży bankowej lub opłaty przygotowawczej, czyli prowizji kredytowej.

Ponadto publikujemy skrótowe warunki uzyskania promocyjnego finansowania. Najczęściej promocje wprowadzane przez banki mają charakter ofert pakietowych, wymagających  zakupu/skorzystania z dodatkowych usług czy produktów kredytowych danego banku (polegają one np. na założeniu konta osobistego zasilanego regularnymi wpływami wynagrodzenia, wykupieniu karty kredytowej czy skorzystaniu z ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez dany bank bądź też z innego rodzaju produktów ubezpieczeniowych).

Poprawiony: 04 listopad 2016, 07:33

Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny skierowany do klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw. Produkty oferowane przez Credit Agricole dotyczą przede wszystkim kredytów konsumenckich oraz kredytów hipotecznych. Credit Agricole Bank Polska jest bezpośrednim kontynuatorem Lukas Banku.

Historia banku sięga lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W roku 1998 istniejący wtedy już 7 lat Bank Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach został przejęty przez firmę LUKAS z siedzibą we Wrocławiu. Dało to początek Lukas Bankowi Świętokrzyskiemu z siedzibą w Kielcach. W roku 2001 francuska grupa Credit Agricole (największa we Francji i jedna z największych na świecie międzynarodowych grup bankowych) stała się właścicielem ¾ akcji Lukas Banku, a jednocześnie w tym samym roku doszło do kolejnego przemianowania banku, tym razem na Lukas Bank SA oraz zdecydowano o przeniesieniu siedziby głównej banku z Kielc do Wrocławia. 24 września 2011 roku dokonano zmiany nazwy banku na Credit Agricole Bank Polska S.A. Powodem tej zmiany jest decyzja francuskiego większościowego właściciela banku, aby wzmocnić przynależność banku do międzynarodowej grupy Crédit Agricole.

Credit Agricole w chwili obecnej dysponuje siecią niemal 500 placówek bankowych w Polsce.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:17

Getin Bank

Getin Bank jest bankiem uniwersalnym będącym należącym do Getin Noble Bank SA. Oferta Getin Banku przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych jak i małych i średnich firm czy dużych korporacji.

Getin Bank założony został w maju 2004 roku. Pierwsze struktury banku powstały na bazie przejętego Górnośląskiego Banku Gospodarczego w Katowicach. W grudniu 2004 roku Getin Bank stał się właścicielem Banku Przemysłowego w Łodzi, po czym w kolejnym roku doszło do przejęcia Wschodniego Banku Cukrownictwa. W marcu 2006 roku oddziały wchodzące w skład struktur Wschodniego Banku Cukrownictwa zostały włączone do sieci placówek Getin Banku. Licencja bankowa oraz kapitał, należące do Wschodniego Banku Cukrownictwa, wykorzystane zostały do utworzenia Noble Banku. Po niespełna 4 latach funkcjonowania Noble Banku, jako niezależnej instytucji bankowej, 4 stycznia 2010 roku doszło do fuzji Getin Banku i Noble Banku, w wyniku której powstał Getin Noble Bank SA.

Getin Bank aktualnie dysponuje ponad 500 placówkami (zarówno w formie oddziałów własnych jak i placówek franszyzowych).

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:15

PKO BP

PKO BP jest największym oraz najstarszym bankiem w Polsce. Utworzony został 8 lutego 1919 roku jako Pocztowa Kasa oszczędności (PKO). W latach 1949-1950 Pocztowa Kasa Oszczędności zostaje przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności. Istotną datą w historii banku jest również rok 2000, kiedy to nastąpiło przekształcenie Banku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski SA. Cztery lata później miał miejsce debiut banku na Giełdzie Papierów Wartościowych. W roku 2014 doszło do fuzji PKO BP z Bankiem Nordea. Centrala banku zlokalizowana jest w Warszawie.

PKO Bank Polski jest bankiem zajmującym się obsługą zarówno osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych korporacji. Aktualnie PKO BP dysponuje siecią ponad 1200 własnych oddziałów wspomaganą około 2500 agencji oraz 2400 własnymi bankomatami.

Poprawiony: 10 kwiecień 2017, 06:55

Alior Bank

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty gromadzone przez Klientów w Alior Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

1 września 2008 r. Alior Bank SA otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności. 28 października 2008 r. otwarte zostały pierwsze oddziały, zaś oficjalny start Alior Banku nastąpił 17 listopada 2008 roku.

We wrześniu 2009 roku Alior Bank zawarł umowę zakupu portfela pożyczek, kredytów ratalnych i kart kredytowych od banku HSBC. Bank zatrudnia doświadczonych pracowników, którzy pochodzą z 33 instytucji finansowych z kraju i zagranicy, z bankowością związani są średnio od 8 lat. Obecnie w Alior Banku pracuje ponad 2250 osób.

Alior Bank pozyskał już ponad 560 000 klientów, z czego 35 000 to Klienci biznesowi. Równie dynamicznie rośnie baza depozytów - w lutym 2010 r. ich wolumen przekroczył 4 miliardy złotych. W tym samym czasie bank udzielił też 2,8 mld zł kredytów.

Centrala banku znajduje się w Warszawie, natomiast jego zaplecze techniczne i operacyjne zlokalizowane jest w Krakowie. Na początku lutego 2010 roku Klienci obsługiwani byli w 157 oddziałach i 8 centrach biznesowych.  Bank dysponuje liczbą ok. 200 oddziałów. Alior Bank otworzył też pierwsze placówki partnerskie, w 2009 roku powstało ich ponad 40. Natomiast 400 agencji będzie otwartych do końca 2011 roku.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:21

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski S.A. (ING BSK) jest bankiem obsługującym zarówno firmy jak i klientów indywidualnych. Główna siedziba banku znajduje się w Katowicach.

Historia banku sięga roku 1988, kiedy to powstał Bank Śląski w rezultacie jego wydzielenia ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Po trzyletnim okresie funkcjonowania jako bank państwowy, w 1991 roku dokonano jego transformacji w spółkę akcyjną. Debiut akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce w roku 1994. W roku 1996 większościowy pakiet akcji przejęła holenderska Grupa ING. Pięć lat później doszło do fuzji Banku Śląskiego z ING Bank N.V. Oddział w Warszawie, w wyniku czego powstał ING Bank Śląski.

ING Bank Śląski należy do największych banków w Polsce - pod względem wielkości aktywów zajmuje 4 miejsce, natomiast pod względem liczby placówek bankowych znajduje się na ósmej pozycji.

Poprawiony: 10 kwiecień 2017, 06:56

Citi Handlowy

Bank Citi Handlowy oferuje swoje usługi finansowe zarówno dla sektora korporacyjnego, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów indywidualnych.

Bank jest bardzo głęboko zakorzeniony w historii polskiej bankowości. Jego istnienie zapoczątkowało powołanie w 1870 roku Banku Handlowego, który był pierwszym bankiem komercyjnym założonym na ziemiach Polski, zajmując się między innymi finansową obsługą transakcji handlowych z Rosją i państwami Europy Zachodniej. Po roku 1945 Bank Handlowy całkowicie zmonopolizował obsługę transakcji finansowych związanych z handlem zagranicznym.

Od 1989 roku, kiedy to Bank Handlowy stracił monopol na finansową obsługę handlu zagranicznego, bank konsekwentnie rozwijał ofertę dla klientów na polskim rynku finansowym. Od 1997 roku jest on notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2001 roku miało miejsce połączenie Banku Handlowego z Citibankiem SA, w wyniku czego powstał najpierw Citibank Handlowy, a następnie Bank Citi Handlowy SA. Aktualnie największym akcjonariuszem jest Citibank.

Citi Handlowy zarządza siecią niemal 90 oddziałów detalicznych, które zlokalizowane są w największych miastach Polski. W swoich strukturach posiada on także oddziały bankowości korporacyjnej.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:17

Eurobank

Eurobank istnieje od 2003 roku, kiedy to został założony przez prywatnego przedsiębiorcę w wyniku przejęcia kontrolnego pakietu akcji Banku Społem S.A. W dalszej kolejności doszło do przejęcia białostockiego Banku Wschodniego S.A. We wrześniu 2003 roku bank posiadał już 38 własnych placówek. Aktualnym właścicielem Eurobanku jest francuska grupa finansowa Société Générale. Posiada ona ponad 99% akcji banku. Bank rozpoczął udzielanie kredytów pod hipotekę we wrześniu 2008 roku. W pierwszym roku działalności w zakresie produktów hipotecznych udzielił on około 10 000 kredytów mieszkaniowych.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 14:12

BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas należy do grupy finansowej działającej w ponad 80 krajach świata. Aktualnie zatrudnia ona niemal 205 tysięcy pracowników. Najważniejszymi rynkami dla grupy BNP Paribas są takie kraje jak Francja, Włoch czy Belgia. Grupa skupia swoje działanie głównie w obszarach bankowości detalicznej oraz bankowości korporacyjnej. W Polsce obecność grupy datuje się od 1990 roku, kiedy to francuski Banque National de Paris (BNP) otworzył swoje przedstawicielstwo. Z początkiem czerwca 2001 roku bank zaczął funkcjonować jako samodzielna spółka pod nazwą BNP Paribas Bank Polska, co czym na początku roku 2006 przekształcony został w oddział BNP Paribas. W maju 2009 roku grupa BNP Paribas połączyła się z działającym na naszym rynku Fortis Bankiem, działając pod nazwą BNP Paribas Fortis. W maju 2011 roku podjęto decyzję o przemianowaniu go na BNP Paribas Bank Polska. W 2014 roku BNP Paribas przejął bank BGŻ przy czym połączenie BGŻ z BNP Paribas nastąpiło na drodze poprzez przejęcia działalności BNP Paribas przez BGŻ. Oficjalna połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska nastąpiło 30 kwietnia 2015.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:20

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy został założony w 1990 roku w Bydgoszczy. Akcjonariuszami Banku Pocztowego są Poczta Polska oraz PKO BP - znane, instytucje, cieszące się dużym zaufaniem społecznym. Dzięki powyższym akcjonariuszom Bank Pocztowy zdołał zbudować rozległą sieć dystrybucyjną i uzyskał dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i usług bankowych. Bank Pocztowy świadczy przyjazne i przejrzyste usługi finansowe w Urzędach Pocztowych oraz w sieci własnych placówek na terenie całego kraju.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:19

mBank

mBank to polski bank funkcjonujący w obszarze internetowym należący, podobnie jak Multibank, do grupy BRE. Bank powstał w roku 2000 i od tego czasu osiągnął znaczącą pozycję na rynku bankowym w Polsce - jest czwartym co do wielkości bankiem obsługującym klientów indywidualnych. W czerwcu 2015 doszło go rebrandingu w obrębie grupy BRE - w efekcie marka mBank zastąpiła między innymi nazwy Multibank i BRE Bank.

Wśród usług świadczonych przez ten bank znaleźć można takie jak udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości, kredytów gotówkowych czy samochodowych, wydawanie kart płatniczych, czy także obsługa i udostępnianie rachunków maklerskich (w ramach działalności realizowanej przez Dom Maklerski banku).

Poprawiony: 10 kwiecień 2017, 06:57

Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank powstał w wyniku fuzji z Polbankiem EFG. Jest on bankiem komercyjnym należącym do Raiffeisen Bank International AG (RBI) – austriackiej grupy bankowej. Raiffeisen Polbank oferuje produkty bankowe skierowane do zamożniejszych klientów indywidualnych (konta osobiste, kredyty, pożyczki, produkty inwestycyjne), małych i średnich firm (rachunki, lokaty, leasing) a także do dużych przedsiębiorstw. Siedziba banku znajduje się w Warszawie. Grupa Raiffeisen funkcjonuje na polskim rynku od 1991 roku.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:13

Millennium

Bank Millennium jest uniwersalnym bankiem, którego produkty skierowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Bank został założony w 1989 roku, kiedy to powstał Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA, będący jednym z pierwszych prywatnych banków komercyjnych w naszym kraju. W 1992 roku jego akcje, jako pierwszego polskiego banku, zaczęły być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1997 roku doszło do fuzji Banku Inicjatyw Gospodarczych z Bankiem Gdańskim SA, w wyniku której powstał BIG Bank Gdański SA. Obecna nazwa funkcjonuje od 2003 roku, kiedy to doszło do zmiany nazwy na Bank Millennium SA.

Strategicznym udziałowcem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues, będący największym komercyjnym bankiem w Portugalii.

Bank Millennium dysponuje siecią niemal 500 placówek bankowych rozlokowanych w całym kraju, wspomaganą około 2000 bankomatów.

Poprawiony: 22 październik 2016, 15:35

Pekao SA

Pekao SA (pełna jego nazwa to Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna) jest bankiem skierowanym do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Jest drugim co do wielkości (po PKO BP) oraz jednym z najstarszych banków komercyjnych w Polsce. Siedziba zarządu Pekao znajduje się w Warszawie.

Początki banku datują się na okres międzywojenny. Bank powstał w 1929 roku w celu obsługi bankowej Polonii rozrzuconej na całym świecie. Prężny rozwój banku za granicą zaowocował otwarciem niemal 2000 oddziałów w różnych krajach świata. Po II Wojnie Światowej zmienił się profil funkcjonowania banku - zajmował się on obsługą rozliczeń finansowych prowadzonych przez władze PRL, a od lat 70. ubiegłego wielu również obsługą kont walutowych klientów indywidualnych.

W roku 1989 bank rozpoczął działalność komercyjną. Po okresie kilku transformacji oraz fuzji z innymi bankami w pierwszej połowie 1999 roku powstał Bank Pekao SA. Kilka miesięcy później rozpoczęto prywatyzację banku, w ramach której włoska grupa UniCredit zakupiła większościowy pakietu akcji stając się głównym udziałowcem. W 2005 roku grupa UniCredit połączyła się z austriackim HVB, który w tamtym czasie był właścicielem kontrolnego Pakietu akcji Banku Przemysłowo-Handlowego (BPH). W 2006 roku polskie władze wyraziły zgodę na fuzję, w ramach której do Pekao włączono 285 oddziałów BPH.

Aktualnie Pekao dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów bankowych w kraju. Należy do niej ponad 1000 placówek wspomaganych przez około 4000 bankomatów.

Poprawiony: 10 kwiecień 2017, 06:59

Deutsche Bank

Grupa Deutsche Bank jest dużą międzynarodową instytucja finansową, skupioną na produktach oferowanych klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Deutsche Bank jest największym bankiem w Niemczech i jedną z największych instytucji finansowych na świecie, działając w ponad 70 krajach znajdujących się w Europie, Azji czy Ameryce Północnej. Deutsche Bank funkcjonuje w polskim sektorze finansowym od 1990 roku, kiedy to bank otworzył swoje pierwsze przedstawicielstwo - od 1995 roku działa ono jako Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oferując produkty z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Kolejnym przełomowym momentem było powstanie Deutsche Bank PBC S.A. 1 Lipca 2001 roku. w wyniku połączenia Banku Współpracy Regionalnej z pionem bankowości prywatnej Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank PBC dysponuje produktami skierowanymi do klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:16

BZ WBK

Bank Zachodni (BZ WBK) powstał w 2001 roku w rezultacie fuzji Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego.

Większościowym udziałowcem BZ WBK (już od czasu zakupu akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego w 1995 roku) do 2011 roku był Allied Irish Banks. W chwili obecnej pakiet większościowy banku BZ WBK należy do hiszpańskiego Santander Bank, który jest jednym z większych na rynku europejskich banków oferujących kredyty pod hipotekę.

Bank Zachodni WBK jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, który w ofercie posiada szerokie spektrum produktów bankowych skierowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm.

Główną siedziba banku jest Wrocław, w którym to mieście znajduje się tzw. siedziba rejestrowa. Aktualnie Bank Zachodni WBK S.A. jest piątym pod względem wartości aktywów bankiem w Polsce oraz zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby placówek (ma on ich w chwili obecnej ponad 600). Największa koncentracja placówek Banku znajduje się przede wszystkim w zachodniej części naszego kraju oraz w najważniejszych ośrodkach miejskich.

Z początkiem 2013 roku sfinalizowane zostało połączenie BZ WBK i Kredyt Banku.

Poprawiony: 10 kwiecień 2017, 06:58

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska powstał w roku 1991. Od roku 1997 BOŚ notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych, przy czym jego większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa.

Działalność Banku Ochrony Środowiska koncentruje się na finansowaniu projektów proekologicznych. BOŚ oferuje między innymi preferencyjne, nisko oprocentowane kredyty na przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. W szczególnym zakresie bank ten wspiera przedsięwzięcia biznesowe mając ponad 60 procent udział w rynku komercyjnego finansowania inwestycji proekologicznych.

Poprawiony: 17 listopad 2016, 11:13