KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Ranking kredytów hipotecznych - sierpień 2016

FacebookTwitter

LiczeniePrzedstawiony równo rok temu ranking kredytów hipotecznych za sierpień 2015 wykazał, że najtańsze oferty charakteryzują się oprocentowaniem nominalnym bliskim 3%. Tak korzystne wartości oprocentowania wynikały nie tylko z utrzymujących się od dłuższego czasu wyjątkowo niskich stóp procentowych ale także, z powodu relatywnie niskich marż bankowych będących – obok stawek WIBOR – jednym z dwóch kluczowych czynników determinujących wysokość oprocentowania jakim obciążone są kredyty hipoteczne w naszym kraju.

Od grudnia zeszłego roku sytuacja na rynku kredytów hipotecznych zmieniła się jednak diametralnie, przede wszystkim z powodu wprowadzenia podatku bankowego, czego skutkiem pośrednim było między innymi wprowadzenie podwyżek marż kredytowych. Innego rodzaju zmianą, która niektórym kredytobiorcom mocno utrudniła uzyskanie kredytu na mieszkanie w banku, było podwyższenie minimalnego wymaganego przez banki wkładu własnego do 15% wartości nieruchomości.

Jak zatem po wspomnianych powyżej zmianach wygląda aktualna lista najkorzystniejszych kredytów hipotecznych? Oto ranking kredytów za sierpień 2016.

Metodologia naszego zestawienia

Tradycyjnie na początek garść wyjaśnień na temat tego, jak porównywaliśmy poszczególne oferty kredytowe. Otóż dokonując zestawienia ofert przyjęliśmy założenie, iż o kredyt hipoteczny stara się osoba w wieku 30 lat. Planuje ona zakupić nieruchomość o wartości 300 tysięcy złotych. Wnioskuje ona o kredyt w wysokości 200 000 złotych, bowiem dysponuje oszczędnościami w kwocie 100 000 złotych (zatem spełnia z naddatkiem kryterium minimalnego wkładu własnego). Uzyskany z banku kredyt planuje ona spłacać w ratach równych przez okres 30 lat. Podstawowym kryterium porównawczym niniejszego rankingu kredytów jest wysokość RRSO. Wskaźnik RRSO czyli oprocentowanie rzeczywiste jest najpełniejszym indykatorem całkowitych kosztów kredytowych – uwzględnia on bowiem nie tylko marżę danego banku czy stawkę oprocentowania WIBOR, ale także dodatkowe opłaty na rzecz banku, np. prowizję od udzielenia kredytu. Oprócz wysokości RRSO zbiorcza tabela porównawcza przedstawia poziom oprocentowania nominalnego (marża + WIBOR), wysokość marży w najkorzystniejszym wariancie oferty kredytowej danego banku, wysokość prowizji. Ostatnim elementem tabeli jest wysokość miesięcznej raty kredytu, która ustalana była w za pomocą kalkulatora kredytowego z tej strony.

Najtańsze kredyty hipoteczne w sierpniu 2016

Pora na przedstawienie rankingu najlepszych aktualnie kredytów mieszkaniowych:

1 Analiza dostępnych ofert wskazuje, że obecnie najtańszy kredyt hipoteczny proponowany jest przez bank PKO BP. Oprocentowanie rzeczywiste w tym przypadku wynosi 3,39%, na co składa się między innymi relatywnie niska marża kredytowa (1,62%) oraz fakt, iż w ramach niniejszej promocyjnej oferty PKO BP nie pobiera prowizji od udzielenia kredytu. Rata kredytu w takiej konfiguracji kształtuje się na poziomie 879 złotych. Warto jednak w tym przypadku dodać, że polityka przyznawania kredytów w PKO BP opiera się na indywidualnym ustalaniu marż. Nie w każdym więc przypadku kredytobiorca wnioskujący o kredyt w tym banku uzyska tak satysfakcjonującą propozycję wysokości marży (my zaprezentowaliśmy jej najbardziej optymistyczny wariant).

2 Drugie miejsce w naszym rankingu przypadło kredytowi hipotecznemu oferowanemu przez BPH. To także – podobnie jak w przypadku PKO BP – wariant promocyjny oferty kredytowej przygotowanej w tym banku. Oprocentowanie rzeczywiste tego kredytu wynosi 3,54%. Składa się na nie między innymi wyjątkowa niska marża na poziomie 1,35%. Efektem zastosowania niskiej marży jest najniższy poziom oprocentowania nominalnego spośród wszystkich banków aktualnie oferujących kredyty – 3,06%. O niższej pozycji w stosunku do PKO BP zdecydowała jednak bardzo niekorzystna wysokość prowizji kredytowej, bo aż 5%. Oznacza to, że aby uzyskać kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych trzeba w tym banku zapłacić prowizję w wysokości 100 000 złotych!. Z drugiej strony rata kredytu na mieszkanie w BPH w przypadku rozłożenia jego spłaty na 30 lat wynosić będzie 850 złotych, a więc będzie ona najniższa z wszystkich dostępnych ofert w bankach. Tym, którzy w związku z powyższym uznają, iż propozycja BPH jest korzystna, sugerujemy przyspieszenie procesu kompletowania dokumentów i składania wniosku o kredyt – w dniu wczorajszym Bank BPH poinformował bowiem o zaprzestaniu udzielenia kredytów dla osób fizycznych od 1 września 2016.

3 Na trzecim miejscu sklasyfikowany został kredyt w BPS. Marża kredytu mieszkaniowego w Banku Polskiej Spółdzielczości wynosi 1,70% a zależne od niej oprocentowanie nominalne – 3,41%. PO uwzględnieniu wymaganej prowizji w wysokości 1,90% wartości kredytu, wynikowe oprocentowanie RRSO wynosi w tym przypadku 3,65%. Co miesiąc modelowemu kredytobiorcy przyjdzie płacić ratę w wysokości 888 złotych.

Pierwszą piątkę najlepszych kredytów zamykają oferty Banku Citi Handlowy (RRSO na poziomie 3,67%) oraz Banku BZWBK (RRSO wynosi tutaj 3,83%).

Ranking kredytów hipotecznych

LPBankOproc. rzeczywisteOproc. nominalneMarża Prowizja Rata
1 PKO BP 3,39% 3,33% 1,62% 0,00% 879 zł
2 BPH 3,54% 3,06% 1,35% 5,00% 850 zł
3 BPS 3,65% 3,41% 1,70% 1,90% 888 zł
4 Citi Handlowy 3,67% 3,50% 1,79% 1,50% 898 zł
5 BZ WBK 3,83% 3,60% 1,89% 2,00% 909 zł
6 Alior Bank 3,88% 3,70% 1,99% 1,00% 921 zł
7 Pekao SA 3,94% 3,70% 1,99% 1,99% 921 zł
8 BOŚ 3,97% 4,71% 3,00% 3,00% 922 zł
9 Bank Pocztowy 4,09% 3,81% 2,10% 2,50% 933 zł
10 Credit Agricole 4,23% 3,61% 1,90% 2,00% 910 zł
11 Eurobank 4,24% 3,71% 2,00% 2,00% 922 zł
12 mBank 4,24% 3,81% 2,10% 4,00% 933 zł
13 Raiffeisen Polbank 4,26% 3,71% 2,00% 0,00% 922 zł
14 Millennium 4,32% 3,80% 2,09% 2,00% 932 zł
15 ING 4,48% 4,21% 2,50% 1,90% 979 zł
16 Deutsche Bank 4,51% 3,81% 2,10% 0,00% 933 zł
17 BGŻ BNP Paribas 4,60% 4,06% 2,35% 5,00% 962 zł
18 Getin Bank 5,00% 4,53% 2,82% 4,00% 1017 zł