KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Kredyt mieszkaniowy PKO BP - obniżka marży

FacebookTwitter

PKO BP - wejście do placówkiW ostatnich tygodniach większość banków oferujących kredyt mieszkaniowy zdecydowała się na zwiększenie wysokości marż, o czym pisaliśmy w tym artykule. Podwyżki te po części mogą mieć związek z uchwaleniem przez Sejm ustawy o podatku bankowym, który nakłada na banki dodatkowe obciążenia fiskalne zależne od wysokości aktywów.

Marża bankowa to jeden z dwóch kluczowych elementów wpływających na oprocentowanie - drugim z nich jest poziom indeksu pożyczek międzybankowych – w przypadku kredytów w złotych jest nim wskaźnik WIBOR. O ile jednak potencjalni pożyczkobiorcy nie mają wpływu na kształtowanie stawek WIBOR, to w przypadku marży mają oni przynajmniej możliwość obniżenia kosztów spłaty poprzez wybór oferty z najniższą marżą.

Nie wszystkie banki zdecydowały się jednak na podwyżki marży kredytów pod hipotekę. Co więcej, w dniu 8 lutego 2016 w PKO BP zdecydowano się nawet na obniżenie marży kredytu mieszkaniowego. Oto garść szczegółowych informacji na temat aktualnej oferty kredytowej w PKO.

Obniżka marży w ramach promocji

Zmiana poziomu marży nie ma charakteru stałego, lecz jest efektem wprowadzenia do oferty PKO promocyjnych warunków kredytowania. W ramach promocji rozpoczętej w dniu wczorajszym klienci mogą liczyć marżę w wysokości 1,30%.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż 1,30% jest to minimalny poziom marży, który aktualnie będzie można uzyskać w przypadku kredytu w PKO. Ostateczna wysokość zaproponowanej przez PKO marży zależeć będzie między innymi od wnioskowanej kwoty pożyczki a także od wysokości posiadanego wkładu własnego, zgodnie z zasadą: im wyższy wkład własny tym niższa marża.

Możliwa do uzyskania marża na poziomie 1,30% jest efektem wprowadzenia do regulaminu promocji zapisu pozwalającego na obniżenie tego składnika oprocentowania o 0,1 punktu procentowego. Trzeba przyznać, że skala obniżki ma charakter wręcz symboliczny. Jednak nawet tak niewielka obniżka będzie przyznana pod pewnymi warunkami.

Warunkiem obniżki jest zakup dodatkowych usług

Jak to zwykle bywa w przypadku stosunkowo atrakcyjnych akcji kredytowych w bankach, aby dostać obniżoną marżę kredytu mieszkaniowego, trzeba spełnić szereg warunków. Zasadniczym warunkiem uzyskania obniżonej marży jest skorzystanie z co najmniej trzech, spośród pięciu produktów banku. Kredytobiorcy do dyspozycji mają następujące możliwości:

  • Założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
  • Założenie RORu z deklaracją miesięcznych wpływów wynagrodzenia;
  • Zakup karty kredytowej w PKO BP;
  • Wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji;
  • Zakup ubezpieczenia na życie za pośrednictwem PKO BP.

Jak widać z powyższej listy znajdziemy tu zarówno bardzo tanie, a wręcz przydatne rozwiązania (do takich z pewnością należy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - wszak dobrze będzie mieć w PKO konto, z którego będą przelewane raty kredytowe), jak i te, które należą do stosunkowo kosztownych - mogących nawet w pewnych wypadkach pochłonąć cały ewentualny zysk ze skorzystania z promocji. DO tych ostatnich z pewnością należą wymienione tu ubezpieczenia - przykładowo wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji może kosztować nawet równowartość 4% kwoty kredytu. Warto w takim przypadku przed skorzystaniem z promocji obliczyć za pomocą odpowiedniego kalkulatora, jaki będzie sumaryczny koszt kredytu w przypadku skorzystania z obniżonej promocyjnie marży, jak i w przypadku zaciągnięcia zobowiązania na warunkach standardowych.

W promocji również MDM

Nie tylko standardowy kredyt mieszkaniowy PKO objęty jest niniejszą promocją. Podobne warunki zaoferowane zostały w przypadku kredytu preferencyjnego udzielanego w ramach programu Mieszkanie dla młodych. Przypomnijmy, że jest to rządowy program mający na celu dofinansowanie wkładu własnego w przypadku osób do 35 roku życia (przy czym zasada ta nie obowiązuje w przypadku rodzin z co najmniej trojgiem dzieci). Na dofinansowanie wkładu można liczyć w przypadku zakupu na kredyt mieszkania o powierzchni użytkowej do 50 metrów kwadratowych (lub do 65 m2 w przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci), przy czym cena jednego metra kwadratowego takiego lokalu ie może przekroczyć stosownego wskaźnika przeliczeniowego (limitu) ustalanego osobno dla każdej gminy).

Jednak nie wszyscy planujący uzyskanie dofinansowania MDM będą moli skorzystać z tej promocji. Obniżoną marżę mogą uzyskać bowiem CI, którzy wnioskować będą o kwotę poniżej 400 000 złotych a ponadto dysponować będą sumarycznym wkładem własnym na poziomie co najmniej 20%.

Termin zakończenia promocji

Rozpoczęta wczoraj promocja będzie trwać do 31 marca 2016 roku. Do tego dnia można będzie składać wniosek o promocyjny kredyt. Niewykluczone jednak, że niniejsza akcja zostanie przedłużone - w ostatnich latach banki wielokrotnie bowiem decydowały się na kontynuację  tego tyou promocji, jeżeli okazywały się one zdobywać popularność wśród potencjalnych kredytobiorców.