KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Kredyt mieszkaniowy PKO BP - obniżka marży

FacebookTwitter

PKO BP - wejście do placówkiW ostatnich tygodniach większość banków oferujących kredyt mieszkaniowy zdecydowała się na zwiększenie wysokości marż, o czym pisaliśmy w tym artykule. Podwyżki te po części mogą mieć związek z uchwaleniem przez Sejm ustawy o podatku bankowym, który nakłada na banki dodatkowe obciążenia fiskalne zależne od wysokości aktywów.

Marża bankowa to jeden z dwóch kluczowych elementów wpływających na oprocentowanie - drugim z nich jest poziom indeksu pożyczek międzybankowych – w przypadku kredytów w złotych jest nim wskaźnik WIBOR. O ile jednak potencjalni pożyczkobiorcy nie mają wpływu na kształtowanie stawek WIBOR, to w przypadku marży mają oni przynajmniej możliwość obniżenia kosztów spłaty poprzez wybór oferty z najniższą marżą.

Nie wszystkie banki zdecydowały się jednak na podwyżki marży kredytów pod hipotekę. Co więcej, w dniu 8 lutego 2016 w PKO BP zdecydowano się nawet na obniżenie marży kredytu mieszkaniowego. Oto garść szczegółowych informacji na temat aktualnej oferty kredytowej w PKO.

Obniżka marży w ramach promocji

Zmiana poziomu marży nie ma charakteru stałego, lecz jest efektem wprowadzenia do oferty PKO promocyjnych warunków kredytowania. W ramach promocji rozpoczętej w dniu wczorajszym klienci mogą liczyć marżę w wysokości 1,30%.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż 1,30% jest to minimalny poziom marży, który aktualnie będzie można uzyskać w przypadku kredytu w PKO. Ostateczna wysokość zaproponowanej przez PKO marży zależeć będzie między innymi od wnioskowanej kwoty pożyczki a także od wysokości posiadanego wkładu własnego, zgodnie z zasadą: im wyższy wkład własny tym niższa marża.

Możliwa do uzyskania marża na poziomie 1,30% jest efektem wprowadzenia do regulaminu promocji zapisu pozwalającego na obniżenie tego składnika oprocentowania o 0,1 punktu procentowego. Trzeba przyznać, że skala obniżki ma charakter wręcz symboliczny. Jednak nawet tak niewielka obniżka będzie przyznana pod pewnymi warunkami.

Warunkiem obniżki jest zakup dodatkowych usług

Zasadniczym warunkiem uzyskania obniżonej marży jest skorzystanie z co najmniej trzech, spośród pięciu produktów banku. Kredytobiorcy do dyspozycji mają następujące możliwości:

  • Założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
  • Założenie RORu z deklaracją miesięcznych wpływów wynagrodzenia;
  • Zakup karty kredytowej w PKO BP;
  • Wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji;
  • Zakup ubezpieczenia na życie za pośrednictwem PKO BP.

W promocji również MDM

Nie tylko standardowy kredyt mieszkaniowy PKO objęty jest niniejszą promocją. Podobne warunki zaoferowane zostały w przypadku kredytu preferencyjnego udzielanego w ramach programu Mieszkanie dla młodych. Jednak nie wszyscy planujący uzyskanie dofinansowania MDM będą moli skorzystać z tej promocji. Obniżoną marżę mogą uzyskać bowiem CI, którzy wnioskować będą o kwotę poniżej 400 000 złotych a ponadto dysponują wkładem własnym na poziomie co najmniej 20%.

Termin zakończenia promocji

Rozpoczęta wczoraj promocja będzie trwać do 31 marca 2016 roku. Do tego dnia można będzie składać wniosek o promocyjny kredyt.