KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

PKO BP

Kredyt hipoteczny PKO

PKO Bank Polski posiada w swojej ofercie zarówno standardowy kredyt mieszkaniowy (przeznaczony zarówno na zakup lokalu mieszkalnego czy na  budowę domu) jak i kredyt Mieszkanie dla młodych. Ponadto w banku dostępna jest pożyczka hipoteczna.

Kredyt mieszkaniowy PKO BP

Własny Kąt Hipoteczny to Kredyt mieszkaniowy, który pozwala na finansowanie bardzo szerokiego spektrum potrzeb kredytobiorcy. Należy do nich m.in. zakup domu, mieszkania lub działki lub refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku. Kredyt Własny Kąt Hipoteczny pozwala na finansowanie aż do 90% wartości nieruchomości. Maksymalny okres spłaty wynosi 35 lat. Jeden raz w roku bank pozwala na skorzystanie z wakacji kredytowych, polegających na zawieszeniu spłaty jednej raty. Inną cechą tego produktu jest możliwość skorzystania z tzw. karencji w spłacie kapitału (maksymalnie do 36 miesięcy). W ramach tego kredytu można uzyskać do 25% kwoty na dowolny cel.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cele związane z zakupem nieruchomości - zakup domu jednorodzinnego, zakup mieszkania, zakup działki budowlanej, zakup działki rekreacyjnej, zakup garażu, zakup miejsca postojowego;

Cele związane z budowa nieruchomości - budowa domu, dokończenie budowy domu, wykończenie domu, wykończenie mieszkania, nadbudowa domu, rozbudowa domu, budowa domu na działce rekreacyjnej;

Cele związane z remontem nieruchomości - remont domu, remont mieszkania, przebudowa pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe, przebudowa budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe;

Cele związane z refinansowaniem - refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku, refinansowanie zobowiązania zaciągniętego na budowę remont domu czy mieszkania;

Cele związane ze zmianą prawa własności nieruchomości - nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie prawa odrębnej własności mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej, nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni, zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa własności na prawo własnościowe do mieszkania, zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności, zmiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności;

Inne cele - wyposażenie domu, wyposażenie mieszkania, na dowolny cel można przeznaczyć do 25% wnioskowanej kwoty (np. zakup samochodu, zakup wycieczki zagranicznej, spłata karty kredytowej, spłata limitu debetowego);

Waluta PLN
Maksymalny okres spłaty 35 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 75 lat
Minimalna wkwota brak dolnego limitu
Maksymalna kwota 90% wartości nieruchomości
Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka na finansowanym domu, mieszkaniu lub innej nieruchomości (lub hipoteka na innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy); przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia oraz innych zdarzeń losowych.
Zdolność kredytowa w PKO 450 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód netto 5 600 PLN, brak innych zobowiązań) - luty 2017.
Oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne Stałe lub zmienne (marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M)
Minimalna marża 1,10% (jest to promocyjna marża, które obowiązuje przez pierwszy rok spłaty kredytu)
Prowizje
Prowizja 0-3,5% pożyczonej kwoty
Wcześniejsza spłata zadłużenia - całkowita 2% (minimum 200 zł) - kredyt ze zmienną stopą procentową; 2% (minimum 200 zł)- kredyt ze stałą stopą procentową
Wcześniejsza spłata - częściowa 1,5% od kwoty nadpłaty przez pierwsze 3 lata; 0% kwoty nadpłaty w kolejnych latach
Inne
Wakacje kredytowe TAK (raz do roku możliwość zawieszenia spłaty jednej raty )
Karencja w spłacie kapitału TAK (do 36 miesięcy w okresie realizacji inwestycji)
Mechanizm bilansowania TAK
Akceptowane dochody
Umowa o pracę na czas nieokreślony TAK (przy dochodach z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony PKO bierze pod uwagę średnią z wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy)
Umowa o pracę na czas określony TAK (przy dochodach z tytułu umowy o pracę na czas określony PKO bierze pod uwagę średnią z wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy; PKO akceptuje umowę o pracę na czas określony pod warunkiem, że jest to kolejna umowa z danym pracodawcą)
Umowa o dzieło TAK (przy dochodach z tytułu umowy o dzieło Bank PKO BP bierze pod uwagę średnią za ostatnie 12 miesięcy, w przypadku kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% PKO uwzględnia dochody na poziomie 50% przychodów)
Umowa zlecenie TAK (przy dochodach z tytułu umowy zlecenia PKO BP bierze pod uwagę średnią za ostatnie 12 miesięcy; w przypadku kosztów uzyskania przychodów na poziomie 50% PKO uwzględnia dochody na w wysokości 50% przychodów)
Dochody z działalności gospodarczej TAK
Dochody z działalności rolniczej TAK
Dochody z zagranicy TAK
Dochody z najmu TAK
Wycena nieruchomości
Mieszkanie Wycena mieszkania przy kwocie poniżej 250 000 złotych kosztuje 400 zł i polega na inspekcji pracownika banku. Przy kwotach wyższych wycena odbywa się w formie sporządzenia operatu szacunkowego i kosztuje 700 zł. Koszty wyceny pokrywa kredytobiorca po podpisaniu umowy z bankiem (koszty wyceny ponosi on tylko w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej)
Dom Celem wyceny domu sporządza się operat szacunkowy. Koszt wykonania operatu wynosi 700 zł. Opłatę ponosi klient banku po podpisaniu umowy.
Działka Wycena działki realizowana jest w formie operatu szacunkowego i kosztuje 700 zł. Koszty płatne po podpisaniu umowy (w przypadku pozytywnej decyzji banku)

 

Kredyt Mieszkanie dla młodych

Bank przystąpił do programu MDM jako pierwszy - w grudniu 2014. O dofinansowanie Skarbu Państwa można się w nim starać od 2 stycznia 2014. Finansowe wsparcie z budżetu państwa jest oferowane w PKO BP w przypadku kredytów w złotych udzielonych na co najmniej 15 lat w wysokości przynajmniej 50% ceny zakupu mieszkania lub domu.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel mieszkaniowy - zakup mieszkania o powierzchni użytkowej wynoszącej maksymalnie 75 m2 (w przypadku rodzin i osób samotnych wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku o kredyt MDM maksymalna powierzchnia użytkowa może wynosić 85 m2);

Cel mieszkaniowy - zakup domu o powierzchni użytkowej wynoszącej maksymalnie 100 m2 (w przypadku rodzin i osób samotnych wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku kredytowego maksymalna powierzchnia użytkowa może wynosić 110 m2);

Waluta PLN
Minimalny okres spłaty 15 lat
Maksymalny okres 35 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 75 lat
Minimalna kwota brak dolnego limitu
Maksymalna kwota 90% wartości nieruchomości (100% wartości nieruchomości - przy uwzględnieniu dofinansowania wkładu własnego w ramach programu MDM)
Dofinansowanie wkładu własnego

10% - małżeństwa bezdzietne i single;

15% - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 1 dziecko;

20% - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 2 dzieci;

30% - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 3 dzieci;

dodatkowe 5% - dodatkowe 5% przeznaczone jest na wcześniejszą częściową spłatę zobowiązania. Środki te zostaną przyznane pod warunkiem, że w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości kredytobiorcy urodzi się lub przysposobi do życia w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko.

Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka na finansowanym mieszkaniu lub domu; cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia oraz innych zdarzeń losowych.
Zdolność kredytowa w PKO 450 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód 5 600 złotych netto, brak innych zobowiązań).
Oprocentowanie
Oprocentowanie Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża 1,10% (minimalna marża obowiązująca w pierwszych 12 miesiącach spłaty zobowiązania kredytowego)
Prowizje
Prowizja 0-3,5% pożyczanej kwoty (prowizja 0% możliwa do uzyskania przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji na okres 4 lat)
Wcześniejsza spłata zadłużenia - całkowita 2% (minimum 200 zł)
Wcześniejsza spłata - częściowa 1,5% od kwoty nadpłaty przez pierwsze 3 lata; 0% kwoty nadpłaty w kolejnych latach (UWAGA - brak prowizji za wcześniejszą częściową spłatę, w sytuacji gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia w ramach programu MDM)
Inne
Wakacje kredytowe TAK (raz do roku możliwość zawieszenia spłaty jednej raty)
Karencja w spłacie kapitału TAK (do 36 miesięcy w okresie realizacji inwestycji)
Mechanizm bilansowania TAK

 

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna w PKO BP może być zaciągnięta na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Podstawowym warunkiem otrzymania pożyczki w PKO jest posiadanie nieruchomości nieobciążonej hipoteką.

Informacje ogólne
Waluta PLN
Maksymalny okres spłaty 20 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 75 lat
Minimalna wysokość pożyczki brak dolnego limitu
Maksymalna kwota 60% wartości nieruchomości
Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka na domu, mieszkaniu lub innej nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy (lub hipoteka na nieruchomości należącej do innej osoby); przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia oraz innych zdarzeń losowych.
Oprocentowanie
Oprocentowanie Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża marża pożyczki ustalana indywidualnie (oferta standardowa);
Prowizje
Prowizja od udzielenia pożyczki 0-3,5% kwoty pożyczki (w ramach promocji prowizja wynosi 0% pod warunkiem skorzystania z 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji)
Wcześniejsza spłata pożyczki - całkowita 2% (minimum 200 zł) - pożyczka ze zmienną stopą procentową; 2% (minimum 200 zł)- pożyczka ze stałą stopą procentową
Wcześniejsza spłata - częściowa 1,5% od kwoty nadpłaty przez pierwsze 3 lata; 0% kwoty nadpłaty w kolejnych latach
Inne
Wakacje kredytowe TAK (raz do roku możliwość zawieszenia spłaty jednej raty pożyczki)

 

Adresy oddziałów PKO BP

WojewództwoMiejscowośćUlicaNr kier.Nr tel.
dolnośląskie Bolesławiec ul.Sierpnia 1980 r. 16 75 734-04-00
dolnośląskie Jelenia Góra ul.Bankowa 19 75 643-61-00
dolnośląskie Kłodzko pl.Jedności 4A 74 865-26-11
dolnośląskie Legnica pl.Klasztorny 1 76 721-44-00
dolnośląskie Oleśnica ul.3 Maja 1-3 71 398-32-98
dolnośląskie Świdnica Rynek 4 74 640-01-99
dolnośląskie Wałbrzych Rynek 23 74 849-44-00
dolnośląskie Wrocław ul.Powstańców Śląskich 60 71 371-23-61
dolnośląskie Wrocław ul.Wita Stwosza 33/35 71 371-34-01
kujawsko-pomorskie Ciechocinek ul.Zdrojowa 7 54 416-44-00
kujawsko-pomorskie Brodnica ul.Mazurska 13 56 697-17-00
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz al.Gdańska 23 52 326-11-00
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Stary Port 1-3 52 326-51-00
kujawsko-pomorskie Grudziądz ul.Piłsudskiego 15/17 56 450-32-00
kujawsko-pomorskie Inowrocław ul.Królowej Jadwigi 39 52 354-37-00
kujawsko-pomorskie Toruń ul.Grudziądzka 4 56 610-45-00
kujawsko-pomorskie Włocławek ul.Okrzei 64 54 237-83-00
lubelskie Biała Podlaska ul.Piłsudskiego 15 83 343-60-00
lubelskie Biłgoraj ul.Kościuszki 75 84 688-15-00
lubelskie Chełm ul.Generała G.Orlicz Dreszera 3 82 562-66-00
lubelskie Lubartów ul.Lubelska 43 81 852-69-00
lubelskie Lublin ul.Krakowskie Przedmieście 14 81 537-32-10
lubelskie Lublin ul.Krakowskie Przedmieście 39 81 537-34-10
lubelskie Lublin ul.T.Zana 38 81 537-36-10
lubelskie Opole Lubelskie Nowy Rynek 2 81 828-46-53
lubelskie Puławy ul.Partyzantów 3 81 880-48-00
lubelskie Zamość ul.Partyzantów 15 84 677-52-00
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Górczyńska 21 95 725-52-25
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Kosynierów Gdyńskich 79 95 725-56-01
lubuskie Sulęcin ul.Wojska Polskiego 12 95 755-02-00
lubuskie Zielona Góra ul.Żeromskiego 2 68 328-51-00
lubuskie Żary ul.Pocztowa 2 68 363-05-00
łódzkie Bełchatów ul.Wojska Polskiego 65 44 635-05-00
łódzkie Łódź al.Kościuszki 15 42 670-36-00
łódzkie Łódź al.Piłsudskiego 153 42 670-43-02
łódzkie Łódź ul.Aleksandrowska 47 42 670-50-00
łódzkie Pabianice ul.Zamkowa 29 42 225-53-52
łódzkie Piotrków Trybunalski ul.Słowackiego 9 44 648-43-00
łódzkie Skierniewice ul.Rawska 3/9 46 834-56-00
łódzkie Wieluń ul.Barycz 3 43 845-33-00
łódzkie Zgierz pl.Kilińskiego 11 42 714-57-00
małopolskie Brzesko ul.Kościuszki 2 14 663-11-01
małopolskie Chrzanów ul.Świętokrzyska 1 32 624-85-00
małopolskie Kraków Os.Kościuszkowskie 1 12 683-62-00
małopolskie Kraków ul.Wielopole 19/21 12 683-50-00
małopolskie Nowy Targ Rynek 29/30 18 261-47-00
małopolskie Nowy Sącz ul.Długosza 16 18 448-35-00
małopolskie Olkusz ul.Bylicy 6 32 624-94-00
małopolskie Tarnów ul.Słoneczna 28/30 14 622-85-00
małopolskie Wadowice ul.Lwowska 20 33 873-98-71
mazowieckie Ciechanów ul.Pułtuska 20 23 671-24-00
mazowieckie Ostrołęka ul.Bogusławskiego 22 29 761-14-00
mazowieckie Płock ul.3 Maja 14 24 266-18-00
mazowieckie Radom ul.Czachowskiego 21A 48 368-93-01
mazowieckie Siedlce ul.Bp.Świrskiego 45 25 640-03-27
mazowieckie Warszawa Al.Jerozolimskie 7 22 525-72-93
mazowieckie Warszawa ul.Bagatela 15 22 525-74-98
mazowieckie Warszawa ul.Grójecka 1/3 22 570-58-00
mazowieckie Warszawa ul.Korkowa 24 22 517-75-00
mazowieckie Warszawa ul.Mickiewicza 25 22 525-54-70
mazowieckie Warszawa ul.Nowogrodzka 35/41 22 525-62-39
mazowieckie Warszawa ul.Puławska 15 22 521-61-03
mazowieckie Warszawa ul.Sienkiewicza 12/14 22 525-42-33
mazowieckie Warszawa ul.Skierniewicka 21 22 534-33-02
mazowieckie Warszawa ul.Targowa 42 22 511-96-01
mazowieckie Warszawa ul.Wałbrzyska 11 22 549-87-00
opolskie Kędzierzyn-Koźle ul.Grunwaldzka 5 77 406-21-00
opolskie Opole ul.Damrota 2A 77 401-40-00
podkarpackie Jarosław ul.Jana Pawła II 8 16 621-39-21
podkarpackie Krosno ul.Bieszczadzka 3 13 437-30-00
podkarpackie Przemyśl ul.Mickiewicza 2 16 676-45-00
podkarpackie Rzeszów ul.3 Maja 23 17 875-28-00
podkarpackie Rzeszów ul.Grunwaldzka 17 17 875-29-98
podkarpackie Sanok ul.Kościuszki 25 13 469-02-00
podkarpackie Stalowa Wola ul.Wolności 17 15 843-43-00
podkarpackie Tarnobrzeg ul.Sienkiewicza 55 15 856-57-00
podlaskie Białystok Rynek Kościuszki 16 85 678-61-15
pomorskie Bytów pl.Wyszyńskiego 7 59 822-95-02
pomorskie Chojnice ul.Kościerska 3D 52 396-58-12
pomorskie Człuchów ul.Zamkowa 26 59 834-74-52
pomorskie Gdańsk al.Grunwaldzka 103 58 767-88-52
pomorskie Gdynia ul.Świętojańska 17 58 666-87-38
pomorskie Kartuzy Rynek 3A 58 694-83-00
pomorskie Kościerzyna ul.Dworcowa 3 58 686-45-72
pomorskie Kwidzyn ul.Piłsudskiego 29 55 262-48-00
pomorskie Słupsk ul.Wazów 5 59 847-33-00
pomorskie Tczew ul.J.Dąbrowskiego 7A 58 777-99-24
pomorskie Wejherowo ul.Sobieskiego 227 58 677-69-01
śląskie Bielsko-Biała ul.11 Listopada 15 33 828-80-00
śląskie Bytom ul.Dworcowa 8 32 397-23-39
śląskie Częstochowa al.NMP 19 34 378-10-00
śląskie Gliwice ul.Dolnych Wałów 11 32 338-40-00
śląskie Katowice ul.Damrota 23 32 358-50-00
śląskie Rybnik ul.J. i F. Białych 3 32 429-30-00
śląskie Sosnowiec ul.Kilińskiego 20 32 368-60-00
śląskie Tychy ul.Dmowskiego 27 32 324-90-65
świętokrzyskie Busko-Zdrój pl.Zwycięstwa 9 41 370-55-01
świętokrzyskie Jędrzejów ul.11 Listopada 36 41 385-44-52
świętokrzyskie Kielce ul.Sienkiewicza 33/35 41 349-83-00
świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski Rynek 8 41 267-31-00
świętokrzyskie Sandomierz ul.Mickiewicza 11A 15 832-32-12
warmińsko-mazurskie Bartoszyce pl.Konstytucji 3 Maja 21 89 762-84-00
warmińsko-mazurskie Elbląg ul.Teatralna 9 55 239-63-00
warmińsko-mazurskie Ełk ul.Wojska Polskiego 54 87 621-85-00
warmińsko-mazurskie Iława ul.Niepodległości 5 89 644-51-00
warmińsko-mazurskie Mrągowo ul.Mała Warszawska 2 89 743-38-00
warmińsko-mazurskie Olsztyn ul.Dąbrowszczaków 30 89 523-09-00
warmińsko-mazurskie Ostróda ul.Wyspiańskiego 2 89 642-78-00
warmińsko-mazurskie Pisz ul.Grunwaldzka 4 87 425-28-00
wielkopolskie Gniezno ul.Chrobrego 12B 61 424-03-00
wielkopolskie Gostyń ul.Generała Sikorskiego 4A 65 572-84-00
wielkopolskie Kalisz ul.Górnośląska 80 62 768-12-00
wielkopolskie Kępno Rynek 28 62 791-35-00
wielkopolskie Koło ul.B.Prusa 8 63 262-67-00
wielkopolskie Konin ul.11 Listopada 20A 63 240-21-00
wielkopolskie Leszno ul.Sikorskiego 7A 65 525-53-00
wielkopolskie Nowy Tomyśl ul.Tysiąclecia 1 61 442-06-00
wielkopolskie Ostrów Wielkopolski ul.Raszkowska 25A 62 735-03-00
wielkopolskie Piła ul.Bydgoska 2 67 210-47-01
wielkopolskie Poznań pl.Wolności 3 61 855-51-01
wielkopolskie Szamotuły ul.Poznańska 1 61 292-88-00
wielkopolskie Śrem ul.Mickiewicza 85 61 281-08-00
wielkopolskie Wągrowiec ul.Jeżyka 2A 67 268-04-00
zachodniopomorskie Drawsko Pomorskie ul.Piłsudskiego 20 94 348-40-20
zachodniopomorskie Kołobrzeg ul.Katedralna 33A 94 354-87-42
zachodniopomorskie Koszalin ul.Młyńska 20 94 348-51-00
zachodniopomorskie Sławno ul.Skłodowskiej-Curie 1 59 810-08-00
zachodniopomorskie Stargard Szczeciński ul.Wyszyńskiego 10 91 397-04-00
zachodniopomorskie Szczecin Al.Niepodległości 40 91 430-60-02
zachodniopomorskie Szczecin ul.Rydla 41/42 91 430-64-00
zachodniopomorskie Świnoujście ul.Piłsudskiego 5A 91 321-33-43