KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Pekao SA

Kredyt hipoteczny w Pekao SA

Kredyt hipoteczny Pekao SA oferowany jest zarówno jako standardowy kredyt mieszkaniowy przeznaczony na zakup i budowę nieruchomości, jak również w formie kredytu MDM z dofinansowaniem wkładu własnego w ramach programu MDM.

Kredyt mieszkaniowy Pekao

Podstawowym produktem hipotecznym w Banku Pekao SA jest kredyt mieszkaniowy. Pozwala on na finansowanie do 90% wartości nieruchomości (w przypadku udzielenia pożyczki w złotych) lub do 70% (przy zaciągnięciu zobowiązania w walucie obcej). Jako jedyny bank działający w Polsce Pekao oferuje kredyty pod zastaw hipoteczny w złotówkach oraz w pięciu walutach obcych - EUR, GBP, USD, NOK i SEK. Maksymalny okres kredytowania w Pekao SA wynosi 30 lat, przy czym spłaty można dokonywać w ratach równych bądź malejących. Na uwagę zwraca uproszczona wycena nieruchomości w przypadku starania o kredyty do 300 000 zł. Bank bezpłatnie wystawia promesę kredytową ważną 60 dni. Korzystną cechą są wakacje kredytowe dające możliwość zawieszenia spłaty zadłużenia do 12 miesięcy.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel związany z nabyciem nieruchomości - zakup domu nowego (rynek pierwotny) i używanego (rynek wtórny), zakup mieszkania - nowego (rynek pierwotny) i używanego (rynek wtórny), kupno działki budowlanej, zakup działki z rozpoczętą budową i jej dokończenie, zakup domku letniskowego, zakup lokalu usługowo-mieszkalnego (przy czym powierzchnia części usługowej nie może przekraczać 33% sumarycznej powierzchni kredytowanego lokalu), zakup garażu z zabezpieczeniem na nieruchomości mieszkalnej;

Cel budowlany - budowa domu jednorodzinnego na działce budowlanej, budowa domu jednorodzinnego realizowana poprzez inwestora zastępczego, kontynuacja i dokończenie budowy domu, wykończenie domu, wykończenie mieszkania, nadbudowa domu, rozbudowa domu, budowa domu letniskowego na działce rekreacyjnej;

Cel remontowy - remont domu, remont mieszkania, przebudowa pomieszczenia gospodarczego na mieszkanie, remont i przebudowa budynku gospodarczego na lokal mieszkaniowy;remont i modernizacja wykupionego mieszkania komunalnego lub zakładowego;

Cel refinansowy - spłata kredytu mieszkaniowego uzyskanego wcześniej w innym banku

Cel związany ze zmianą prawa własności nieruchomości - przekształcenie lokatorskiego lub  spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu, wykup mieszkania komunalnego, wykup mieszkania zakładowego

Inne cele - możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel (maksymalnie do 4% kwoty pożyczanych środków - pieniądze przeznaczone być muszą na pokrycie kosztów okołokredytowych, np. opłat notarialnych)

Waluta złoty polski (PLN), euro (EUR), funt brytyjski (GBP), korona norweska (NOK), korona szwedzka (SEK) - w przypadku kredytów w walucie obcej klient banku powinien uzyskiwać dochody w takiej samej walucie
Maksymalny okres spłaty 30 lat (w przypadku zobowiązania w walucie obcej - do 20 lat)
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat
Minimalna kwota 10 000 złotych
Maksymalna kwota do 90% wartości nieruchomości (w przypadku zobowiązania w walucie obcej - do 70% wartości nieruchomości)
Rodzaj rat raty równe albo raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej - należącej do kredytobiorcy; cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia oraz innych zdarzeń losowych.
Zdolność kredytowa w Pekao 435 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód netto 5 600 PLN, brak innych zobowiązań) - luty 2017.
Oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M (dla zobowiązania w PLN)
Minimalna marża 1,99%
Prowizje
Prowizja od 1,99% pożyczanej kwoty (w przyadku posiadaczy rachunku Eurokonto Plus), 2,49% (pozostali klienci)
Wcześniejsza spłata zadłużenia - całkowita 2% kwoty nadpłaty
Wcześniejsza spłata - częściowa 2% od kwoty nadpłaty, możliwość wcześniejszej spłaty do 10% kwoty nadpłaty rocznie bez prowizji
Inne
Wakacje kredytowe TAK (raz w ciągu roku istnieje możliwość skorzystania z z takiego rozwiązania poprzez zawieszenie spłaty jednej raty kredytu)
Karencja w spłacie kapitału TAK (do 36 miesięcy w okresie realizacji inwestycji)
Mechanizm bilansowania NIE
Akceptowane dochody
Umowa o pracę na czas nieokreślony TAK (w przypadku dochodów z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony Bank Pekao SA uwzględnia średnią z wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy)
Umowa o pracę na czas określony TAK (przy dochodach z tytułu umowy o pracę na czas określony Bank Pekao uwzględnia średnią z wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy; Pekao SA honoruje umowę o pracę na czas określony pod warunkiem, że obowiązywać będzie jeszcze przez przynajmniej 3 miesiące naprzód)
Umowa o dzieło TAK (w przypadku dochodów z tytułu umowy o dzieło Bank Pekao SA bierze pod uwagę średnią za ostatnie 12 miesięcy; jeżeli klient posiada koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%, to PKO uwzględnia dochody na poziomie 50% przychodów; w przypadku dochodów z tytułu praw autorskich bank uwzględnia dochody w wysokości wpływów na rachunek klienta)
Umowa zlecenie TAK (przy dochodach z tytułu umowy zlecenia Pekao bierze pod uwagę średnią za ostatnie 12 miesięcy; w przypadku kosztów uzyskania przychodów na poziomie 50% Pekao SA uwzględnia dochody na w wysokości 50% przychodów; w przypadku dochodów z tytułu praw autorskich bank uwzględnia dochody w wysokości wpływów na rachunek klienta)
Dochody z działalności gospodarczej TAK (średnia za ostatnie 12 miesięcy; możliwość uwzględnienia krótszego okresu
Dochody z działalności rolniczej TAK
Dochody z zagranicy TAK (bank uwzględnia tylko dochody uzyskiwane na terenie Unii Europejskiej)
Dochody z najmu TAK
Wycena nieruchomości
Mieszkanie Koszt wyceny mieszkania przy kwocie kredytu poniżej 300 000 złotych wynosi 137 zł i polega na na oszacowaniu wartości przez pracownika banku. Przy kwotach wyższych niż 300 000 złotych wycena odbywa się w formie sporządzenia operatu szacunkowego i kosztuje 479 zł. Możliwe jest dostarczenie własnego operatu szacunkowego wykonanego przez niezależnego rzeczoznawcę, jednak w takim przypadku klient banki musi zapłacić od 137 do 168 złotych za jego weryfikację Koszty wyceny pokrywa kredytobiorca przed podpisaniem umowy z bankiem (bank nie wymaga zapłaty za wycenę w przypadku negatywnej decyzji kredytowej)
Dom Przy kwotach poniżej 300 000 złotych wycena domu kosztuje 137 zł (zakup) lub 168 zł (budowa) i polega na oszacowaniu wartości nieruchomości przez pracownika banku. Przy kwocie przewyższającej 300 000 zł wykonywany jest operat szacunkowy, który kosztuje 832zł. Koszty pokrywa klient przed podpisaniem umowy kredytowej (nie płaci on za to w przypadku decyzji odmownej).

Kredyt MDM w Pekao SA

Od 2 stycznia 2014 roku Bank Pekao SA oferuje dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu MDM. Rozwiązanie to jest przeznaczone na dofinansowanie wkładu własnego. Kredyt ten obligatoryjnie przyznawany jest w złotówkach. Minimalny okres spłaty wynosi 15 lat. Kredytem musi zostać objęte minimum 50% powierzchni kupowanej nieruchomości.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel związany z nabyciem mieszkania - zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym o powierzchni użytkowej wynoszącej nie więcej 75 m2 (w przypadku rodzin i osób samotnych wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku o kredyt MDM maksymalna powierzchnia użytkowa może wynosić nie więcej niż 85 m2);

Cel związany z nabyciem domu - zakup domu na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym o powierzchni użytkowej wynoszącej nie więcej niż 100 m2 (w przypadku rodzin i osób samotnych wychowujących przynajmniej trójkę dzieci w dniu złożenia wniosku kredytowego maksymalna powierzchnia użytkowa może wynosić nie więcej niż 110 m2);

Istnieje ponadto możliwość otrzymania dofinansowania również w przypadku kredytowania wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej

Waluta PLN
Minimalny okres spłaty 15 lat
Maksymalny okres 30 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat
Minimalna kwota kredytu 50% ceny zakupu mieszkania lub domu
Maksymalna kwota 90% wartości nieruchomości (100% wartości nieruchomości - przy uwzględnieniu dofinansowania wkładu własnego w ramach MDM)
Dofinansowanie wkładu własnego

10% - małżeństwa bezdzietne i osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe;

15% - małżeństwa i osoby wychowujące 1 dziecko;

20% - małżeństwa i osoby wychowujące 2 dzieci;

30% - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 3 dzieci;

dodatkowe 5% - dodatkowe 5% przeznaczone jest na wcześniejszą częściową spłatę zadłużenia. Środki te zostaną przyznane pod warunkiem, że w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości kredytobiorcy urodzi się lub przysposobi do życia w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko.

Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka na finansowanym mieszkaniu lub domu; cesja z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
Zdolność kredytowa 435 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód 5 600 złotych netto, brak innych zobowiązań) - luty 2017.
Oprocentowanie
Oprocentowanie Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża 2,09%
Prowizje
Prowizja 2,09% (posiadacze rachunku Eurokonto Plus)/2,59% (pozostali klienci)
Wcześniejsza spłata zadłużenia - całkowita 2% (minimum 200 zł)
Wcześniejsza spłata - częściowa 2% od kwoty nadpłaty (minimum 200 zł)

Adresy oddziałów banku Pekao SA

WojewództwoMiejscowośćAdresNr kier.Nr tel.
dolnośląskie Dzierżoniów Rynek 17 74 832-49-70
dolnośląskie Jelenia Góra pl.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 35 75 754-77-51
dolnośląskie Kłodzko ul.Chrobrego 20 74 811-54-20
dolnośląskie Kudowa-Zdrój ul.Zdrojowa 18 74 866-33-84
dolnośląskie Polanica-Zdrój ul.Zdrojowa 25 74 868-29-65
dolnośląskie Legnica Rynek 14/1B 76 850-30-00
dolnośląskie Legnica ul.Wrocławska 26/28 76 852-52-63
dolnośląskie Lubin ul.Bankowa 16A 76 840-48-10
dolnośląskie Środa Śląska ul.Malczycka 1 71 317-52-25
dolnośląskie Świdnica Rynek 30 74 850-09-42
dolnośląskie Wałbrzych ul.Sienkiewicza 8 74 848-49-00
dolnośląskie Wrocław pl.Orląt Lwowskich 20E 71 346-57-00
dolnośląskie Wrocław pl.Powstańców Śląskich 9 71 369-71-03
dolnośląskie Wrocław pl.Św.Macieja 1 71 345-33-46
dolnośląskie Wrocław Rynek 1 71 344-36-67
dolnośląskie Wrocław ul.Dzielna 3 71 353-84-73
dolnośląskie Wrocław ul.Gen.Jana Henryka Dąbrowskiego 42 71 343-82-73
dolnośląskie Wrocław ul.Gubińska 15 71 349-07-00
dolnośląskie Wrocław ul.Horbaczewskiego 4-6 71 373-91-60 do 69
dolnośląskie Wrocław ul.J.Piłsudskiego 88 71 342-40-15
dolnośląskie Wrocław ul.Jedności Narodowej 203 71 326-75-40
dolnośląskie Wrocław ul.Juliusza Słowackiego 12-14 71 347-11-18
dolnośląskie Wrocław ul.Karola Olszewskiego 75/77 71 337-62-00
dolnośląskie Wrocław ul.Komandorska 118-120 71 369-72-00
dolnośląskie Wrocław ul.Malarska 27-29 71 344-16-71
dolnośląskie Wrocław ul.Malarska 27-29 71 377-89-00
dolnośląskie Wrocław ul.Oławska 2 71 371-61-08
dolnośląskie Wrocław ul.Ruska 51 71 371-53-00
dolnośląskie Wrocław ul.Świeradowska 51/57 71 364-75-20
dolnośląskie Zgorzelec ul.Staszica 14 75 775-28-75
kujawsko-pomorskie Solec Kujawski ul.Toruńska 61A 52 387-59-10 do 12
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Długa 57 52 376-62-30
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego 2 52 339-09-10
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Jagiellońska 34 52 325-42-77
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Trybunalska 2 52 379-22-81
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Wojska Polskiego 20A 52 370-97-00
kujawsko-pomorskie Grudziądz ul.Chełmińska 68 56 451-40-19
kujawsko-pomorskie Grudziądz ul.Groblowa 7 56 451-41-00
kujawsko-pomorskie Inowrocław ul.Dworcowa 29 52 356-46-40
kujawsko-pomorskie Kruszwica ul.Niepodległości 13 52 351-55-79
kujawsko-pomorskie Lipno ul.3 Maja 22 54 287-42-54
kujawsko-pomorskie Nakło nad Notecią ul.Gen.Henryka Dąbrowskiego 17-23 52 386-61-00
kujawsko-pomorskie Rypin ul.Warszawska 6 54 280-20-84
kujawsko-pomorskie Toruń ul.Grudziądzka 29 56 610-86-00
kujawsko-pomorskie Toruń ul.Wielkie Garbary 11 56 657-49-00
kujawsko-pomorskie Toruń ul.Wielkie Garbary 11 56 657-49-00
kujawsko-pomorskie Włocławek ul.Wojska Polskiego 2A 54 231-65-00
kujawsko-pomorskie Włocławek ul.Zduńska 6/8/12 54 232-07-10
lubelskie Biała Podlaska pl.Wolności 23 83 342-70-20
lubelskie Biała Podlaska ul.Narutowicza 12 83 342-78-00
lubelskie Biłgoraj ul.Dąbrowskiego 6B 84 688-10-00
lubelskie Chełm ul.I Armii Wojska Polskiego 41 82 564-88-50
lubelskie Chełm ul.Kopernika 20 82 562-05-10
lubelskie Hrubieszów ul.Prusa 9 84 696-65-00
lubelskie Janów Lubelski ul.Wiejska 3 15 872-64-50
lubelskie Krasnystaw ul.Piłsudskiego 11 82 575-63-30
lubelskie Kraśnik ul.Ignacego Krasickiego 4 81 826-24-41
lubelskie Kraśnik ul.Kochanowskiego 1 81 884-01-14
lubelskie Kraśnik ul.Kościuszki 5 81 826-24-92
lubelskie Kraśnik ul.Kościuszki 5 81 826-24-92
lubelskie Lubartów ul.Lubelska 23 81 855-40-81
lubelskie Bełżyce Rynek 26 81 517-23-45
lubelskie Bychawa ul.Piłsudskiego 7-15 81 566-07-04
lubelskie Lublin ul.1 Maja 10 81 531-64-81
lubelskie Lublin ul.Chopina 26A 81 531-64-70
lubelskie Lublin ul.Krakowskie Przedmieście 64 81 531-62-77
lubelskie Lublin ul.Krakowskie Przedmieście 72 81 535-71-20
lubelskie Lublin ul.Królewska 1 81 535-02-00
lubelskie Lublin ul.Nowowiejskiego 2 81 531-67-88
lubelskie Lublin ul.Zimowa 5 81 531-68-51
lubelskie Lublin ul.Żywnego 10 81 741-62-27
lubelskie Łuków ul.Kardynała Wyszyńskiego 21 25 798-20-71
lubelskie Opole Lubelskie ul.Lubelska 12 81 827-72-50
lubelskie Poniatowa ul.Młodzieżowa 2 81 828-83-00
lubelskie Nałęczów al.Lipowa 3 81 501-41-10
lubelskie Puławy al.Królewska 11A 81 886-46-52
lubelskie Puławy ul.Partyzantów 8 81 886-15-00
lubelskie Radzyń Podlaski ul.Warszawska 19 83 352-97-01
lubelskie Dęblin ul.PCK 3 81 888-93-85
lubelskie Ryki Stary Rynek 39 81 865-25-26
lubelskie Świdnik ul.Racławicka 38-44 81 749-41-80
lubelskie Świdnik ul.Wyszyńskiego 15 81 745-56-40
lubelskie Tomaszów Lubelski ul.Lwowska 80 84 664-24-51 do 52
lubelskie Tomaszów Lubelski ul.Lwowska 80 84 664-24-51 do 52
lubelskie Włodawa al.Józefa Piłsudskiego 53 82 572-73-00
lubelskie Zamość ul.Grodzka 2 84 639-20-40
lubelskie Zamość ul.Partyzantów 61 84 638-75-00
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Fabryczna 12 95 733-60-00
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Jagiellończyka 13 95 733-90-00
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Marcinkowskiego 117 95 720-07-42
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Wełniany Rynek 18 95 735-41-00
lubuskie Gubin ul.Nowa 2 68 359-31-30
lubuskie Międzyrzecz ul.Poznańska 1 95 742-78-40
lubuskie Skwierzyna ul.Piłsudskiego 11 95 717-01-25
lubuskie Słubice ul.1 Maja 12 95 759-25-70
lubuskie Strzelce Krajeńskie ul.Sienkiewicza 5 95 763-07-80
lubuskie Sulęcin ul.Park Bankowy 2 95 756-03-40 do 59
lubuskie Zielona Góra ul.Chopina 21 68 329-30-00
lubuskie Zielona Góra ul.Pod Filarami 3 68 327-00-51
lubuskie Zielona Góra ul.Podgórna 9A 68 329-71-05
lubuskie Żagań ul.Przyjaciół Żołnierza 24 68 377-59-69
łódzkie Bełchatów ul.1 Maja 2 44 635-88-00
łódzkie Brzeziny ul.J.Piłsudskiego 2/8 46 874-22-23
łódzkie Kutno ul.29 Listopada 15 24 251-00-20
łódzkie Kutno ul.Podrzeczna 9 24 253-38-65
łódzkie Łask ul.Warszawska 12 43 675-34-11
łódzkie Łowicz ul.Długa 27 46 837-60-64
łódzkie Łowicz ul.Podrzeczna 22 46 830-40-10
łódzkie Koluszki ul.Mickiewicza 2 44 714-39-41
łódzkie Rzgów ul.Tuszyńska 1 42 214-16-35
łódzkie Tuszyn ul.Piotrkowska 2/4 42 614-31-41
łódzkie Łódź al.Grzegorza Palki 5 42 675-98-44
łódzkie Łódź al.Kościuszki 47 42 635-16-10
łódzkie Łódź al.Tadeusza Kościuszki 63 42 638-33-04
łódzkie Łódź ul.Aleksandrowska 38 42 652-72-10
łódzkie Łódź ul.Brukowa 6 42 640-74-00
łódzkie Łódź ul.Dąbrowskiego 234 42 649-39-62
łódzkie Łódź ul.Gorkiego 10/12 42 673-24-82
łódzkie Łódź ul.Jana Karskiego 5 42 635-16-50
łódzkie Łódź ul.Nawrot 9/11 42 636-60-11
łódzkie Łódź ul.Piaski 4 42 689-73-18
łódzkie Łódź ul.Pilota Stanisława Wigury 21 42 631-56-06
łódzkie Łódź ul.Piotrkowska 270 42 680-37-18 do 31
łódzkie Łódź ul.Piotrkowska 270 42 680-37-41 do 43
łódzkie Łódź ul.Piotrkowska 288 42 683-87-00
łódzkie Łódź ul.Piotrkowska 76 42 635-01-90
łódzkie Łódź ul.Sienkiewicza 85/87 42 664-82-00
łódzkie Opoczno pl.Kościuszki 16 44 755-26-93
łódzkie Konstantynów ul.Łódzka 20 42 211-25-17
łódzkie Pabianice ul.Zamkowa 7 42 225-99-20
łódzkie Pabianice ul.Zamkowa 7 42 225-99-20
łódzkie Piotrków Trybunalski ul.Armii Krajowej 24 44 649-56-49
łódzkie Poddębice ul.Łódzka 16/18 43 678-25-56
łódzkie Radomsko ul.Piastowska 16 44 683-46-30
łódzkie Sieradz ul.Jana Pawła II 52 43 826-60-00
łódzkie Skierniewice ul.Gałeckiego 16 46 833-42-73
łódzkie Lubochnia ul.Tomaszowska 9 44 710-36-66
łódzkie Tomaszów Mazowiecki ul.Mościckiego 31 44 725-89-59
łódzkie Tomaszów Mazowiecki ul.Warszawska 24 44 723-52-62
łódzkie Wieluń pl.Kazimierza Wielkiego 3 43 843-85-30
łódzkie Zduńska Wola ul.Kilińskiego 7/11 43 823-23-51 do 52
łódzkie Głowno ul.Swoboda 4 42 714-10-60
łódzkie Zgierz ul.Długa 59 42 714-29-50
małopolskie Bochnia ul.Kazimierza Wielkiego 9 14 611-60-66
małopolskie Chrzanów al.Henryka 31 32 624-96-10 do 13
małopolskie Libiąż ul.Wojska Polskiego 2 32 627-40-40
małopolskie Trzebinia Rynek 23 32 612-20-41
małopolskie Szczucin Rynek 1 14 643-52-74 do 75
małopolskie Gorlice ul.Legionów 20 18 355-13-10
małopolskie Gorlice ul.Michalusa 8 18 353-60-04
małopolskie Gorlice ul.Władysława Jagiełły 6 18 355-17-10
małopolskie Balice ul.Kpt.M.Medweckiego 1 12 639-32-46
małopolskie Krzeszowice Rynek 34 12 282-64-66
małopolskie Skawina ul.J.Piłsudskiego 10 12 277-86-60
małopolskie Świątniki Górne ul.Bruchnalskiego 4 12 270-47-57
małopolskie Kraków al.Pokoju 1 12 618-66-05
małopolskie Kraków al.Powstania Warszawskiego 12 12 417-16-66
małopolskie Kraków Os.Bohaterów Września 39 12 682-15-40
małopolskie Kraków Os.Centrum B1 12 682-15-05
małopolskie Kraków Os.Kolorowe 10 12 688-51-00
małopolskie Kraków Os.Na Wzgórzach 32 12 682-15-57
małopolskie Kraków Os.Teatralne 19 12 644-13-00
małopolskie Kraków Os.Tysiąclecia 42 12 682-15-58
małopolskie Kraków Rynek Główny 31 12 424-38-00
małopolskie Kraków Rynek Główny 47 12 422-20-66
małopolskie Kraków ul.Bajana 4 12 412-83-60
małopolskie Kraków ul.Balicka 18A 12 626-03-89
małopolskie Kraków ul.Czysta 21 12 682-29-86
małopolskie Kraków ul.Gronostajowa 3 12 269-14-27
małopolskie Kraków ul.Józefińska 18 12 423-67-44
małopolskie Kraków ul.Juliana Dunajewskiego 8 12 618-41-02
małopolskie Kraków ul.Kapelanka 1 12 261-68-00
małopolskie Kraków ul.Kazimierza Wielkiego 75 12 682-29-80 do 82
małopolskie Kraków ul.Legionów Piłsudskiego 19 12 423-54-11
małopolskie Kraków ul.Łukasiewicza 3 12 299-13-86
małopolskie Kraków ul.Mały Płaszów 4 12 658-89-98
małopolskie Kraków ul.Pijarska 1 12 682-29-00
małopolskie Kraków ul.Pijarska 1 12 422-74-24
małopolskie Kraków ul.Podgórska 34 12 428-69-40
małopolskie Kraków ul.Retoryka 1 12 422-71-87
małopolskie Kraków ul.Rydlówka 5 12 267-67-39
małopolskie Kraków ul.Szpitalna 15 12 424-35-36
małopolskie Kraków ul.Ujastek 1 12 682-15-81
małopolskie Kraków ul.Wielicka 114 12 652-55-52
małopolskie Kraków ul.Wielicka 76 12 265-02-75
małopolskie Kraków ul.Wielopole 1 12 619-24-35
małopolskie Kraków ul.Zakopiańska 58 12 269-23-99
małopolskie Limanowa ul.Jana Pawła II 19 18 337-20-86
małopolskie Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6 18 331-02-45
małopolskie Myślenice Rynek 4 12 372-18-48
małopolskie Myślenice ul.Hipolita Cegielskiego 2 12 272-41-63
małopolskie Sułkowice ul.1 Maja 70 12 273-22-32
małopolskie Nowy Targ al.Tysiąclecia 35A 18 261-21-00
małopolskie Nowy Targ Rynek 4 18 266-24-91
małopolskie Rabka-Zdrój ul.Kilińskiego 1 18 268-01-30
małopolskie Nowy Sącz ul.Jagiellońska 26 18 448-47-00
małopolskie Nowy Sącz ul.Żeromskiego 6 18 448-23-10
małopolskie Bukowno ul.Nowa 1 32 646-02-00
małopolskie Klucze ul.Zawierciańska 10 32 642-82-00
małopolskie Olkusz ul.Króla Kazimierza Wielkiego 49 32 645-03-10
małopolskie Chełmek ul.Brzozowa 1 33 876-20-20
małopolskie Kęty ul.Adama Mickiewicza 6B 33 875-05-00
małopolskie Kęty ul.T.Kościuszki 111 33 875-05-02
małopolskie Oświęcim ul.Chemików 1 33 844-92-90
małopolskie Oświęcim ul.Władysława Jagiełły 12 33 844-91-00
małopolskie Oświęcim ul.Wróblewskiego 1 33 844-91-81
małopolskie Sucha Beskidzka ul.Adama Mickiewicza 48 33 874-50-88
małopolskie Tarnów pl.Kazimierza Wielkiego 3A 14 632-07-00
małopolskie Tarnów ul.Wałowa 10 14 631-82-04
małopolskie Zakopane ul.3 Maja 5 18 202-28-50
małopolskie Zakopane ul.Krupówki 19 18 206-30-04
małopolskie Andrychów ul.Krakowska 140a 33 870-40-69
małopolskie Kalwaria Zebrzydowska Rynek 2 33 876-48-20
małopolskie Wadowice ul.Lwowska 9 32 872-35-00
małopolskie Niepołomice Rynek 16 12 281-33-38
małopolskie Wieliczka ul.Park Kingi 1 12 278-33-44 w 239
małopolskie Wieliczka ul.Sikorskiego 8 12 289-11-41
mazowieckie Białobrzegi ul.Władysława Reymonta 46 48 613-44-23
mazowieckie Ciechanów pl.Jana Pawła II 8 23 671-45-00
mazowieckie Garwolin ul.Kościuszki 32 25 684-15-00
mazowieckie Łaskarzew ul.Garwolińska 10 25 684-58-62
mazowieckie Gostynin ul.R.Dmowskiego 8 24 235-04-60
mazowieckie Grodzisk Mazowiecki ul.Armii Krajowej 16 22 755-69-37
mazowieckie Grójec ul.Bankowa 11 48 664-36-08
mazowieckie Nowe Miasto nad Pilicą ul.11 Listopada 41 48 674-16-96
mazowieckie Tarczyn ul.Warszawska 11 22 717-61-98
mazowieckie Warka ul.Franciszkańska 2 48 667-45-87
mazowieckie Kozienice ul.Batalionów Chłopskich 32/34 48 611-74-31
mazowieckie Lipsko ul.Zwoleńska 6 48 378-32-10
mazowieckie Łosice Rynek 14 83 357-37-52
mazowieckie Maków Mazowiecki ul.Przasnyska 18 29 717-13-74
mazowieckie Mińsk Mazowiecki ul.Warszawska 133 25 758-30-75
mazowieckie Sulejówek ul.Reymonta 43 22 783-36-55
mazowieckie Nasielsk ul.Elektronowa 8-10 23 693-16-01
mazowieckie Nowy Dwór Mazowiecki ul.Słowackiego 11 22 775-20-11
mazowieckie Myszyniec pl.Wolności 60 29 772-13-78
mazowieckie Ostrołęka ul.Bogusławskiego 23 29 764-17-00
mazowieckie Ostrów Mazowiecka ul.Grota-Roweckiego 1 29 745-22-01 do 06
mazowieckie Otwock ul.Świderska 2/4 22 788-54-25
mazowieckie Góra Kalwaria ul.Wierzbowskiego 3 22 727-45-11
mazowieckie Piaseczno ul.Jana Pawła II 2 22 757-25-65
mazowieckie Piaseczno ul.Jana Pawła II 2 22 757-25-33 do 37
mazowieckie Płock ul.Armii Krajowej 6 24 267-46-90
mazowieckie Płock ul.Kolegialna 14A 24 267-19-59
mazowieckie Płock ul.Kolegialna 14A 24 267-19-59
mazowieckie Płock ul.Tysiąclecia 10 24 269-70-60
mazowieckie Płońsk ul.Młodzieżowa 28G 23 662-86-50
mazowieckie Piastów ul.Dworcowa 1 22 723-79-89
mazowieckie Pruszków al.Wojska Polskiego 23 22 758-68-87
mazowieckie Raszyn pl.Szwedzki 3 22 735-84-00
mazowieckie Przasnysz ul.3 Maja 13 29 752-49-19
mazowieckie Przysucha ul.Krakowska 33 48 675-52-05
mazowieckie Pułtusk ul.17 Sierpnia 37 23 692-93-00
mazowieckie Radom ul.A.Struga 26/28 48 363-20-57
mazowieckie Radom ul.Piłsudskiego 15 48 340-60-40
mazowieckie Radom ul.Tadeusza Kościuszki 2 48 368-81-00
mazowieckie Siedlce ul.Wojskowa 24 25 640-39-00
mazowieckie Sierpc ul.Braci Tułodzieckich 17 24 275-88-50
mazowieckie Sochaczew ul.1 Maja 19 46 863-93-00
mazowieckie Sokołów Podlaski ul.Wolności 7 25 781-71-11
mazowieckie Szydłowiec pl.M.Konopnickiej 7 48 617-68-20
mazowieckie Warszawa al.Gen.A.Chruściela 28 22 673-54-13
mazowieckie Warszawa al.Jana Pawła II 23 22 653-92-66
mazowieckie Warszawa al.Jana Pawła II 61B 22 530-61-58
mazowieckie Warszawa Al.Jerozolimskie 181 22 668-67-17
mazowieckie Warszawa Al.Jerozolimskie 2 22 522-80-27
mazowieckie Warszawa Al.Jerozolimskie 2 22 522-80-27
mazowieckie Warszawa Al.Jerozolimskie 65/79 22 630-53-19
mazowieckie Warszawa Al.Jerozolimskie 65/79 22 630-53-19
mazowieckie Warszawa al.KEN 46 22 546-11-40 do 42
mazowieckie Warszawa al.Wincentego Witosa 31 22 550-80-80
mazowieckie Warszawa pl.Bankowy 2 22 531-27-18
mazowieckie Warszawa pl.Bankowy 2 22 531-10-00
mazowieckie Warszawa pl.Powstańców Warszawy 2 22 505-67-02
mazowieckie Warszawa ul.A.Cieszkowskiego 1-3 22 839-54-93
mazowieckie Warszawa ul.Biała 4 22 534-69-21
mazowieckie Warszawa ul.Chmielna 132-134 22 652-94-40
mazowieckie Warszawa ul.Dereniowa 9 22 546-99-00
mazowieckie Warszawa ul.Dolańskiego 4 22 536-47-76
mazowieckie Warszawa ul.Emilii Plater 53 22 586-29-21
mazowieckie Warszawa ul.Giełdowa 5 22 -
mazowieckie Warszawa ul.Górczewska 137 22 535-18-80
mazowieckie Warszawa ul.Grochowska 124/126 22 486-78-00
mazowieckie Warszawa ul.Grochowska 274 22 870-77-12
mazowieckie Warszawa ul.Grójecka 1/3 22 658-83-08
mazowieckie Warszawa ul.Hanki Czaki 2 22 569-64-81 do 82
mazowieckie Warszawa ul.J.Bema 89 22 631-35-17
mazowieckie Warszawa ul.Jarosława Dąbrowskiego 81 22 845-60-19
mazowieckie Warszawa ul.Jasna 1 22 486-70-04
mazowieckie Warszawa ul.Jasna 1 22 486-70-11
mazowieckie Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 1 22 828-42-00
mazowieckie Warszawa ul.Krucza 24-26 22 486-76-18
mazowieckie Warszawa ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 22 486-88-27
mazowieckie Warszawa ul.L.Kondratowicza 22 22 519-84-40
mazowieckie Warszawa ul.Malczewskiego 54 22 486-73-05
mazowieckie Warszawa ul.Marszałkowska 111 22 652-97-05
mazowieckie Warszawa ul.Migdałowa 4 22 486-79-44
mazowieckie Warszawa ul.Młynarska 16 22 534-68-41
mazowieckie Warszawa ul.Modlińska 197 22 510-32-32 do 35
mazowieckie Warszawa ul.Nałęczowska 64 22 550-21-14
mazowieckie Warszawa ul.Nowogrodzka 11 22 652-96-00
mazowieckie Warszawa ul.Nowolipki 2,2A 22 486-67-01
mazowieckie Warszawa ul.Nowoursynowska 166 22 847-04-51
mazowieckie Warszawa ul.Ogrodowa 31/35 22 652-38-68
mazowieckie Warszawa ul.Ostrobramska 101A 22 672-47-78
mazowieckie Warszawa ul.Pasłęcka 8D 22 302-41-00
mazowieckie Warszawa ul.Płowiecka 1 22 517-39-00
mazowieckie Warszawa ul.Podwale 17A 22 531-08-40
mazowieckie Warszawa ul.Przejazd 4 22 495-80-50
mazowieckie Warszawa ul.Przylesie 3 22 676-69-20
mazowieckie Warszawa ul.Puławska 233 22 549-10-80
mazowieckie Warszawa ul.Puławska 54/56 22 565-20-01
mazowieckie Warszawa ul.Puławska 54/56 22 565-20-01
mazowieckie Warszawa ul.Tadeusza Czackiego 21/23 22 661-20-00
mazowieckie Warszawa ul.Tadeusza Czackiego 21/23 22 661-30-52 do 55
mazowieckie Warszawa ul.Tadeusza Czackiego 21/23 22 661-30-00
mazowieckie Warszawa ul.Targowa 81 22 518-67-10
mazowieckie Warszawa ul.Towarowa 25 22 571-46-00
mazowieckie Warszawa ul.W.Skoczylasa 4 22 518-17-01
mazowieckie Warszawa ul.Wilcza 33 22 502-34-50
mazowieckie Warszawa ul.Wolumen 18 22 864-54-60
mazowieckie Warszawa ul.Wołoska 18 22 640-20-35
mazowieckie Warszawa ul.Wołoska 18 22 567-98-00
mazowieckie Warszawa ul.Żwirki i Wigury 1 22 650-45-35
mazowieckie Warszawa ul.Żwirki i Wigury 31 22 524-55-82
mazowieckie Błonie ul.Poznańska 4 22 731-31-00
mazowieckie Błonie ul.Poznańska 4 22 731-31-03
mazowieckie Węgrów ul.Piłsudskiego 1 25 792-26-60
mazowieckie Wołomin ul.Miła 8/12 22 787-71-56
mazowieckie Wyszków ul.Gen.Sowińskiego 81A 29 743-53-00
mazowieckie Zwoleń ul.Jagiełły 17A 48 676-48-65
mazowieckie Żuromin ul.Wyzwolenia 31 23 657-01-50
mazowieckie Żyrardów ul.1 Maja 11 46 855-32-16
opolskie Brzeg Rynek 9/10 77 416-30-99
opolskie Kędzierzyn-Koźle pl.Wolności 6-7 77 480-10-00
opolskie Kluczbork ul.Grunwaldzka 13C 77 418-16-81
opolskie Nysa ul.Marcinkowskiego 1 77 434-08-40
opolskie Opole pl.Wolności 3 77 400-07-00
opolskie Opole ul.Damrota 2 77 401-27-00
opolskie Opole ul.Osmańczyka 15 77 401-54-00
opolskie Prudnik ul.Damrota 10A 77 436-42-30
podkarpackie Ustrzyki Dolne Rynek 17 13 460-82-50
podkarpackie Brzozów ul.Ks.J.Bielawskiego 5 13 430-80-00
podkarpackie Dębica ul.1 Maja 1 14 680-27-05
podkarpackie Dębica ul.Głowackiego 35 14 670-62-10
podkarpackie Dębica ul.Tadeusza Kościuszki 6 14 670-20-01
podkarpackie Jarosław pl.Mickiewicza 2 16 624-61-00
podkarpackie Radymno Rynek 15 16 628-14-93
podkarpackie Jasło ul.Staszica 6 13 443-56-00
podkarpackie Kolbuszowa ul.Kościuszki 18 17 227-71-64
podkarpackie Krosno ul.Bieszczadzka 5 13 436-13-88
podkarpackie Krosno ul.Powstańców Warszawskich 3 13 437-31-10
podkarpackie Iwonicz-Zdrój ul.Kulczyńskiego 2 13 425-11-33
podkarpackie Jedlicze ul.Trzecieskiego 14 13 438-45-55
podkarpackie Leżajsk ul.Mickiewicza 52 17 240-46-50
podkarpackie Lubaczów ul.Legionów 4 16 632-17-10
podkarpackie Łańcut ul.Sokoła 4 17 225-22-61
podkarpackie Mielec ul.Obrońców Pokoju 7 17 583-12-21
podkarpackie Mielec ul.Partyzantów 25 17 788-67-06
podkarpackie Mielec ul.Pisarka 10 17 584-05-70
podkarpackie Nisko ul.Mickiewicza 2 15 877-77-80
podkarpackie Przemyśl ul.Jagiellońska 7 16 676-35-64
podkarpackie Przemyśl ul.Mickiewicza 6 16 676-47-00
podkarpackie Przeworsk ul.Jagiellońska 12 16 649-27-00
podkarpackie Ropczyce ul.Słowackiego 2 17 221-07-30
podkarpackie Rzeszów ul.3 Maja 21 17 852-01-75
podkarpackie Rzeszów ul.Bernardyńska 7 17 875-37-00
podkarpackie Rzeszów ul.Cieplińskiego 1 17 875-56-00
podkarpackie Rzeszów ul.Hetmańska 120 17 875-37-91
podkarpackie Rzeszów ul.Juliusza Słowackiego 5 17 875-38-04
podkarpackie Sanok ul.Kościuszki 4 13 465-68-40
podkarpackie Sanok ul.Mickiewicza 29 13 465-77-42 do 44
podkarpackie Stalowa Wola al.Jana Pawła II 13 15 877-20-10
podkarpackie Stalowa Wola ul.Wolności 17 15 843-03-00
podkarpackie Stalowa Wola ul.Wolności 17 15 843-03-17
podkarpackie Strzyżów ul.Kilińskiego 8 17 276-54-60
podkarpackie Tarnobrzeg ul.Piłsudskiego 8 15 822-25-74
podlaskie Białystok Rynek Kościuszki 7 85 664-61-11
podlaskie Białystok ul.Sienkiewicza 40 85 664-88-00
podlaskie Białystok ul.Sienkiewicza 42 85 664-88-00
podlaskie Bielsk Podlaski ul.Adama Mickiewicza 55 85 730-94-00
podlaskie Bielsk Podlaski ul.Mickiewicza 49 85 730-42-74
podlaskie Hajnówka ul.3 Maja 34 85 682-30-61
podlaskie Kolno ul.Wojska Polskiego 46 86 278-30-98
podlaskie Łomża al.Legionów 5 86 215-62-30
podlaskie Mońki al.Niepodległości 9 85 716-69-61
podlaskie Siemiatycze pl.Jana Pawła II 15 85 656-59-10
podlaskie Dąbrowa Białostocka pl.Kościuszki 1 85 711-06-00
podlaskie Kuźnica Białostocka ul.Sokólska 26 85 722-43-01
podlaskie Sokółka ul.Marsz.Józefa Piłsudskiego 5 85 711-05-00
podlaskie Suwałki ul.Gen.T.Kościuszki 56 87 565-87-00
podlaskie Suwałki ul.Kościuszki 72 87 566-32-71
podlaskie Suwałki ul.Noniewicza 48 87 563-29-28
podlaskie Ciechanowiec pl.3 Maja 25 86 277-12-63
pomorskie Bytów ul.Bauera 3 59 822-77-00
pomorskie Brusy ul.Jana Pawła II 2 52 334-44-30
pomorskie Czersk ul.J.Ostrowskiego 2 52 398-63-88
pomorskie Człuchów ul.Dworcowa 1 59 834-59-00
pomorskie Gdańsk ul.Elżbietańska 4/8 58 305-36-30
pomorskie Gdańsk ul.Franciszka Rakoczego 17 58 520-96-40
pomorskie Gdańsk ul.Garncarska 23 58 323-21-00
pomorskie Gdańsk ul.Garncarska 23 58 323-21-00
pomorskie Gdańsk ul.Grunwaldzka 92/98 58 341-46-45
pomorskie Gdańsk ul.Jana Uphagena 27 58 340-16-00
pomorskie Gdańsk ul.Kołobrzeska 43 58 511-27-11
pomorskie Gdańsk ul.Ogarna 116 58 323-14-00
pomorskie Gdańsk ul.Stary Rynek Oliwski 16 58 554-83-68
pomorskie Gdańsk ul.Wały Piastowskie 1 58 301-33-61
pomorskie Gdańsk ul.Władysława Cieszyńskiego 36 58 326-27-65
pomorskie Gdańsk ul.Władysława Cieszyńskiego 36 58 326-27-60
pomorskie Kolbudy ul.Wybickiego 32C 58 682-74-10
pomorskie Pruszcz Gdański ul.Wojciecha Kossaka 1 58 691-03-80
pomorskie Gdynia ul.10 Lutego 8 58 660-24-01
pomorskie Gdynia ul.Hutnicza 3A 58 623-51-49
pomorskie Gdynia ul.Kartuska 9 58 667-25-80
pomorskie Gdynia ul.Pułaskiego 8 58 627-83-34
pomorskie Gdynia ul.Śląska 23/25 58 699-41-04
pomorskie Gdynia ul.Świętojańska 47 58 627-93-50
pomorskie Gdynia ul.Tadeusza Wendy 7-9 58 785-91-05
pomorskie Gdynia ul.Waszyngtona 34/36 58 660-27-45
pomorskie Lębork ul.Armii Krajowej 18 59 863-47-00
pomorskie Hel ul.Wiejska 41 58 675-04-12
pomorskie Władysławowo ul.Gen.Hallera 22 58 674-00-61
pomorskie Słupsk ul.11 Listopada 3 59 848-29-91
pomorskie Słupsk ul.Jana Kilińskiego 45A 59 841-03-01
pomorskie Słupsk ul.Tuwima 30 59 841-99-81
pomorskie Sopot ul.Reja 13/15 58 550-82-96
pomorskie Wejherowo ul.Rybacka 12 58 677-41-50
śląskie Kozy ul.Krakowska 2 33 817-58-22
śląskie Szczyrk ul.Beskidzka 4 33 817-93-78
śląskie Bielsko-Biała ul.Dmowskiego 16 33 813-97-12
śląskie Bielsko-Biała ul.Grażyńskiego 141 33 813-50-72
śląskie Bielsko-Biała ul.Grunwaldzka 40A 33 829-27-00
śląskie Bielsko-Biała ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 33 813-95-00
śląskie Imielin ul.Imielińska 87 32 225-57-52
śląskie Częstochowa ul.Kopernika 17/19 34 378-36-99
śląskie Częstochowa ul.Kopernika 17/19 34 378-36-99
śląskie Dąbrowa Górnicza al.Piłsudskiego 90 32 795-50-25
śląskie Dąbrowa Górnicza ul.3 Maja 14 32 295-62-00
śląskie Gliwice ul.A.Opla 1 32 270-93-40
śląskie Gliwice ul.Błonie 6 32 238-91-25
śląskie Gliwice ul.Bohaterów Getta Warszawskiego 9 32 230-69-41
śląskie Gliwice ul.Generała Berbeckiego 4 32 231-18-44
śląskie Gliwice ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 32 339-33-00
śląskie Knurów ul.Kapelanów Wojskowych 17 32 401-29-41 do 44
śląskie Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 2A 32 474-00-55
śląskie Jaworzno ul.Mickiewicza 17 32 616-67-27
śląskie Katowice al.Wojciecha Korfantego 160 32 603-63-30
śląskie Katowice al.Wojciecha Korfantego 56 32 200-41-04
śląskie Katowice ul.Chorzowska 1 32 358-62-22
śląskie Katowice ul.Karolinki 1 32 255-44-86
śląskie Katowice ul.Warszawska 8 32 208-39-00
śląskie Mysłowice ul.Mikołowska 6 32 317-01-45
śląskie Ruda Śląska ul.1 Maja 219 32 244-91-25
śląskie Jankowice ul.Równoległa 4 32 430-43-04
śląskie Jejkowice ul.Główna 38A 32 430-28-05
śląskie Rybnik ul.3 Maja 10 32 432-96-40
śląskie Rybnik ul.Rymera 4 32 739-86-50
śląskie Sosnowiec al.Zwycięstwa 6 32 266-79-50
śląskie Sosnowiec ul.Gen.Zaruskiego 11 32 263-09-65
śląskie Sosnowiec ul.Małachowskiego 3 32 269-84-07
śląskie Tychy ul.Turyńska 100 32 217-92-00
śląskie Zabrze pl.Warszawski 9 32 373-83-01
śląskie Zawiercie ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 95 32 672-87-39
śląskie Zawiercie ul.Powstańców Śląskich 13 32 670-63-25
śląskie Żory Rynek 4 32 435-17-15
śląskie Żywiec ul.Fabryczna 5 33 861-03-30
śląskie Żywiec ul.Kościuszki 46 33 866-49-01 do 02
świętokrzyskie Jędrzejów ul.Partyzantów 3 41 386-17-12
świętokrzyskie Sędziszów ul.Przemysłowa 9 41 381-27-60
świętokrzyskie Kielce al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 41 344-14-21
świętokrzyskie Kielce ul.Sienkiewicza 18 41 340-91-00
świętokrzyskie Końskie ul.Zamkowa 12 41 372-23-01
świętokrzyskie Stąporków ul.Piłsudskiego 101 41 374-23-93
świętokrzyskie Opatów ul.Sienkiewicza 20 15 868-20-59
świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski ul.Kilińskiego 15 41 265-61-00
świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski ul.Polna 11B 41 266-11-60
świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski ul.Wardyńskiego 11 41 267-20-00
świętokrzyskie Sandomierz ul.Kościuszki 4 15 832-22-05 do 07
świętokrzyskie Skarżysko-Kamienna ul.Bankowa 8 41 251-34-25
świętokrzyskie Skarżysko-Kamienna ul.Prusa 12 41 252-96-10
świętokrzyskie Starachowice ul.Lipowa 29 41 275-57-10
świętokrzyskie Starachowice ul.Radomska 31 41 275-64-90
świętokrzyskie Staszów ul.Mickiewicza 2 15 864-14-00
warmińsko-mazurskie Bartoszyce pl.Konstytucji 3 Maja 31A 89 762-19-22
warmińsko-mazurskie Działdowo pl.Mickiewicza 2/3 23 697-20-03
warmińsko-mazurskie Lidzbark Welski ul.Działdowska 9 23 696-10-93
warmińsko-mazurskie Elbląg Stary Rynek 18A 55 235-47-00
warmińsko-mazurskie Elbląg ul.Hetmańska 3 55 235-47-00
warmińsko-mazurskie Ełk ul.Juliusza Słowackiego 16 87 621-73-01
warmińsko-mazurskie Ełk ul.Kilińskiego 40 87 610-96-18
warmińsko-mazurskie Ełk ul.Piłsudskiego 12-14 87 621-80-30
warmińsko-mazurskie Giżycko ul.Dąbrowskiego 12 87 429-58-00
warmińsko-mazurskie Iława ul.Jana III Sobieskiego 47 89 649-10-11
warmińsko-mazurskie Kętrzyn ul.Obrońców Westerplatte 1 89 754-45-80
warmińsko-mazurskie Mrągowo pl.Kajki 1 89 741-02-30
warmińsko-mazurskie Nidzica ul.Wolności 7 89 625-52-48
warmińsko-mazurskie Olecko ul.11 Listopada 8 87 520-75-08
warmińsko-mazurskie Olsztyn ul.1 Maja 10 89 521-31-00
warmińsko-mazurskie Olsztyn ul.Dąbrowszczaków 11 89 521-14-00
warmińsko-mazurskie Dobre Miasto ul.Warszawska 12 89 616-38-74
warmińsko-mazurskie Ostróda ul.Grunwaldzka 4 89 642-71-10
warmińsko-mazurskie Ostróda ul.Grunwaldzka 4 89 642-71-10
warmińsko-mazurskie Szczytno ul.Sienkiewicza 6A 89 624-80-31 do 32
wielkopolskie Czarnków ul.Kościuszki 61A 67 253-85-00
wielkopolskie Trzcianka ul.Żeromskiego 13 67 210-17-01
wielkopolskie Kalisz Nowy Rynek 7A 62 768-48-10
wielkopolskie Kalisz ul.Śródmiejska 29 62 768-23-33
wielkopolskie Konin ul.Kosmonautów 14 63 244-67-00
wielkopolskie Kościan Rynek 32 65 512-40-09
wielkopolskie Leszno ul.Wróblewskiego 6 65 529-34-40
wielkopolskie Międzychód ul.17 Stycznia 74 95 748-93-00
wielkopolskie Nowy Tomyśl ul.Adama Mickiewicza 15 61 442-19-50
wielkopolskie Rogoźno ul.Kościuszki 37 67 261-74-49
wielkopolskie Ostrów Wielkopolski ul.Głogowska 23 62 737-47-10
wielkopolskie Ostrzeszów ul.Piastowska 16A 62 730-35-75
wielkopolskie Piła ul.Browarna 21 67 211-50-50
wielkopolskie Piła ul.Wyspiańskiego 8 67 211-93-11
wielkopolskie Poznań Al.Solidarności 46 61 829-93-00
wielkopolskie Poznań pl.Wolności 18 61 858-64-04
wielkopolskie Poznań pl.Wolności 18 61 858-64-04
wielkopolskie Poznań Stary Rynek 97/98 61 856-78-10
wielkopolskie Poznań ul.Bukowska 74 61 845-65-40
wielkopolskie Poznań ul.Głogowska 132/140 61 864-40-30 do 31
wielkopolskie Poznań ul.Głogowska 26 61 864-59-01
wielkopolskie Poznań ul.Głogowska 26 61 864-59-00
wielkopolskie Poznań ul.Górna Wilda 95 61 835-86-50
wielkopolskie Poznań ul.Grunwaldzka 21 61 864-40-66
wielkopolskie Poznań ul.Ignacego Paderewskiego 3 61 852-26-72
wielkopolskie Poznań ul.Jana Henryka Dąbrowskiego 461 61 849-89-00
wielkopolskie Poznań ul.Jarochowskiego 39A 61 864-28-96
wielkopolskie Poznań ul.Masztalarska 8A 61 858-45-50
wielkopolskie Poznań ul.Roosevelta 18 61 845-44-81
wielkopolskie Poznań ul.Św.Marcin 52/56 61 855-85-58
wielkopolskie Przeźmierowo ul.Rynkowa 75C 61 652-41-82
wielkopolskie Swarzędz Os.Dąbrowszczaków 8/5 61 818-45-55
wielkopolskie Wronki ul.Mickiewicza 16B 67 254-52-00
wielkopolskie Śrem ul.Przemysłowa 1 61 282-90-00
wielkopolskie Wągrowiec ul.Kościuszki 16 67 268-00-40
wielkopolskie Września ul.Sądowa 2 61 436-99-00
wielkopolskie Złotów ul.Norwida 4 67 263-30-44
zachodniopomorskie Białogard ul.Wojska Polskiego 15 94 311-09-50
zachodniopomorskie Choszczno ul.Chrobrego 1 95 765-33-09
zachodniopomorskie Złocieniec ul.Bohaterów Warszawy 19 94 367-13-32
zachodniopomorskie Goleniów ul.Konstytucji 3 Maja 24 91 432-17-60
zachodniopomorskie Nowogard ul.Bankowa 5 91 392-75-40
zachodniopomorskie Gryfice ul.Wałowa 1 91 384-20-91
zachodniopomorskie Trzebiatów ul.Wojska Polskiego 51 91 387-32-63
zachodniopomorskie Chojna ul.Mieszka I 11A 91 414-30-41
zachodniopomorskie Gryfino ul.Parkowa 3 91 414-69-60
zachodniopomorskie Golczewo ul.Zwycięstwa 22 91 321-67-15
zachodniopomorskie Kamień Pomorski ul.Gryfitów 2A 91 382-35-00
zachodniopomorskie Kołobrzeg ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 94 352-40-61
zachodniopomorskie Koszalin Rynek Staromiejski 8 94 346-65-00
zachodniopomorskie Koszalin ul.Jana z Kolna 11 94 346-61-00
zachodniopomorskie Łobez ul.Kościuszki 26 91 578-87-88
zachodniopomorskie Dębno Lubuskie ul.Mickiewicza 34 95 760-23-91
zachodniopomorskie Myślibórz ul.Wyszyńskiego 2 95 747-20-42
zachodniopomorskie Police ul.Bankowa 22 91 312-15-77
zachodniopomorskie Pyrzyce ul.Bankowa 1 91 578-83-00
zachodniopomorskie Stargard Szczeciński ul.Czarnieckiego 16 91 578-71-10
zachodniopomorskie Stargard Szczeciński ul.Piłsudskiego 4/5 91 834-34-10
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 1 91 440-08-93 do 94
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 1 91 440-09-36
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 1 91 440-61-00
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 1 91 440-09-36
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 1 91 440-09-36
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 1 91 440-09-36
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 1 91 440-09-36
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 1 91 440-09-36
zachodniopomorskie Szczecin pl.Orła Białego 3 91 440-02-32
zachodniopomorskie Szczecin pl.Rodła 9 91 359-49-41
zachodniopomorskie Szczecin pl.Żołnierza Polskiego 16 91 440-06-66
zachodniopomorskie Szczecin ul.Grodzka 9 91 442-94-00
zachodniopomorskie Szczecin ul.Jasna 5 91 431-39-40
zachodniopomorskie Szczecin ul.Obrońców Stalingradu 11 91 440-63-04
zachodniopomorskie Szczecin ul.Smolańska 4 91 481-78-50
zachodniopomorskie Szczecin ul.Szczerbcowa 4 91 432-99-99
zachodniopomorskie Szczecinek ul.Mickiewicza 1 94 371-45-20
zachodniopomorskie Świdwin ul.Połczyńska 70 94 364-79-70
zachodniopomorskie Świnoujście ul.Monte Cassino 7 91 322-05-40
zachodniopomorskie Świnoujście ul.Piłsudskiego 4 91 322-12-60 do 69
zachodniopomorskie Wałcz ul.Bankowa 3/5 67 250-03-50