KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Millennium

Parametry kredytowe

 1. cel kredytowania: produkt przeznaczony jest na cele mieszkaniowe,
 2. waluta -  PLN
 3. stopa referencyjna: WIBOR 3M
 4. Rodzina na swoim - TAK
 5. minimalna kwota - 20 000 PLN
 6. maksymalna wysokość kredytu (LTV) - 100%
 7. maksymalny okres kredytowania - 40 lat
 8. maksymalny wiek kredytobiorcy (w momencie spłaty ostatniej raty) - 75 lat
 9. standardowa marża  - od 1,29% do 2,39% w zależności od kwoty kredytu oraz wysokości wkładu własnego)
 10. minimalna marża - 0,99% (PROMOCJA)*
 11. standardowa prowizja kredytowa  - 0%
 12. minimalna prowizja - 0%
 13. prowizja od wcześniejszej spłaty  - 2% (prowizja wynosi 0% przez pierwsze 3 lata kredytowania, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty. Kredytobiorca nie zapłaci także prowizji, jeżeli wcześniejsza spłata następuje po 3 latach kredytowania).
 14. Opłata za wycenę nieruchomości - 480 PLN (mieszkanie), 800 PLN (dom); opłata pobierana jest po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej
 15. Opłata za czynności związane z kontrolą inwestycji (dotyczy kredytów udzielanych w transzach) - 300 PLN
 16. Opłata za czynności wymagające sporządzenia aneksu do Umowy kredytowej - 200 PLN
 17. Opłata za czynności dokonywane na zlecenie Kredytobiorcy (np. opinie, zaświadczenia) -  od 6 do 100 PLN
 18. Inne cechy - wakacje kredytowe (jeden miesiąc w roku), karencja w spłacie kapitału (maksymalnie 24 miesiące)
* Możliwość obniżenia marży o 0,3 punktu procentowego. jeżeli w całym okresie kredytowania spełnione zostaną następujące warunki:
- kredytobiorca będzie posiadaczem konta osobistego w Banku Millennium
- kredytobiorca będzie korzystał z karty debetowej do konta w Banku Millennium, przeprowadzając za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 PLN miesięcznie