KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Getin Bank

Kredyt hipoteczny Getin Banku

Kredyt pod zastaw nieruchomości w Getin Banku oferowany jest w postaci kilku różnych produktów, z czego najpopularniejszy jest standardowy kredyt mieszkaniowy ze stopą zmienną lub ze stałym oprocentowaniem. Ponadto Getin Bank uczestniczy w programie MDM.

Kredyt mieszkaniowy Getin Bank

Przeznaczony jest on zarówno na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym jak i na ich budowę systemem gospodarczym i z deweloperem. Możliwe jest także refinansowanie innego kredytu na zakup nieruchomości, uzyskanie pożyczki przeznaczonej na zmianę prawa własności oraz na dowolny cel. Getin udziela finansowania wyłącznie w złotych. Minimalny wkład własny wynosi 10%. Maksymalny okres spłaty to 35 lat, natomiast maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej ratywynosi 80 lat.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel mieszkaniowy - kupno mieszkania czy domu ;

Cel budowlany - realizowany zarówno systemem gospodarczym lub z deweloperem: budowa domu, nadbudowa domu, rozbudowa domu, wykończenie domu, wykończenie mieszkania,, budowa domu na działce rekreacyjnej;

Cel remontowyremont mieszkania, remont domu, przebudowa budynków gospodarczych na cele mieszkalne;

Cel refinansowy - refinansowanie zobowiązania spłacanego w innym banku, refinansowanie kredytu budowlanego lub remontowego;

Cele związane w przekształcaniem prawa własności nieruchomościprzekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności; nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie prawa odrębnej własności mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej, zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa własności na prawo własnościowe do mieszkania, nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni;

Inne cele - możliwość uzyskania kwoty przeznaczonej dowolny cel (np. zakup sprzęty AGD, RTV czy innego wyposażenia domu);

Waluta PLN
Maksymalny okres kredytowania 35 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 80 lat
Minimalna kwota brak dolnego limitu
Maksymalna kwota 90% wartości nieruchomości
Rodzaj rat raty równe albo raty malejące
Zabezpieczenie podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na finansowanym mieszkaniu, domu lub innej nieruchomości. Możliwe jest zabezpieczenie wierzytelności na kilku różnych nieruchomościach w tym także na nieruchomościach należących do osób trzecich;
Zdolność kredytowa w Getin Banku 382 000 złotych (małżeństwo z dzieckiem, dochód netto 5 000 PLN, brak innych zobowiązań) - październik 2016.
Oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne Marża bankowa + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża 1,69%
Prowizje
Prowizja 0-5% kwoty kredytu
Wcześniejsza spłata zadłużenia - całkowita 5% od całej kwoty nadpłaty w pierwszym roku, 4% w drugim roku, 3% w trzecim roku, 2% w czwartym roku, 1% w piątym roku, 0% po 5 latach spłaty kredytu
Wcześniejsza spłata - częściowa 5% of kwoty nadpłaty w pierwszym roku, 4% w drugim roku, 3% w trzecim roku, 2% w czwartym roku, 1% w piątym roku, 0% po 5 latach spłaty
Inne
Wakacje kredytowe TAK (raz do roku możliwość zawieszenia spłaty jednej raty)
Karencja w spłacie kapitału TAK (do 36 miesięcy w okresie realizacji inwestycji)
Mechanizm bilansowania NIE
Akceptowane dochody
Umowa o pracę na czas nieokreślony TAK (Przy uwzględnianiu dochodów z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony Getin Bank bierze pod uwagę dochód za ostatnie 3 miesiące. Minimalny okres zatrudnienia powinien wynosić 3 miesiące)
Umowa o pracę na czas określony TAK (Przy umowie na czas określony Getin Bank bierze pod uwagę dochód za ostatnie 3 miesiące. Minimalny okres zatrudnienia powinien wynosić 3 miesiące, a ponadto umowa powinna trwać jeszcze co najmniej 3 miesiące naprzód)
Umowa o dzieło TAK (przy dochodach z tytułu umowy o dzieło Getin Bank uwzględnia średnią za ostatnie 3 miesiące)
Umowa zlecenie TAK (przy dochodach z tytułu umowy zlecenia Getin Bank uwzględnia średnią za ostatnie 3 miesiące)
Dochody z działalności gospodarczej TAK (Getin Bank bierze pod uwagę średnią dochodów z działalności gospodarczej za ostatnie 12 miesięcy, przy czym wymagane jest prowadzenie firmy od co najmniej 12 miesięcy)
Dochody z działalności rolniczej TAK
Dochody z zagranicy TAK
Dochody z najmu TAK

Finansowanie w ramach MDM

Kredyt Mieszkanie dla młodych dostępny w Getin Banku pozwala na uzyskanie dofinansowania brakującego wkładu własnego do skredytowania zakupu nieruchomości (mieszkania, domu jednorodzinnego), która będzie zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe.

 

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel mieszkaniowy - zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej wynoszącej nie więcej niż 75 m2 (w przypadku rodzin i osób samotnych wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku w banku o finansowanie w ramach MDM maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkania może wynosić 85 m2);

Cel mieszkaniowy - zakup domu o powierzchni użytkowej wynoszącej maksymalnie 100 m2 (w przypadku rodzin oraz osób samotnych wychowujących co najmniej trójkę dzieci w dniu złożenia wniosku MDM maksymalna powierzchnia użytkowa może wynieść 110 m2);

Waluta PLN
Minimalny okres spłaty 15 lat
Maksymalny okres 35 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 75 lat w momencie spłaty ostatniej raty kredytu
Minimalna kwota brak dolnego limitu
Maksymalna kwota 90% wartości nieruchomości (100% wartości nieruchomości - przy uwzględnieniu dofinansowania wkładu własnego w ramach programu MDM)
Dofinansowanie wkładu własnego

10% - małżeństwa bezdzietne i single;

15% - małżeństwa oraz osoby wychowujące jedno dziecko;

20% - małżeństwa oraz osoby wychowujące dwoje dzieci;

30% - małżeństwa oraz osoby wychowujące co najmniej troje dzieci;

dodatkowe 5% - dodatkowe 5% przeznaczone jest na wcześniejszą częściową spłatę zobowiązania. Środki te zostaną przyznane pod warunkiem, że w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości kredytobiorcy urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.

Rodzaj rat raty równe albo raty malejące
Zabezpieczenie zabezpieczenie hipoteczne na finansowanym mieszkaniu lub domu; cesja z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych.
Zdolność kredytowa w Getin Banku 418 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód 5 000 złotych netto, brak innych zobowiązań).
Oprocentowanie
Oprocentowanie Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża 1,96%
Prowizje
Prowizja 0-5% pożyczanej kwoty (prowizja 0% możliwa do uzyskania przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji na okres 4 lat)
Wcześniejsza spłata zadłużenia - całkowita Od 5% w pierwszym roku spłaty do 0% w szóstym i kolejnym roku spłaty- prowizja z każdym kolejnym rokiem ulega obniżeniu o 1 punkt procentowy
Wcześniejsza spłata - częściowa 1Od 5% do 0% - prowizja z każdym kolejnym rokiem ulega obniżeniu o 1 punkt procentowy

Pożyczka hipoteczna w Getin Banku

Pożyczka dostępna w Getin Banku pozwala na uzyskanie środków na dowolny cel w wysokości do 70% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki. Bank dopuszcza możliwość przedstawienia do zabezpieczenia różnych nieruchomości w tym także nieruchomości należących do osób trzecich. Maksymalny okres spłaty może wynosić do 20 lat.

Informacje ogólne
Waluta PLN
Maksymalny okres spłaty 20 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 80 lat
Minimalna kwota 20 000 złotych
Maksymalna kwota pożyczki 70% wartości nieruchomości
Rodzaj rat raty równe albo raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka na nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy (mieszkanie, dom, inna nieruchomość); możliwość oparcia zabezpieczenia pożyczki o nieruchomości posiadane przez osoby trzecie
Oprocentowanie
Oprocentowanie Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża marża pożyczki ustalana indywidualnie w zależności od historii kredytowej klienta, długości okresu kredytowania, wysokości pożyczki oraz jakości jej zabezpieczenia hipotecznego;
Prowizje
Prowizja od udzielenia pożyczki do 5% kwoty pożyczki
Wcześniejsza spłata pożyczki - całkowita 5% - w pierwszym roku, 4% - w drugim, 3% - w trzecim, 2% - w czwartym, 1% - w piątym, 0% - w szóstym i kolejnym roku spłaty
Wcześniejsza spłata - częściowa >5% - w pierwszym roku, 4% - w drugim, 3% - w trzecim, 2% - w czwartym, 1% - w piątym, 0% - w szóstym i kolejnym roku spłaty
Inne
Wakacje kredytowe TAK (maksymalnie 6 miesięcy w całym okresie spłaty)