KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Eurobank

Kredyt hipoteczny eurobanku

Aktualnie wśród produktów eurobanku znajdziemy zarówno komercyjny kredyt mieszkaniowy jak i kredyt Mieszkanie dla młodych. Ponadto Eurobank oferuje pożyczkę hipoteczną oraz kredyt konsolidacyjny.

Kredyt hipoteczny eurobanku udzielany jest wyłącznie w złotych polskich.  Może być przeznaczony na zakup, budowę czy remont nieruchomości. Dodatkowo pozwala on na refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku czy sfinansowanie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub domu. Maksymalnie może on być udzielony na 30 lat. Minimalny wkład własny, jaki należy posiadać, wynosi w tym przypadku 10% wartości nieruchomości. Cechą charakterystyczną kredytu w eurobanku jest możliwość zaciągnięcia kredytu z osobą trzecią. Jego minimalna marża  wynosi 1,59%, pod warunkiem skorzystania z dodatkowych produktów banku.

Informacje ogólne
Przeznaczenie kredytu

Zakup nieruchomości - zakup mieszkania, zakup domu, kupno działki budowlanej lub rolnej, zakup siedliska

Budowa nieruchomości - budowa domu, finalizacja budowy domu, wykończenie domu pod klucz, wykończenie mieszkania pod klucz, nadbudowa domu, rozbudowa domu,

Remont nieruchomości - remont mieszkania, remont domu, remont pomieszczeń niemieszkalnych i przekształcenie ich na cele mieszkaniowe; adaptacja budynku gospodarczego na lokal mieszkaniowy

Refinansowanie kredytu - refinansowanie kredytu zaciągniętego wcześniej w innym banku, refinansowanie wcześniej poniesionych wydatków związanych z kredytem mieszkaniowym;

Zmiana prawa własności nieruchomości - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

Możliwość łączenia różnych celów kredytowania

Waluta kredytu PLN
Maksymalny okres kredytowania 30 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat
Minimalna wysokość kredytu 30 000 złotych
Maksymalna kwota kredytu 90% wartości nieruchomości
Rodzaj rat raty równe lub malejące
Zabezpieczenie

Zabezpieczenia podstawowe: hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na kredytowanej nieruchomości lub innej będącej własnością jednego z kredytobiorców lub osoby trzeciej, przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych mieszkania lub domu obciążonego hipoteką, cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem kredytobiorcy w banku.

Zabezpieczenia przejściowe: ubezpieczenie spłaty kredytu do czasu wpisu hipoteki w księdze wieczystej, przelew wierzytelności z tytułu wniesionych wkładów na poczet budowy nieruchomości przez inwestora zastępczego (w przypadku kredytu budowlanego)

Zdolność kredytowa w eurobanku 380 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochody netto 5 000 PLN, brak innych zobowiązań kredytowych) - październik 2016. Możliwość połączenia dochodów z dochodami osoby trzeciej.
Oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża 1,59%
Prowizje
Prowizja od udzielenia kredytu 1% kwoty kredytu
Wcześniejsza spłata kredytu - całkowita 2% od kwoty nadpłacanej przez pierwsze 3 lata spłaty kredytu, 0% w późniejszym okresie
Wcześniejsza spłata kredytu - częściowa 2% od nadpłacanej kwoty przez pierwsze 3 lata spłaty kredytu, 0% w kolejnych latach
Inne
Wakacje kredytowe TAK (raz na 12 miesięcy możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu)