KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Dokumenty do kredytu hipotecznego

FacebookTwitter

DokumentyZa pomocą poniższego generatora wyszukasz dokumenty do kredytu hipotecznego, jakie wymagane są w poszczególnych bankach pożyczających pod zastaw mieszkania, domu czy działki. Narzędzie to w szczególności generuje listę niezbędnych dokumentów w zależności od rodzaju zobowiązania, o które zamierzasz się starać (kredyt mieszkaniowy, konsolidacyjny, refinansowy, pożyczka hipoteczna), a także rodzaju uzyskiwanych dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło, dochody z działalności gospodarczej, itp.).

Dokumenty do kredytu hipotecznego

UWAGA! Powyższy skrypt pozwala na wygenerowanie listu dokumentów osobowych oraz załączników dotyczących dochodów przyszłego kredytobiorcy. Nie generuje on jednak wykazu dokumentów niezbędnych do oceny stanu prawnego i technicznego nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Jest to kwestia rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu do każdej jednostkowej sytuacji. Obligatoryjnie wymaganym dokumentem dotyczącym nieruchomości mającej być przedmiotem kredytowania lub przedmiotem zabezpieczenia jest odpis z księgi wieczystej. Pozostałe wymagane dane mogą być już różne w zależności od sytuacji prawnej nieruchomości lub stanu zaawansowania prac związanych z budową domu lub bloku mieszkalnego przez dewelopera. Szczegółowo kwestie te omawiamy w poradniku znajdującym się poniżej.

Jakie dokumenty musisz dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny?

W przypadku starań o kredyt hipoteczny, dokumenty wymagane przez poszczególne banki przy określonych wariantach finansowania mogą być zróżnicowane. To, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będziesz musiał przygotować, w dużej mierze jest kwestią wewnętrznych regulacji w bankach. Zwróć więc uwagę na to, że każdy z banków może mieć nieco inne wymagania, jeżeli chodzi zarówno o liczbę informacji, ich rodzaje czy zakres czasowy danych, które bank będzie od ciebie potrzebował. Wpisując do powyższego narzędzia odpowiednie dane, takie jak cel kredytowania, rynek nieruchomości, przedmiot zakupu czy rodzaj dochodów, otrzymasz wykaz dokumentów, jakie powinieneś przygotować. Narzędzie to pozwala na znalezienie dokumentów wymaganych między innymi przez takie banki oferujące kredyty hipoteczne, jak, jak PKO BP, Pekao SA, mBank, ING, BZ WBK oraz kilkanaście mniejszych instytucji działających na rynku bankowym.

Każdy bank wymaga nieco innych dokumentów

Komplet dokumentów do kredytu hipotecznego, w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów i rodzaju nieruchomości, może być kilkunastostronicowym załącznikiem do wniosku kredytowego, czasami jednakże może to być opasły skoroszyt.

Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, iż nie ma uniwersalnych wytycznych do tego, jakie załączniki należy dołączyć do wniosku kredytowego. Każdy bank ma swoje własne wypracowane procedury. Przygotuj się więc na to, że przedstawiciel banku poprosi Cię o przygotowanie załączników, w których mogą pojawić się informacje nietypowe, czyli takie które nie są wymagane w innych bankach.

A skoro o "nietypowości" mowa - każdy wniosek kredytowy jest rozpatrywany indywidualnie między innymi właśnie dlatego, że każdy sytuacja każdego klienta jest w pewien sposób unikalna. Zasada jest w tym przypadku następująca - im bardziej nietypowa jest Twoja sytuacja, tym bardziej "nietypowych" wymagań banku odnośnie potrzebnych danych możesz się spodziewać.

Rodzaje dokumentów dołączanych do wniosku o kredyt hipoteczny

Pewne dane będą jednak wymagane praktycznie przez każdy z banków. Z racji dużej liczby potencjalnych załączników możemy podzielić je na osobowe, dochodowe oraz dotyczące nieruchomości, którą planujemy nabyć w ramach środków finansowych uzyskanych od banku.

Dokumenty osobowe

Jest to podstawowa pula danych, które identyfikują nas w oczach banku z punktu widzenia naszego wieku, stanu cywilnego, czy miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej najłatwiejszy i najszybszy do zrealizowania element układanki związanej z kompletowaniem niezbędnych danych.

1) wniosek o udzielenie kredytu – jest pierwszym i zasadniczym elementem dossier kredytowego, który przedstawiamy bankowi. Każdy bank oczywiście posiada własne formularze wniosków kredytowych – możemy je uzyskać albo bezpośrednio w oddziale banku albo czasami możemy pobrać je ze strony internetowej poszczególnych banków;

2) dowód osobisty – w pewnych wypadkach, oprócz dowodu osobistego, bank może wymagać przedstawienia drugiego dowodu tożsamości, na przykład paszportu czy prawa jazdy;

3) zaświadczenie potwierdzające rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy to danego kredytobiorcy);

4) prawomocny wyrok sądu w przypadku osób rozwiedzionych.

Dokumenty dochodowe

Ta część dokumentów związana jest z koniecznością udowodnienia bankowi, w szczególności analitykowi kredytowemu, że uzyskujemy odpowiednio wysokie dochody, dzięki którym będziemy w stanie spłacać należycie nasze zobowiązania kredytowe oraz, że dochody, które uzyskujemy są jak najbardziej legalne w świetle prawa. Ta część danych jest - podobnie jak w przypadku informacji osobowych - stosunkowo łatwo osiągalna. Skompletowanie pełnej dokumentacji finansowej nie powinno nam zająć więcej niż 2-3 dni.

A) Osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy o pracę

1) zaświadczenie o zarobkach - przedstawione przez kredytobiorcę na druku dostarczonym przez bank. Banki mają rozmaite wymagania, jeżeli chodzi o ilość i charakter informacji dotyczących dochodów przyszłego kredytobiorcy. W szczególności dotyczy to zakresu czasowego dochodów, które bank bierze pod lupę – poszczególne banki mogą chcieć poznać nasze dochody za ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy.

B) Osoby prowadzące działalność gospodarczą

2) decyzja o nadaniu numeru NIP;

3) decyzja o nadaniu numeru REGON;

4) wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o odprowadzonym podatku za rok poprzedni i niezaleganiu z bieżącym opłacaniem podatku;

6) oświadczenie o dochodach osiągniętych przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy;

7) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty dotyczące nabywanego mieszkania czy budowanego domu określają stan prawny nieruchomości. To częstokroć najtrudniejsza do uzyskania część dossier dołączanego do wniosku. Nawet, jeżeli jednak nie jest ona trudna do uzyskania, to czas niezbędny na skompletowania tej części jest najdłuższy, zwłaszcza w przypadku kwestii związanych z sądownictwem.

A) Zakup mieszkania, domu, lub działki

1) odpis z Księgi Wieczystej działki, na której deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa realizuje inwestycję;

2) oświadczenie inwestora zastępczego (często na specjalnym na druku bankowym);

3) pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę przedwstępną w imieniu dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (wymagane, jeżeli takie osoby nie są wymienione w KRS dewelopera lub spółdzielni);

4) prawomocne pozwolenie na budowę;

5) umowa przedwstępna z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową;

6) w przypadku finansowania z kredytu wykończenia - kosztorys, harmonogram prac (na druku bankowym) oraz pozwolenie na budowę, jeśli przewidziane prace wymagają takiego pozwolenia;

7) zgoda banku na bezobciążeniowe wydzielenie księgi wieczystej dla lokalu, jeżeli deweloper finansuje budowę z kredytu i w IV dziale Księgi Wieczystej znajduje się wpis hipoteki na rzecz tego banku;

8) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej;

9) wycena nieruchomości lub operat szacunkowy (w niektórych przypadkach wycenę lub operat wykonujemy we własnym zakresie korzystając z licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego, w innych zajmuje się tym bank.

B) Budowa domu

W przypadku jeżeli zdecydujemy się na samodzielne koordynowanie budowy domu bank będzie od nas potrzebował nieco innej dokumentacji niż przypadku zakupu już wybudowanej nieruchomości: Do takich wymaganych pism należą:

1) odpis z księgi wieczystej nieruchomości;

2) kosztorys i harmonogram budowy;

3) dziennik budowy (np w przypadku banku PKO BP);

4) prawomocne pozwolenie na budowę;

5) wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, na której realizowana jest inwestycja;

6) wypis z planu przestrzennego zagospodarowania potwierdzający, iż jest to działka budowlana (w przypadku gdy gmina nie posiada aktualnie obowiązującego planu będzie to decyzja o warunkach zabudowy);

7) wycena nieruchomości.

Podsumowanie

Powyższa lista z pewnością nie wyczerpuje w 100 procentach wachlarza możliwych danych, które bank może sobie zażyczyć, bowiem w indywidualnych przypadkach, często z racji nietypowej sytuacji prawnej nieruchomości lub z powodu niestandardowych dochodów kredytobiorcy, bank może potrzebować jeszcze dodatkowej dokumentacji.

Sprawdź nasz przelicznik rat

Sprawdź także nasze inne narzędzia, które przygotowaliśmy celem ułatwienia decyzji o wyborze kredytu hipotecznego. W szczególności odwiedź przygotowane przez nas narzędzie, dzięki któremu będziesz miał możliwość poznania kosztów spłaty zobowiązania kredytowego czy obliczenia wysokości rat w systemie rat równych lub malejących. Ponadto dzięki niemu wygenerujesz sobie pełny harmonogram miesięcznych spłat na określoną przez Ciebie kwotę kredytu oraz okres jego spłaty. Dowiesz się z niego także, ile każdego miesiąca będziesz spłacał odsetek oraz ile pożyczonego z banku kapitału

.