KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Deutsche Bank

Kredyt hipoteczny w Deutsche Banku

Flagowy kredyt dostepny w Deutsche Banku przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu nieruchomości mieszkalnej. W ofercie Deutsche Banku znajduje się także wsparcie z dofinansowaniem wkładu własnego w ramach programu MDM, kredyt konsolidacyjny oraz pożyczka hipoteczna.

Kredyt mieszkaniowy Deutsche Banku

Może on być przeznaczony zarówno na zakup nieruchomości, jak również na jej budowę czy remont. Deutsche Bank daje także możliwość refinansowania zobowiązania zaciągniętego w innym banku. Finansowanie tego typu udzielana jest w złotych lub w euro (w tym drugim przypadku należy osiągać dochody w EUR), Maksymalny okres spłaty to 35 lub 30 lat, w zależności od waluty pożyczanych środków. Minimalny wkład własny wynosi 10% wartości nieruchomości.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel mieszkaniowy - zakup mieszkania od dewelopera, zakup mieszkania na rynku wtórnym, zakup domu na rynku pierwotnym i wtórnym, zakup działki budowlanej, zakup działki rekreacyjnej;

Cel budowlany - budowa domu na działce stanowiącej własność kredytobiorcy, dokończenie budowy domu, dokończenie budowy lokalu mieszkalnego;

Cel remontowy - remont domu, remont mieszkania, modernizacja domu, modernizacja lokalu mieszkalnego, rozbudowa domu, rozbudowa lokalu mieszkalnego;

Cel refinansowy - refinansowanie zobowiązania zaciągniętego w innym banku;

Inne cele - spłata innych pożyczek zaciągniętych w innych bankach (maksymalnie do 30% całkowitej kwoty pożyczanych środków)

Waluta PLN, EUR (finansowanie w euro tylko dla osób zarabiających w tej walucie)
Maksymalny okres kredytowania 35 lat (dla PLN); 30 lat (dla EUR)
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat
Minimalna kwota 40 000 zł (dla PLN); 10 000 euro (dla EUR)
Maksymalna kwota 90% wartości nieruchomości- dla finansowania w PLN (90% - przy działalności gospodarczej); 90% wartości nieruchomości - w przypadku EUR
Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie Zabezpieczenie podstawowe: wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości (do 170% kwoty kredytu); Ubezpieczenie pomostowe do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej; Ubezpieczenie nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych; Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego; Cesja praw z umowy Klienta z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową
Zdolność kredytowa w Deutsche Banku 348 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód netto 5 000 PLN, brak innych zobowiązań wobec banku) - październik 2016.
Oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M (finansowanie w PLN); Marża banku + EURIBOR 3M (dla finansowania w EUR)
Minimalna marża 1,20% (Marża w pierwszym roku spłaty pod warunkiem skorzystania z db Hipo Pakietu)
Prowizje
Prowizja kredytowa 0-3% kwoty pożyczanych środków (prowizja 0% dostępna po wykupieniu ubezpieczenia Hipoteka+ - Pakiet Praca + Pakiet Życie)
Prowizja od wcześniejszej spłaty 2% (przez pierwsze 3 lata spłaty); 0% (w późniejszym okresie spłaty zobowiązania.
Inne
Wakacje kredytowe NIE
Karencja w spłacie kapitału TAK (do momentu wypłaty ostatniej transzy)
Dowolny cel kredytowania TAK (możliwe zwiększenie pożyczanej kwoty o 30%, jednak nie więcej niż 100 000 zł)
Akceptowane dochody
Umowa o pracę na czas nieokreślony TAK (przy dochodach z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony Deutsche Bank uwzględnia dochody za ostatnie 6 miesięcy, przy czym na zaświadczeniu o dochodach należy wykazać dochody za ostatnie 12 miesięcy)
Umowa o pracę na czas określony TAK (przy dochodach z tytułu umowy o pracę na czas określony Deutsche Bank uwzględnia dochody za ostatnie 6 miesięcy; Deutsche Bank akceptuje umowę o pracę na czas określony pod warunkiem, że pracodawca sporządzi oświadczenie o woli przedłużenia umowy z pracownikiem)
Umowa o dzieło TAK (przy dochodach z tytułu umowy o dzieło Deutsche Bank bierze pod uwagę średnią za ostatnie 12 miesięcy. W przypadku  50% kosztów uzyskania przychodów bank ten uwzględnia dochody na poziomie 80% przychodów)
Umowa zlecenie TAK (przy dochodach z tytułu umowy zlecenia Deutsche Bank średnią za ostatnie 12 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów na poziomie 50% Deutsche Bank uwzględnia dochody w wysokości 80% przychodów)
Dochody z działalności gospodarczej TAK (przy dochodach z działalności gospodarczej Deutsche Bank bierze pod uwagę średnią za ostatnie 24 miesiące. Bank wymaga, aby staż działalności wynosił co najmniej
Dochody z działalności rolniczej NIE
Dochody z zagranicy TAK
Dochody z najmu TAK  (Deutsche Bank wymaga, aby dochody z najmu uzyskiwane były od co najmniej 12 miesięcy)
Wycena nieruchomości
Mieszkanie Standardowa wycena mieszkania kosztuje 300 zł i polega na inspekcji pracownika banku. W przypadku niestandardowej nieruchomości może być konieczność wykonania operatu szacunkowego. Koszty wyceny pokrywa kredytobiorca po podpisaniu umowy w banku (koszty wyceny ponosi on tylko w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej)
Dom Standardowy koszt wyceny domu wynosi 420 złotych i polega na inspekcji pracownika banku. W przypadku niestandardowej nieruchomości Deutsche Bank operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę znajdującego się na liście rzeczoznawców zaakceptowanych przez bank. Koszt  operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie. Opłatę za wycenę ponosi klient banku po podpisaniu umowy.
Działka Wycena działki kosztuje 300 zł. Opłata za inspekcję pracownika banku i wycenę płatna po podpisaniu umowy (w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej)

 

Kredyt Mieszkanie dla młodych

Dofinansowanie MDM przeznaczone jest na zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym. Kwota dofinansowania może stanowić do 30% tzw. wartości odtworzeniowej lokalu. Okres kredytowania zawiera się w zakresie pomiędzy 15 a 35 lat.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Mieszkanie - Wsparcie MDM w Deutsche Banku może być przeznaczone na zakup mieszkania o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 75 m2. W przypadku rodzin wielodzietnych (3 dzieci lub więcej) oraz osób samotnych wychowujących co najmniej trójkę dzieci maksymalna powierzchnia użytkowa może wynosić 85 m2);

Dom - Dofinansowanie MDM może być także przeznaczone na zakup domu o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 100 m2. Wyjątkiem są rodziny z trójką dzieci lub więcej -  w przypadku rodzin i osób samotnych wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie maksymalna powierzchnia użytkowa może wynosić nawet 115 m2;

Waluta PLN
Najkrótszy okres spłaty 15 lat
Najdłuższy okres spłaty 35 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat
Minimalna kwota 40 000 złotych
Maksymalna kwota 90% wartości nieruchomości
Dofinansowanie wkładu własnego

10% wartości odtworzeniowej - małżeństwa bezdzietne i single;

15% wartości odtworzeniowej - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 1 dziecko;

20% wartości odtworzeniowej - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 2 dzieci;

30% wartości odtworzeniowej - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 3 dzieci;

dodatkowe 5% - dodatkowe 5% przeznaczone jest na wcześniejszą częściową spłatę zadłużenia. o ile w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania lub domu beneficjentowi MDM urodzi się lub przysposobi do życia w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko.

Rodzaj rat raty stałe lub raty malejące
Zabezpieczenie wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości (do 170% kwoty pożyczanych środków); Ubezpieczenie pomostowe do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej; Ubezpieczenie nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych; Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego; Cesja praw z umowy Klienta z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową
Zdolność 351 000 złotych (rodzina 3-os. z dochodem, dochód 5 000 złotych netto, brak innych zobowiązań.
Oprocentowanie
Oprocentowanie Marża banku + WIBOR 3M
Minimalna marża 1,96%
Prowizje
Prowizja 0-3% pożyczanej kwoty (Prowizja 0% możliwa po spełnieniu określonych warunków związanych z promocją)
Wcześniejsza spłata zadłużenia - całkowita 2% (minimum 200 zł)
Wcześniejsza spłata zadłużenia - częściowa 2% (przez pierwsze 3 lata); 0% (w późniejszym okresie).