KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Credit Agricole

Kredyt hipoteczny Credit Agricole występuje w następujących wariantach finansowania: kredyt mieszkaniowy, refinansowy, konsolidacyjny oraz pożyczka hipoteczna. Poniżej znajduje się charakterystyka poszczególnych celów kredytowania

Kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole może być wykorzystany na zakup mieszkania lub domu. Jednak poza wyżej wymienionymi celami za kredyt uzyskany w Credit Agricole kredytobiorca może także nabyć działkę budowlaną lub sfinansować samodzielną budowę domu. Credit Agricole oferuje kredyty w złotych polskich. Minimalna wysokość kredytu mieszkaniowego to 40 000 PLN, zaś maksymalny okres spłaty wynosi 35 lat. Bank wymaga posiadania wkładu własnego w wysokości minimum 20% wartości nieruchomości. Na uwagę zasługuje stosunkowo atrakcyjne oprocentowanie w przypadku kredytu w PLN, bowiem w ramach trwającej promocji marża kredytu hipotecznego w złotych przez pierwszy rok spłaty wynosi 0%, natomiast w kolejnych latach, w zależności od wysokości wkładu własnego, waha się od 0,99% do 1,3%. Maksymalny wiek kredytobiorcy to 70 lat.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel zakupowy - zakup domu jednorodzinnego, mieszkania, działki budowlanej, działki rekreacyjnej, domku letniskowego, garażu, zakup miejsca postojowego;

Cel budowlany - budowa domu,kontynuacja budowy domu, wykończenie domu lub mieszkania, nadbudowa budynku, rozbudowa domu, budowa domu na działce rekreacyjnej;

Cel remontowy - remont domu, mieszkania, przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkaniowy, przebudowa budynku gospodarczego na budynek mieszkalny;

Waluta kredytu PLN
Maksymalny okres kredytowania 35 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat
Minimalna wysokość kredytu 40 000 złotych
Maksymalna kwota pożyczki 80% wartości nieruchomości
Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka ustanowiona na rzecz banku na nieruchomości kredytowanej, innej nieruchomości, której Kredytobiorca jest właścicielem albo na nieruchomości, której właścicielem jest osoba trzecia; cesja praw z umowy ubezpieczenia danej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń; weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe lub cywilne, cesja praw z umowy ubezpieczenia Kredytobiorcy na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do zarobkowania, pełnomocnictwo do dysponowania kontem.
Zdolność kredytowa 342 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód netto 5 000 PLN, brak innych zobowiązań kredytowych - stan na październik 2016).
Oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża 1,39% (aktualna marża promocyjna w Credit Agricole)
Prowizje
Prowizja od udzielenia kredytu 0-3,0% kwoty kredytu (aktualna promocja - 0%)
Wcześniejsza spłata - całkowita 2% od kwoty nadpłaty przez pierwsze 3 lata; 0% kwoty nadpłaty w kolejnych latach
Wcześniejsza spłata - częściowa 2% od kwoty nadpłaty przez pierwsze 3 lata; 0% kwoty nadpłaty w kolejnych latach
Inne
Wakacje kredytowe TAK (po 12 miesiącach spłaty istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu)
Karencja w spłacie kapitału
Mechanizm bilansowania NIE

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy w Credit Agricole może być przeznaczony na spłatę dotychczasowego kredytu mieszkaniowego, pozwalając kredytobiorcy obniżyć wysokość miesięcznej raty kredytu. Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu refinansowego w Credit Agricole jest co najmniej 12-miesięczny okres spłaty kredytu w innym banku oraz brak opóźnień w spłacie, które przekraczałyby 30 dni.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny w Credit Agricole Bank Polska pozwala na połączenie wszystkich zaciągniętych kredytów w jeden skonsolidowany kredyt zabezpieczony hipoteką. Wysokość marży kredytu konsolidacyjnego oraz prowizji od jego udzielenia ustalana jest indywidualnie z doradcą banku. Credit Agricole kredytuje w ten sposób do 100% wartości nieruchomości, w walucie krajowej, jeżeli konsolidacji poddawany jest także kredyt mieszkaniowy. Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego może być dowolna nieruchomość taka jak mieszkanie, dom czy działka budowlana. Maksymalny kres spłaty kredytu konsolidacyjnego wynosi 35 lat.

Pożyczka hipoteczna

W ramach pożyczki hipotecznej kredytobiorca może uzyskać środki finansowe na dowolny cel w wysokości do 70 % wartości zastawianej nieruchomości. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 25 lat. Marża pożyczki jak również prowizja od jej udzielenia ustalana jest indywidualnie z doradcą bankowym.