KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

BZ WBK

Kredyt hipoteczny w BZ WBK

Udzielany jest on w formie następujących wariantów: standardowego kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem zmiennym lub stałym, dofinansowania w ramach programu MDM, pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem stałym lub zmiennym oraz wsparcia z dopłatą NFOŚiGW.

Kredyt mieszkaniowy BZ WBK

Standardowy kredyt BZ WBK przeznaczony być może zarówno na zakup, budowę, remont mieszkania, domu czy innej nieruchomości mieszkalnej. Możliwe jest ponadto finansowanie zakupu działki budowlanej. Udzielany jest on zarówno w złotych jak i w euro, z tym, że w przypadku tej ostatniej waluty o finansowanie mogą się starać wyłącznie osoby zarabiające w EUR. Najdłuższy okres spłaty wynosi 30 lat pod warunkiem nieprzekroczenia przez kredytobiorcę w momencie spłaty ostatniej raty wieku 70 lat (lub 90 lat w sytuacji wykupienia ubezpieczenia na życie). Minimalna kwota pożyczanych środków wynosi 20 tysięcy złotych. Maksymalna wysokość LTV dla kredytu w złotych wynosi 85%, a w przypadku euro - 70%. Oprocentowanie w BZ WBK obliczane jest jako suma marży oraz stawki WIBOR 3M (dla finansowania w PLN) lub LIBOR 3M (w przypadku finansowania w euro). Oto pełna charakterystyka tego rozwiązania:

Informacje ogólne
Przeznaczenie zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym, zakup mieszkania w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym finansowanie zakupu mieszkań zakładowych, komunalnych oraz mieszkań ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, budowa domu systemem gospodarczym, remont lub nadbudowa i rozbudowa domu, zakup działki budowlanej
Waluta PLN, EUR (finansowanie w euro tylko dla osób zarabiających w tej walucie)
Maksymalny okres spłaty 30 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat (możliwe wydłużenie spłaty do 90 lat pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia na życie)
Minimalna wysokość kredytu 20 000 zł
Maksymalna kwota pożyczanych środków 90% wartości nieruchomości (finansowanie w PLN); 80% wartości nieruchomości (finansowanie w EUR). Istnieje możliwość obniżenia wymaganej wpłaty własnej dla kredytów w PLN i EUR do 0% - przy spłacie kredytu z innego banku lub gdy LTV nie przekracza 70% (z wyjątkiem kredytów przeznaczonych na budowę domu systemem gospodarczym)
Rodzaj rat raty równe lub malejące
Zabezpieczenie Zabezpieczenie podstawowe: hipoteka na nieruchomości mieszkalnej (Zabezpieczenie obowiązkowe), obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem niezabudowanych działek). Zabezpieczenia dodatkowe: pełnomocnictwo w zakresie dysponowania kontem osobistym kredytobiorcy (w przypadku posiadania konta w BZ WBK), cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, Ustanowienie BZ WBK jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie, przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni lub developera.
Zdolność kredytowa w BZ WBK 381 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód netto 5 600 PLN, brak innych zobowiązań kredytowych) - luty 2017.
Oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne: marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M (dla PLN); marża banku + LIBOR 3M (dla EUR). Oprocentowanie stałe :marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M (dla PLN)
Minimalna marża W przypadku kredytu w PLN z oprocentowaniem zmiennym: 1,69% (poziom marży zależy od zdolności kredytowej, aby uzyskać najniższą marżę należy posiadać w banku konto osobiste wraz z zadeklarowanymi wpływami środków pieniężnych). W przypadku kredytu w PLN z oprocentowaniem stałym obowiązuje przez pierwszych lat oprocentowanie stałe w wysokości 3,95; po 5 latach marża wynosi 2,00%
Prowizje
Prowizja kredytowa 0-3,5% uzyskanej kwoty (prowizja 0% dostępna po wykupieniu ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka oraz ubezpieczenia na życie)
Wcześniejsza spłata 0% - przy zmiennym oprocentowaniu; 3% - przy stałym oprocentowaniu
Inne
Karencja w spłacie kapitału TAK (do czasu wypłaty ostatniej transzy)
Dowolny cel kredytowania TAK (możliwe zwiększenie kwoty pożyczki o 30%, przy zachowanym maksymalnym wskaźniku LTV.)

Dofinansowanie w ramach MDM

Dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu Mieszkanie dla młodych w BZ WBK można uzyskać przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego, którego wysokość stanowi co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości. W ramach dofinansowania MDM w Banku Zachodnim WBK można uzyskać środki finansowe na okres od 15 do 30 lat. Minimalna marża wynosi 1,69% (pod warunkiem posiadania w BZ WBK konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów) - jej wysokość zależy od poziomu zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy. Prowizja może wynieść 0%, pod warunkiem wykupienia przez kredytobiorcę (lub co najmniej jednego z kredytobiorców - w przypadku gdy o pieniądze stara się kilka osób) ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka oraz ubezpieczenia na życie.

Uwaga: z dniem 16 marca 2016 BZ WBK wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Mieszkania dla młodych na rok 2016. W dalszym ciągu można składać wnioski o dofinansowanie na rok 2017 lub 2018.

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel mieszkaniowy - zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej, której powierzchnia nie przekracza 75 m2 (w przypadku rodzin oraz osób samotnych wychowujących co najmniej trójkę dzieci w dniu złożenia wniosku o kredyt MDM maksymalna powierzchnia użytkowa może wynieść 85 m2);

Cel mieszkaniowy - kupno domu o metrażu użytkowym wynoszącym maksymalnie 100 m2 (lub 110 m2 - w przypadku rodzin i osób samotnych wychowujących co najmniej troje dzieci);

Waluta PLN
Minimalny okres spłaty 15 lat
Maksymalny okres 30 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat
Minimalna kwota brak dolnego limitu
Maksymalna kwota 90% wartości nieruchomości (brakujący wkład własny w wysokości 10% może być pokryty z dofinansowania w ramach programu MDM)
Dofinansowanie wkładu własnego

10% - małżeństwa bezdzietne i single;

15% - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 1 dziecko;

20% - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 2 dzieci;

30% - małżeństwa i osoby wychowujące przynajmniej 3 dzieci;

dodatkowe 5% - dodatkowe 5% jest przeznaczone na wcześniejszą częściową spłatę kredytu. Środki te można uzyskać pod warunkiem, że w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości osobie zaciągającej kredyt urodzi się lub zostanie przysposobione do życia w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko.

Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka na finansowanym mieszkaniu lub domu; cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia oraz innych zdarzeń losowych.
Zdolność kredytowa w PKO 381 000 złotych (rodzina 3-osobowa, dochód 5 600 złotych netto, brak innych zobowiązań).
Oprocentowanie
Oprocentowanie Marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M
Minimalna marża 1,89%
Prowizje
Prowizja 0-3,5% pożyczanej kwoty (prowizja 0% możliwa do uzyskania przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji na okres 4 lat)
Wcześniejsza spłata zadłużenia - całkowita 0% - przy zmiennym oprocentowaniu; 3% - przy stałym oprocentowaniu
Wcześniejsza spłata - częściowa 0% - przy zmiennym oprocentowaniu; 3% - przy stałym oprocentowaniu
Inne
Karencja w spłacie kapitału TAK (do 36 miesięcy)
Mechanizm bilansowania NIE
Dochody uwzględniane w BZ WBK
Umowa o pracę na czas nieokreślony TAK (przy dochodach z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony BZ WBK uwzględnia średnią z wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące)
Umowa o pracę na czas określony TAK (przy czym jeżeli umowa taka obowiązuje od ponad 12 miesięcy oraz co najmniej 12 miesięcy naprzód, jest ona traktowana jako umowa na czas nieokreślony). Przy dochodach z tytułu umowy o pracę na czas określony BZ WBK bierze pod uwagę średnie dochody za ostatnie 3 miesiące. Ponadto WBK wymaga przedstawienia PIT-a za ubiegły rok potwierdzającego co najmniej 70% dochodów
Umowa o dzieło TAK (przy umowie o dzieło BZ WBK bierze pod uwagę średnią za ostatnie 6 miesięcy, w przypadku zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% (z np. z tytułu praw autorskich) BZ WBK uwzględnia 100% przychodów
Umowa zlecenie TAK (przy dochodach z tytułu umowy o dzieło BZ WBK bierze pod uwagę średnią za ostatnie 6 miesięcy; w przypadku praw autorskich czy innych kosztów uzyskania na poziomie 50% uwzględniane jest 100% przychodów)
Dochody z działalności gospodarczej TAK (przy kredytach na kwotę wyższą niż 300 tysięcy złotych BZ WBK wymaga prowadzenia działalności przez co najmniej 24 miesiące, w pozostałych przypadkach minimalny staż działalności gospodarczej to 12 miesięcy)
Dochody z działalności rolniczej TAK
Dochody z zagranicy NIE
Dochody z najmu TAK (bank uwzględnia przy obliczaniu zdolności 70% kwoty dochodów z najmu; do analizy kredytowej w banku brana jest średnia dochodów za ostatnie 6 miesięcy)
Wycena nieruchomości w BZ WBK
Mieszkanie Wycena mieszkania przeprowadzana jest w formie inspekcji nieruchomości przez rzeczoznawcę banku. Koszt wyceny wynosi 200 złotych i ponoszony jest on w momencie podpisania umowy kredytowej.
Dom Wycena domu przeprowadzana jest w formie opratu szacunkowego wykonywanego przez rzeczoznawcę banku. KOszt operatu szacunkowego w BZ WBK wynosi 830 złotych.

Kredyt z dotacją NFOŚiGW

Kredyt mieszkaniowy z dotacją NFOŚiGW w Banku Zachodnim WBK udzielany jest w ramach dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. W ramach tego produktu możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową spłatę kapitału kredytu. Może on być przeznaczony na zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub na budowę domu systemem gospodarczym albo z udziałem generalnego wykonawcy. Minimalna marża wynosi 1,69%, natomiast prowizja może zawierać się w zakresie od 0 do 3,5%. Kredyt udzielany jest w złotych na okres maksymalnie 30 lat. Minimalny wymagany wkład własny wynosi 10% wartości nieruchomości

Wysokość dotacji NFOŚiGW wynosi od 11 000 zł brutto do 50 000 złotych brutto zależy od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) jak również od wypełnienia dodatkowych warunków zawartych w załączniku nr 3 do Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Poprawa efektywności energetycznej" (Część 2: Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych). W przypadku domów jednorodzinnych wysokość dotacji wynosi 30 000 zł brutto przy EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) lub 50 000 zł brutto przy EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok). W przypadku mieszkań jej wysokość wynosi 11 000 zł brutto przy EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) lub 16 000 zł brutto przy EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok).

 

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna BZ WBK może być przeznaczona na dowolny cel (z wyjątkiem celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i celami spekulacyjnymi) czy na spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych (w Banku Zachodnim WBK lub w innych bankach). Można ją ponadto wykorzystać na inne cele związane z zakupem lub budową nieruchomości (zakup działki rekreacyjnej, budowa domku letniskowego, zakup miejsca postojowego, wkład partycypacyjny w TBSach, zakup nieruchomości mieszkaniowych lub rekreacyjnych za granicą, sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej). Pożyczka ta może charakteryzować się oprocentowaniem zmiennym lub stałym. Udzielana jest ona w PLN na okres do 20 lat. Jej maksymalna wysokość wynosi 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki.

Informacje ogólne
Waluta PLN
Maksymalny okres spłaty 20 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70 lat
Minimalna wysokość pożyczki brak dolnego limitu
Maksymalna kwota 60% wartości nieruchomości bedacej zabezpieczeniem
Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie hipoteka na domu, mieszkaniu lub innej nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy (lub hipoteka na nieruchomości należącej do innej osoby); przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia oraz innych zdarzeń losowych.
Oprocentowanie
Oprocentowanie Oprocentowanie zmienne: marża banku + stopa bazowa WIBOR 3M. Oprocentowanie stałe: 5,45% przez pierwszych 5 lat, później oprocentowanie stanowi sumę marży oraz stawki WIBOR 3M
Minimalna marża marża pożyczki ustalana indywidualnie;
Prowizje
Prowizja od udzielenia pożyczki prowizja ustalana jest indywidualnie
Zabezpieczenie pożyczki Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej. Ponadto nieruchomość taka musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych (tej ostatni warunek nie obowiązuje w przypadku działek niezabudowanych).
Wcześniejsza spłata pożyczki - całkowita 0% - pożyczka ze zmienną stopą procentową; 3% - pożyczka ze stałą stopą procentową
Wcześniejsza spłata - częściowa 0% - pożyczka ze zmienną stopą procentową; 3% - pożyczka ze stałą stopą procentową

 

Adresy oddziałów BZ WBK

WojewództwoMiejscowośćAdresNr kier.Nr tel.
dolnośląskie Bielawa ul.1 Maja 34 74 834-46-00
dolnośląskie Bogatynia ul.Daszyńskiego 4ABC 75 772-10-40
dolnośląskie Bolesławiec ul.Bankowa 12 75 732-36-26 do 28
dolnośląskie Brzeg Dolny ul.1 Maja 10A 71 380-51-80
dolnośląskie Bystrzyca Kłodzka ul.Mickiewicza 8 74 811-78-00
dolnośląskie Chojnów ul.Dąbrowskiego 12 76 819-64-00
dolnośląskie Dzierżoniów ul.Mickiewicza 4 74 832-56-00
dolnośląskie Głogów ul.Obrońców Pokoju 12 76 837-30-28
dolnośląskie Głogów ul.Słowiańska 12 76 836-53-00
dolnośląskie Głuszyca ul.Grunwaldzka 10 74 887-03-70
dolnośląskie Góra ul.Piłsudskiego 13 65 544-35-00
dolnośląskie Jelenia Góra pl.Niepodległości 4 75 753-86-00
dolnośląskie Jelenia Góra pl.Niepodległości 4 75 753-86-00
dolnośląskie Jelenia Góra pl.Piastowski 1A 75 755-90-10
dolnośląskie Jelenia Góra ul.Jasna 14 75 753-81-00
dolnośląskie Jelenia Góra ul.Wolności 9-11 75 646-42-15
dolnośląskie Kamienna Góra ul.Parkowa 1 75 744-94-00
dolnośląskie Kłodzko ul.Kościuszki 7 74 865-78-00 do 01
dolnośląskie Legnica ul.Gwarna 4A 76 852-26-44
dolnośląskie Legnica ul.Gwarna 4A 76 866-51-40
dolnośląskie Legnica ul.Powstańców Śląskich 1 76 819-21-10
dolnośląskie Lubań pl.3 Maja 16 75 722-96-50
dolnośląskie Lubin ul.Odrodzenia 5 76 840-48-88
dolnośląskie Nowa Ruda ul.Armii Krajowej 4 74 872-04-60
dolnośląskie Oleśnica Rynek-Ratusz 71 398-01-00
dolnośląskie Oława ul.3 Maja 2A 71 313-30-41
dolnośląskie Polkowice ul.Wołodyjowskiego 14 76 845-53-00
dolnośląskie Strzegom ul.T.Kościuszki 14 74 856-13-60
dolnośląskie Strzelin ul.Książąt Brzeskich 7 71 392-02-04
dolnośląskie Szklarska Poręba ul.Jedności Narodowej 16 75 753-81-90
dolnośląskie Środa Śląska ul.Wrocławska 11A 71 396-03-00
dolnośląskie Świdnica ul.1000-lecia Państwa Polskiego 1 74 850-00-00
dolnośląskie Świdnica ul.1000-lecia Państwa Polskiego 1 74 850-00-00
dolnośląskie Świebodzice Al.Lipowe 5 74 856-17-40 do 63
dolnośląskie Świebodzice Al.Lipowe 5 74 854-02-91
dolnośląskie Trzebnica ul.Ks.Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 71 312-01-84
dolnośląskie Wałbrzych ul.Chrobrego 7 74 888-01-30
dolnośląskie Wałbrzych ul.Janusza Kusocińskiego 11 74 886-97-40
dolnośląskie Wołów Rynek 1-4 71 380-51-50 do 79
dolnośląskie Wrocław pl.Kościuszki 7/8 71 370-64-00
dolnośląskie Wrocław pl.Kościuszki 7/8 71 370-64-00
dolnośląskie Wrocław pl.Solny 14 71 364-81-10
dolnośląskie Wrocław Rynek 9/11 71 370-10-00
dolnośląskie Wrocław Rynek 9/11 71 370-14-03
dolnośląskie Wrocław Rynek 9/11 71 370-14-03
dolnośląskie Wrocław ul.Bolesława Chrobrego 12-14 71 337-91-10
dolnośląskie Wrocław ul.Kamienna 145 71 332-93-70
dolnośląskie Wrocław ul.Kuźnicza 17-19 71 370-20-00
dolnośląskie Wrocław ul.Legnicka 51-53 71 356-16-70
dolnośląskie Wrocław ul.Powstańców Śląskich 17/115 71 360-58-80
dolnośląskie Wrocław ul.Powstańców Śląskich 64 71 360-00-41
dolnośląskie Wrocław ul.Strzegomska 8/10 71 370-38-84
dolnośląskie Wrocław ul.Strzegomska 8/10 71 370-38-84
dolnośląskie Wrocław ul.Strzegomska 8-10 71 370-34-49
dolnośląskie Wrocław ul.Władysława Sikorskiego 2-8 71 302-62-10
dolnośląskie Ząbkowice Śląskie ul.Legnicka 3 74 816-33-40 do 69
dolnośląskie Zgorzelec ul.Wolności 11 75 777-02-60
dolnośląskie Ziębice Rynek 46/47 74 816-20-50
dolnośląskie Złotoryja Rynek 5 76 878-84-40
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Królowej Jadwigi 18 52 366-79-10
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Modrzewiowa 15A 52 326-86-00
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ul.Szubińska 83 52 360-58-00
kujawsko-pomorskie Grudziądz al.23 Stycznia 42 56 451-15-00
kujawsko-pomorskie Inowrocław ul.Grodzka 5/7 52 356-05-59
kujawsko-pomorskie Toruń ul.Grudziądzka 93 56 619-31-10
kujawsko-pomorskie Toruń ul.Krasińskiego 2 56 610-36-00
kujawsko-pomorskie Włocławek pl.Wolności 5 54 235-01-00
kujawsko-pomorskie Włocławek ul.Kościuszki 6 54 231-37-04
lubelskie Biała Podlaska ul.Brzeska 27 83 342-71-10
lubelskie Chełm ul.Lwowska 8/10 82 564-41-11
lubelskie Lublin ul.Krakowskie Przedmieście 37 81 528-71-10
lubelskie Lublin ul.Spółdzielczości Pracy 26 81 756-80-70
lubelskie Lublin ul.Tomasza Zana 38 81 461-22-51
lubelskie Łuków ul.Staropijarska 3 25 798-85-75
lubelskie Zamość ul.Partyzantów 12 84 677-21-10
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Jana Matejki 32 95 733-61-10
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Kombatantów 2 95 721-92-19
lubuskie Gorzów Wielkopolski ul.Pionierów 8 95 733-46-00
lubuskie Gubin ul.Piastowska 4 68 359-01-30
lubuskie Krosno Odrzańskie ul.Bankowa 1 68 383-50-96
lubuskie Lubsko ul.XX-Lecia 10 68 372-51-50
lubuskie Nowa Sól ul.Moniuszki 9 68 356-05-00
lubuskie Słubice ul.Kościuszki 2 95 759-29-00
lubuskie Sulechów Al.Niepodległości 5 68 385-10-30
lubuskie Szprotawa Rynek 12 68 376-26-22
lubuskie Świebodzin ul.Głogowska 8 68 382-03-00
lubuskie Wschowa ul.Niepodległości 3A 65 540-81-00
lubuskie Zielona Góra al.Wojska Polskiego 25 68 328-02-13
lubuskie Zielona Góra ul.Bankowa 5 68 328-87-00
lubuskie Zielona Góra ul.Bankowa 5 68 328-87-00
lubuskie Zielona Góra ul.Sikorskiego 9 68 329-28-10
lubuskie Żagań pl.Wolności 6 68 377-23-35
lubuskie Żary ul.Wrocławska 12 68 363-18-70
łódzkie Bełchatów ul.9 Maja 15 44 632-55-59
łódzkie Łódź al.Piłsudskiego 3 42 639-17-30
łódzkie Łódź al.Tadeusza Kościuszki 14 42 632-04-69
łódzkie Łódź ul.Bednarska 42 42 683-43-35
łódzkie Łódź ul.Sienkiewicza 24 42 631-81-00
łódzkie Łódź ul.Wólczańska 178 42 634-52-10
łódzkie Łódź ul.Zgierska 42A 42 613-41-10
łódzkie Piotrków Trybunalski ul.Juliusza Słowackiego 67 44 649-44-10
łódzkie Sieradz ul.Józefa Piłsudskiego 4 43 827-01-10
łódzkie Skierniewice ul.Konstytucji 3 Maja 2 46 834-31-10
małopolskie Kraków ul.Długa 4 12 428-91-30
małopolskie Kraków ul.Fiszera 36 12 638-90-00
małopolskie Kraków ul.Józefa Dietla 68 12 429-24-15
małopolskie Kraków ul.Kapelanka 17 12 618-01-10
małopolskie Kraków ul.Karmelicka 9 12 424-10-20
małopolskie Kraków ul.Królewska 55 12 639-28-10
małopolskie Kraków ul.Stradomska 8 12 618-06-10
małopolskie Nowy Sącz al.Wolności 6 18 448-51-10
małopolskie Nowy Targ al.Tysiąclecia 44 18 264-99-25
małopolskie Tarnów ul.Bitwy o Wał Pomorski 6 14 627-11-20
małopolskie Tarnów ul.Ignacego Mościckiego 25 14 631-61-10
mazowieckie Ciechanów ul.3 Maja 3A 23 675-41-32
mazowieckie Ciechanów ul.Pułtuska 4/6 23 673-01-50
mazowieckie Mińsk Mazowiecki ul.Tadeusza Kościuszki 14 25 758-64-86
mazowieckie Mława ul.Joachima Lelewela 1 23 654-78-30
mazowieckie Ostrołęka ul.Inwalidów Wojennych 6 29 767-01-11
mazowieckie Otwock ul.Karczewska 11A 22 788-76-93
mazowieckie Płock ul.Kolegialna 22 24 267-91-10
mazowieckie Płock ul.Tysiąclecia 1A 24 231-38-01 do 06
mazowieckie Radom ul.Stefana Żeromskiego 41 48 368-41-78
mazowieckie Siedlce ul.Józefa Piłsudskiego 70 25 640-11-27
mazowieckie Warszawa al.Jana Pawła II 23 22 653-94-00
mazowieckie Warszawa al.Komisji Edukacji Narodowej 57 22 451-07-11
mazowieckie Warszawa al.Krakowska 110/114 22 577-39-10
mazowieckie Warszawa pl.Bankowy 1 81 531-72-00
mazowieckie Warszawa pl.Inwalidów 4/6/8 22 839-98-05
mazowieckie Warszawa pl.Powstańców Warszawy 2 22 504-66-10
mazowieckie Warszawa pl.Zbawiciela 2 22 540-85-10
mazowieckie Warszawa pl.Zbawiciela 2 22 540-85-10
mazowieckie Warszawa ul.Domaniewska 37 22 331-37-00
mazowieckie Warszawa ul.Erazma Ciołka 10 22 533-56-00
mazowieckie Warszawa ul.Jasna 12 22 556-91-80
mazowieckie Warszawa ul.Kasprowicza 119A 22 569-55-00
mazowieckie Warszawa ul.Kasprzaka 2/8 22 634-54-00
mazowieckie Warszawa ul.Kasprzaka 2/8 22 634-54-00
mazowieckie Warszawa ul.Kasprzaka 2/8 22 634-54-00
mazowieckie Warszawa ul.Kasprzaka 2/8 22 634-54-00
mazowieckie Warszawa ul.Kasprzaka 2/8 22 634-54-00
mazowieckie Warszawa ul.Kasprzaka 2/8 22 634-54-00
mazowieckie Warszawa ul.Kasprzaka 2/8 22 634-54-00
mazowieckie Warszawa ul.Kondratowicza 18 22 331-16-00
mazowieckie Warszawa ul.Ludwika Kondratowicza 35 22 519-92-03
mazowieckie Warszawa ul.Marcina Kasprzaka 22 81 634-54-21
mazowieckie Warszawa ul.Marszałkowska 142 22 586-82-51
mazowieckie Warszawa ul.Marszałkowska 55/73 22 525-83-70
mazowieckie Warszawa ul.Marszałkowska 55/73 22 525-83-70
mazowieckie Warszawa ul.Mokotowska 49 22 279-88-01
mazowieckie Warszawa ul.Nowy Świat 2 22 279-89-21
mazowieckie Warszawa ul.Ostrobramska 101A 22 517-81-35
mazowieckie Warszawa ul.Różana 8/10 22 540-85-10
mazowieckie Warszawa ul.Rzymowskiego 34 22 549-66-60
mazowieckie Warszawa ul.Stefana Żeromskiego 77 22 569-21-35
mazowieckie Warszawa ul.Targowa 49/51 22 518-96-24
mazowieckie Warszawa ul.Tarnowiecka 13 22 516-92-80
mazowieckie Żyrardów ul.1 Maja 41 46 855-60-20
opolskie Brzeg ul.Powstańców Śląskich 6 77 424-20-00
opolskie Głubczyce ul.Powstańców 4 77 403-61-70
opolskie Głuchołazy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 22 77 434-17-00 do 11
opolskie Kędzierzyn-Koźle pl.Wolności 1A 77 472-28-70 do 79
opolskie Kluczbork Rynek 16 77 418-24-01
opolskie Namysłów ul.Dubois 5 77 410-53-01
opolskie Niemodlin ul.Bohaterów Powstań Śląskich 34 77 460-64-24
opolskie Opole ul.1 Maja 1 77 453-66-71
opolskie Opole ul.Ozimska 6 77 451-68-00
opolskie Opole ul.Ozimska 6 77 451-68-00
opolskie Opole ul.Żwirki i Wigury 9A 77 400-31-10
opolskie Paczków Rynek 11 77 431-65-55
opolskie Prudnik ul.Piastowska 18 77 406-76-50
opolskie Strzelce Opolskie ul.Zamkowa 1 77 404-99-66
podkarpackie Jarosław ul.Juliusza Słowackiego 1 16 623-61-02
podkarpackie Krosno ul.Augusta Lewakowskiego 23 13 437-34-10
podkarpackie Przemyśl ul.Aleksandra Dworskiego 8 16 676-21-10
podkarpackie Przemyśl ul.Okrzei 1 16 676-53-00
podkarpackie Rzeszów ul.Grunwaldzka 38 17 850-31-10
podkarpackie Rzeszów ul.Słowackiego 16 17 864-07-80
podkarpackie Stalowa Wola al.Jana Pawła II 18E 15 844-48-96
podkarpackie Tarnobrzeg ul.1 Maja 6 15 823-93-60
podlaskie Augustów ul.Żabia 9/1 87 643-57-30
podlaskie Białystok ul.Adama Mickiewicza 50 85 740-91-10
podlaskie Białystok ul.M.Skłodowskiej-Curie 2 85 748-46-00
podlaskie Białystok ul.Warszawska 14 85 745-02-75
podlaskie Łomża ul.Dworna 14 86 215-61-10
podlaskie Sokółka ul.Stefana Wyszyńskiego 2 85 711-56-42
podlaskie Suwałki ul.Kościuszki 49 87 563-14-55
podlaskie Suwałki ul.Sejneńska 2 87 565-25-10
pomorskie Gdańsk ul.3 Maja 3 58 308-20-00
pomorskie Gdańsk ul.Juliusza Słowackiego 37A 58 524-81-10
pomorskie Gdańsk ul.Kołobrzeska 12 58 559-91-10
pomorskie Gdańsk ul.Targ Drzewny 3/7 58 300-81-42
pomorskie Gdynia ul.10 Lutego 11 58 660-95-10
pomorskie Gdynia ul.Skwer Kościuszki 15 58 628-11-10
pomorskie Słupsk al.3 Maja 3 59 841-81-10
pomorskie Słupsk pl.Dąbrowskiego 3A 59 848-21-70 do 99
pomorskie Sopot ul.1 Maja 7 58 550-85-02
pomorskie Starogard Gdański al.Niepodległości 4 58 562-50-86
pomorskie Starogard Gdański ul.Hallera 16 58 560-00-31
śląskie Bielsko Biała ul.11 Listopada 102 33 819-81-57
śląskie Bielsko-Biała ul.Partyzantów 22 33 819-10-00
śląskie Bytom ul.Dworcowa 4 32 283-40-00 do 17
śląskie Bytom ul.Krakowska 1 32 388-02-20
śląskie Chorzów ul.Katowicka 72 32 346-09-10
śląskie Chorzów ul.Wolności 24 32 241-24-12
śląskie Cieszyn Rynek 14 33 851-66-40 do 42
śląskie Częstochowa ul.Józefa Piłsudskiego 5 34 377-11-00
śląskie Częstochowa ul.Krótka 46/48 34 366-91-30
śląskie Gliwice ul.Dolnych Wałów 1 32 401-10-00
śląskie Katowice al.Wojciecha Korfantego 5 32 201-59-50
śląskie Katowice ul.Katowicka 61 32 351-39-25
śląskie Katowice ul.Tadeusza Kościuszki 15 32 609-91-13
śląskie Katowice ul.Uniwersytecka 13 32 208-04-10
śląskie Katowice ul.Wita Stwosza 2 32 609-95-00 do 01
śląskie Ruda Śląska ul.P.Niedurnego 44 32 248-62-31
śląskie Rybnik ul.3 Maja 30 32 439-91-17
śląskie Świętochłowice ul.Katowicka 53 32 349-79-60
śląskie Tarnowskie Góry ul.Oświęcimska 1 32 381-80-50 do 68
śląskie Tychy ul.Bałuckiego 4 32 326-24-00
śląskie Żory ul.Bałdyka 2 32 434-45-34
świętokrzyskie Busko-Zdrój ul.Partyzantów 21 41 378-12-44
świętokrzyskie Kielce ul.Tadeusza Kościuszki 6 41 363-21-10
świętokrzyskie Kielce ul.Wspólna 2 41 335-86-00
warmińsko-mazurskie Elbląg ul.1 Maja 16 55 236-57-33
warmińsko-mazurskie Elbląg ul.Pułkownika Dąbka 8-12 55 236-58-70
warmińsko-mazurskie Ełk ul.Juliusza Słowackiego 15F 87 621-15-30
warmińsko-mazurskie Ełk ul.Wojska Polskiego 67 87 629-00-50
warmińsko-mazurskie Olsztyn al.Wojska Polskiego 62 89 538-81-10
warmińsko-mazurskie Olsztyn ul.Piłsudskiego 44A 89 522-00-00
warmińsko-mazurskie Olsztyn ul.Seweryna Pieniężnego 14 89 538-01-10
wielkopolskie Chodzież ul.Ks.Prymasa St.Wyszyńskiego 4 67 282-11-27
wielkopolskie Chodzież ul.Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 67 282-11-27
wielkopolskie Gniezno Rynek 4 61 424-98-20 do 25
wielkopolskie Gniezno ul.Sienkiewicza 17 61 424-01-00
wielkopolskie Gostyń ul.Bojanowskiego 22 65 572-97-00
wielkopolskie Grodzisk Wielkopolski ul.3 Maja 8 61 442-14-00
wielkopolskie Jarocin ul.Kilińskiego 2A 62 747-06-00
wielkopolskie Kalisz ul.Górnośląska 50 62 766-91-10
wielkopolskie Kalisz ul.Parczewskiego 9A 62 765-47-00
wielkopolskie Kępno Rynek 33 62 782-36-44
wielkopolskie Kępno ul.Kościuszki 6 62 782-28-01
wielkopolskie Kłecko Zakrzewo 15 61 427-02-03
wielkopolskie Koło ul.Zielona 2 63 261-76-60
wielkopolskie Konin al.1 Maja 5 63 240-01-10
wielkopolskie Konin ul.Energetyka 6A 63 244-64-60
wielkopolskie Kościan al.Kościuszki 2 65 512-85-00
wielkopolskie Krotoszyn ul.Sienkiewicza 12A 62 725-51-10
wielkopolskie Leszno al.Zygmunta Krasińskiego 26 65 528-57-10
wielkopolskie Leszno ul.Słowiańska 33 65 525-62-00
wielkopolskie Leszno ul.Słowiańska 50 65 525-86-50
wielkopolskie Nowy Tomyśl ul.Poznańska 13 61 442-13-00
wielkopolskie Ostrów Wielkopolski pl.Bankowy 1 62 737-86-00
wielkopolskie Ostrzeszów ul.Zamkowa 20 62 732-23-00
wielkopolskie Piła pl.Konstytucji 3 Maja 4 67 210-81-10
wielkopolskie Piła ul.Sikorskiego 81 67 210-55-01
wielkopolskie Poznań pl.Andersa 5 61 856-48-25
wielkopolskie Poznań pl.Andersa 5 61 856-53-18
wielkopolskie Poznań pl.Generała Władysława Andersa 5 61 850-33-51
wielkopolskie Poznań pl.Wolności 15 61 856-46-09
wielkopolskie Poznań pl.Wolności 15 61 856-46-09
wielkopolskie Poznań pl.Wolności 15 61 856-48-88
wielkopolskie Poznań pl.Wolności 15 61 856-56-64
wielkopolskie Poznań ul.Druskienicka 6 61 849-76-00
wielkopolskie Poznań ul.Fredry 12 61 854-94-00
wielkopolskie Poznań ul.Garbary 71 61 859-01-10
wielkopolskie Poznań ul.Gronowa 22 61 827-48-00
wielkopolskie Poznań ul.Jana H.Dąbrowskiego 129/131 61 849-41-10
wielkopolskie Poznań ul.Jugosłowiańska 10 61 864-61-00
wielkopolskie Poznań ul.Powstańców Wielkopolskich 16 61 856-44-01
wielkopolskie Poznań ul.Powstańców Wlkp. 16 61 856-44-01
wielkopolskie Poznań ul.Seweryna Mielżyńskiego 14 61 667-45-91
wielkopolskie Poznań ul.Seweryna Mielżyńskiego 14 61 858-13-36
wielkopolskie Poznań ul.Św.Marcin 66/72 61 856-42-72
wielkopolskie Rawicz Rynek 18 65 546-66-00
wielkopolskie Rawicz ul.Sarnowska 2 65 546-88-10
wielkopolskie Słupca ul.Poznańska 14 63 274-71-10
wielkopolskie Swarzędz ul.Poznańska 25 61 818-74-00
wielkopolskie Szamotuły ul.Dworcowa 27 61 293-14-70
wielkopolskie Śrem pl.20 Października 31 61 281-02-00
wielkopolskie Środa Wielkopolska ul.Czerwonego Krzyża 6 61 286-65-00
wielkopolskie Turek pl.Sienkiewicza 2 63 280-37-60
wielkopolskie Wolsztyn Rynek 7 68 347-01-00
wielkopolskie Września ul.Warszawska 17 61 437-08-70
zachodniopomorskie Kołobrzeg ul.Gierczak 44/45 94 354-96-10
zachodniopomorskie Koszalin ul.1 Maja 12 94 346-16-50
zachodniopomorskie Koszalin ul.Józefa Piłsudskiego 85 94 346-71-53
zachodniopomorskie Koszalin ul.Zwycięstwa 114 94 343-82-00
zachodniopomorskie Połczyn-Zdrój pl.Wolności 3/4 94 366-16-00
zachodniopomorskie Stargard Szczeciński ul.Tadeusza Kościuszki 22 91 579-20-00
zachodniopomorskie Szczecin al.Wojska Polskiego 51 91 488-61-43
zachodniopomorskie Szczecin ul.Hugo Kołłątaja 31 91 431-19-10
zachodniopomorskie Szczecin ul.Jagiellońska 37A 91 431-95-55
zachodniopomorskie Szczecin ul.Matejki 22 91 480-29-00
zachodniopomorskie Szczecin ul.Śląska 43A 91 432-93-93