KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

BGŻ BNP Paribas

Kredyt hipoteczny BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas posiada w swojej ofercie standardowy kredyt mieszkaniowy, kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego w ramach programu MDM oraz pożyczkę hipoteczną.

Kredyt mieszkaniowy w BGŻ BNP Paribas

Udzielany jest on w złotych. Może on być przeznaczony na zakup mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym, zakup domu, budowę domu czy remont mieszkania i domu. Minimalna marża w BGŻ BNP Paribas wynosi 1,20% (jest to marża w aktualnej promocji). Prowizja kredytowa wynosi od 0%. Maksymalna kwota kredytu to równowartość 80% wartości nieruchomości. Kredyt BGŻ BNP Paribas pozwala na uzyskanie karencji w spłacie kredytu do 36 miesięcy. Istnieje także możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. W ramach tego kredytu możliwe jest uzyskanie gotówki na dowolny cel (do 15% kwoty kredytu).

Informacje ogólne
Przeznaczenie

Cel mieszkaniowy - zakup mieszkania na kredyt na rynku pierwotnym i wtórnym, zakup domu na rynku pierwotnym i wtórnym, zakup garażu, nabycie miejsca postojowego, zakup działki budowlanej, zakup działki rolnej (pod warunkiem istnienia możliwości jej zabudowy budynkiem mieszkalnym), zakup nieruchomości mieszkaniowo-handlowych (powierzchnia lokalu mieszkalnego musi stanowić ponad połowę powierzchni budynku), zakup działki rekreacyjnej z domkiem letniskowym;

Cel budowlany - budowa domu, dokończenie budowy domu;, przebudowa nieruchomości, rozbudowa nieruchomości

Cel remontowy - remont domu, remont mieszkania; wykończenie domu, wykończenie mieszkania, modernizacja nieruchomości

Prawo własności -koszty zmiany spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, koszty nabycia prawa odrębnej własności mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej, koszty związane z nabyciem prawa do domu jednorodzinnego w SM, koszty zmiany spółdzielczego lokatorskiego prawa własności na prawo własnościowe do mieszkania, koszty związane ze zmianą spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności, koszty związane ze zmianą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności;

Cel refinansowy - spłata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu, posiadanego w innym banku;

Cel konsolidacyjny - spłata pożyczki gotówkowej czy kredytu gotówkowego udzielonego w BGŻ BNP Paribas, jak również w innych bankach albo innych instytucjach będących pożyczkodawcami lub kredytodawcami (dług musi być udokumentowany), konsolidacja kredytu lub pożyczki możliwe jest pod warunkiem, że nie dotyczą one finansowania działalności gospodarczej ani rolniczej;

Inne cele - - możliwość przeznaczenia do 15% kredytu na dowolny cel, w tym również cel konsumpcyjny (zakup samochodu, wakacje, itd);

Waluta PLN
Maksymalny okres kredytowania 30 lat
Maksymalny wiek kredytobiorcy 75 lat (możliwość wydłużenia maksymalnego wieku kredytobiorcy pod warunkiem spełnienia kilku warunków - dochody netto muszą przekraczać 3 000 złotych/miesiąc przy czym stanowią przynajmniej połowę dochodów wszystkich współkredytobiorców)
Minimalna wysokość kredytu 50 000 zł
Maksymalna kwota kredytu 90% wartości nieruchomości
Rodzaj rat raty równe lub raty malejące
Zabezpieczenie

Zabezpieczenie podstawowe: wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości kupowanej na kredyt lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy; zabezpieczeniem może być także działka rolna lub gospodarstwo rolne;

Zabezpieczenia dodatkowe: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej - ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Zdolność kredytowa 378 000 złotych (3-osobowa rodzina z dochodem netto 5 000 PLN i bez zobowiązań kredytowych) - październik 2016.
Oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne Marża banku + stopa bazowa WIBOR 6M lub WIBOR 1Y
Minimalna marża 1,20% (marża kredytu na warunkach promocyjnych)
Prowizje
Prowizja od udzielenia kredytu od 0% do 5% kwoty przyznanych środków
Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu 1,5% kwoty nadpłaty przez pierwsze 3 lata; 0% kwoty nadpłaty w kolejnych latach
Możliwość kredytowania prowizji TAK (możliwość kredytowania prowizji, ubezpieczeń, opłat sądowych czy wyceny nieruchomości)
Inne
Wakacje kredytowe TAK (raz w roku możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu (w całym okresie spłaty można łącznie zawiesić spłatę 12 rat kredytu)
Karencja w spłacie kapitału TAK (do 11 miesięcy w przypadku kredytu mieszkaniowego oraz do 29 miesięcy w przypadku kredytu budowlanego)
Wspólny kredyt TAK (możliwość ubiegania się o kredyt przez kilku wnioskodawców, w tym także w wieku emerytalnym)
Dowolny cel kredytowania TAK (dodatkowa kwota na dowolny cel może wynosić do 15%)

Kredyt MDM w BGŻ BNP Paribas pozwala na uzyskanie dofinansowania do wkładu własnego na poziomie od 10% do 30% tzw. wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego, z możliwością uzyskania dodatkowych 5% na wcześniejszą spłatę części kredytu (przy czym bank nie pobiera w tym przypadku prowizji od nadpłaty). Waluta kredytu to polski złoty. Minimalna kwota kredytu wynosi 50 tysięcy złotych, jednak nie może ona być mniejsza od 50% ceny kupowanego mieszkania lub domu. Okres spłaty zawiera się w zakresie od 15 lat do maksymalnie 30 lat.

Pożyczka hipoteczna w BGŻ BNP Paribas pozwala na uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na dowolny cel. Udzielana jest ona w polskich złotych. Minimalna kwota wynosi 50 000 złotych. natomiast maksymalna kwota która uzyskać można od banku ograniczona jest  poziomem LTV i wynosi 70% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki. Minimalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy. Okres maksymalny, na który można rozłożyć spłatę pożyczki wynosi 20 lat.

Adresy oddziałów BGŻ BNP Paribas

WojewództwoMiastoAdresNr kier.Nr telefonu
dolnośląskie Wrocław ul.Ruska 20/21 71 347-48-00
dolnośląskie Wrocław ul.Gen.Józefa Bema 15 71 778-55-80
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz al.Ossolińskich 25 22 893-50-10
kujawsko-pomorskie Toruń ul.Czerwona Droga 1-6 22 893-53-20
lubelskie Lublin ul.Probostwo 6A 81 710-25-00
lubelskie Lublin ul.Tomasza Zana 35 22 893-46-50
lubuskie Zielona Góra ul.Bohaterów Westerplatte 4 22 893-57-20
łódzkie Łódź ul.Piłsudskiego 76 22 778-55-00
łódzkie Łódź al.Piłsudskiego 76 22 778-55-00
łódzkie Łódź ul.Piotrkowska 189/191 22 893-48-60
małopolskie Kraków ul.Lubicz 23 12 618-34-10
małopolskie Kraków ul.Kościuszki 53 12 424-15-30
małopolskie Zakopane ul.Chramcówki 33 22 893-40-00
małopolskie Kraków ul.Armii Krajowej 28 12 618-30-00
małopolskie Nowy Targ ul.Waksmundzka 30 22 893-40-50
małopolskie Kraków ul.Wadowicka 2 12 254-22-00
małopolskie Kraków ul.Armii Krajowej 28 12 629-36-02
małopolskie Kraków ul.Armii Krajowej 28 12 629-36-02
mazowieckie Warszawa Al.Jerozolimskie 56 C 22 581-63-40
mazowieckie Warszawa ul.Gotarda 9 22 541-18-00
mazowieckie Ząbki ul.Piłsudskiego 176 22 762-39-01
mazowieckie Warszawa ul.Gotarda 9 22 541-18-00
mazowieckie Warszawa ul.Marszałkowska 68/70 22 696-42-50
mazowieckie Warszawa al.Krakowska 2 22 577-35-00
mazowieckie Warszawa Al.Jerozolimskie 56C 22 581-63-40
mazowieckie Pruszków ul.Niecała 10 22 739-29-20
opolskie Opole ul.Ozimska 25 22 893-45-70
podkarpackie Rzeszów al.Józefa Piłsudskiego 32 22 893-46-70
podlaskie Białystok ul.Lipowa 37 85 665-50-00
pomorskie Gdynia pl.Kaszubski 8 58 660-44-00
pomorskie Gdańsk ul.Okopowa 7 22 893-51-00
pomorskie Gdańsk ul.Kołobrzeska 14 22 893-50-70
śląskie Katowice ul.Chorzowska 6 22 893-46-00
śląskie Częstochowa ul.Ks.J.Popiełuszki 2 22 893-45-30
śląskie Gliwice ul.Zwycięstwa 30 22 893-43-00
śląskie Katowice ul.Chorzowska 6 22 893-46-00
śląskie Bielsko-Biała ul.Cyniarska 6 22 893-47-00
świętokrzyskie Kielce ul.Wesoła 33 22 893-44-60
warmińsko-mazurskie Olsztyn ul.Mickiewicza 9 22 893-48-80
wielkopolskie Poznań ul.Wierzbięcice 1 61 834-41-00
wielkopolskie Poznań ul.Wierzbięcice 1 61 834-41-00
wielkopolskie Poznań ul.Św.Marcin 71 22 778-57-80
wielkopolskie Poznań ul.Głogowska 113-115 22 893-53-70
zachodniopomorskie Szczecin ul.Narutowicza 12 91 432-96-00
zachodniopomorskie Szczecin ul.Narutowicza 12 22 566-96-00