KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Zestawienia

Zestawienie dla EUR - LUTY 2011

Rank022011Kredyty hipoteczne w euro nie cieszą się już takim powodzeniem, jak w zeszłym roku. Po części oczywiście wynika to ze wzrostu popularności programu Rodzina na swoim, pozwalającego na uzyskanie dopłat do odsetek w wysokości do 50%. Nie to jednak najbardziej przyczyniło się do spadku popularności hipotek w euro.

Jednym z powodów zmniejszenia akcji kredytowej w przypadku pożyczania w euro była wydana w zeszłym roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja T, która precyzyjnie uregulowała zasady badania zdolności kredytowej. W myśl tej rekomendacji, kredytobiorca o średnich dochodach może przeznaczyć na spłatę zadłużenia do 50% swojego wynagrodzenia netto, natomiast u lepiej zarabiających - rata może wynosić do 65% wynagrodzenia netto.

W dodatku, w przypadku kredytu w walucie obcej parametr ten musi być obliczany tak, jakby kredytobiorca ubiegał się o finansowanie w złotych o wartości podwyższonej o 20%.

Powyższe obostrzenia sprawiają, że aby dostać tani kredyt hipoteczny w walucie obcej takiej jak euro, trzeba uzyskiwać o wiele wyższe dochody, aniżeli w przypadku pożyczania pieniędzy w złotówkach.

Inne natomiast kwestią jest, kto w chwili obecnej zaoferuje najwyższy kredyt w euro. Odpowie na to pytanie nasz lutowy ranking kredytowy znajdujący się poniżej.

Zestawienie dla PLN - luty 2011

Rank022011bOstatni ranking najlepszych banków pod kątem zdolności kredytowej opublikowaliśmy dokładnie rok temu w stosownym zestawieniu na luty 2010". Postanowiliśmy więc sprawdzić co zmieniło się od tamtego czasu w kwestii wyliczania tego wskaźnika przez banki tym klientom, którzy chcieliby uzyskać kredyt hipoteczny w PLN.

A zmieniło się sporo - przede wszystkim za sprawą wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji T, która jasno uregulowała zasady obliczania tego kluczowego parametru (pisaliśmy o tym w artykule "Rekomendacja T - KNF wydało nowe zalecenia dla banków"). Przypomnijmy więc, że KNF napisał: Maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia nie powinien być wyższy niż 50% dla klientów detalicznych o dochodach netto nie przekraczających poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, w żadnym jednak przypadku nie powinien być wyższy niż 65%.

Oznacza to, że klient o przeciętnych dochodach może miesięcznie przeznaczyć na spłatę zobowiązania kredytowego do 50% swojego wynagrodzenia netto, natomiast u lepiej zarabiających - rata kredytowa może wynosić do 65% wynagrodzenia netto.

Mimo tak precyzyjnego ustalenia kryteriów obliczania przez banki dyskutowanego tu wskaźnika, niniejszy ranking wskazuje na bardzo dużą rozpiętość maksymalnej kwoty, którą skłonne są przyznać poszczególne banki.

Zestawienie dla euro - maj 2010

Majowy ranking zdolności kredytowej wykazał znaczne zmiany w sposobie jej obliczania przez banki oferujące kredyt w tej walucie w stosunku do porównania opublikowanego przez nasz portal w marcu w tym artykule.

Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt istotnego obniżenia tego wskaźnika w przypadku większości banków uwzględnionych w majowym rankingu. Przykładowo, o ile w marcu zwycięzca rankingu był w stanie pożyczyć modelowej 3-osobowej rodzinie z dochodami wynoszącymi 7 tysięcy złotych ponad 750 000 złotych na 30 lat, to w maju najlepszy bank w naszym rankingu jest w stanie zaoferować przy powyższych parametrach niespełna 600 tysięcy.

Oto jak wygląda aktualna wysokość tego wskaźnika w poszczególnych instytucjach.

Zestawienie dla PLN - marzec 2010

Po okresie widocznego zakręcenia kurka z kredytami mieszkaniowymi w walutach obcych, jaki obserwowaliśmy w 2009 roku, przyszedł czas stopniowej, ale systematycznej liberalizacji warunków przyznawania kredytów przez banki. Coraz częściej można natrafić na promocje kredytów hipotecznych, w których marża osiąga wartości zbliżone do 2 punktów procentowych. Najlepszym tego przykładem jest wprowadzona 1 marca 2010 roku promocja kredytu mieszkaniowego Deutsche Banku, w ramach której to oferty można uzyskać kredyt z marżą wynoszącą 1.97%, a ponadto brak jest prowizji za udzielenie kredytu.

Tak atrakcyjne warunki uzyskania kredytu w walutach obcych, dla wielu klientów banków są jednak w wielu przypadkach nie do osiągnięcia. Z jednej strony bowiem barierą jest częsta konieczność posiadania odpowiedniego wkładu własnego. Częstą normą w bankach oferujących kredyt w walutach obcych jest konieczność posiadania własnych oszczędności w kwocie rzędu 10-20% wartości nieruchomości. Z drugiej strony podaż kredytów w euro czy frankach szwajcarskich ograniczają bardziej restrykcyjne metody obliczania zdolności kredytowej, w ramach których klient pragnący skorzystać z kredytu w walucie obcej musi posiadać o około 20% wyższą wartość tego wskaźnika, niż w przypadku kredytu w PLN.

Jak zatem w chwili obecnej banki obliczają ten parametr dla walut innych niż złotówka? W poniższym artykule znajdziecie ranking banków udzielających kredytów mieszkaniowych w EUR, opierający się na kryterium maksymalnej wysokości kredytu w relacji do dochodów kredytobiorcy (lub kredytobiorców - jeśli o kredyt stara się np. dwójka małżonków).

Zestawienie dla PLN - luty 2010

Atrakcyjność kredytu hipotecznego, oprócz podstawowych parametrów, takich jak waluta kredytu czy marża banku, przejawia się także w wysokości kredytu, jaki możemy zaciągnąć przy uzyskiwaniu określonych dochodów. Ta tak zwana zdolność kredytowa jest czynnikiem bardzo często decydującym o tym, czy będziemy mieli szanse dostać kredyt w danym banku.

Banki w różny sposób obliczają wysokość tego parametru potencjalnego kredytobiorcy. Wynika to przede wszystkim z różnej oceny wydatków ponoszonych na czynsz, media, samochód czy żywność. Kolejny kryterium determinującym maksymalną wysokość kredytu jest liczba osób w rodzinie pozostających na utrzymaniu przyszłego kredytobiorcy. W końcu ważnym elementem badania tego wskaźnika jest źródło uzyskiwanego wynagrodzenia. Wszystkie banki do obliczeń niniejszego wskaźnika biorą dochody uzyskiwane na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, dochody z emerytury czy renty. Innymi słowy najkorzystniej jest posiadać stabilne źródło dochodów. Z pozostałymi źródłami przychodów sprawa nie jest już tak ewidentna, bowiem dochody z umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia, umów o dzieło czy przychody z działalności gospodarczej nie są brane pod uwagę przez wszystkie banki.

Zdając sobie sprawę z ważności tego parametru w oszacowaniu szans uzyskania kredytu na zakup nieruchomości, w niniejszej analizie prezentujemy aktualny ranking kredytów mieszkaniowych w złotych pod kątem maksymalnej kwoty kredytu, którą możemy uzyskać w każdym z banków.