KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Rating kredytów hipotecznych w euro – luty 2012

FacebookTwitter

Fragment zestawienia na luty Mimo, iż szczyt swojej popularności na naszym rynku mą już za sobą, kredyt hipoteczny w euro – wciąż jest jednym z najbardziej pożądanych przez kredytobiorców produktów bankowych. Wynika to, między innymi, z faktu bardzo niskiego oprocentowania, którego źródłem są historycznie niskie stopy procentowe panujące w Eurolandzie.

W rezultacie tego – najczęściej stosowana przez banki w przypadku kredytów w euro stawka pożyczek międzybankowych - EURIBOR 3M oraz LIBOR 3M – aktualnie oscylują wokół wartości wynoszącej 1,06%. Dla porównania, jego polski odpowiednik decydujący o wysokości oprocentowania kredytów w złotych - WIBOR 3M – ma w tej chwili wartość wynoszącą 4,98%.

Jednakże kredyty w euro stają się powoli produktami finansowymi dla wąskiej grupki wybranych, najzamożniejszych klientów. Ranking kredytów hipotecznych w euro na luty 2012 – przygotowany przez portal kredytowy Kred.pl – zwraca między innymi uwagę na przyczyny takiego stanu rzeczy.

Zmiany w w 2012 roku

Ostatnie miesiące wstrząsnęły rynkiem finansowym za sprawą wielu zmian w przepisach oraz zasadach udzielania kredytów. Wystarczy wspomnieć o zmianach w programie Rodzina na swoim, wprowadzeniu nowej ustawy o kredytach konsumenckich. Szczególne zmiany dotykają kredyty w euro – o niektórych zmianach pisaliśmy na początku roku w artykule "Kredyty hipoteczne w euro w 2012 roku". W tym miejscu zwróćmy więc uwagą na najważniejsze kwestie.

Spadek zdolności finansowej

Początek 2012 roku to jednak czas gruntownych modyfikacji zasad udzielania pożyczek bankowych – część z nich w sposób znaczący odbija się także na możliwościach uzyskania kredytów hipotecznych. W szczególności ważnym powodem spadku dostępności finansowania w euro jest zmniejszająca się zdolność kredytowa. Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca pieczę nad prawidłowością funkcjonowania rynku kredytowego w Polsce, wydała w zeszłym roku Rekomendację SIII – część jej przepisów weszła w życie dopiero w tym roku, ale to właśnie one wywarły największe piętno na dostępności finansowania w walucie Eurolandu. Po pierwsze Rekomendacja SIII nakazuje bankom obliczanie zdolności kredytowej w euro w sposób bardziej restrykcyjny niż dotychczas. Do tej pory obowiązywały w tym względzie przepisy zawarte w Rekomendacji T, zgodnie z którymi - w przypadku osób osiągających średnie wynagrodzenie lub mniejsze - suma miesięcznych wydatków na raty kredytów w odniesieniu do dochodów nie mogła być wyższa niż 50%, a w przypadku osób osiągających dochody powyżej średniego wynagrodzenia w gospodarce próg ten był wyższy i osiągał 65%. W tej chwili, w myśl zapisów Rekomendacji SIII, osoby zaciągające kredyt w euro mogą na comiesięczną spłatę raty w tej walucie wydać nie więcej niż 42% swojego miesięcznego wynagrodzenia netto. Widać z tego wyraźnie, że przepis ten dotyka bez wyjątku wszystkich starających się o środki finansowe w euro, bez względu na wysokość wynagrodzenia.

Drugi aspekt zmian związanych z tym parametrem, to skrócenie okresu, dla którego liczona jest zdolność kredytowa. Do końca 2011 roku wydłużenie okresu spłaty zobowiązania (np. z 25 do 35 lat) było jednym z najpowszechniejszych sposobów podwyższania zdolności kredytowej, praktykowanym zwłaszcza przez osoby o dochodach w okolicach średniej krajowej. Teraz się to zmieniło. W przypadku finansowania w euro, czy frankach – tak samo zresztą jak w przypadku kredytów złotowych - zdolność klientów banków będzie liczona na maksymalnie 25 lat.

Jaka jest więc obecnie zdolność kredytowa dla finansowania w euro? Przykładowo, w przypadku  4-osobowej rodziny o średniomiesięcznych dochodach wynoszących 8 tysięcy złotych, uległa ona obniżeniu z około 570 000 PLN w grudniu 2011 roku do około 390 000 PLN w styczniu 2012. Oczywiście tak gwałtowny spadek zdolności dotyczy tylko bankowych pożyczek w obcych walutach (w tym kredytów hipotecznych w euro i frankach szwajcarskich), bowiem zasady obliczania zdolności kredytowej przy kredytach w PLN w dalszym ciągu podlegają przepisom zawartym w Rekomendacji T.

Wyższy pułap minimalnych dochodów

Ze spadającą zdolnością kredytową wiążą się większe wymagania banków odnośnie wynagrodzenia, które powinien otrzymywać klient starający się o finansowanie w euro. Przykładowo Alior Bank oczekuje, że klient starający się o kredyt w euro będzie miesięcznie zarabiał 15 000 PLN netto. Z kolei w Deutsche Banku oraz Banku Nordea minimalny próg dochodów uprawniający do wystąpienia o kredyt w euro to 12 000 PLN netto. Polbank EFG natomiast wymaga, by przyszły kredytobiorca zarabiał przynajmniej 10 000 złotych netto.

Mniej banków oferujących finansowanie w euro

Jeszcze w początkach zeszłego roku zdecydowana większość polskich banków oferowała kredyty hipoteczne w walucie unijnej. Jednakże w połowie roku – po silnych wahaniach kursowych na rynku walut – część banków zdecydowała się zrezygnować z udzielania finansowania w euro. Obecnie kredyt w tej walucie uzyskać można w dziesięciu bankach – są to: Deutsche Bank, Bank Zachodni WBK, Nordea Bank, Polbank EFG, BOŚ, Raiffeisen Bank, mBank, Multibank, Alior Bank oraz Getin Bank. Do tej listy można by jeszcze dopisać Bank Pekao SA - ten jednak udziela finansowana w euro wyłącznie osobom uzyskującym dochody w tej walucie – z tego też względu Bank Pekao nie będzie brany pod uwagę w niniejszym rankingu.

Wyższe marże

Wyższe marże to kolejny czynnik prowadzący do spadku dostępności kredytów w euro. O ile średnia marża bankowa dla euro w trakcie całego 2011 roku oscylowała wokół 2 procent, to w początkach 2012 roku wzrosła ona do średniej wartości sięgającej niemal 3,5%

Rezultaty rankingu

W kontekście powyżej przedstawionych zmian zachodzących na rynku kredytów walutowych, zobaczmy szczegółowe porównanie kredytów hipotecznych w euro, przy założeniu, iż porównujemy kredyty mieszkaniowe na kwotę 200 tysięcy złotych na okres 30 lat zaciągane na nieruchomość o wartości 250 000 PLN (LtV=80%).

Najtańszy kredyt hipoteczny w Deutsche Banku

Aktualnym liderem rankingu jest Deutsche Bank. W przypadku rozwiązania proponowanego przez ten bank miesięczna rata wyniesie niespełna 911 złotych. Marża wynosi w tym przypadku 2,1%, może ona być jednak zmniejszona o kolejne 0,6 punktu procentowego, o ile kredytobiorca zdecyduje się przystąpić do programu ubezpieczeniowego DB Inwestuj w Przyszłość. Atutem kredytu oferowanego przez Deutsche Bank w ramach akcji „Prowizja 0%” jest brak prowizji kredytowej. Summa summarum, oprocentowanie rzeczywiste w Deutsche Banku wynosi 3.68%.

Wiceliderem porównana został Bank Zachodni WBK

Na drugiej pozycji lutowego porównania kredytów w euro znalazł się kredyt oferowany przez Bank Zachodni WBK. Marża w euro wynosi w tym przypadku 2,15%. Co prawda miesięczna rata jest w tym przypadku niższa niż w Deutsche Banku i wynosi nieco ponad 903 PLN, to jednak klient starający się o finansowanie w euro w tym banku będzie musiał zapłacić 2% prowizji. W rezultacie powyższego oprocentowanie rzeczywiste kredytu oferowanego przez BZ WBK wynosi 3,78%.

Na podium również Raiffeisen

Trzecie miejsce w niniejszym zestawieniu zarezerwowane jest dla Banku Raiffeisen. W przypadku tego produktu wysokość miesięcznej raty wynosi 990 PLN. Marża w przypadku tej oferty wynosi 2,85%. Klient uzyskujący w tym banku środki finansowe w euro przeznaczone na cele mieszkaniowe nie zapłaci aktualnie prowizji. W rezultacie, oprocentowanie rzeczywiste wynosi w tym przypadku 4,41%.

Gdzie jeszcze znajdziesz korzystne kredyty?

Na czwartej pozycji lutowego rankingu kredytów w euro znalazł się Bank Nordea z produktem charakteryzującym się oprocentowaniem rzeczywistym w wysokości 4,76%. Piąte miejsce zajął natomiast BOŚ Bank – jego kredyt charakteryzuje się oprocentowaniem rzeczywistym wynoszącym 5,01%.

Pełne porównanie ofert w euro znajduje się na poniższym zestawieniu:

Ranking kredytów hipotecznych w euro - luty 2012

Zestawienie EUR 2/2012

Sprawdź, który kredyt na cel mieszkaniowy jest najtańszy

Przedstawione powyżej porównanie najlepszych kredytów hipotecznych w euro przygotowane zostało na podstawie następujących założeń: wartość nieruchomości: 250 000 złotych, wnioskowana kwota: 200 000 złotych, okres spłaty: 30 lat, wiek najstarszego kredytobiorcy: 30 lat, rodzaj rat: raty równe.

Podstawowym kryterium niniejszego rankingu jest Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) uwzględniająca całkowity koszt kredytu (sumę odsetek oraz wszystkich wymaganych przez dany bank opłat okołokredytowych - prowizji, ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia brakującego wkładu własnego, itd). Z tego względu kredyt o niższej wysokości raty może się znajdować na dalszej pozycji w rankingu.