KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Ranking pożyczek hipotecznych na październik 2012

FacebookTwitter

Ciemny domek W czasach kryzysu pożyczki hipoteczne są jedną z ważniejszych metod pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na realizację wielorakich potrzeb gospodarstwa domowego.

Oczywiście nie ulega wątpliwości, iż pożyczka pod zastaw nieruchomości charakteryzuje się wyraźnie wyższym oprocentowaniem, aniżeli kredyt mieszkaniowy czy na budowę domu. Wynika to po pierwsze z faktu, iż pożyczki zaciągane są z reguły na znacznie mniejsze kwoty niż kredyty, a po drugie z tego, iż dla banków są one instrumentami finansowymi obarczonymi nieco większym ryzykiem niespłacania takich zobowiązań.

Jednakże pogłębiające się w okresie kryzysu gospodarczego takie zjawiska, jak relatywnie wysoka inflacja, mała dostępność miejsc pracy, czy spadek realnej wysokości wynagrodzeń, zmuszają wielu klientów banków do zaciągania zobowiązań w oparciu o zabezpieczenie na hipotece posiadanej już nieruchomości.

Z racji wzrastającego w ostatnich latach zapotrzebowania kredytobiorców na tego typu formę finansowania portal kredytowy Kred.pl zdecydował się zaprezentować ranking pożyczek hipotecznych aktualnie dostępnych w naszych bankach komercyjnych. Sprawdźmy więc, który bank oferuje najlepszą pożyczkę.

Gdzie znajdziesz najtańsze pożyczki hipoteczne?

Październikowy ranking pożyczek hipotecznych otwiera propozycja Banku Citi Handlowy. Aktualnie oferowana promocyjna pożyczka w Citi Handlowym charakteryzuje się marżą w wysokości 2,70%, co w powiązaniu z obowiązującą w banku stawką WIBOR 3M daje oprocentowanie nominalne w wysokości 7,47%. Tak niską marżę uzyskać można warunkiem posiadania lub założenia w tym banku konta, na które przelewane będzie wynagrodzenie pożyczkobiorcy. Dodatkowo, należy także skorzystać z jeszcze jednego z produktów finansowych dostępnych w banku Citi Handlowym – może nią być na przykład karta kredytowa. Pomimo, iż bank wymaga zapłacenia prowizji w wysokości 1% jej wartości, to i tak okazuje się, że oprocentowanie rzeczywiste pożyczki oferowanej w Banku Citi Handlowy jest znacząco niższe, aniżeli w kolejnych bankach sklasyfikowanych w niniejszym rankingu. Wynosi ono niespełna 8%, a dokładniej 7,98%. W przypadku modelowej oferty zaciąganej na kwotę 50 000 PLN na okres 10 lat pod zastaw nieruchomości wartej 300 tysięcy złotych, miesięczna rata takiego zobowiązania wyniesie 593 PLN.

Drugie miejsce w niniejszym porównaniu przypadło w udziale BOŚ Bankowi. W tym przypadku pożyczka, której zabezpieczeniem będzie hipoteka domu lub mieszkania, obciążona jest marżą w wysokości 4 procent, co w efekcie daje oprocentowanie nominalne wynoszące 4,77%. Po uwzględnieniu opłat okołopożyczkowych, w tym prowizji w wysokości 1,7% pożyczanej kwoty, oprocentowanie rzeczywiste tej oferty wyniesie 9,56%, zaś rata miesięczna – 627 złotych.

Na trzecim miejscu październikowego rankingu znalazła się promocyjna oferta „Elastyczny Kredyt Domowy” oferowana przez Polbank EFG. Tutaj marża kształtuje się na poziomie 3,50% a oprocentowanie nominalne (po zsumowaniu marży z obowiązującą stawką WIBOR 3M) – 8,27%. Powyższa marża uwzględnia obniżkę o 1,5 punktu procentowego w przypadku klientów, którzy zdecydują się na Pakiet Złoty (wymaga on zadeklarowania przez pożyczkobiorcę systematycznych wpływów wynagrodzenia na rachunek czy skorzystania z karty debetowej). Pomimo braku prowizji to jednak oprocentowanie rzeczywiste tego zobowiązania jest już wyraźnie wyższe, aniżeli oprocentowanie nominalne i wynosi 9,63%. Wynika to z obecności dodatkowych opłat okołokredytowych. Między innymi w sytuacji, gdy o finansowanie ubiega się jeden kredytobiorca Polbank wymaga wykupienia w STU Ergo Hestia S.A. ubezpieczenia na życie z ryzykiem trwałej niezdolności do pracy. To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy klient skorzysta z obniżenia marży w ramach Pakietu Złotego. Koszt takiego ubezpieczenie wynosi 0,5% kwoty pozyczanych środków - składka ubezpieczenia płatna jest z góry za cały pierwszy rok spłaty zobowiązania, natomiast po pierwszym roku składka miesięczna zmniejsza się do 0,045%. Miesięczna rata pożyczki w kwocie 50 tysięcy złotych rozłożonej na 10 lat wynosi w Polbanku niespełna 614 złotych.

Miejsce 4 oraz 5 w rankingu zajęły pożyczki oferowane, odpowiednio, przez Bank Millennium (jest to czwarty z banków komercyjnych, w którym rzeczywiste oprocentowanie nie przekracza 10%) oraz Alior Bank.

Pełny zestawienie najtańszych ofert pożyczkowych znajduje się w poniższej tabeli.

Ranking pożyczek hipotecznych

Zest 10/2012

Przedstawione powyżej porównanie skonstruowane zostało na podstawie poniższych założeń: wartość nieruchomości obciążanej hipoteką: 300 000 złotych, wysokość zaciąganej pożyczki: 50 000 złotych, okres spłaty: 10 lat, wiek najstarszego pożyczkobiorcy: 30 lat, rodzaj rat: raty równe.

Podstawowym kryterium niniejszego rankingu pożyczek jest Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO), która bierze pod uwagę sumaryczne koszty pożyczki (sumę odsetek oraz wszystkich wymaganych przez banki opłat okołokredytowych - prowizji, ubezpieczeń, itd). Z tej przyczyny oferta charakteryzująca się niższą wysokością miesięcznej raty może się znajdować na dalszej pozycji w niniejszym rankingu.