KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Ranking pożyczek hipotecznych

Ranking pożyczek pod hipotekę – marzec 2015

bilonBez cienia wątpliwości można stwierdzić, że pożyczka hipoteczna jest najbardziej uniwersalnym spośród wszystkich instrumentów kredytowych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości. Stąd też jest ona często wykorzystywana jako źródło środków finansowych przeznaczonych na dowolny cel (np. remont domu, kupno samochodu, sfinansowanie wyjazdu wakacyjnego czy uzyskanie gotówki).

Instrumenty te w drugiej połowie 2014 roku stały się nieco tańsze, między innymi za sprawą wielokrotnych obniżek stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wpłynęły one na obniżenie się stawek bazowych WIBOR będących obok marży podstawowym składnikiem oprocentowania w złotych. Jednocześnie jednak banki wyraźnie zaczęły podwyższać marże, wskutek czego przynajmniej część korzyści wynikających ze spadku stawek WIBOR (w szczególności chodzi o wskaźnik WIBOR 3M wykorzystywany przez większość banków do ustalania oprocentowania kredytów w złotych) została zneutralizowana.

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku tych produktów? Oto ranking pożyczek hipotecznych klasyfikujący najlepsze oferty w marcu 2015 roku.

Ranking ofert pożyczkowych – kwiecień 2014

Stos banknotów Od dłuższego już czasu pożyczki hipoteczne postrzegane są jako korzystne cenowo rozwiązanie w sytuacji, gdy potrzebujemy zdobyć środki finansowe na inny cel, aniżeli zakup mieszkania czy budowa domu. Oprocentowanie pożyczek jest bowiem zdecydowanie niższe, niż w przypadku kredytów gotówkowych, a faktyczne cele, na które można przeznaczyć środki pieniężne są analogiczne (zainteresowanych możliwym przeznaczeniem tego instrumentu kredytowego odsyłamy do naszego poradnika poświęconego pożyczce hipotecznej. Ich wadą w stosunku do kredytów gotówkowych jest wymóg zabezpieczenia za pomocą ustanowienia hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości. Ale to co jest wadą dla klienta banku, jest jednocześnie korzyścią dla banku, która to korzyść rekompensowana jest klientowi znacznie niższym poziomem oprocentowania.

Jak wspomniane oprocentowanie kształtuje się obecnie? Ponieważ nasze poprzednie zestawienie ofert tego typu opublikowane było w styczniu, postanowiliśmy sprawdzić, który bank aktualnie zaoferuje najlepsze warunki.

Ranking pożyczek hipotecznych – styczeń 2014

Bilon Z początkiem 2014 roku nastąpiły znaczące zmiany w kredytach udzielanych przez funkcjonujące w naszym kraju banki. W dużej mierze są one rezultatem wprowadzenia znowelizowanej Rekomendacji S, która między innymi narzuciła bankom obowiązek udzielania kredytów maksymalnie na 35 lat. Inną ważną zmianą jest zalecenie, aby banki wycofały się z udzielania kredytów bez wpłaty własnej – od 2014 roku kredyt taki można uzyskać wyłącznie pod warunkiem posiadania wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości nieruchomości. W końcu, co powinno ucieszyć wielu kredytobiorców, liberalizacji uległy zasady obliczania zdolności kredytowej.

Jednak powyższe modyfikacje w zasadach przyznawania kredytów zabezpieczonych hipoteką w gruncie rzeczy w największym stopniu dotyczą kredytów na zakup nieruchomości. Natomiast pożyczka hipoteczna – jako instrument bankowy udzielany na znacznie krótszy niż 35 lat okres czasu oraz bardziej restrykcyjne kryteria wkładu własnego – w zasadzie powyższym zmianom się wymknęła.

Jednak z racji faktu, iż poprzedni ranking pożyczek publikowany był w pierwszym kwartale 2013 roku, postanowiliśmy przeanalizować, w którym banku oferowana jest najlepsza pożyczka hipoteczna w styczniu 2014.

Porównanie pożyczek hipotecznych na luty 2013

Bilon Od momentu, gdy opublikowaliśmy nasz poprzedni ranking pożyczek hipotecznych rynek bankowy doświadczył dosyć istotnych zmian. W szczególności zmiany tez związane były z wyraźnym spadkiem, jakiemu uległo oprocentowanie kredytów hipotecznych na nieruchomości.

Dlaczego oprocentowanie kredytów ulega obniżeniu? Wynika to z ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która już trzykrotnie w ciągu ostatnich 3 miesięcy obniżała stopy procentowe. W rezultacie, od czasu publikacji poprzedniego porównania stopa referencyjna uległa obniżeniu aż o 0,75 punktów procentowych. Co ciekawe, to najprawdopodobniej jeszcze nie koniec cyklu obniżek stóp – eksperci są zdania, że posiedzenie RPP w lutym 2013 przyniesie dalsze obniżki tych wskaźników, a w konsekwencji także i oprocentowania produktów hipotecznych.

Nie będzie więc zaskoczeniem stwierdzenie, że podobnie jak oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, tak i oprocentowanie pożyczek pod hipotekę uległo istotnemu obniżeniu. Popatrzmy zatem na lutowy ranking pożyczek i sprawdźmy, gdzie można aktualnie znaleźć najtańsze pożyczki hipoteczne przeznaczone na dowolny cel.

Ranking pożyczek hipotecznych na październik 2012

Ciemny domek W czasach kryzysu pożyczki hipoteczne są jedną z ważniejszych metod pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na realizację wielorakich potrzeb gospodarstwa domowego.

Oczywiście nie ulega wątpliwości, iż pożyczka pod zastaw nieruchomości charakteryzuje się wyraźnie wyższym oprocentowaniem, aniżeli kredyt mieszkaniowy czy na budowę domu. Wynika to po pierwsze z faktu, iż pożyczki zaciągane są z reguły na znacznie mniejsze kwoty niż kredyty, a po drugie z tego, iż dla banków są one instrumentami finansowymi obarczonymi nieco większym ryzykiem niespłacania takich zobowiązań.

Jednakże pogłębiające się w okresie kryzysu gospodarczego takie zjawiska, jak relatywnie wysoka inflacja, mała dostępność miejsc pracy, czy spadek realnej wysokości wynagrodzeń, zmuszają wielu klientów banków do zaciągania zobowiązań w oparciu o zabezpieczenie na hipotece posiadanej już nieruchomości.

Z racji wzrastającego w ostatnich latach zapotrzebowania kredytobiorców na tego typu formę finansowania portal kredytowy Kred.pl zdecydował się zaprezentować ranking pożyczek hipotecznych aktualnie dostępnych w naszych bankach komercyjnych. Sprawdźmy więc, który bank oferuje najlepszą pożyczkę.