KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Kredyt hipoteczny na umowę zlecenie i umowę o dzieło

FacebookTwitter

PodarekUmowa zlecenie oraz umowa o dzieło to bardzo rozpowszechniony na polskim rynku pracy rodzaj umów o charakterze cywilnoprawnym. Nawiasem mówiąc, dochody na podstawie takich form to „chleb powszedni” nie tylko reprezentantów elitarnych środowisk artystycznych czy przedstawicieli wolnych zawodów (np. lekarz, architekt, adwokat), ale także wielu zwykłych robotników, rzemieślników czy pracowników umysłowych. Fakt osiągania dochodów na podstawie tych źródeł to spory problem dla najmłodszego pokolenia, od niedawna aktywnego na rynku pracy. I nie chodzi li tylko o kwestię braku lub niskich składek na ZUS. Dodatkowe zmartwienie wśród młodych ludzi (zarówno mężczyzn jak i kobiet) pracujących na umowę zlecenie powoduje też przekonanie o mniejszych szansach na kredyt, zwłaszcza taki, który może być przeznaczony na zakup własnego mieszkania.

Przyjęło się sądzić, że w odróżnieniu od umów w ramach stosunku pracy, takich jak umowa o pracę na czas nieokreślony czy określony, umowy o charakterze cywilnoprawnym, zwane dosyć pogardliwie „śmieciówkami”, przekreślają szansę na kredyt mieszkaniowy. Tymczasem analiza aktualnej oferty kredytowej w bankach wskazuje, że można uzyskać kredyt hipoteczny na umowę-zlecenie i to nawet przy dochodach wyłącznie uzyskiwanych na podstawie tych umów, aczkolwiek trzeba spełnić określone warunki.

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie, gdzie obecnie można dostać kredyt przy umowie o dzieło lub przy dochodach osiąganych w ramach umowy zlecenia oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby bank w pełni zaakceptował dochody z takiej umowy.

Takie rozwiązanie posiada każdy bank

Analiza dostępności kredytów mieszkaniowych czy pożyczek hipotecznych wskazuje, że praktycznie wszystkie banki detaliczne oferują kredyty hipoteczne przy umowie zleceniu czy umowie o dzieło. Oczywiście akceptacja określonych źródeł dochodu to jedno, a ich wysokość to drugie. Tak więc, należy pamiętać że szansę na kredyt hipoteczny będą w tym przypadku miały tylko osoby osiągające dochody na poziomie co najmniej równym akceptowanym przez banki dochodom w ramach stosunku pracy. Innymi słowy – jeżeli chcesz dostać kredyt – musisz spełnić określone wymagania każdego z banków co do wysokości dochodów, i w konsekwencji co do zdolności kredytowej. Instytucje udzielające kredytów przy dochodach z umowy cywilnoprawnej to praktycznie wszystkie banki detaliczne oferujące w naszym kraju kredyty, w tym między innymi Alior Bank, BOŚ, Getin Bank, Bank Pocztowy, BZ WBK, mBank, Pekao SA, PKO Bank Polski czy Deutsche Bank.

Tylko dla osiągających dochody od kilku miesięcy

Nie należy jednak liczyć na pozytywną decyzję kredytową w sytuacji, gdy dopiero co uzyskaliśmy podpisaną umowę zlecenie. Tak łatwo niestety nie jest. Świeżo upieczeni posiadacze umowy cywilnoprawnej będą zmuszeni bowiem poczekać kilka miesięcy, aby bank „uznał” ich prawo do starań o kredyt na mieszkanie. Ile trzeba pracować na umowę zlecenie czy o dzieło, żeby dostać kredyt?

Każdy bank inaczej ustala minimalny okres obowiązywania umowy. W najbardziej liberalnym banku o kredyt na umowę-zlecenie będziesz mógł się starać już po 3 miesiącach osiągania dochodów – trzymiesięczny okres obowiązuje jednak tylko w Getin Banku. Ponadto komfort krótkiego stażu umowy okupiony jest gorszymi warunkami kredytowania w tymże banku, w porównaniu z większością innych instytucji udzielających kredytów hipotecznych.

Kolejna grupa banków zadowoli się udowodnieniem, że dochody z takich źródeł uzyskiwałeś od 6 miesięcy. To tej grupy należą cztery banki – Alior Bank, BZ WBK, mBank, oraz Raiffeisen Polbank.

Największa grupa banków wymagać będzie 12 miesięcy uzyskiwania dochodów w ramach takich umów cywilnoprawnych. Do tych banków należą także dwie nasze największe instytucje – PKO BP oraz Pekao SA. Ale bywa również, że kredyt dostaniesz dopiero po udowodnieniu 18 czy 24-miesięcznego okresu pracy na umowę-zlecenie.

Staż umowy zlecenia/o dzieło oraz okres uwzględniany przy obliczaniu zdolności kredytowej:

BankMinimalny okres trwania umowyLiczba miesięcy uwzględnianych przy obliczaniu zdolnościInformacje dodatkowe
Alior Bank 6 miesięcy 6 ostatnich miesięcy
Bank Pocztowy 12 miesięcy 6 ostatnich miesięcy umowa musi trwać jeszcze kolejne 6 miesięcy
BGŻ 24 miesiące 6 ostatnich miesięcy minimalny staż 6 miesięcy u obecnego pracodawcy
BNP Paribas 12 miesięcy 12 ostatnich miesięcy
BOŚ 12 miesięcy 6 ostatnich miesięcy
BPH 12 miesięcy 12 ostatnich miesięcy jeżeli umowa jest kontynuacją poprzedniego zatrudnienia - minimalny staż wynosi 6 miesięcy
BZ WBK 6 miesięcy 6 ostatnich miesięcy
Citi Handlowy 12 miesięcy 12 ostatnich miesięcy
Credit Agricole 18 miesięcy 12 ostatnich miesięcy
Deutsche Bank 12 miesięcy 12 ostatnich miesięcy minimalny staż umowy wynosi 6 miesięcy, jeżeli jest ona dodatkowym źródłem dochodów
Eurobank 12 miesięcy 12 ostatnich miesięcy
Getin Noble Bank 3 miesiące 3 ostatnie miesiące
ING 12 miesięcy 12 ostatnich miesięcy
mBank 6 miesięcy 6 ostatnich miesięcy
Millennium 12 miesięcy 6 ostatnich miesięcy
Pekao SA 12 miesięcy 12 ostatnich miesięcy
PKO BP 12 miesięcy 12 ostatnich miesięcy
Raiffeisen Polbank 6 miesięcy 6 ostatnich miesięcy może być wymagane zaświadczenie o zarobkach

Ważna jest ciągłość zatrudnienia i dochodów

Banki zwracają także uwagę na to, czy Twoja umowa jest ciągła oraz jak stabilne są Twoje dochody z tytułu umowy cywilnoprawnej. Ważne jest więc, abyś wykazał jak najmniej przerw w uzyskiwaniu zarobków. W niektórych bankach możliwe są przerwy w zakresie od miesiąca do dwóch, jednak nie licz na to, że bank udzieli Ci kredytu, jeżeli w ostatnim czasie przez kilka miesięcy z rzędu nic nie zarobiłeś - jest to dla niego ważny prognostyk, wskazujący na to, że twoje dochody również w przyszłości mogą być nieregularne. W konsekwencji może to wróżyć trudności w systematycznej spłacie rat kredytu, a banki boja się tego jak ognia.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

Aby bank uwzględnił zarobki uzyskiwane w ramach umowy cywilnoprawnej, będziesz musiał przedłożyć mu szereg dokumentów potwierdzających takie źródło dochodów. Zdecydowana większość banków poprosi Cię o dołączenie do wniosku kredytowego potwierdzonej przez Urząd Skarbowy kopii zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto w większości przypadków do dokumentacji dochodowej będziesz musiał dołączyć kopie umów - zlecenia lub umów o dzieło, jak również kopie rachunków, na podstawie których uzyskałeś dochody. W każdym banku niezbędne będzie ponadto dołączenie do wniosku o kredyt oświadczenia o realnych kosztach wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę.

Dokumenty wymagane przy dochodach

BankWymagany PIT za ostatni rok potwierdzony przez USWymagane kopie umów-zlecenia/o dziełoWymagane kopie rachunkówWymagane oświadczenie o realnych kosztach realizacji umowy
Alior Bank TAK TAK
Bank Pocztowy TAK TAK
BGŻ TAK TAK TAK TAK
BNP Paribas TAK TAK (za miesiące obecnego roku kalendarzowego) TAK
BOŚ TAK TAK
BPH TAK (lub zaświadczenie od pracodawcy) TAK (lub zaświadczenie od pracodawcy) TAK
BZ WBK TAK TAK TAK TAK
Citi Handlowy TAK TAK
Credit Agricole TAK
Deutsche Bank TAK (za 2 lata) TAK TAK TAK
Eurobank TAK TAK
Getin Bank TAK TAK
ING TAK TAK TAK
mBank TAK TAK TAK TAK
Millennium TAK TAK TAK TAK
Pekao SA TAK TAK TAK TAK
PKO BP TAK TAK TAK TAK
Raiffeisen Polbank TAK TAK TAK TAK

Jak koszty uzyskania przychodów wpływają na uwzględniane przez banki dochody?

Zarówno w przypadku umowy-zlecenia, jak i w sytuacji, gdy uzyskujesz zarobki z tytułu umowy o dzieło, musisz być przygotowany na to, że każdy bank w nieco inny sposób będzie je uwzględniał przy obliczaniu zdolności kredytowej. Chodzi o to, jaka część Twoich przychodów z tytułu odpłatnej realizacji zlecenia będzie brana pod uwagę, zwłaszcza przy wykazaniu 50% kosztów uzyskania przychodów. Owszem, niektóre banki zaakceptują 100% Twoich przychodów, które wpływają na Twoje konto. Większość banków uwzględni jednak dochody w sposób częściowy, pomniejszając je o koszty uzyskania przychodów (w zależności od banku, uwzględnią one 50% lub 80% kwoty, która wpływa na Twoje konto). W rezultacie powyższego różnice w zdolności kredytowej obliczonej na podstawie takich dochodów mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Pokazuje to poniższe zestawienie.

Ile przychodów uwzględniają banki z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych?

BankUwzględniana kwota przychodów z umowy zlecenia w przypadku 50% kosztów uzyskaniaUwzgkędniana kwota przychodów z umowy o dzieło przy 50% kosztów uzyskania
Alior Bank 100% 100%
Bank Pocztowy 80% 50%
BGŻ bd bd
BNP Paribas bd bd
BOŚ 50% 50%
BPH 80% 80%
BZ WBK 100% 100%
Citi Handlowy 50% 50%
Credit Agricole 100% 100%
Deutsche Bank 80% 80%
Eurobank 100% 100%
Getin Noble Bank 81% 81%
ING 80% 80%
mBank 100% 100%
Millennium 100% 100%
Pekao SA 50% 50%
PKO BP 50% 50%
Raiffeisen Polbank 100% 100%

Jak otrzymać kredyt - szczegółowa instrukcja

Odpowiednio udokumentowane dochody w wysokości zapewniającej zdolność kredytową to nie jedyny warunek uzyskania kredytu zabezpieczonego hipoteką na mieszkaniu, domu czy innej nieruchomości. Sprawdź, jakie kroki będziesz musiał przedsięwziąć, aby dostać kredyt na mieszkanie - w naszym obszernym poradniku pod tytułem "Kredyt hipoteczny" przedstawiamy nie tylko procedurę starań o finansowanie z banku, ale także między innymi opisujemy w kilkunastu punktach, jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny.