KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Co musisz wiedzieć o kredycie hipotecznym?

FacebookTwitter

Klucze - © Alex - Fotolia.com

1. Definicja kredytu hipotecznego

Najkrócej rzecz ujmując kredyt hipoteczny jest to długoterminowy niskooprocentowany instrument bankowy udzielany w formie pożyczki kapitałowej przeznaczonej przede wszystkim na zakup lub budowę nieruchomości. Ze względu na to, iż udzielany jest on z reguły na znaczące kwoty pieniężne, jest on zabezpieczony głównie poprzez hipotekę na nieruchomości. Uzyskany w en sposób kapitał oddawany jest przez pożyczkobiorcę w regularnych odstępach czasowych w postaci rat, w skład których wchodzi cześć spłacanego kapitału oraz odsetki.

2. Rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyt, w odróżnieniu od pożyczki pod zastaw nieruchomości, jest instrumentem finansowym, który charakteryzuje się ściśle zdefiniowanym przeznaczeniem. Nie można bowiem przeznaczyć na dowolny cel. To, co zrobimy z pieniędzmi w taki sposób uzyskanymi, jest precyzyjnie ustalone w umowie z bankiem. Jednakże banki pozwalają na finansowanie takim instrumentem wielu celów, co sprawia, że mamy do czynienia z kilkoma odmiennymi rodzajami kredytów pod hipotekę. Oto one:

Kredyt mieszkaniowy - na zakup mieszkania czy domu

Udzielany jest na zakup nieruchomości mieszkalnej – w takim przypadku bank wypłaca całość środków finansowych na rachunek osoby zbywającej daną nieruchomość (w przypadku zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym – kwota z banku zostanie więc przekazana np. deweloperowi, w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym – najczęściej innej osobie fizycznej),

Kredyt refinansowy - na spłatę innego zobowiązania bankowego

Jest to produkt, który przeznaczony jest na spłatę (refinansowanie) zobowiązania (najczęściej przeznaczonego na zakup nieruchomości) zaciągniętego wcześniej w innym banku.

Kredyt konsolidacyjny - skumulowanie kilku długów w jeden

Jest to forma pożyczki, której przeznaczeniem jest konsolidacja kilku dotychczas spłacanych zobowiązań finansowych (mogą to być kredyty gotówkowe, samochodowe czy mieszkaniowe) w jeden produkt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którego koszty są niższe niż suma kosztów dotychczas spłacanych osobno pożyczek.

Kredyt budowlany - w przypadku finansowania budowy domu

Jest on udzielany celem sfinansowania budowy domu. W takim przypadku środki finansowe przekazywane są kredytobiorcy w transzach (częściach). Liczba transz, częstotliwość ich wypłacania i poszczególne kwoty pieniężne zależne są najczęściej od kosztorysu prac budowlanych i ich harmonogramu.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości- produkt finansowy na dowolny cel

Jest ona przeznaczona na realizację dowolnego celu (np. zakup samochodu, zakup sprzętu RTV i AGD czy wyjazd wakacyjny) – środki finansowe przyznane w ramach pożyczki przekazywane są w całości najczęściej na rachunek kredytobiorcy.

3. Rodzaje z punktu widzenia waluty

Bankowe instrumenty dłużne mogą być udzielane w rodzimej walucie oraz w walutach obcych. Kredyty w złotych udzielane są i wypłacane w polskich złotych i oparte są na stawkach oprocentowania WIBOR ustalanych na krajowym rynku międzybankowym. Te walutowe udzielane mogą być w różnych walutach obcych – franku szwajcarskim, euro, dolarach, jenach czy w funtach brytyjskich.

Aktualnie dominującymi instrumentami kredytowymi w naszym kraju są te w złotych – liczba udzielanych kredytów złotówkowych stanowi ponad 98% wszystkich produktów pod zastaw nieruchomości. Spośród ofert walutowych najpopularniejszym obecnie są rozwiązania denominowane w euro -  stanowią one niespełna 1% wszystkich udzielanych obecnie w naszym kraju kredytów pod hipotekę.

4. Koszty kredytu pod hipotekę

Finansowanie pod zastaw nieruchomości jest wsparciem, które udzielany jest kredytobiorcy w postaci kapitału, zaś zwracane jest bankowi w postaci rozłożonych w czasie rat składających się częściowo z pożyczonego kapitału oraz z odsetek.

Odsetki - kluczowy koszt kredytu rozłożony na lata

Odsetki są więc podstawową składową kosztów takiego zobowiązania finansowego. Wysokość odsetek jest pochodną nominalnego oprocentowania kredytów, na które składa się stawka pożyczek międzybankowych (w przypadku finansowania udzielonego w złotych jest nią stawka WIBOR) oraz marży. Proporcje pomiędzy częścią kapitałową oraz odsetkową w każdej racie zależne są od wysokości oprocentowaniu oraz rodzaju rat , przy czym w przypadku rat równych pierwsze raty zazwyczaj charakteryzują się zwiększonym udziałem części odsetkowej. Można to sprawdzić za pomocą naszego symulatora (znajdziesz go pod tym adresem), wpisując odpowiednie wartości oprocentowania oraz wybierając raty równe czy malejące i następnie generując pełny harmonogram spłaty.

Prowizja kredytowa - za przygotowanie i uruchomienie pożyczanej kwoty pieniężnej

Jest to opłata za przygotowanie i uruchomienie środków finansowych przyznanych klientowi.  Z reguły jej wysokość stanowi od 1 do 5% kwoty pożyczanych z banku środków pieniężnych – poziom prowizji zależny jest od konkretnego banku. W zależności od banku prowizja powinna być zapłacona w całości bankowi jeszcze przed uruchomieniem kredytu lub może być wliczona do pożyczki i spłacana w ramach miesięcznych rat.

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego - przy niskiej wartości LTV

Rodzaj ubezpieczenia stosowanego w przypadku, gdy LTV (relacja wysokości kredytu do wartości nieruchomości) jest wyższe niż 80%

Spread walutowy - w przypadku finansowania w obcej walucie

W przypadku pożyczek w walutach obcych (np. we frankach lub euro) dodatkowym kosztem ponoszonym przez kredytobiorcę w trakcie spłaty poszczególnych rat jest spread walutowy będący różnicą pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży danej waluty.

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

W skład kosztów finansowania pod zastaw nieruchomości wchodzą także koszty związane z utworzeniem księgi wieczystej (jeżeli nie była ona już wcześniej utworzona) oraz koszty ustanowienia hipoteki. Z reguły są one stosunkowo niewielkie w porównaniu chociażby z prowizją kredytową

Dodatkowe ubezpieczenia okołokredytowe

Ponadto bank może zaproponować wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy. Ubezpieczenia tego typu są najczęściej nieobowiązkowe, chociaż w niektórych przypadkach bank może uzależnić przyznanie finansowania na szczególnie korzystnych warunkach (np. niska marża czy brak prowizji) od wykupienia takiego ubezpieczenia – w takim wypadku takie rozwiązanie określane jest często mianem oferty pakietowej zaś proces takiej sprzedaży – cross-sellingiem.

5. Zabezpieczenie kredytowe

Najważniejszym zabezpieczeniem tej grupy produktów bankowych jest hipoteka na nieruchomości. Jest ona ustanawiana przez właściwy sąd, który dokonuje wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że może to być hipoteka na nieruchomości, której budowa lub zakup są finansowane ze środków bankowych, ale może to być również hipoteka na innej – nie związanej z procedurą kredytowania – nieruchomości (inne mieszkanie, dom czy działka).

Inne możliwe zabezpieczenia takiego zobowiązania finansowego to:

  • Zabezpieczenie w formie weksla (weksli)
  • Poręczenie osoby trzeciej (żyrowanie)
  • Ubezpieczenie kredytu
  • Zablokowanie środków finansowych

6. Etapy starań o kredyt hipoteczny

Warto przestudiować nasze kompletne vademecum zatytułowane "Kredyt hipoteczny krok po kroku" (link), poświęcone skutecznemu uzyskaniu kredytu hipotecznego i poszczególnym etapom jego załatwiania - dowiesz się z niego punkt po punkcie, jaka powinna być kolejność starań o pieniądze z banku, jak wybrać najlepszą ofertę bankową oraz na jakie haczyki i niebezpieczeństwa zwracać szczególną uwagę.