KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

FacebookTwitter

Breloczek Nie ma praktycznie szans, aby uzyskać kredyt hipoteczny bez uzyskiwania zarobków w wysokości adekwatnej do pożyczanej kwoty pieniędzy. Banki nie są instytucjami charytatywnymi, wręcz przeciwnie – nastawione są na osiąganie odpowiednio wysokich i bezpiecznych zysków. Właśnie „bezpieczeństwo” jest słowem szczególnie akcentowanym, jeżeli chodzi o powierzenie sporej kwoty pieniężnej kredytobiorcy. Przecież każdy bank musi mieć jak największą pewność, że pożyczone środki finansowe trafią do niego z powrotem, rzecz jasna w wysokości powiększonej o koszt odsetek.

Toteż każdy z banków ustala odpowiedni poziom zarobków wymaganych od przyszłego kredytobiorcy, który daje prawo do starania się o kredyt – pośrednio wysokość zarobków daje bankom pewnego rodzaju gwarancję niezaburzonej i systematycznej spłaty zaciągniętego zadłużenia. Poziom dochodów klienta banku jest więc najważniejszym wyznacznikiem tego, na jak wysoki kredyt będzie go stać.

I właśnie o tym, ile trzeba zarabiać, aby otrzymać kredyt hipoteczny, będzie traktował niniejszy poradnik serwisu Kred.pl.

Oblicz i porównaj raty kredytowe

Jak prosto obliczyć dochody wymagane do kredytu hipotecznego?

Prosta zasada obowiązująca w krajach zachodnich brzmi następująco: dostaniesz kredyt w takiej wysokości, ile wynosi 100-krotność Twoich miesięcznych dochodów netto. Powyższa prawidłowość bardzo dobrze sprawdza się w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli więc w Niemczech, Francji czy Włoszech chciałbyś uzyskać kredyt na mieszkanie w wysokości 400 000 euro, to powinieneś co miesiąc dostawać na konto od pracodawcy przynajmniej 4 000 EUR w formie wynagrodzenia.

W Polsce powyższa zasada nie do końca się sprawdza

W naszym kraju powyższa reguła nie jest jednak w stanie tak precyzyjnie określić poziomu wynagrodzenia koniecznego do uzyskania kredytu jak na zachodzie Europy (choć w przypadku Getin Banku mieliśmy do czynienia z kredytem mieszkaniowym Stokrotka, który przyznawany był właśnie na tej zasadzie - analogicznej jak w państwach zachodnich). Nie do końca się ona sprawdza głównie ze względu na znacząco wyższy poziom stóp procentowych w naszym kraju w porównaniu z państwami na zachód od Odry (o ile LIBOR 3M dla franka szwajcarskiego wynosi 0,02%, a EURIBOR 3M0,22%, to WIBOR 3M – najczęściej stosowany w naszym kraju przy kredytach złotówkowych - osiąga poziom 1,72%). Specyfika wyższych stóp procentowych w Polsce (a co za tym idzie wyższych kosztów związanych ze spłatą odsetek kredytowych) każe więc założyć, że nasza zdolność kredytowa wyniesie około 80-krotność naszego wynagrodzenia netto (z naciskiem na "około"). Jeżeli więc zarabiasz 3000 PLN netto, to maksymalna kwota, którą pożyczy Ci bank wyniesie około 240 000 złotych.

Kredyt hipoteczny a zarobki za granicą

Ważna uwaga! Taka przybliżona prawidłowość dotyczy także kredytu hipotecznego przy zarobkach zagranicznych. W tym przypadku nie ma znaczenia pochodzenie zarobków (czyli to, czy dochody uzyskane są w krajach strefy euro - Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, czy też w krajach do tej strefy nienależących - np. w Wielkiej Brytanii czy Norwegii). Kluczowe jest miejsce (kraj) uzyskania kredytu. Skoro tym krajem jest Polska, to musimy w tym przypadku uwzględniać specyfikę polskiego, a nie zagranicznego, systemu bankowości.

Średnia krajowa, a kredyt hipoteczny

Rozpatrując kwestie związane z dochodami kredytobiorców, często bierzemy pod uwagę przeciętne wynagrodzenie. Przyjrzyjmy się więc w tym przypadku sytuacji typowego kredytobiorcy uzyskującego wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej. Aktualnie według danych GUS średnie wynagrodzenie brutto wynosi ok. 3770 złotych miesięcznie. W skali netto wyniesie ono niecałe 2700 PLN.

W przypadku singli zarabiających średnią krajową i prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe precyzyjna analiza zdolności kredytowej w poszczególnych bankach sugeruje, iż średnia wysokość kredytu, którą takiemu kredytobiorcy przyzna bank wyniesie 242 000 złotych. Tak więc można w tym przypadku odwrócić logikę i stwierdzić, iż aby dostać kredyt mieszkaniowy na 240 000 złotych, trzeba zarabiać średnią krajową.

Z kolei małżeństwo zarabiające w sumie dwukrotność średniej krajowej dostanie kredyt hipoteczny w przeciętnej wysokości około 510 000 złotych. Dlaczego w przypadku małżeństwa kredyt będzie wyższy, niż wynika to z prostego przemnożenia dwóch średnich krajowych? Bo pojawia się tu kwestia między innymi niższych kosztów życia przypadających na osobę w przypadku małżeństwa, w porównaniu do singla (proste przykłady: ogrzewanie mieszkania, w którym mieszkają dwie osoby jest tak samo kosztowne jak w przypadku takiej samej nieruchomości zamieszkanej przez singla; koszt wydatków na żywność w przeliczeniu na osobę jest w kilkuosobowej rodzinie również niższy, aniżeli w przypadku jednoosobowego gospodarstwa). Wraz z niższymi wydatkami na żywność i opłatami eksploatacyjnymi zwiększać się zatem będzie maksymalna kwota możliwego do uzyskania kredytu.

Banki mają różne wymagania odnośnie zarobków

Nie znaczy to jednak, że zarabiając średnią krajową (lub dwie średnie – w przypadku małżeństwa) w każdym banku dostaniemy dokładnie takie kwoty kredytu, jak przytoczone powyżej. Każdy bank ma nieco inne zasady przyznawania kredytów, przy czym jedną z wielu różnic w powyższych warunkach udzielania jest nieco inaczej obliczana zdolność kredytowa. Odmienność algorytmów obliczania tego wskaźnika w bankach wynika między innymi z niejednakowego uwzględniania przez banki wszystkich rodzajów dochodów osiąganych przez kredytobiorcę (a jest ich sporo – dochody na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, dochody na podstawie umowy o pracę na czas określony, dochody z tytułu umowy-zlecenia, dochody z umowy o dzieło, itp.), co sprawia, że w każdym z banków obliczona wartość będzie nieco inna. Zagadnieniu  temu poświęciliśmy zresztą obszerny poradnik znajdujący się na tej stronie.

Tendencja do niejednakowego brania pod uwagę dochodów przyszłego kredytobiorcy (a także wydatków), wpływająca na znaczące różnice w obliczeniach, jest zresztą wyraźnie widoczna w tabeli porównującej, jak obliczana jest zdolność kredytowa w poszczególnych bankach oferujących kredyty hipoteczne (takich jak np. PKO BP. Pekao SA, BZ WBK, mBank i kilkanaście innych instytucji), znajdującej się pod formularzem naszego skryptu zamieszczonego na tej stronie. Zróżnicowanie wyników oceny tego wskaźnika, a tym samym zróżnicowanie wymaganych zarobków przy kredycie mieszkaniowym wynika także z niejednakowego uwzględniania przez banki kosztów życia czy dotychczasowych obciążeń kredytowych danego klienta banku.

Powyższe fakty niech zobrazuje tabela pokazująca, ile trzeba miesięcznie zarabiać, żeby uzyskać kredyt hipoteczny na 270 tysięcy złotych:

Zarobki wymagane do otrzymania kredytu mieszkaniowego w wysokości 270 tys. złotych w poszczególnych bankach

Zarobki na 270 000 zł

Jak widać z powyższej tabeli, są banki liberalnie podchodzące do dochodów krdytobiorcy, jak na przykład Pekao SA (w przypadku tego banku uzyskanie kredytu na 270 tys. zł wymaga zarobków netto w wysokości około 3350 PLN), BNP Paribas czy Getin Bank. Z drugiej strony znaleźć możemy takie instytucje, które dosyć restrykcyjnie podchodzą do tej kwestii (np. Deutsche Bank, który chce, aby kredytobiorca biorący kredyt na 270 000 zarabiał netto 4800 PLN).

Zwiększ swoje szanse na kredyt!

Pech chce, że często restrykcyjne podejście banków do kwestii dochodów kredytobiorcy idzie w parze z atrakcyjnymi warunkami kredytowania (np. niska marża i wynikające z tego bardzo korzystne oprocentowanie). Co więc zrobić w takim przypadku? Znaleźć lepiej płatną pracę? Gdyby to było takie łatwe! Możesz jednak posłużyć się kilkoma prostymi sztuczkami inżynierii finansowej i zmodyfikować budżet domowy w taki sposób, aby Twoje szanse na kredyt się zwiększyły – właśnie o tym traktuje nasz praktyczny poradnik.