KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Czy kredyt o stałym oprocentowaniu się opłaca?

FacebookTwitter

Pytajnik Jak wynika z obserwacji rynku bankowego, kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem to instrument finansowy o bardzo niewielkiej popularności wśród polskich kredytobiorców. Przyczyną niewielkiego zainteresowania klientów tego typu produktem może być mała dostępność takich ofert w naszych bankach oraz relatywnie wysokie stopy procentowe w naszym kraju, a w konsekwencji wyższe, niż np. dla kredytów w euro, oprocentowanie.

W ostatnich dniach jednak uwagę obserwatorów rynku finansowego zwróciły dwa wydarzenia, które każą nieco inaczej spojrzeć teraz na kwestię takich kredytów. Pierwszym z nich było wprowadzenie takich kredytów do oferty BGŻ, o czym informowaliśmy w artykule zatytułowanym "Kredyt hipoteczny BGŻ ze stałym oprocentowaniem". Drugim – obniżka stóp procentowych w marcu 2013 aż o 0,5 punktu procentowego. Marcowa obniżka stóp procentowych doprowadziła do sytuacji, w której wysokość stóp procentowych osiągnęła w Polsce najniższą wartość w historii. Podstawowa stopa procentowa (tzw. stopa referencyjna) wynosi teraz 3,25%.

Historycznie niskie wartości stóp procentowych – skutkujące obniżającym się kosztem pożyczek w złotych - mogą coraz bardziej skłaniać kredytobiorców do rozważenia strategii skorzystania z kredytu o stałej stopie, który zamroziłby korzystne oprocentowanie na niskim poziomie. Czy warto zatem zdecydować się na kredyt stałoprocentowy?

Kiedy stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego jest opłacalne?

W tej kwestii zasada jest następująca: kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem jest korzystny, gdy wiemy, że oprocentowanie kredytów w przyszłości będzie wzrastać. W takim wypadku bowiem w przyszłości posiadacze kredytu o stałej stopie procentowej będą mieli niższe oprocentowanie w stosunku do tego, które w analogicznym okresie będzie obowiązywać na rynku.

Niby wszystko jasne, jednak powyższa zasada opiera się na przewidywaniu przyszłości. Możemy bowiem tylko przewidywać, że oprocentowanie będzie rosło lub spadało, nie jesteśmy w stanie tego jednak określić ze 100-procentową pewnością. Jednak prawdopodobieństwo wzrostu można do pewnego stopnia określić: im niższe są stopy procentowe w stosunku do historycznych minimów, tym wyższe jest prawdopodobieństwo zahamowania ich spadku lub nawet tendencji wzrostowej.

Czy warto skorzystać teraz z takiego rozwiązania?

Odpowiedź na pytanie o opłacalność kredytu stałoprocentowego jest bardziej skomplikowana, niżby się mogło wydawać. Z jednej bowiem strony należałoby odpowiedzieć twierdząco – mamy najniższe stopy procentowe w historii. To z kolei przekłada się na historycznie najniższe stawki WIBOR będące składową stóp procentowych kredytów złotowych. Aktualnie średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosi około 5,5. Jednocześnie mamy świadomość, że taka wysokość tego parametru jest w granicach historycznego minimum dla kredytu w złotych. Stawki pożyczek międzybankowych WIBOR od kilku dni przestały się obniżać, zatrzymując się na poziomie 3,46 – 3,48%. Możemy więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że w przyszłości zmiana stóp procentowych będzie miała raczej tendencję wzrostową. Jeżeli tak rzeczywiście by się stało, to skorzystanie z kredytu o stałej stopie byłoby korzystnym posunięciem.

Z drugiej jednak strony opieranie się na powyżej zaprezentowanych założeniach jest tak samo ryzykowne jak przewidywanie zmian w kursach walut. O czym niejednokrotnie posiadacze kredytów w euro czy frankach mieli okazję się przekonać. Nie mamy przecież gwarancji, że stopy procentowe w Polsce osiągnęły już absolutne minimum, skoro w innych państwach są na niższym poziomie (podstawowa stopa procentowa dla euro wynosi 0,75%, z kolei w Szwajcarii oscyluje ona wokół 0%, a jakiś czas temu dyskutowano tam nawet o wprowadzeniu ujemnych stóp procentowych).

Tak więc w porównaniu do stóp procentowych w Szwajcarii czy strefie euro relatywnie wysokie są stopy procentowe NBP - są one prawie dwudziestokrotnie wyższe od stóp procentowych dla euro. To sprawia, że wśród kredytobiorców może rodzić się obawa, że angażowanie się w taki kredyt ze stałą stawką oprocentowania może być mało korzystnym rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ każdy w głębi ducha jest optymistą i ma nadzieję, że w przyszłości wysokość stóp procentowych będzie się obniżać. A taki spadkowy scenariusz sprawiłby, że posiadacze kredytu o stałej stopie procentowej byliby na tym stratni.

Jeżeli z jakichś względów stopy procentowe w naszym kraju uległyby obniżeniu to mogłoby się okazać, że zostaliśmy z droższym kredytem, aniżeli te, które w danym momencie są udzielane. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest jednak o wiele niższe. Trudno bowiem przewidywać, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe do poziomu analogicznego, jak w przypadku euro, ponieważ doprowadziłoby to do spadku rentowności obligacji skarbowych – kto bowiem chciałby kupić polskie obligacje o niskim oprocentowaniu, skoro mógłby skorzystać np. z cieszących się większym zaufaniem inwestorów obligacji niemieckich?

Reasumując, prawdopodobieństwo późniejszego wzrostu oprocentowania kredytów jest wyższe aniżeli scenariusz spadkowy. Innymi słowy, przynajmniej w teorii więcej argumentów przemawia za opłacalnością skorzystania z rozwiązań o stałym poziomie stopy procentowej. Niestety diabeł tkwi w szczegółach, a tymi szczegółami, które należy wziąć pod uwagę, są dostępność kredytów o stałej stopie oraz warunki kredytowania

Gdzie znajdziesz taki kredyt?

Niestety, jak do tej pory niewiele banków postanowiło wprowadzić kredyty ze stałym oprocentowaniem. Niska dostępność ofert kredytowych ze stałym oprocentowaniem to zresztą jeden z ważniejszych problemów związanych z tymi produktami. Oprócz wspomnianego wcześniej BGŻ, taki kredyt można znaleźć w ofercie jeszcze 4 banków – PKO BP, Deutsche Banku, Getin Banku oraz WBK.

Uwaga na warunki kredytowania

Czynnikiem zmniejszającym opłacalność kredytów o stałej stopie są nieco wyższe marże. Różnice pomiędzy marżami bankowymi w przypadku produktów o zmiennym oprocentowaniu i tych o stałej stopie są rzędu kilku dziesiątych procenta. Kolejną kwestią, którą w tym przypadku należałoby podnieść jest fakt, iż tak naprawdę nie ma jeszcze w Polsce kredytów, w których stała stopa procentowa obowiązywałaby przez cały okres kredytowania. Wspomniany wcześniej BGŻ gwarantuje stałą ratę przez pierwszych 5 lat spłaty, potem kredytobiorca musi przejść na kredyt o zmiennej stopie procentowej.

Podobnie jest z kredytem w Banku Zachodnim WBK. Z kolei w PKO BP, Getin Banku oraz Deutsche Banku kredytobiorca po okresie obowiązywania sztywnego oprocentowania (od 2 do 10 lat, w zależności od banku oraz jego konkretnej oferty kredytowej) ma możliwość wyboru dalszej formy oprocentowania. Może więc wybrać kredyt zmiennoprocentowy lub w dalszym ciągu spłacać kredyt o stałej stopie procentowej. W tym ostatnim przypadku oprocentowanie będzie już w nowej, odświeżonej wysokości wynikającej ze stawek obowiązujących w dniu zakończenia okresu niezmiennej stopy procentowej zapisanego w umowie.

Kilka spostrzeżeń końcowych

Reasumując, skorzystanie w chwili obecnej z tego typu ofert najprawdopodobniej może okazać się korzystnym rozwiązaniem. Należy jednak wziąć pod uwagę pewne ryzyko. Nie ma bowiem żadnej pewności, że oprocentowanie kredytów w złotych nie ulegnie dalszemu obniżeniu. Dodatkowo opłacalność tego typu rozwiązania pogarszają nieco wyższe marże. I w końcu – takie stałe oprocentowanie obowiązuje tylko przez pierwszych kilka lat spłaty.