KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Kalkulator RRSO

FacebookTwitter

Przeliczenia

Poniżej znajdziesz kalkulator kredytowy obliczający oprocentowanie rzeczywiste - parametr pomocny w ocenie wysokości faktycznie ponoszonych kosztów zaciągnięcia zobowiązania.

Koszty kredytu to bowiem nie tylko oprocentowanie nominalne, na które składa się obowiązująca w danym momencie stawka pożyczek międzybankowych (WIBOR - w przypadku pożyczek w złotych; LIBOR/EURIBOR - w przypadku ich odpowiedników we frankach szwajcarskich lub euro) oraz marża kredytu hipotecznego w danym banku, ale również różne opłaty okołokredytowe (takie jak na przykład prowizja, czy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego).

Wszystkie te powyższe opłaty podwyższają realny koszt zobowiązania i wchodzą w skład wskaźnika określanego jako Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania - RRSO. Jest to stosowany przez banki wskaźnik najpełniej mówiący o tym, jak droga jest pożyczka, o którą planujesz się starać.

Kalkulator RRSO

Aby poznać rzeczywiste oprocentowanie kredytu, podaj informacje dotyczące kwoty zobowiązania, wysokości prowizji od jego udzielenia, informacje o pozostałych kosztach, a także dane na temat oprocentowania nominalnego, rodzaju rat oraz okresu kredytowania.

 

 

Objaśnienia:

Oprocentowanie kredytu hipotecznego (albo inaczej stopa procentowa) jest wskaźnikiem informującym o tym, jaki będzie zysk banku z udzielonej jego klientowi pożyczki. Z punktu widzenia klienta banku oprocentowanie jest parametrem charakteryzującym koszty kredytu związane z zapłaceniem odsetek od pożyczonego z banku kapitału.

Rozróżnia się oprocentowanie nominalne oraz oprocentowanie rzeczywiste.

Oprocentowanie nominalne

Nominalne oprocentowanie jest sumą marży stosowanej w danym banku oraz odpowiedniej stawki pożyczek międzybankowych (WIBOR dla kredytów hipotecznych w złotych; EURIBOR lub LIBOR EUR – dla euro; LIBOR CHF – dla zobowiązań we frankach szwajcarskich). Na przykład w przypadku rozwiązań w złotych, jego oprocentowanie jest sumą marży oraz stawki WIBOR (najczęściej jest to stawka trzymiesięczna – WIBOR 3M, choć na polskim rynku funkcjonują także banki, które udzielają kredytów z oprocentowaniem bazującym na stawkach WIBOR 6M, WIBOR 12M oraz WIBOR 1M). Jeżeli więc dany bank oferuje kredyt hipoteczny z marżą na poziomie 2,0%, a stawka pożyczek międzybankowych wynosi 1,72% to oprocentowanie nominalne takiego kredytu ma wartość równą 3,72%.

Oprocentowanie rzeczywiste

Rzeczywiste oprocentowanie kredytu, określane jest często skrótem RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). RRSO jest szerszym wskaźnikiem kosztów, bowiem uwzględnia nie tylko marżę czy zastosowaną w jego przypadku stawkę pożyczek międzybankowych, ale bierze pod uwagę koszty związane z opłatami okołokredytowymi – do takich należy między innymi prowizja czy niektóre inne opłaty okołokredytowe a także harmonogram spłat. Oprocentowanie rzeczywiste RRSO obliczane jest osobno dla każdego kredytu, biorąc pod uwagę jego wysokość, datą udzielenia, okres spłaty i czasu spłaty oraz odpowiednie koszty zaciągnięcia i spłaty zobowiązania, którymi obciążony jest kredytobiorca.

Z reguły im wyższe są wartości prowizji i opłat dodatkowych tym większa będzie różnica pomiędzy oprocentowaniem nominalnym a jego oprocentowaniem rzeczywistym. Przykładowo, oprocentowanie rzeczywiste na kwotę 300 000 złotych rozłożonego w ratach równych na 30 lat przy oprocentowaniu nominalnym w wysokości 3,72% w przypadku, gdy prowizja jest jedynym dodatkowym kosztem, będzie wynosić:

  • przy prowizji 0,5% - 3,83%;
  • przy prowizji 1,0% - 3,87%;
  • przy prowizji 2,0% - 3,96%;
  • przy prowizji 5,0% - 4,22%.
W poniższej tabeli zamieszczone jest porównanie oprocentowanie nominalnego i oprocentowania rzeczywistego dla kilku przykładowych parametrów kredytu.

Parametry kredytu (kwota, rodzaj rat, okres kredytowania)Wysokość prowizji (%)Kwota pozostałych opłat (zł)Oprocentowanie nominalneOprocentowanie rzeczywiste
100 000 zł, raty równe, 10 lat0%0 zł5,00%5,12%
100 000 zł, raty równe, 10 lat2%0 zł5,00%5,58%
100 000 zł, raty równe, 10 lat2%5000 zł5,00%6,79%
300 000 zł, raty równe, 30 lat0%0 zł4,00%4,08%
300 000 zł, raty równe, 30 lat2%0 zł4,00%4,25%
300 000 zł, raty równe, 30 lat2%5000 zł4,00%4,71%

Oblicz raty kredytu

Jeżeli chcesz dokonać symulacji kredytowej i poznać szczegółowe raty kredytu hipotecznego w rozbiciu na poszczególne miesiące, przejdź na nasz kalkulator kredytowy opublikowany na niniejszej stronie, dzięki któremu wygenerujesz szczegółowy harmonogram wysokości poszczególnych rat kredytowych. Powyższe narzędzie generuje symulację kredytową zarówno w systemie rat równych, jak i rat malejących.