KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Jak banki aktualizują WIBOR?

FacebookTwitter

WIBOR Po majowych podwyżkach stóp procentowych coraz więcej osób posiadających hipoteki zaczęło interesować się tym, w jaki sposób banki aktualizują oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN. W szczególności ciekawość kredytobiorców budzi to, dlaczego rynkowy WIBOR często charakteryzuje się odmiennymi poziomami, aniżeli WIBOR stosowany w danym, konkretnym banku.

Inną kwestią podnoszoną przez posiadaczy kredytów złotowych jest fakt, iż zmiany WIBOR w jednych bankach następują znacznie szybciej, niż w innych – w rezultacie, w wyniku ostatnich kilku podwyżek stóp procentowych, ci pierwsi klienci szybciej zaczęli odczuwać wyższe oprocentowanie kredytów, aniżeli tacy, w przypadku których zmiany zasad obliczania WIBOR są powolne.

Zanim wyjaśnimy, dlaczego tak się dzieje oraz przedstawimy szczegółowe zasady aktualizowania stawek WIBOR w poszczególnych bankach, zacznijmy od przypomnienia definicji WIBOR i dlaczego jest to tak ważny wskaźnik dla posiadaczy kredytów w złotych.

Definicja

WIBOR jest stopą procentową o charakterze rynkowym, po jakiej banki pożyczają sobie złotówki. Pożyczanie sobie pieniędzy przez banki wynika z faktu, iż jedne banki (pożyczkodawcy) mają więcej nadwyżek finansowych pochodzących z ulokowanych u nich depozytów bankowych, natomiast inne (pożyczkobiorcy) potrzebują pieniędzy, gdyż w danym momencie udzielają na przykład dużo kredytów hipotecznych.

Dlaczego WIBOR powinien interesować kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny w złotówkach? Otóż wskaźnik ten jest jednym z dwóch elementów kształtujących oprocentowanie kredytów. Szerzej na temat oprocentowania hipotek piszemy w tym dziale.

Stawki WIBOR obowiązujące na rynku

Takich pożyczek banki udzielają sobie na okresy o różnej długości – na przykład na miesiąc, kwartał, pół roku czy rok. Im dłuższy okres pożyczki, tym wyższa stawka oprocentowania, które banki będące pożyczkobiorcami zobowiązują się zwrócić do banku będącego pożyczkodawcą. W rezultacie, na rynku międzybankowym funkcjonują stawki WIBOR, takie jak między innymi WIBOR 1M, WIBOR 3, WIBOR 6M, WIBOR 12M – czyli odpowiednio WIBOR jedno-, trzy-, sześcio- i dwunastomiesięczny. WIBOR podlega nieustannym zmianom, toteż w każdy roboczy dzień tygodnia ogłaszane są notowania tego wskaźnika dla każdej z powyższych stawek okresowych. Obszerny dwuczęściowy cykl poradnikowy zawiera wiele dodatkowych informacji na temat rodzajów tego wskaźnika czy wpływu poziomu WIBORu na wysokość oprocentowania kredytów.

Zasady aktualizacji WIBOR w poszczególnych bankach

Pomimo tego, że na rynku między bankowym obowiązują ujednolicone stawki WIBOR, to w rozliczeniach wewnętrznych (na przykład pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą) obowiązują nieco inne stawki, wynikające ze specyfiki aktualizacji wartości WIBOR w poszczególnych bankach. Każdy z banków kieruje się bowiem własnymi wewnętrznymi zasadami aktualizacji WIBOR, w wyniku czego w różnych bankach WIBOR aktualizuje się z różną częstotliwością (co miesiąc, co kwartał lub co pół roku) jak również wedle różnych algorytmów (począwszy od prostego przyjęcia stawki WIBOR obowiązującej na rynku bankowym w określony dzień, aż po skomplikowane zasady wyliczania oparte na uśrednianiu wartości z wielu notowań WIBOR).

Poniżej przedstawiamy zasady aktualizacji WIBOR dla już udzielonych i aktualnie spłacanych kredytów (w przypadku nowoudzielanych kredytów hipotecznych WIBOR może być ustalany w oparciu o nieco inne zasady - np. Alior Bank czy BGŻ w takim przypadku aktualizują wewnętrzną stawkę WIBOR codziennie).

Aktualizacja raz na miesiąc

Do banków, które uaktualniają stawki WIBOR z największą częstotliwością należą banki z grupy BRE – czyli mBank i Multibank. W ich przypadku aktualizacja odbywa się co miesiąc - co miesiąc więc kredytobiorcy będą spłacać swoje zadłużenie wobec tych banków w odmiennej wysokości. Jest jednak jeden warunek takiej aktualizacji – zmiana stawki WIBOR na rynku międzybankowym musi osiągnąć przynajmniej 0,1 punktu procentowego.

Również Pekao SA aktualizuje WIBOR raz na miesiąc – tu jednak sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, zwłaszcza jeżeli chodzi o algorytm wyznaczania stawki WIBOR – ta jest ustalana na podstawie średniej z notowań WIBOR odbywających się pomiędzy 1 a 25 dniem miesiąca – jeżeli tak obliczona średnia stawka WIBOR będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,25 punktu procentowego od aktualnie obowiązującej stawki w Pekao, wtedy aktualizacja następuje 1 dnia następnego miesiąca.

Aktualizacja raz na 3 miesiące

Zdecydowana większość naszych banków aktualizuje stawki WIBOR raz na 3 miesiące do takich należą między innymi Bank Millennium, Alior Bank, BNP Paribas, Bank Pocztowy, Kredyt Bank, Nordea, Credit Agricole, Raiffeisen Bank, Polbank, BZ WBK, Getin Bank czy Deutsche Bank. Aktualizacja w tym przypadku najczęściej przeprowadzana jest z początkiem stycznia, kwietnia, lipca oraz października.

Do takich banków należy także nasz największy bank oferujący kredyty hipoteczne - PKO BP, w przypadku którego pod uwagę brana jest wartość WIBOR z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres aktualizacji.

Aktualizacja raz na pół roku

Do banków aktualizujących WIBOR najrzadziej, bo raz na 6 miesięcy należą ING, BOŚ oraz BGŻ (ten ostatni jednak w zależności od rodzaju kredytu hipotecznego może także stosować aktualizację stawki WIBOR raz na 12 miesięcy).