KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rynek (pierwotny lub wtórny)
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
Zaawansowane opcje
opcje_off

Kredyty hipoteczne w IV kwartale 2011 – analiza

Email Drukuj

Fotografia przedstawiająca dom w wózku zakupowymOpublikowany został najnowszy raport AMRON-SARFiN, w którym analizie poddano sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kwartale 2011 roku.

Z raportu – czego można było się spodziewać -  wynika, że rynek kredytów hipotecznych w ostatnim kwartale ubiegłego roku wszedł w fazę spowolnienia. Daje się to zwłaszcza zauważyć analizując wartość nowoudzielanych kredytów hipotecznych. W IV kwartale kredyty hipoteczne udzielone zostały na łączną sumę około 10,7 mld PLN. Jest to kwota o ponad 15% niższa, aniżeli analogiczna wartość zanotowana w II kwartale 2011.

Podobnie, choć nieco łagodniej, wygląda spadek liczby nowoudzielanych kredytów hipotecznych - w tym przypadku IV kwartał 2011 zaowocował podpisaniem ponad 51 800 umów kredytowych. Jest to o 13% mniej niż w II kwartale ubiegłego roku, kiedy to sprzedano prawie 59 600 kredytów hipotecznych.

Średnia wartość kredytu hipotecznego

Obserwowana rozbieżność pomiędzy procentowym spadkiem wartości kredytów i jej liczby wynika w dużym stopniu ze zmian w wysokości kredytów hipotecznych zaciąganych przez kredytobiorców – obserwuje się stopniowy wzrost średniej wartości kredytu hipotecznego. Ostatni raport AMRON-SARFiN pokazuje, że aktualnie średnia wysokość kredytu hipotecznego to 207 000 PLN. Powyższa liczba jest wypadkową średniej wartości kredytów hipotecznych w złotych oraz kredytów walutowych – te ostatnie zaciągane są na znacznie większą kwotę aniżeli kredyty hipoteczne w PLN. Średnia wartość kredytu hipotecznego w walucie obcej to w tej chwili nieco ponad 350 tysięcy złotych.

Struktura walutowa kredytów hipotecznych

Trzy dominujące waluty, w których udzielane są w naszym kraju kredyty hipoteczne, to złoty oraz dwie waluty obce – euro i frank szwajcarski. Raport wskazuje na umacnianie się udziału kredytów hipotecznych w złotych w portfelu kredytowym banków. W IV kwartale 2011 kredyty hipoteczne udzielone w naszej rodzinnej walucie miały 77% udziału w całkowitej puli kredytów hipotecznych. Udział kredytów hipotecznych w euro wynosił 17%, natomiast kredyty hipoteczne w CHF osiągnęły udział na poziomie niespełna 6%.

Źródło: ZBP

Powiadom innych:

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedin

 

Jesteś tutaj: WIADOMOŚCI Najnowsze Kredyty hipoteczne w IV kwartale 2011 – analiza