KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rynek (pierwotny lub wtórny)
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
Zaawansowane opcje
opcje_off

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Email Drukuj

dokumenty do kredytu hipotecznegoProces ubiegania się o kredyt hipoteczny nie należy do najłatwiejszych. Często mętlik w głowach przyszłych kredytobiorców pojawia się już na etapie wyboru właściwej instytucji udzielającej kredytu. Każdy bank udzielający kredytu na dom czy mieszkanie inaczej ustala zasady naliczania oprocentowania kredytu, ale też ma odmienne wymagania odnośnie tego, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy. O ile z tym pierwszym możemy sobie poradzić analizując jakiś aktualny ranking kredytów hipotecznych, to w tym drugim przypadku sprawa nie jest już tak łatwa.

Większość osób, które szczęśliwie i z sukcesem przebrnęły przez całą drogę od wniosku kredytowego aż do wypłaty kredytu hipotecznego, zwraca uwagę na to, że jednym z najbardziej kłopotliwych etapów tego szlaku było skompletowanie dokumentów wymaganych przez bank przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego. Na forach internetowych poświęconych kredytom hipotecznym aż wrze od utyskiwań, że bank X co tydzień wydzwania do przyszłych kredytobiorców z informacją , że brakuje mu jeszcze jednego dokumentu, z kolei bank Y domaga się, aby dostarczyć jakieś zaświadczenie, ponieważ to dołączone do wniosku o kredyt hipoteczny jest już nieaktualne.

Przypatrzmy się w związku z tym, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego musimy przedstawić bankowi.

Komplet dokumentów do kredytu hipotecznego, w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów i rodzaju nieruchomości ,może być kilkunastostronicowym załącznikiem do wniosku o kredyt, czasami jednakże może to być opasły skoroszyt.

Z racji dużej liczby potencjalnych dokumentów możemy podzielić je na dokumenty osobowe, dokumenty dochodowe oraz dokumentację dotyczącą nieruchomości, którą planujemy nabyć w ramach środków finansowych uzyskanych od banku.

Dokumenty osobowe

1) Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego – jest pierwszym i zasadniczym dokumentem natury ogólnej, który przedstawiamy bankowi. Każdy bank oczywiście posiada własne formularze wniosków o kredyt – możemy do uzyskać albo bezpośrednio w oddziale banku albo czasami możemy pobrać go ze strony internetowej.

2) Dowód osobisty – w pewnych wypadkach, oprócz dowodu osobistego, bank może wymagać przedstawienia drugiego dowodu tożsamości, na przykład paszportu czy prawa jazdy

3) Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy to danego kredytobiorcy)

4) Prawomocny wyrok sądu w przypadku osób rozwiedzionych

Dokumenty dochodowe

Osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy o pracę

1) Zaświadczenie o zarobkach - przedstawienia przez kredytobiorcę na druku dostarczonym przez bank. Banki mają rozmaite wymagania jeżeli chodzi o ilość i charakter informacji dotyczących dochodów przyszłego kredytobiorcy. W szczególności dotyczy to zakresu czasowego dochodów, które bank bierze pod lupę – banki mogą chcieć poznać nasze dochody za ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

2) decyzja o nadaniu numeru NIP

3) decyzja o nadaniu numeru REGON,

4) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o odprowadzonym podatku za rok poprzedni i niezaleganiu z opłacaniem podatku,

6) oświadczenie o dochodach osiągniętych przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy

7) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Zakup domu

1) Odpis z Księgi Wieczystej działki, na której deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa realizuje inwestycję

2) Oświadczenie inwestora zastępczego (często na specjalnym na druku bankowym)

3) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę przedwstępną w imieniu dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (wymagane, jeżeli takie osoby nie są wymienione w KRS dewelopera lub spółdzielni)

4) Prawomocne pozwolenie na budowę

5) Umowa przedwstępna z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową

6) W przypadku finansowania z kredytu wykończenia - kosztorys, harmonogram prac (na druku bankowym) oraz pozwolenie na budowę, jeśli przewidziane prace wymagają takiego pozwolenia

7) Zgoda banku na bezobciążeniowe wydzielenie księgi wieczystej dla lokalu, jeżeli deweloper finansuje budowę z kredytu i w IV dziale Księgi Wieczystej znajduje się wpis hipoteki na rzecz tego banku

8) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej

9) Wycena nieruchomości

Budowa domu

W przypadku jeżeli zdecydujemy się na samodzielne koordynowanie budowy domu bank będzie od nas potrzebował nieco innych dokumentów niż przypadku zakupu już wybudowanej nieruchomości: Do takich dokumentów należą:

1) Odpis z księgi wieczystej nieruchomości

2) Kosztorys i harmonogram budowy

3) Dziennik budowy (np w przypadku banku PKO BP)

4) Prawomocne pozwolenie na budowę

5) Wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, na której realizowana jest inwestycja

6) Wypis z planu przestrzennego zagospodarowania potwierdzający, iż jest to działka budowlana (w przypadku gdy gmina nie posiada aktualnie obowiązującego planu będzie to decyzja o warunkach zabudowy)

7) Wycena nieruchomości

Lista powyższych dokumentów z pewnością nie wyczerpuje w 100 procentach wachlarza możliwych dokumentów, które bank może sobie zażyczyć, bowiem w indywidualnych przypadkach, często z racji na nietypowość nieruchomości lub dochodów kredytobiorcy, bank może potrzebować jeszcze dodatkowej dokumentacji.

 

Jesteś tutaj: PORADNIKI Kredyt mieszkaniowy Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego