KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT BANKOWYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:
KREDYT HIPOTECZNY Poradnik kredytowy

Jakie dokumenty są wymagane do kredytu hipotecznego?

Email Drukuj
FacebookTwitter

Podpisywanie dokumentu Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny nie należy do najłatwiejszych. Często mętlik w głowach przyszłych kredytobiorców pojawia się już na etapie wyboru właściwej instytucji udzielającej takiej pożyczki. Każdy bank udzielający kredytu na dom czy mieszkanie nie tylko inaczej ustala zasady naliczania np. marży, oprocentowania czy prowizji, ale też ma odmienne wymagania odnośnie tego, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy. O ile z tym pierwszym możemy sobie poradzić analizując jakiś aktualny ranking kredytów, to w tym drugim przypadku sprawa nie jest już tak łatwa.

Większość osób, które szczęśliwie i z sukcesem przebrnęły przez całą drogę od wniosku kredytowego aż do wypłaty pieniędzy z banku, zwraca uwagę na to, że jednym z najbardziej kłopotliwych etapów tego szlaku było skompletowanie dokumentów wymaganych przez bank przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego. Na forach internetowych poświęconych kredytom hipotecznym aż wrze od utyskiwań, że bank X co tydzień wydzwania do przyszłych kredytobiorców z informacją, że brakuje mu jeszcze jednego pisma urzędowego, z kolei bank Y domaga się, aby dostarczyć jakieś zaświadczenie, ponieważ to dołączone do wniosku kredytowego jest już nieaktualne.

Przypatrzmy się zatem, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego musimy przedstawić bankowi.

Każdy bank ma nieco inne wymagania

Komplet dokumentów do kredytu hipotecznego, w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów i rodzaju nieruchomości, może być kilkunastostronicowym załącznikiem do wniosku kredytowego, czasami jednakże może to być opasły skoroszyt.

Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, iż nie ma uniwersalnych wytycznych do tego, jakie załączniki należy dołączyć do wniosku kredytowego. Każdy bank ma swoje własne wypracowane procedury. Przygotuj się więc na to, że przedstawiciel banku poprosi Cię o przygotowanie załączników, w których mogą pojawić się informacje nietypowe, czyli takie które nie są wymagane w innych bankach.

A skoro o "nietypowości" mowa - każdy wniosek kredytowy jest rozpatrywany indywidualnie między innymi właśnie dlatego, że każdy sytuacja każdego klienta jest w pewien sposób unikalna. Zasada jest w tym przypadku następująca - im bardziej nietypowa jest Twoja sytuacja, tym bardziej "nietypowych" wymagań banku odnośnie potrzebnych danych możesz się spodziewać.

Sprawdź, co jest potrzebne w Twoim banku

Napisaliśmy wcześniej, że wymagania banków odnośnie dokumentów potrzebnych to tego, aby dostać kredyt hipoteczny są zróżnicowane. Nieco inne wymagania będzie miał więc doradca kredytowy PKO BP, a inne wymagania może mieć przedstawiciel Pekao SA, jeszcze inaczej będzie w mBanku, ING czy BZ WBK itd. Jak szybko zorientować się, jakie informacje czy zaświadczenia będą Ci potrzebne?

W dziale kalkulatorów kredytowych przygotowaliśmy dla Ciebie wyszukiwarkę dokumentów do kredytu hipotecznego, dzięki któremu wygenerujesz listę pism urzędowych i zaświadczeń wymaganych w danym banku w zależności od Twojej sytuacji osobistej, rodzaju umowy o pracę czy rodzaju uzyskiwanych dochodów.

Rodzaje i wykaz dokumentacji dołączanej do wniosku

Pewne dane będą jednak wymagane praktycznie przez każdy z banków. Z racji dużej liczby potencjalnych załączników możemy podzielić je na osobowe, dochodowe oraz dotyczące nieruchomości, którą planujemy nabyć w ramach środków finansowych uzyskanych od banku.

Informacje osobowe

Jest to podstawowa pula danych, które identyfikują nas w oczach banku z punktu widzenia naszego wieku, stanu cywilnego, czy miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej najłatwiejszy i najszybszy do zrealizowania element układanki związanej z kompletowaniem niezbędnych danych.

1) wniosek o udzielenie kredytu – jest pierwszym i zasadniczym elementem dossier kredytowego, który przedstawiamy bankowi. Każdy bank oczywiście posiada własne formularze wniosków kredytowych – możemy je uzyskać albo bezpośrednio w oddziale banku albo czasami możemy pobrać je ze strony internetowej poszczególnych banków;

2) dowód osobisty – w pewnych wypadkach, oprócz dowodu osobistego, bank może wymagać przedstawienia drugiego dowodu tożsamości, na przykład paszportu czy prawa jazdy;

3) zaświadczenie potwierdzające rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy to danego kredytobiorcy);

4) prawomocny wyrok sądu w przypadku osób rozwiedzionych.

Informacje dochodowe

Ta część dossier związana jest z koniecznością udowodnienia bankowi, w szczególności analitykowi kredytowemu, że uzyskujemy odpowiednio wysokie dochody, dzięki którym będziemy w stanie spłacać należycie nasze zobowiązania kredytowe oraz, że dochody, które uzyskujemy są jak najbardziej legalne w świetle prawa. Ta część danych jest - podobnie jak w przypadku informacji osobowych - stosunkowo łatwo osiągalna. Skompletowanie pełnej dokumentacji finansowej nie powinno nam zająć więcej niż 2-3 dni.

A) Osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy o pracę

1) zaświadczenie o zarobkach - przedstawione przez kredytobiorcę na druku dostarczonym przez bank. Banki mają rozmaite wymagania, jeżeli chodzi o ilość i charakter informacji dotyczących dochodów przyszłego kredytobiorcy. W szczególności dotyczy to zakresu czasowego dochodów, które bank bierze pod lupę – poszczególne banki mogą chcieć poznać nasze dochody za ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy.

B) Osoby prowadzące działalność gospodarczą

2) decyzja o nadaniu numeru NIP;

3) decyzja o nadaniu numeru REGON;

4) wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o odprowadzonym podatku za rok poprzedni i niezaleganiu z bieżącym opłacaniem podatku;

6) oświadczenie o dochodach osiągniętych przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy;

7) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

Informacje o nieruchomości

Dokumenty dotyczące nabywanego mieszkania czy budowanego domu określają stan prawny nieruchomości. To częstokroć najtrudniejsza do uzyskania część dossier dołączanego do wniosku. Nawet, jeżeli jednak nie jest ona trudna do uzyskania, to czas niezbędny na skompletowania tej części jest najdłuższy, zwłaszcza w przypadku kwestii związanych z sądownictwem.

A) Zakup

1) odpis z Księgi Wieczystej działki, na której deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa realizuje inwestycję;

2) oświadczenie inwestora zastępczego (często na specjalnym na druku bankowym);

3) pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę przedwstępną w imieniu dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (wymagane, jeżeli takie osoby nie są wymienione w KRS dewelopera lub spółdzielni);

4) prawomocne pozwolenie na budowę;

5) umowa przedwstępna z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową;

6) w przypadku finansowania z kredytu wykończenia - kosztorys, harmonogram prac (na druku bankowym) oraz pozwolenie na budowę, jeśli przewidziane prace wymagają takiego pozwolenia;

7) zgoda banku na bezobciążeniowe wydzielenie księgi wieczystej dla lokalu, jeżeli deweloper finansuje budowę z kredytu i w IV dziale Księgi Wieczystej znajduje się wpis hipoteki na rzecz tego banku;

8) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej;

9) wycena nieruchomości lub operat szacunkowy (w niektórych przypadkach wycenę lub operat wykonujemy we własnym zakresie korzystając z licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego, w innych zajmuje się tym bank.

B) Budowa

W przypadku jeżeli zdecydujemy się na samodzielne koordynowanie budowy domu bank będzie od nas potrzebował nieco innej dokumentacji niż przypadku zakupu już wybudowanej nieruchomości: Do takich wymaganych pism należą:

1) odpis z księgi wieczystej nieruchomości;

2) kosztorys i harmonogram budowy;

3) dziennik budowy (np w przypadku banku PKO BP);

4) prawomocne pozwolenie na budowę;

5) wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, na której realizowana jest inwestycja;

6) wypis z planu przestrzennego zagospodarowania potwierdzający, iż jest to działka budowlana (w przypadku gdy gmina nie posiada aktualnie obowiązującego planu będzie to decyzja o warunkach zabudowy);

7) wycena nieruchomości.

Podsumowanie

Powyższa lista z pewnością nie wyczerpuje w 100 procentach wachlarza możliwych danych, które bank może sobie zażyczyć, bowiem w indywidualnych przypadkach, często z racji nietypowej sytuacji prawnej nieruchomości lub z powodu niestandardowych dochodów kredytobiorcy, bank może potrzebować jeszcze dodatkowej dokumentacji.