KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

WIBOR WIBORowi nierówny – poradnik

FacebookTwitter

WIBORW ostatnich miesiącach wiele osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych przeżywa okres zwiększonego zainteresowania poczynaniami Rady Polityki Pieniężnej (RPP). I trudno się temu dziwić, bowiem RPP coraz wyraźniej zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z utrzymywaniem stóp procentowych na obecnym – relatywnie niskim – poziomie. Rośnie tym samym prawdopodobieństwo stopniowych podwyżek stóp procentowych, czego próbkę mieliśmy w styczniu 2011, kiedy to RPP dokonało podwyżek tych wskaźników, w tym również stopy referencyjnej, o 0,25 pp.

Decyzja o zmianie wysokości stóp procentowych wpływa z kolei na wysokość rat kredytowych przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka, który zdecydował się na kredyt mieszkaniowy w PLN. W jaki sposób? Poprzez WIBOR.

Zacznijmy od tego czym jest WIBOR. Najkrócej rzecz ujmując WIBOR jest to oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym. Innymi słowy jest to średnie oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie pieniądze, albo – jak kto woli – cena, za jaką banki gotowe są odkupić pieniądze od innego banku, po to, aby na przykład sfinansować za nie komuś budowę domu lub zakup mieszkania.

Jakie są rodzaje tego wskaźnika?

Oczywiście ze stawkami oprocentowania WIBOR jest trochę tak, jak z innymi pożyczkami – im dłużej trzymasz pożyczone pieniądze, tym wyższe oprocentowanie będzie obowiązywać. Dlatego też stawki WIBOR na różne okresy mają odmienną wysokość oprocentowania zgodnie z zasadą, iż im dłuższy okres pożyczki tym wyższe jej oprocentowanie. Dlatego też w przypadku międzybankowych transakcji finansowych obowiązują różne stawki WIBOR w zależności od czasu trwania pożyczki. Oznaczane są one skrótami dotyczącymi właśnie okresu, na jaki banki pożyczają sobie pieniądze. Tak więc na przykład WIBOR 3M to wysokość oprocentowania, z jakim bank pożycza drugiemu pieniądze na trzy miesiące, natomiast WIBOR 6M odnosi się do pożyczki udzielonej na sześć miesięcy.

Więcej przykładów stawek WIBOR ilustruje poniższy wykaz:

Skróty wybranych nazw stóp WIBOR i ich wyjaśnienie:

WIBOR 1W – WIBOR jednotygodniowy;

WIBOR 1M – WIBOR jednomiesięczny;

WIBOR 3M – WIBOR trzymiesięczny;

WIBOR 6M – WIBOR sześciomiesięczny;

WIBOR 12M (WIBOR 1Y) – WIBOR dwunastomiesięczny (WIBOR roczny).

Wysokość wskaźnika WIBOR

Wysokość poszczególnych stawek jest zmienna i zależy od – wspomnianych już wcześniej – stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz od innych czynników, między innymi takich, jak podaż i popyt na pieniądz na rynku międzybankowym. Wpływ na wysokość tego wskaźnika mają również czynniki niemierzalne, takie jak poziom zaufania na rynkach finansowych. Zmiany wysokości stóp procentowych WIBOR odbywają się każdego dnia roboczego na podstawie ofert pożyczek złożonych przez 16 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych ofert pod względem wysokości oprocentowania.

Stawki WIBOR na dzień 14 listopada 2016:

WIBOR 1W – 1,62%

WIBOR 1M – 1,66%

WIBOR 3M – 1,73%

WIBOR 6M – 1,81%

WIBOR 12M – 1,85%

Nie wszyscy wiedzą, że poszczególne banki w różny sposób podchodzą do kwestii związanych z tym wskaźnikiem. Po pierwsze często banki stosują odmienne okresy pożyczek na rynku międzybankowym, przy czym zdecydowanie przeważają banki stosujące stawkę WIBOR 3M, ale znajdziemy też takie, które przy ustalaniu oprocentowania kredytów pod hipotekę wykorzystują stawkę WIBOR 6M, a nawet - w wyjątkowo rzadkich przypadkach - WIBOR 1M bądź WIBOR 1Y.

Jak WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych?

WIBOR jest jednym z dwóch – oprócz marży banku - składników oprocentowania kredytów w złotych. Dodajmy, że istotnym składnikiem, bo z reguły wyższym od poziomu marży kredytowej. W dużym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że im wyższy poziom wskaźnika WIBOR, tym wyższe oprocentowanie kredytu hipotecznego. Wpływ na wysokość oprocentowania ma zresztą nie tylko poziom rynkowej stawki WIBOR, ale również rodzaj stawki wykorzystywanej przez dany bank.

Wykaz banków stosujących stawkę WIBOR 3M:

Do banków opierających oprocentowanie kredytów na stawce WIBOR 3M należą: Alior Bank, Bank BPH, Bank Pocztowy, BZ WBK, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Bank, mBank, Millennium, Pekao SA, PKO BP, Raiffeisen Polbank.

Zdecydowanie mniej banków w Polsce posługuje się stopą referencyjną WIBOR 6M:

Wykaz banków stosujących stawkę WIBOR 6M:

Banki które ustalają oprocentowanie kredytów hipotecznych na bazie wskaźnika WIBOR 6M to: BGŻ BNP Paribas (ten bank stosuje także stawkę WIBOR 1Y), BOŚ, ING Bank Śląski.

Jak banki aktualizują wysokość WIBOR?

Ale nawet w obrębie grupy banków stosujących tę samą stawkę WIBOR (np. WIBOR 3M), każdy z nich w różny sposób podchodzi do regulacji wysokości tego wskaźnika. Wynika to poniekąd z codziennej aktualizacji stawek WIBOR w dni robocze, o czym już wcześniej pisaliśmy.

Część banków stosuje aktualnie obowiązujące stawki oprocentowania dla nowych kredytów, zmieniając je każdego dnia roboczego zgodnie z publikowanymi w godzinach południowych od poniedziałku do piątku notowaniami odpowiedniej stopy WIBOR na rynku międzybankowym. Często jednak w tego typu bankach, kredyty już udzielone mają aktualizowane stawki WIBOR tylko okresowo, na przykład raz na miesiąc bądź raz na 3 miesiące.

Niektóre banki aktualizują stopy WIBOR okresowo, zarówno w przypadku nowo zawieranych umów kredytowych jak i kredytów spłacanych od dłuższego czasu.

Są też takie, które stosują bardzie skomplikowane przeliczenia. Na przykład Bank Pekao SA oblicza stawkę WIBOR 3 M jako średnią arytmetyczną notowań WIBOR 3M pomiędzy pierwszym a 25-tym dniem poprzedniego miesiąca. Ale to nie wszystko – w tym banku stawka WIBOR 3M ulegnie zmianie tylko wtedy, gdy powyższa średnia arytmetyczna będzie różnić się o co najmniej 0,25 punktu procentowego od aktualnie obowiązującej stawki w tym banku.

Tego typu okresowe zmiany czy specjalne algorytmy mają, co ciekawe, swoje dobre i złe strony. Wspomniany Bank Pekao w chwili obecnej stosuje stawkę WIBOR 3M w wysokości 3,94%, mimo, że stawka WIBOR 3M aktualnie wynosi 4,18. Jest to bez wątpienia różnica poprawiająca humor niejednemu kredytobiorcy. Pamiętajmy jednak o tym, że w przypadku niewielkiego spadku stawek WIBOR w Pekao będzie przez jakiś czas obowiązywać stara – wyższa stawka, podczas gdy klienci niektórych innych banków będą spłacać raty odsetkowe na bazie nowej – niższej stawki, wynikającej z obniżonego notowania WIBOR.