KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Zdolność kredytowa

FacebookTwitter

Kalkulator zdolności kredytowej[Aktualizacja - 9 luty 2018]. Zdolność kredytowa to wskaźnik obrazujący maksymalną kwotę kredytu, jaką może uzyskać klient banku osiągający określone dochody. Kalkulator zdolności kredytowej portalu Kred.pl jest narzędziem, które na podstawie Twoich dochodów i wydatków pozwala obliczyć, na jak dużą kwotę możesz liczyć. Niniejszy kalkulator kredytowy został opracowany przede wszystkim celem oszacowania maksymalnej kwoty, jaką możesz uzyskać w banku w 2018 roku w przypadku różnych rodzajów kredytu hipotecznego (np. mieszkaniowego, budowlano-remontowego, refinansowego konsolidacyjnego, MDM), jednak pozwala on także na obliczenie maksymalnej kwoty kredytu gotówkowego czy samochodowego.

Aby poznać, jak kształtuje się Twoja zdolność kredytowa w złotych lub w euro, wprowadź do poniższego formularza wszystkie konieczne dane (takie, jak m.in. miesięczny dochód netto kredytobiorcy lub współkredytobiorców, liczba osób w gospodarstwie domowym, wydatki na utrzymanie mieszkania, wysokość rat obecnie spłacanych kredytów czy kwoty innych zobowiązań kredytowych, które aktualnie spłacasz), a następnie wciśnij przycisk OBLICZ ZDOLNOŚĆ. Wynik obliczeń niniejszego kalkulatora - pokazujący jak kształtuje się u Ciebie maksymalna możliwa do uzyskania kwota kredytu - zostanie wygenerowany poniżej formularza, osobno dla kredytów hipotecznych w złotych oraz kredytów w walutach obcych.

Poniżej wyników obliczeń, znajdziesz także porównanie zdolności kredytowej określonej w każdym z banków w formie tabelarycznego porównania prezentującego najwyższą kwotę, na jaką może być przyznany kredyt hipoteczny obliczoną dla 17 działających w naszym kraju banków komercyjnych oferujących kredyty i pożyczki hipoteczne - porównanie to zawiera nie tylko zestawienie za rok 2016, ale także analogiczne dane z 2014 i 2015 roku, co daje możliwość prześledzenia zmian w okresie ostatnich kilkudziesięciu miesięcy.

KALKULATOR ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Dochody netto gospodarstwa (zł/miesiąc)
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Kwota rat spłacanych kredytów (zł/miesiąc)
Limity na kartach i kontach (zł)
Składki na ubezpieczenia (zł/miesiąc)
Wydatki na utrzymanie mieszkania (zł/miesiąc)
Pozostałe wydatki (zł/miesiąc)
Okres spłaty kredytu (miesiące)

Oto przykładowa, rzeczywista wysokość tego wskaźnika w 2016 roku obliczona dla 3-osobowej rodziny o dochodach netto na poziomie 5 000 złotych (dotyczy osób nieposiadających innych zobowiązań finansowych). Obliczenia przeprowadzone zostały dla zobowiązania zaciąganego na 30 lat i spłacanego w ratach równych. Celem porównania w niniejszym zestawieniu uwzględniono również dane dotyczące lat ubiegłych.

BankListopad 2014Czerwiec 2015Styczeń 2016Luty 2016Marzec 2016Lipiec 2016Październik 2016
Alior Bank540 000 zł554 000 zł352 000 zł353 000 zł363 000 zł343 000 zł343 000 zł
Bank Pocztowy434 000 zł416 000 zł322 000 zł307 000 zł308 000 zł301 000 zł262 000 zł
BGŻ BNP Paribas---528 000 zł507 000 zł509 000 zł509 000 zł378 000 zł378 000 zł
BOŚ454 000 zł444 000 zł400 000 zł410 000 zł420 000 zł370 000 zł396 000 zł
BZ WBK450 000 zł470 000 zł416 000 zł409 000 zł408 000 zł395 000 zł395 000 zł
Citi Handlowy467 000 zł379 000 zł393 000 zł380 000 zł385 000 zł382 000 zł339 000 zł
Credit Agricole416 000 zł432 000 zł336 000 zł299 000 zł336 000 zł341 000 zł342 000 zł
Deutsche Bank351 000 zł280 000 zł350 000 zł348 000 zł348 000 zł380 000 zł348 000 zł
Eurobank446 000 zł464 000 zł377 000 zł409 000 zł405 000 zł382 000 zł380 000 zł
Getin Bank430 000 zł465 000 zł420 000 zł418 000 zł418 000 zł387 000 zł382 000 zł
ING Bank Śląski440 000 zł394 000 zł512 000 zł515 000 zł515 000 zł373 000 zł382 000 zł
mBank390 000 zł390 000 zł356 000 zł356 000 zł356 000 zł350 000 zł375 000 zł
Millennium477 000 zł486 000 zł371 000 zł371 000 zł372 000 zł372 000 zł372 000 zł
Pekao SA526 000 zł554 000 zł300 000 zł300 000 zł342 000 zł342 000 zł341 000 zł
PKO BP357 000 zł371 000 zł399 000 zł364 000 zł355 000 zł348 000 zł348 000 zł
Raiffeisen Polbank550 000 zł560 000 zł410 000 zł410 000 zł410 000 zł379 000 zł369 000 zł

Warto zwrócić uwagą na istotną rozpiętość w wynikach obliczania zdolności kredytowej w różnych bankach. Różnice w wynikach jej badania występujące pomiędzy bankami są tym większe, im niższe są dochody netto uwzględniane przy obliczaniu tego parametru w bankach. Przykładowo przy dochodach netto rzędu 1500 złotych aktualna zdolność kredytowa singla kształtuje się w zakresie od 22 000 złotych (w przypadku banku najbardziej restrykcyjnie obliczającego maksymalną kwotę kredytowania) do 70 000 złotych (w przypadku banku najbardziej liberalnego w ustalaniu tego parametru). Natomiast przy dochodach netto rzędu 5000 złotych osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe jest w stanie uzyskać kredyt mieszkaniowy na kwotę od 440 000 złotych do 621 000 PLN (stan na październik 2016).

Objaśnienia użytych pojęć:

Dochód netto gospodarstwa - w niniejszej rubryce powinieneś wpisać średnią wysokość Twojego wynagrodzenia netto (w złotych), które co miesiąc uzyskujesz (Uwaga: niniejszy kalkulator zdolności kredytowej nie szacuje maksymalnej kwoty kredytowania na podstawie wynagrodzenia brutto - w przypadku posiadania danych w formie przychodów brutto sugerujemy obliczenie zarobków netto za pomocą wybranego kalkulatora wynagrodzeń brutto/netto dostępnego w internecie). W przypadku, gdy o kredyt stara się wspólnie kilka osób (np. małżeństwo), należy wpisać sumę dochodów netto obydwu małżonków. Do dochodów uwzględnianych przy obliczaniu tego parametru przede wszystkim zalicza się wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premie) czy dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego w pewnych wypadkach można uwzględnić dochody z wynajmu nieruchomości, dochody z tytułu umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, nadgodziny, czy nawet wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pamiętaj jednak, że banki w różnym stopniu biorą pod uwagę powyższe źródła wynagrodzenia – niektóre z nich mogą zostać nieuwzględnione. Różny jest także zakres czasowy danych o wynagrodzeniu, które brane są pod uwagę przez banki – z reguły wymagane jest zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich trzech lub sześciu miesięcy, chociaż zdarza się bank obliczy realne dochody na podstawie PIT (tak w pewnych wypadkach postępuje na przykład BZ WBK dopuszczając obliczenie dochodów na podstawie PIT-a za ostatni rok).

Liczba osób w gospodarstwie domowym - w tym miejscu wpisz liczbę osób, które należą do jednego gospodarstwa domowego (na przykład, w przypadku małżeństwa z dwojgiem dzieci wpisz cyfrę 4, w przypadku małżeństwa bezdzietnego wpisz 2, jeżeli jesteś osoba samotną – prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – wpisz cyfrę 1).

Wysokość rat spłacanych kredytów - tutaj powinieneś wprowadzić kwotę spłacanych przez Ciebie co miesiąc rat innych zobowiązań (np. kredytów gotówkowych czy samochodowych). Jeżeli w chwili obecnej nie spłacasz żadnego zobowiązania wobec żadnego banku – wpisz kwotę 0.

Limity na kartach i kontach - jeżeli jesteś posiadaczem karty kredytowej lub limitu debetowego na rachunku bankowym, to w tej rubryce powinieneś wpisać całkowitą wysokość limitów przyznanych na te produkty. Przykładowo, jeżeli jesteś posiadaczem rachunku bankowego z limitem debetowym w wysokości 2000 PLN i jednocześnie posiadasz kartę kredytową, w której limit wynosi 8000 PLN – to w tym miejscu powinieneś wpisać kwotę w wysokości 10000 złotych.

Składki na ubezpieczenia - w tej rubryce wpisz kwotę, którą co miesiąc wydajesz na składki ubezpieczeniowe (na przykład ubezpieczenie na życie). Nie wpisuj do w tym miejscu kwoty składek ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne) – bowiem zostały one już uwzględnione podczas obliczania wynagrodzenia netto.

Wydatki na utrzymanie mieszkania - podaj kwotę, jaką co miesiąc wydajesz na utrzymanie mieszkania. W tej kwocie powinny znaleźć się: czynsz, opłaty za media (prąd, woda, gaz, telefon, TV), opłaty za wywóz śmieci, itp.

Inne wydatki - w tym polu wprowadź sumę innych stałych comiesięcznych wydatków.

Okres spłaty kredytu - podaj liczbę miesięcy, na którą chciałbyś rozłożyć spłatę zobowiązania finansowego wobec banku. Na przykład, jeżeli planujesz wziąć kredyt na 15 lat – wpisz 180, jeżeli spłata zadłużenia ma być rozłożona na 20 lat – wpisz 240.

UWAGA! W dniu 1 stycznia 2014 roku weszły w życie zapisy znowelizowanej w 2013 roku Rekomendacji S, które znacząco zmieniają zasady szacowania przez banki tego wskaźnika. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rekomendacji S, banki zobowiązane są obliczać ten parametr w taki sposób, jakby pieniądze pożyczane były na maksymalnie 30 lat (pełny tekst Rekomendacji S znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego). Dla przykładu: jeżeli klient stara się o kredyt na 35 lat, to bank i tak będzie obliczać to, na jaki kredyt go stać w taki sposób, jakby spłata zadłużenia była rozłożona na 30 lat. Z tego też względu maksymalny okres spłaty brany pod uwagę przez nasz symulator wynosi 30 lat (360 miesięcy). To o 5 lat dłużej, aniżeli obowiązujący do końca 2013 roku okres spłaty uwzględniany przy obliczaniu tego wskaźnika.

Pamiętaj ponadto, iż rodzaj waluty ma istotny wpływ na to, jaka będzie u Ciebie maksymalna zdolność kredytowa - kalkulator ten oblicza ją w związku z tym zarówno dla kredytu w złotych jak i w walutach obcych. Maksymalna wysokość pożyczanych środków w walucie obcej (EUR, CHF, USD, itp.) jest o 20 procent niższa niż przy kredycie w polskich złotych. Wynika to z zapisów Rekomendacji S, które mówią o tym, że kredytobiorca ubiegający się o pożyczkę w walucie obcej musi być zdolny do jego spłacenia przy założeniu, że część kapitałowa takiego zobowiązania walutowego jest wyższa o 20% niż kredytu denominowanego w złotych.

UWAGA! Wyniki obliczone za pomocą tego typu kalkulatorów zdolności kredytowej dostępnych online mają charakter orientacyjny. Pamiętaj, iż każdy bank stosuje własny unikalny algorytm badania tego wskaźnika w ramach przeprowadzanej przez siebie analizy kredytowej. Wynika to z faktu, że każdy z banków w różnym stopniu bierze pod uwagę poszczególne składowe decydujące o wysokości maksymalnej możliwej do uzyskania w bankach kwoty kredytu (dochody, wydatki na utrzymanie mieszkania czy samochodu, raty innych zobowiązań itp.). Co więcej, każdy bank ocenia strukturę dochodów oraz wydatków każdego potencjalnego pożyczkobiorcy w sposób indywidualny. W związku z powyższym możliwe są różnice w udziale poszczególnych parametrów w końcowym rezultacie obliczenia dokonywanego w każdym z banków.

Co to jest zdolność kredytowa?

Wskaźnik ten odzwierciedla rzeczywiste możliwości kredytobiorcy do spłacenia zobowiązania o określonej wartości wraz z należnymi odsetkami w okresie ustalonym w umowie, która zawarta jest pomiędzy bankiem pożyczającym pieniądze a klientem.

To, na jaki kredyt stać danego klienta banku, uzależnione jest w szczególności od poziomu dochodów kredytobiorcy (lub współkredytobiorców - w przypadku, jeżeli o pożyczkę występuje więcej niż jeden klient banku - czasami bowiem o jeden kredyt wspólnie starają się małżonkowie, ponadto często młodzi ludzie pożyczają pieniądze wspólnie ze swoimi rodzicami), ale także od poziomu jego wydatków i kosztów utrzymania zamieszkiwanej nieruchomości.

W szczególności zdolność kredytowa jest wskaźnikiem podlegającym wpływowi takiego parametru, jak np. liczba osób na będących utrzymaniu wnioskującego o pożyczkę - z reguły odnosi się ona do liczby dzieci w w danej rodzinie. W tym przypadku zależność jest następująca: im większa liczba osób pozostaje na utrzymaniu osoby wnioskującej o kredyt, tym mniejsza jest wysokość kwoty możliwej do uzyskania - przykładowo posiadanie jednego dziecka prowadzi do obniżenia maksymalnej wysokości przyznanych przez bank środków o około 6 procent). Innymi czynnikami wpływającymi na możliwość spłaty określonej kwoty zobowiązania wobec banku są określone koszty utrzymania nieruchomości (mieszkania, domu), wysokość zadłużenia na posiadanej karcie kredytowej, linii kredytowej, wysokość składek na ubezpieczenia, itp. W związku z powyższym klienci banku posiadający nawet jednakowe dochody netto, mogą mieć odmienne wyniki obliczeń w różnych bankach. Analogicznie, odmienne rezultaty obliczeń osiągnie osoba osiągająca dochody na podstawie umowy na czas określony czy nieokreślony a inne w sytuacji, kiedy będzie on posiadał dochody z umowy zlecenia lub na podstawie umowy o dzieło. Podobnie inne będą wyniki obliczeń w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej (chodzi tu tak o przedsiębiorcę prowadzącego dużą firmę, jak i o osobę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach samozatrudnienia). Powodem powyższego jest to, iż różne banki w odmienny sposób kalkulują ten parametr, na przykład w różnym stopniu uwzględniając poszczególne składniki dochodów, zwracając uwagę na to, czy określony rodzaj dochodu jest w stanie zagwarantować systematyczną spłatę zadłużenia w trakcie całego, czasem 20- lub 30-letniego okresu spłaty zadłużenia. W efekcie tak zróżnicowanego sposobu obliczania zdolności kredytowej, różnice pomiędzy poziomem tego wskaźnika wyliczonym w każdym z banków dla danego pożyczkobiorcy wynoszą nawet kilkadziesiąt procent. Dodatkowo, w przypadku tzw. wolnych zawodów będących jednocześnie zawodami zaufania publicznego (prawnik, architekt, lekarz, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, itp.) parametr ten może być w pewnych bankach oceniana na bazie oświadczenia o dochodach, co również może powodować, że maksymalna wysokość przyznanych środków dla adwokata czy lekarza w określonych bankach uzależniona będzie od poziomu zadeklarowanych, a nie rzeczywiście uzyskiwanych dochodów.

W pewnym zaokrągleniu można jednak obliczyć, jaka będzie wartość tego wskaźnika osoby uzyskującej określone zarobki, bez względu na to, czy stara się on o kredyt mieszkaniowy, wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla młodych (MDM), pożyczka na samochód czy nawet kredyt gotówkowy. Przy obliczeniach uwzględnia się najczęściej dochody w skali netto. Przykładowo dla zarobków w wysokości średniej krajowej (według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2018 roku kształtowała się ono na poziomie 4973 złotych brutto, a więc przeliczając na zarobki netto - 3530 złotych) zależnie od banku wynosi dla kredytu w złotych około 342 000 złotych (w przypadku zaciągania zobowiązania w euro czy w innej walucie obcej - około 272 000 złotych), podczas gdy w przypadku najniższego wynagrodzenia, zwanego płacą minimalną (od stycznia 2018 roku ta tzw. najniższa krajowa wynosi 2100 złotych brutto, czyli około 1530 PLN w skali netto) przy założeniu, iż klient banku jest tzw. singlem (czyli prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe), nie posiada lokalu mieszkalnego oraz auta i jakiegokolwiek zadłużenia, wynosi od kilku do do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku pożyczkobiorcy zarabiającego 2000 złotych netto, w zależności od banku otrzyma on kwotę maksymalną od 43 000 złotych do około 177 000 zł (zakładając, że ponosi on stosunkowo małe wydatki na mieszkanie). Kwestie wymaganych dochodów do kredytu hipotecznego szczegółowo opisujemy w naszym poradniku pod tytułem Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?, w którym prezentujemy także tabelę porównawczą ilustrującą zarobki netto wymagane w każdym z banków do przyznania przeciętnego kredytu na mieszkanie.

Zbyt niska wartość tego parametru jest przeważnie główną przyczyną odmowy przyznania kredytu przez bank. W takiej sytuacji klient banku powinien mieć świadomość potrzeby zgromadzenia odpowiednio dużego wkładu własnego (np. zgromadzonych oszczędności), który w konsekwencji umożliwi obniżenie wysokości koniecznego do uzyskania kredytu i dzięki temu podwyższy szanse na jego otrzymanie. Warto mieć świadomość, że każdy może podjąć działania wpływające na poprawę tego parametru - wskazówki dotyczące skutecznych sposobów jej poprawy publikujemy w poradniku pod tytułem "Jak zwiększyć zdolność kredytową" znajdującym się pod tym adresem.

Program 500+, to rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi, który wystartował 1 kwietnia 2016. Rodziny posiadające niepełnoletnie dzieci w ramach tego programu otrzymują wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, przy czym przy spełnieniu określonych wymagań dochodowych pieniądze przekazywane są również na pierwsze z nich. Nietrudno policzyć, że w przypadku niektórych młodych rodzin planujących zakup mieszkania czy budowę domu, oznacza wo wzrost dochodów o 1000 - 1500 złotych miesięcznie a niejednokrotnie nawet więcej. Czy banki uwzględniają dochody z programu "500 Plus" przy obliczaniu zdolności kredytowej?

Banki w zdecydowanej większości nie patrzą na pieniądze z programu 500+ w kategorii dochodów, które stabilnie będą wpływać na konto kredytobiorcy przez cały okres spłaty zobowiązania kredytowego. Trudno się temu dziwić, wszak w większości wypadków kredyt hipoteczny zaciągany jest na okres 30-lat a nawet dłuższy, tymczasem pieniądze z 500 plus wypłacane są rodzinom tylko do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności (a więc przez okres krótszy niż 18 lat). To między innymi sprawia, że banki nie patrzą na ten rodzaj przychodów w budżecie domowym w przypadku starań o kredyty hipoteczne. Z drugiej strony niektóre banki jednak zdecydowały się uwzględniać dochody z programu 500+ przy badaniu zdolności kredytowej osób starających się o kredyt gotówkowy. Do takich należą BGŻ BNP Paribas, mBank oraz Bank Millennium oraz Raiffeisen Polbank, które traktują środki finansowe pochodzące z 500+, jak każde inne dochody (przy czym ten ostatni bank skłonny będzie na tych zasadach pożyczyć kredyt do wysokości 15 000 złotych). Z kolei Getin Bank uwzględniając te pieniądze przy wnioskowaniu o kredyty gotówkowe traktuje je jako "dodatkowy dochód". Jeżeli chodzi o pozostałe banki, to PKO BP pracuje nad wdrożeniem rozwiązań informatycznych mających uwzględniać program Rodzina 500+ przy obliczaniu zdolności do kredytu gotówkowego. ING Bank Śląski, BZ WBK czy Eurobank nie planują brać pod uwagę tego typu dochodów. Nie wiadomo natomiast, jakie jest stanowisko Banku Pekao SA.

Zwracamy uwagę na fakt, że wyniki obliczeń powyższego narzędzia w poszczególnych bankach nie są wartością stabilną w dłuższej perspektywie czasowej - jej zmiany wynikają z uwarunkowań zewnętrznych (np. ze zmian wysokości stóp procentowych ustalanych przez RPP, zmian wysokości stawek WIBOR ustalanych pomiędzy bankami, itp.) oraz ze zmian wewnętrznych w samych bankach, w tym np. z faktu, iż banki niejednokrotnie decydują się na zmianę zasad obliczania (zmieniając wagę poszczególnych składowych jej obliczania, ale także zmieniając parametry takie, jak marża). Stąd powyższe porównanie wykazuje, iż w niektórych bankach na przestrzeni 2 ostatnich lat obserwuje się tendencję wzrostową (gdzie np. zdolność kredytowa w PKO BP wzrosła w przypadku rodziny 3-os. z dochodami 6000 PLN o ok. 18000 złotych) lub spadkową (czego przykładem może być Bank Pocztowy).

Inne kalkulatory kredytowe

Zdolność kredytowa to nie jedyny parametr pozwalający ocenić szanse na kredyt i jego atrakcyjność. Sprawdź także nasz kalkulator obliczający wysokość miesięcznych rat kredytowych w zależności od jego wysokości, oprocentowania nominalnego, okresu kredytowania oraz rodzaju rat kredytowych (raty równe - annuitetowe albo raty malejące), z wyszczególnieniem kwot przypadających w każdym miesiącu na część odsetkową oraz część kapitałową raty kredytowej. Ten kalkulator kredytowy uwzględnia warunki udzielania kredytu hipotecznego obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, w tym między innymi maksymalny okres kredytowania dla kredytów hipotecznych, który obecnie wynosi 35 lat.

Ponadto w dziale KALKULATORY znajdziesz także wiele innych kalkulatorów pomocnych w procesie starań o kredyt. Znajdziesz w tym dziale między innymi także takie narzędzia finansowe, jak kalkulator kredytu gotówkowego oraz kalkulator kredytu samochodowego.