KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rynek (pierwotny lub wtórny)
Rodzaj kupowanej nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta kredytu
Rodzaj rat kredytowych
Okres spłaty kredytu lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
Zaawansowane opcje
opcje_off

Kalkulator kredytu hipotecznego 2014

Kalkulator kredytowy hipoteczny[Aktualizacja: 16 kwiecień 2014] Kalkulator kredytu hipotecznego na 2014 rok jest zaawansowanym narzędziem obliczeniowym służącym do obliczania kosztów kredytu hipotecznego, zarówno pod względem sumarycznym, jak i w ujęciu miesięcznym. Oblicza on więc nie tylko całkowity koszt kredytu hipotecznego czy sumaryczną wysokość odsetek kredytowych należnych bankowi. Generuje on także szczegółowy harmonogram spłaty kredytu z podziałem na miesięczne raty równe lub malejące, rozdzielając każdą z rat na część dotyczącą spłacanego kapitału (rata kapitałowa) oraz część dotyczącą spłacanych bankowi odsetek kredytowych (rata odsetkowa). Niniejszy kalkulator hipoteczny uwzględnia zasady udzielania kredytów hipotecznych obowiązujące od początku stycznia 2014 roku, w tym - ustalony w znowelizowanej Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego - maksymalny okres kredytowania wynoszący w przypadku kredytu hipotecznego 35 lat.

Aby poznać dokładną wysokość poszczególnych rat kredytu hipotecznego oraz wartości ich składowych kapitałowych i odsetkowych, wypełnij kolejne pozycje formularza poniższego kalkulatora kredytowego wpisując w odpowiednie miejsca informacje dotyczące kwoty kredytu hipotecznego, jego oprocentowania nominalnego, okresu spłaty kredytu, a także rodzaju rat kredytu. Następnie naciśnij przycisk "OBLICZ", a kalkulator kredytu hipotecznego poda Ci rezultaty obliczeń oraz wygeneruje pełną symulację kredytu hipotecznego w postaci harmonogramu spłaty kredytu w rozbiciu na poszczególne miesiące w całym okresie kredytowania.

Pod tabelą z harmonogramem spłat kredytu znajdują się szczegółowe objaśnienia do formularza niniejszego kalkulatora kredytowego, objaśnienia do wyników jego kalkulacji, a także - do ewentualnego wykorzystania - przykładowe dane dotyczące aktualnej wysokości oprocentowania kredytów w bankach oferujących kredyt hipoteczny - kalkulator ten dzięki temu pomoże Ci w ocenie atrakcyjności kredytu hipotecznego w określonym banku z punktu widzenia wysokości jego rat oraz kosztów odsetkowych.

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

Kwota kredytu hipotecznego:
Oprocentowanie nominalne kredytu: %
Okres kredytowania (max. 35 lat): lata miesiące
Raty kredytowe: równe malejące
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
WYNIKI OGÓLNE
CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU:
W TYM SUMA ODSETEK:

UWAGA! W dziale Kalkulatory kredytowe znajdziesz także kilka innych kalkulatorów hipotecznych pomocnych w ocenie różnych aspektów związanych z zaciąganiem kredytu, w tym między innymi kalkulator zdolności kredytowej, kalkulator oprocentowania rzeczywistego kredytu, jak również takie narzędzia, jak kalkulator kredytu samochodowego czy też kalkulator kredytu gotówkowego.

Objaśnienia pojęć użytych w formularzu naszego kalkulatora kredytu hipotecznego:

Kwota kredytu hipotecznego - wysokość udzielonego przez bank kredytu hipotecznego lub planowana wysokość kredytu, o który dopiero zamierzasz się starać.

Oprocentowanie nominalne kredytu - wysokość oprocentowania kredytu w skali roku. Oprocentowanie nominalne kredytu jest sumą marży kredytowej banku oraz oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. W przypadku kredytów w złotych banki stosują stawkę oprocentowania WIBOR (najczęściej stosowana jest stawka trzymiesięczna - WIBOR 3M, choć kilka banków stosuje WIBOR sześciomiesięczny - WIBOR 6M, ponadto w nielicznych przypadkach stosowane są stawki WIBOR 1M lub WIBOR 12M), natomiast w przypadku kredytów w walutach obcych banki stosują stawki pożyczek na rynku międzybankowym LIBOR albo EURIBOR (np. trzymiesięczne stawki LIBOR 3M lub EURIBOR 3M). Przykładowo, w przypadku kredytu hipotecznego z marżą w wysokości 1,50% oraz stawką procentową WIBOR 3M równą 2,72%, oprocentowanie nominalne kredytu będzie wynosić 4,22%. Oprocentowanie nominalne kredytu nie uwzględnia ewentualnych opłat okołokredytowych, takich jak na przykład prowizja od udzielenia kredytu, ubezpieczenie brakującego wkładu własnego czy ubezpieczenie pomostowe, choć w niektórych bankach istnieje możliwość wliczenia tego typu opłat do kwoty zaciąganego kredytu.

Okres kredytowania - czas trwania spłaty kredytu wyrażony w latach albo miesiącach. Zaznacz w formularzu kalkulatora, czy podajesz wartość w latach czy w miesiącach i wpisz odpowiednią ich liczbę.

Raty - niniejsze narzędzie może obliczyć wysokość rat kredytowych zarówno w systemie rat równych jak i rat malejących. W przypadku rat równych (określanych także jako raty annuitetowe) wszystkie miesięczne raty kredytu charakteryzują się taką samą wysokością - w tym systemie wraz z każdą spłaconą ratą kredytu, zmniejsza się udział części odsetkowej raty na rzecz części kapitałowej (wzrasta wysokość raty kapitałowej a spada wielkość raty odsetkowej). W przypadku rat malejących, raty kredytu stają się coraz niższe w miarę zmniejszania się całkowitego zadłużenia wobec banku, które pozostaje do spłacenia - w powyższym systemie rat część kapitałowa zadłużenia jest taka sama w każdym miesiącu, natomiast część odsetkowa raty maleje w miarę zmniejszania się pozostałego do spłaty kapitału. Różnice pomiędzy ratami równymi, a ratami malejącymi oraz wady i zalety obydwu systemów spłaty kredytu hipotecznego szczegółowo wyjaśniamy także w naszym poradniku zatytułowanym Kredyt mieszkaniowy w ratach równych czy malejących.

Objaśnienia do wyników obliczeń kalkulatora kredytu:

Koszt całkowity kredytu – wynik obliczeń kalkulatora będący sumą wysokości zaciągniętego kredytu oraz odsetek należnych bankowi w trakcie całego okresu kredytowania

Suma odsetek - całkowita kwota odsetek kredytowych należnych bankowi – jest to liczba będąca sumą wartości wszystkich miesięcznych rat odsetkowych (zaprezentowanych w harmonogramie spłaty kredytu), które kredytobiorca winien jest bankowi w całym okresie spłaty kredytu

Harmonogram spłaty kredytu – szczegółowa tabela prezentująca poszczególne raty kredytu hipotecznego w rozbiciu na kolejne miesiące. W poszczególnych rubrykach znajdują się dane dotyczące kolejnego numeru raty kredytu (miesiąca spłaty kredytu), wysokości całkowitej miesięcznej raty kredytu, wysokości części odsetkowej raty, kwoty stanowiącej część kapitałową raty kredytu hipotecznego a także dotychczas spłaconego kredytu (Spłacony kredyt). Ostatnia rubryka w harmonogramie kredytu przedstawia pozostałe do spłaty zadłużenie (Pozostałe zadłużenie). Pamiętaj, że w systemie rat równych w początkowym okresie spłaty kredytu (zwłaszcza przy wysokim poziomie oprocentowania kredytu - np. wysoko oprocentowanego kredytu gotówkowego) raty odsetkowe są relatywnie wysokie (a przez to stosunkowo niskie są poszczególne raty kapitałowe), stąd też wynika początkowo bardzo powolny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia (w miarę postępujących spłat kredytu ta relacja raty odsetkowej do raty kapitałowej będzie się jednak zmieniać na korzyść tej ostatniej). Inaczej jest w przypadku systemu rat malejących - w tym systemie spłat wysokość rat kapitałowych w poszczególnych miesiącach jest identyczna - stąd wynika równomierny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia.

Przykładowe nominalne oprocentowanie kredytów hipotecznych w bankach:

W poniższej tabeli znajdziesz przykładowe dane dotyczące oprocentowania kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania lub domu, oferowanego w bankach komercyjnych działających na terenie naszego kraju (dane aktualne na dzień 21 marca 2014). Zamieszczone tutaj wartości nominalne oprocentowania kredytu hipotecznego możesz wykorzystać w formularzu naszego kalkulatora kredytu hipotecznego, jako przykładowe dane. Jeżeli natomiast chcesz dowiedzieć się, ile wynosi oprocentowanie nominalne dla wybranej przez Ciebie kwoty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej, skorzystaj z naszej porównywarki kredytów hipotecznych znajdującej się na samej górze strony. Pamiętaj, że w większości banków oprocentowanie kredytu hipotecznego w znaczącym stopniu zależeć będzie od wysokości wkładu własnego, czyli od stosunku pomiędzy kwotą kredytu hipotecznego, który zamierzasz uzyskać, a wartością nieruchomości (ta relacja określana jest jako LtV - ang. Loan to Value). Stąd, im niższy poziom LtV (albo innymi słowy - im wyższy poziom własnego wkładu finansowego w nabycie nieruchomości), tym niższe jest z reguły oprocentowanie kredytu hipotecznego.

BankRodzaj kredytu i parametryOprocentowanie nominalne kredytu
Alior Bankkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,91%
Alior Bankkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,41%
Bank Pocztowykredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,21%
Bank Pocztowykredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,41%
BGŻkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=80%
BGŻkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,36%
BNP Paribaskredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=90%
BNP Paribaskredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,71%
BOŚkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat5,21%
BOŚkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,26%
BPHkredyt hipoteczny na 95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=80%
BPHkredyt hipoteczny na 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat5,21%
BZ WBKkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=90%
BZ WBKkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,20%
Citi Handlowykredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=90%
Citi Handlowykredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,41%
Credit Agricolekredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=90%
Credit Agricolekredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,25%
Deutsche Bankkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,66%
Deutsche Bankkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,41%
Eurobankkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,34%
Eurobankkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,14%
Getin Noble Bankkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,98%
Getin Noble Bankkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,88%
INGkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=80%
INGkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,76%
mBankkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat6,91%
mBankkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,41%
Millenniumkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat5,40%
Millenniumkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,40%
Nordeakredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,91%
Nordeakredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,41%
Pekao SAkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,75%
Pekao SAkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,45%
PKO BPkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,76%
PKO BPkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,01%
Raiffeisen Polbankkredyt hipoteczny 95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=80%
Raiffeisen Polbankkredyt hipoteczny 400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat5,11%

Przykładowe obliczenia kalkulatora kredytowego - koszt kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej dla standardowo oprocentowanego kredytu w złotych (PLN), euro (EUR), franku szwajcarskim (CHF) oraz dolarze amerykańskim (USD):

Kredyt hipoteczny w złotych (PLN) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 4,00%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 171 869,51 PLN, w tym odsetki - 71 869,51 PLN. Miesięczna rata kredytu hipotecznego o podanych powyżej parametrach - 477,42 PLN

Kredyt hipoteczny w euro (EUR) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 3,45%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 160 652,99 PLN, w tym odsetki - 60 652,99 PLN. Miesięczna rata kredytu hipotecznego opartego na powyższych parametrach - 446,26 PLN

Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 1,10%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 117 451,27 PLN, w tym odsetki - 17 451,27 PLN PLN. Miesięczna rata kredytu hipotecznego - 326,25 PLN

Kredyt hipoteczny w dolarach amerykańskich (USD) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 4,64%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 185 413,55 PLN, w tym odsetki - 85 413,55 PLN PLN. Miesięczna rata kredytu hipotecznego - 515,04 PLN

Pożyczka hipoteczna w złotych na kwotę 50 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 6,50%, okres kredytowania - 10 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 69 128,79 PLN, w tym odsetki - 19 128,79 PLN PLN. Miesięczna rata pożyczki hipotecznej - 567,74 PLN

Powyższy kalkulator kredytu hipotecznego jest uniwersalnym symulatorem kredytowym służącym do określania wysokości poszczególnych parametrów kredytowych. Funkcjonuje on więc nie tylko jako kalkulator kredytu mieszkaniowego obliczający ogólne koszty kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe czy wysokość poszczególnych rat kapitałowych i odsetkowych dla kredytu mieszkaniowego. Jego uniwersalny charakter pozwala również przeprowadzać symulacje spłat innych rodzajów zobowiązań kredytowych takich jak kredyt refinansowy. pożyczka hipoteczna czy nawet kredyt samochodowy i gotówkowy.

Ponieważ w chwili obecnej ponad 99% wszystkich kredytów hipotecznych udzielanych jest w złotych, niniejsze kalkulator kredytów hipotecznych oblicza parametry kredytowe, w tym także wysokość rat kredytu hipotecznego przy założeniu, iż chodzi o kredyt w złotych polskich (PLN). Pamiętaj jednak o tym, że wyniki obliczeń kalkulatora kredytowego będą również prawdziwe dla kredytu hipotecznego w euro czy w innych walutach obcych, bowiem jego rezultaty obliczeń podawane są w takiej samej walucie, w jakiej wprowadzono dane do analizy. Innymi słowy, jeżeli będziesz chciał wykorzystać niniejszy kalkulator na przykład do obliczeń parametrów kredytu hipotecznego w euro, to wpisanie w rubryce "Wysokość kredytu" określonej kwoty kredytu hipotecznego jako wartości wyrażonej w euro, będzie skutkować tym, że wszystkie wyniki obliczeń niniejszego kalkulatora kredytowego - miesięczne raty kredytu, raty odsetkowe czy raty kapitałowe - będą podane również jako wartości wyrażone w euro.

Obliczanie zdolności kredytowej

Kalkulator zdolności kredytowej portalu Kred.pl pozwala obliczyć, ile wynosi Twoja maksymalna zdolność kredytowa, czyli maksymalna kwota, na jaką możesz uzyskać kredyt hipoteczny. Nasz kalkulator zdolności bierze pod uwagę zmiany w zasadach obliczania zdolności kredytowej obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, a wynikające z wprowadzenia w życie znowelizowanych zapisów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Najistotniejszym elementem tych zmian jest obliczanie zdolności kredytowej przez banki przy założeniu, że klient będzie spłacał kredyt maksymalnie przez 30 lat.

Jesteś tutaj: KALKULATORY Kalkulator kredytu hipotecznego