KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Kalkulator kredytu hipotecznego - Kalkulator kredytowy

FacebookTwitter

Kredyt hipoteczny kalkulator[Data aktualizacji - 7 grudzień 2016]. Kalkulator kredytu hipotecznego, który znajduje się poniżej, to rozbudowany kalkulator kredytowy kompleksowo poddający analizie kredyt hipoteczny ze szczególnym uwzględnieniem elementów wpływających na koszty spłaty zadłużenia. W szczególności, poniższy kalkulator hipoteczny jest symulatorem spełniającym pomocniczą rolę w podjęciu właściwej decyzji polegającej na wyborze najtańszej propozycji kredytowej przez precyzyjną analizę poziomu rat oraz całkowitych kosztów kredytu hipotecznego w wielorakich jego odmianach (takich jak np. kredyt mieszkaniowy, pożyczka na dowolny cel czy refinansowanie wcześniej uzyskanego zobowiązania finansowego), zarówno jako sumę wszystkich kosztów, jak i w rozbiciu miesięcznym. Dokonuje on więc nie tylko analizy całościowych kosztów pożyczki czy całkowitego poziomu należnych bankowi odsetek, ale tworzy on także szczegółowy harmonogram spłaty pożyczonych środków. Generowany tu harmonogram symuluje spłatę zadłużenia w postaci miesięcznych rat równych lub malejących, dodatkowo dzieląc je na składową odnoszącą się do zwracanego kapitału (rata kapitałowa) oraz część odzwierciedlającą należne bankowi w konkretnym miesiącu odsetki (rata odsetkowa). Poniższy symulator kredytowy uwzględnia przy tym warunki oferowania kredytów hipotecznych w 2016 roku, w tym także - obniżony Rekomendacją S opublikowaną przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego) - najdłuższy czas spłaty, który wyznaczono na 35 lat.

Miej świadomość, iż koszty kredytu hipotecznego i poziom rat, to nie jedyne parametry kredytowe wpływające na atrakcyjność oferty kredytowej banku. Sprawdź, na co ponadto uważać - przeczytaj nasz obszerny poradnik kredytowy opublikowany w dziale "Kredyty hipoteczne", który etap po etapie poprowadzi Cię przez sukcesywne procedury w ramach starań o kredyt i podpowie na co uważać.

Jakie informacje powinieneś wprowadzić?

W celu precyzyjnego obliczenia kwot poszczególnych rat oraz przeliczenia kwot wszystkich składowych kapitałowych oraz odsetkowych w trakcie całego okresu spłaty zobowiązania kredytowego, wprowadź odpowiednie informacje do poszczególnych rubryk w opublikowanym poniżej kalkulatorze kredytowym. W szczególności, przy obliczaniu kosztów, jakimi jest obciążony kredyt hipoteczny, kalkulator wymaga, żeby wprowadzić takie dane, jak: dane odnoszące się do uzyskiwanej z banku banku kwoty, poziomu oprocentowania obowiązującego w wybranym banku (nominalne oprocentowanie jest sumą marży stosowanej w banku i tzw. stawki bazowej - np. stawki pożyczek międzybankowych WIBOR, EURIBOR albo LIBOR), okresu kredytowania (jest to innymi słowy liczba lat lub miesięcy, na które planujesz rozłożyć spłatę zadłużenia), a także rodzaju rat (raty malejące bądź równe). Następnie wciśnij przycisk OBLICZ RATY, w celu otrzymania wyników działania kalkulatora i wygenerowania zaawansowanej symulacji rat jako harmonogramu spłat z chronologicznym podziałem na kolejne miesiące.

UWAGA: Do odpowiedniego funkcjonowania kalkulatora konieczne jest użycie jednej z poniższych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Opera bądź Safari.

W znajdującej się niżej części tej strony, pod rezultatami obliczeń kalkulatora kredytowego, publikujemy dalsze objaśnienia do konkretnych rubryk naszego kalkulatora hipotecznego, objaśnienia mające na celu pomoc w zrozumieniu rezultatów przeprowadzonej kalkulacji kredytowej, jak również - jako pomoc w podaniu właściwego oprocentowania - dane o wysokości nominalnego oprocentowania jakim obciążone są kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki w niemal wszystkich bankach posiadających w ofercie kredyty hipoteczne - kalkulator ten będzie więc dla Ciebie pomocny w ocenie kosztów kredytu hipotecznego w danym banku zarówno z punktu widzenia poziomu jego poszczególnych rat kredytu jak i od strony kwoty wymaganych odsetek. Oprocentowanie kredytu hipotecznego obowiązujące w chwili obecnej w poszczególnych bankach dla zdefiniowanej przez Ciebie kwoty oraz poziomu wkładu własnego możesz z kolei obliczyć za pomocą zamieszczonej w górnej części strony porównywarki kredytowej, dzięki której będziesz także mógł poznać obecnie najtańsze kredyty hipoteczne - zarówno te, które przeznaczone są na kupno mieszkania, domu lub innej nieruchomości mieszkalnej (kredyty mieszkaniowe), budowę nowego domu (kredyty budowlane), refinansowanie zobowiązania spłacanego obecnie w innym banku (kredyty refinansowe) czy też jakikolwiek inny, dowolny cel (pożyczki hipoteczne).

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

KWOTA KREDYTU:
OPROCENTOWANIE: %
OKRES SPŁATY: LATA MIESIĄCE
RATY KREDYTU: RÓWNE MALEJĄCE

WYNIKI OBLICZEŃ
KOSZT KREDYTU HIPOTECZNEGO:
W TYM ODSETKI KREDYTOWE:

UWAGA! W dziale Kalkulatory kredytowe opublikowaliśmy ponadto kilka innych narzędzi, za sprawą których będzie Ci łatwiej znaleźć najlepszy w Twojej sytuacji kredyt hipoteczny - kalkulator, dzięki któremu przeanalizujesz opłacalność poszczególnych walut, w których przyznawane są środki finansowe (oblicza on, który wariant jest najkorzystniejszy: ten w złotówkach czy w walucie obcej takiej jak euro czy CHF), symulator, za sprawą którego zamienisz oprocentowanie nominalne na rzeczywiste (obejmujące poza stawką bazową oraz marżą również prowizję kredytową czy inne opłaty okołokredytowe), kalkulator konsolidacji (obliczający korzyści z konsolidacji obecnie spłacanych kilku kredytów po ich scaleniu w jeden wspólny kredyt) oraz narzędzia do analizy rat i parametrów kredytu gotówkowego i pożyczek samochodowych.

Objaśnienia do pojęć umieszczonych w kalkulatorze

Kwota kredytu hipotecznego - wielkość przyznanego w banku kredytu lub planowana do uzyskania kwota finansowania (np. kredyt mieszkaniowy, budowlany, refinansowy czy pożyczka pod zastaw nieruchomości), o które dopiero planujesz wnioskować.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego - prezentowane jest ono w formie oprocentowania nominalnego (w skali całego roku). Jest ono liczone w formie sumy marży wybranego banku oraz stawki bazowej. Stawka ta ustalana jest na bazie stóp procentowych pożyczek międzybankowych. W najpowszechniejszym rodzaju kredytowania banki do obliczania oprocentowania wykorzystują stawkę WIBOR (w tym przypadku najczęściej banki stosują trzymiesięczny wskaźnik o nazwie WIBOR 3M, choć kilka banków zamiast WIBOR 3M wykorzystuje WIBOR 6M (WIBOR sześciomiesięczny), albo - w rzadkich przypadkach - WIBOR 1M bądź WIBOR 12M. Z kolei przy zobowiązaniach walutowych instytucje bankowe jako stawki bazowe oprocentowania wykorzystują wskaźniki LIBOR lub EURIBOR (np. LIBOR 3M albo EURIBOR 3M). Jak obliczane jest nominalne oprocentowanie? Dla przykładu, w sytuacji zaciągnięcia kredytu z marżą banku na poziomie 1,80% oraz stawką bazową WIBOR 3M równą 1,70% (stan na dzień 18 stycznia 2016), nominalna stopa procentowa wyniesie 3,52%. Warto mieć świadomość, że ten parametr nie bierze pod uwagę dodatkowych opłat towarzyszących kredytowi hipotecznemu, takich jak prowizja, ubezpieczenie pomostowe czy ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Istnieją jednak pewne przypadki, kiedy banki wliczają tego typu opłaty do kwoty zaciąganego zobowiązania.

Okres spłaty - nazywany inaczej okresem kredytowania. Jest to wyrażony w miesiącach lub latach okres spłaty pożyczonych pieniędzy. Wpisz odpowiednią wartość do formularza zaznaczając jednocześnie czy wprowadzasz dane w miesiącach czy latach. Uwaga: maksymalny okres spłaty zadłużenia w myśl obecnie obowiązujących regulacji opublikowanych w Rekomendacji S wydanej przez KNF nie może być wyższy niż 35 lat. Jednak nie wszystkie banki pozwalają na spłatę zobowiązania przez taki okres maksymalny - niektóre z nich dopuszczają spłatę najwyżej przez 30 lat. Pamiętaj także o tym, że w momencie spłaty ostatniej raty wiek pożyczkobiorcy nie może przekraczać określonego limitu. Maksymalny okres spłaty oraz maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie uregulowania ostatniej raty zaprezentowane zostały w poniższej tabeli:

MAKSYMALNY OKRES SPŁATY ORAZ LIMIT WIEKU* KREDYTOBIORCY W BANKACH

BankOkres spłatyWiek kredytobiorcy
Alior Bank 30 LAT 80 LAT
Bank Pocztowy 35 LAT 80 LAT
BGŻ BNP Paribas 30 LAT 70 LAT
BOŚ 35 LAT 70 LAT
BPS 30 LAT 65 LAT
BZ WBK 30 LAT 70 LAT
Citi Handlowy 30 LAT 70 LAT
Credit Agricole 30 LAT 70 LAT
Deutsche Bank 35 LAT 70 LAT
Eurobank 35 LAT 70 LAT
Getin Bank 35 LAT 80 LAT
ING Bank Śląski 35 LAT 70 LAT
mBank 35 LAT 70 LAT
Millennium 35 LAT 75 LAT
Pekao SA 30 LAT 70 LAT
PKO BP 35 LAT 75 LAT
Raiffeisen Polbank 30 LAT 70 LAT
*limit wieku - maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty kredytu
Aktualne szczegółowe dane dotyczące tego, na ile lat można dostać kredyt hipoteczny w poszczególnych bankach w określonym wariancie finansowania, znaleźć można także w naszej porównywarce na górze strony.

Raty kredytów hipotecznych - powyższy kalkulator kredytowy może obliczyć raty kredytu zarówno w systemie malejącym, jak i równym. W tym ostatnim przypadku (określanym określane także jako raty stałe) wszystkie spłacane co miesiąc raty mają tę samą wysokość - w takim mechanizmie wraz z każdą kolejną spłaconą ratą, obniżać się udział części odsetkowej w miesięcznej kwocie spłaty na rzecz części kapitałowej (innymi słowy, wraz z postępem spłaty, coraz więcej będziemy spłacać pożyczonego kapitału, a coraz mniej odsetek). Natomiast w systemie malejącym, każda kolejna miesięczna rata staje się niższa w miarę zmniejszania się sumarycznego zadłużenia wobec banku, które pozostaje do uregulowania - w tym systemie część kapitałowa ma tę samą wysokość w każdym miesiącu spłaty, natomiast część odsetkowa ulega co miesiąc obniżeniu w miarę zmniejszania się wysokości kapitału, który pozostał jeszcze do spłaty. Jakie wybrać raty: stałe czy malejące? Każdy system ma swoje zalety i wady. Z powyższej, krótkiej charakterystyki wynika, że w początkowym okresie spłaty zobowiązania rata spłacana w systemie stałym będzie niższa aniżeli w systemie malejącym, z drugiej jednak strony całkowity koszt takiej pożyczki będzie w ich przypadku wyższy aniżeli przy ratach malejących. Z kolei w przypadku rat malejących koszt całkowity spłaty zobowiązania będzie niższy, jednak należy pamiętać o tym, że ze względu na wyższe raty kredytów mieszkaniowych w tym systemie w początkowym okresie spłaty, osoby korzystające z takiego rozwiązania powinny mieć wyższą zdolność kredytową niż przy systemie rat równych. To oczywiście nie jedyne dylematy, które trzeba rozwiązać przy wyborze rat. Bardziej szczegółowe różnice pomiędzy ratami malejącymi, a równymi przedstawiamy również w poradniku kredytowym zatytułowanym "Kredyt mieszkaniowy w ratach równych czy malejących?" (przejdź do poradnika).

Wyjaśnienia do rezultatów obliczeń i symulacji

Koszt kredytu hipotecznego – jest to wartość obrazująca zasadnicze koszty uzyskania i spłaty pożyczonych środków będące sumą kwoty udzielonej przez bank pożyczki i odsetek, które będą spłacone w tracie całego okresu SPŁATY. należy jednak mieć świadomość, że w skład kosztów - poza pożyczonym kapitałem oraz odsetkami, których poziom zależny jest bezpośrednio od marży - mogą również wchodzić niektóre opłaty dodatkowe. Najpowszechniej wymaganym przez banki dodatkowym kosztem kredytu jest prowizja (czyli opłata na rzecz banku z tytułu przyznania i uruchomienia środków) - wynosi ona od 1 do 5% pożyczanej kwoty (w zależności od banku), czasami jednakże banki rezygnują z pobierania prowizji (np. w ramach akcji promocyjnych lub w przypadku tzw. ofert pakietowych). Nierzadko znaczącym elementem zwiększającym koszty jest opłata za wycenę nieruchomości. Wycena nieruchomości najczęściej przeprowadzana jest przez osobę wyznaczoną do tego celu przez bank (w większości przypadków będzie rzeczoznawca majątkowy albo pracownik banku). Koszty wyceny nieruchomości (w zależności od tego czy jest to wycena mieszkania czy domu) wynoszą od około stu złotych (np. wycena niewielkiego mieszkania) nawet do ponad tysiąca złotych (np. wycena domu jednorodzinnego przeprowadzana przez rzeczoznawcę majątkowego w sytuacji potrzeby wykonania tzw. operatu szacunkowego). Kolejną grupą składników kosztów są ubezpieczenia takie, jak ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych, ubezpieczenie od utraty pracy czy w końcu polisa na życie. Do sumarycznych kosztów mogą być również zaliczane różne dodatkowe prowizje na rzecz banku uiszczane w okresie spłaty zadłużenia. Do takich kosztów zalicza się na przykład prowizja od wcześniejszej spłaty. Prowizja ta ma różną wysokość z zależności od banku oraz stanu zaawansowania spłaty zobowiązania - może ona wynosić od 0 nawet do 5% kwoty nadpłaty. Inną prowizją, która może zwiększyć całkowity koszt kredytu, jest opłata za zmianę waluty, w której wyrażone jest zadłużenie, czyli prowizja za przewalutowanie (opłata ta jest jednorazowa i - wynosi od 0 do 1,5% kwoty pożyczonych środków, w zależności od banku). Pozostałe opłaty prowizyjne wpływające na ogólny koszt uzyskania i obsługi pożyczki to opłata za zwiększenie kwoty pożyczanych środków czy prowizja za uruchomienie kolejnych transz wypłacanych środków (tego typu opłata na rzecz banku jest często wykorzystywana przy kredycie budowlanym lub budowlano-remontowym). Szczegółowe dane na dotyczące koszty wyceny mieszkania czy domu, informacje na temat tego, który bank pobiera określone rodzaje ubezpieczeń czy też dane dotyczące prowizji od wcześniejszej spłaty lub jego przewalutowania opublikowane są porównywarce serwisu Kred.pl w stosownych rubrykach prezentujących szczegółowe informacje o wysokości opłat prowizyjnych wymaganych przy zaciąganiu i spłacie pożyczonych środków w określonym banku.

Suma odsetek - całkowita kwota odsetek należnych bankowi – jest to liczba będąca sumą wartości wszystkich miesięcznych rat odsetkowych (zaprezentowanych w harmonogramie spłaty), które kredytobiorca winien jest bankowi w całym okresie spłaty.

Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego – szczegółowa tabela generowana przez nasz kalkulator kredytowy, która prezentuje poszczególne raty w rozbiciu na kolejne miesiące. W poszczególnych rubrykach znajdują się dane dotyczące kolejnego numeru raty (miesiąca spłaty), wysokości całkowitej miesięcznej raty, wysokości części odsetkowej, kwoty stanowiącej część kapitałową a także dotychczas spłaconego zadłużenia. Ostatnia rubryka w harmonogramie spłat (Pozostałe zadłużenie) przedstawia pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia. Pamiętaj, że w systemie rat równych w początkowym okresie spłaty zadłużenia (zwłaszcza przy wysokim poziomie oprocentowania kredytu - np. wysoko oprocentowanej pożyczki gotówkowej) raty odsetkowe są relatywnie wysokie (a przez to stosunkowo niskie są poszczególne raty kapitałowe), stąd też wynika początkowo bardzo powolny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia (w miarę postępujących spłat ta relacja raty odsetkowej do raty kapitałowej będzie się jednak zmieniać na korzyść tej ostatniej). Inaczej jest w przypadku systemu rat malejących - w tym systemie spłat wysokość rat kapitałowych w poszczególnych miesiącach jest identyczna - stąd wynika równomierny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia.

UWAGA! Rzeczywiste obliczenia wysokości rat kredytów hipotecznych w poszczególnych bankach mogą się nieznacznie różnić od obliczonych przez nasz kalkulator kredytu. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż banki generując harmonogram spłat zadłużenia i obliczając należne odsetki, uwzględniają faktyczną liczbę dni w każdym miesiącu roku (np. 31 dni w styczniu, 28 dni w lutym, 31 dni w marcu, 30 dni w kwietniu, itp). Tymczasem niniejszy kalkulator kredytu posiada algorytm przyjmujący założenie, iż każdy miesiąc ma 30 dni. Dokładna wysokość poszczególnych rat kapitałowych oraz odsetkowych zależy ponadto od konkretnego miesiąca roku, w którym kredytobiorca zacznie spłacać dług: jeżeli pierwsza rata przypada na luty (28 lub 29 dni w zależności od tego, czy mamy do czynienia z normalnym rokiem czy z tzw. rokiem przestępnym), to wysokość raty może być nieznacznie niższa od wyliczonej przez to narzędzie, jeżeli natomiast klient banku zaczyna spłacać zadłużenie w marcu, to rata będzie minimalnie wyższa, od wygenerowanej w powyższej symulacji, z racji występującej w tym miesiącu, większej aniżeli w lutym, liczby dni.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

W zaprezentowanej tu tabeli publikujemy przykładowe dane dotyczące nominalnego oprocentowania kredytów przeznaczonych na budowę domu, zakup mieszkania lub innej nieruchomości mieszkalnej, oraz pożyczek przeznaczonych na dowolny cel, które oferowane są w bankach detalicznych działających na terenie naszego kraju (dane na dzień: 6 październik 2016). Zamieszczone tutaj stawki procentowe będące sumą marży oraz stosowanej przez dany bank stawki bazowej WIBOR możesz wykorzystać w formularzu naszego symulatora kredytowego jako przykładowe dane. Jeżeli natomiast chcesz dowiedzieć się, ile wynosi ten wskaźnik dla innej, wybranej przez Ciebie kwoty pieniężnej oraz innych warunków jego spłaty, skorzystaj z naszej porównywarki kredytów znajdującej się na samej górze strony. Pamiętaj, że w większości banków oprocentowanie kredytów hipotecznych w znaczącym stopniu zależeć będzie od wysokości wkładu własnego, czyli od relacji pomiędzy kwotą, którą zamierzasz pożyczyć, a wartością nieruchomości (ten stosunek określany jest jako LtV - ang. Loan to Value). Stąd, im niższy poziom LtV (albo innymi słowy - im wyższy poziom wkładu własnego), tym niższe jest zazwyczaj oprocentowanie. Minimalny wkład własny wymagany przez banki w 2016 roku w przypadku starań o kredyt pod hipotekę wynosi 15% wartości nieruchomości. Niektóre banki pozwalają jednak na zmniejszenie wysokości wkładu własnego do poziomu 10%, pod warunkiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń kredytu.

Kredyty hipoteczne - oprocentowanie w listopadzie 2016 roku

BankKredyt budowlany, 400 000 zł, LTV=80%, na 30 latKredyt mieszkaniowy, 170 000 zł, LTV=85%, na 30 latPożyczka hipoteczna, 100 000 zł, LTV=50%, na 20 lat
Alior Bank3,71%3,71%5,62%
Bank Pocztowy3,82%4,32%5,21%
BGŻ BNP Paribas4,07%4,27%8,07%
BOŚ3,72%3,92%6,62%
BPS3,42%3,72%Brak w ofercie
BZ WBK3,61%3,61%5,11%
Citi Handlowy3,51%Maksymalne LTV=85%5,22%
Credit Agricole3,61%Maksymalne LTV=80%8,02%
Deutsche Bank3,72%3,72%4,39%
Eurobank3,72%3,78%6,71%
Getin Bank4,54%4,64%Brak w ofercie
ING3,82%Maksymalne LTV=80%5,76%
mBank3,82%3,92%6,12%
Millennium3,61%3,91%5,92%
Pekao SA3,91%3,91%Brak w ofercie
PKO BP3,64%4,02%5,96%
Raiffeisen Polbank3,72%3,97%4,92%

Przykłady kalkulacji: koszt oraz rata kredytu hipotecznego

Ujęte poniżej obliczenia prezentują rezultaty symulacji kredytowej w odniesieniu do niektórych wariantów kredytowania.

1.Kredyt hipoteczny w złotych na 30 lat na poziomie 200 000 PLN (oprocentowanie kredytu 3,50%, system rat równych) - łączny koszt - 323 312,18 PLN, w tym odsetki kredytowe - 123 312,18 PLN. Rata miesięczna o powyższych parametrach wynosi 898,09 PLN

2.Kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) na 30 lat w kwocie 100 000 PLN (oprocentowanie kredytu w wysokości 1,10%, raty równe) - sumaryczny koszt - 117 451,27 PLN, w tym odsetki - 17 451,27 PLN PLN. Miesięczna rata - 326,25 PLN

3.Kredyt w euro (EUR) na 30 lat w kwocie 100 000 PLN (nominalne oprocentowanie - 3,45%, raty równe) - całościowy koszt - 160 652,99 PLN, w tym odsetki - 60 652,99 PLN. Rata miesięczna - 446,26 PLN

4.Kredyt na budowę domu na 25 lat w kwocie 300 000 PLN (wysokość oprocentowania nominalnego na poziomie 3,15%, raty równe) - sumaryczny koszt - 464 115,83 PLN, w tym odsetki - 164 451,83 PLN PLN. Miesięczna rata - 1289,21 złotych

5.Kredyt refinansowy na 35 lat w wysokości 300 000 PLN (oprocentowanie w wysokości 3,04%, raty równe) - całościowy koszt - 487 728,37 PLN, w tym odsetki - 187 728,37 PLN PLN. Wysokość raty - 1161,26 PLN

6.Pożyczka hipoteczna w złotych na 10 lat w kwocie 50 000 PLN (oprocentowanie pożyczki na poziomie 6,50%, raty równe) - łączny koszt - 69 128,79 PLN, w tym odsetki - 19 128,79 PLN PLN. Kwota raty - 567,74 PLN

Trzeba zwrócić uwagę na to, że narzędzie publikowane na tej stronie to wszechstronny kalkulator finansowy pomocny w określeniu wysokości zasadniczych składowych kredytu bankowego. Może on więc być wykorzystany nie tylko jako kalkulator kredytu mieszkaniowego generujący symulację sumarycznych kosztów uzyskania pieniędzy z banku na zakup domu lub mieszkania oraz analizujący kwoty miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych dla kredytu na dom lub mieszkanie. Jego wszechstronne zastosowanie pozwala także na przeprowadzenie symulacji spłaty pozostałych odmian finansowania takich, jak pożyczka na dowolny cel, refinansowanie, kredyt budowlany czy remontowy.

Porównaj kredyty hipoteczne

Zaprezentowany powyżej kalkulator kredytowy rat służy przede wszystkim do generowania szczegółowego harmonogramu spłaty poszczególnych rat oraz obliczania kosztów pożyczki. Jeżeli natomiast zależy Ci na jednoczesnym dokonaniu porównania kredytów i ich warunków spłaty dla dwóch różnych wariantów finansowania i zdecydowaniu, który kredyt hipoteczny jest dla Ciebie najlepszy lub najkorzystniejszy, to powinieneś w tym celu użyć symulatora znajdującego się na stronie Porównaj kredyty hipoteczne. Pozwoli Ci on szczegółowo porównać oferty pod względem ich kosztów całkowitych, kosztów przyznania i uruchomienia pożyczki, jak również pod względem wysokości pierwszej raty kredytów w zależności od poziomu oprocentowania czy od rodzaju miesięcznych spłat (raty równe albo malejące).

Oblicz swoją zdolność

Nasz kalkulator zdolności kredytowej, który zamieściliśmy na tej stronie, pozwala obliczyć, ile wynosi najwyższa kwota, na którą możesz uzyskać kredyt: kalkulator ten bierze pod uwagę zmiany w zasadach obliczania zdolności obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, a wynikające z wprowadzenia w życie znowelizowanych zapisów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Najistotniejszym elementem zmian wprowadzonych przez KNF jest obliczanie zdolności przez banki przy założeniu, że klient będzie spłacał swoje zadłużenie względem banku maksymalnie przez okres 30 lat. Przypomnijmy, że do końca 2013 roku parametr ten musiał być przez banki obliczany znacznie bardziej restrykcyjnie (obowiązywał przepis wymagający, aby maksymalny okres spłaty nie przekraczał 25 lat).

Ponadto pod formularzem niniejszego narzędzia znajdziesz tabelę z aktualnym porównaniem banków między innymi przedstawiającym, jak obliczana jest zdolność kredytowa w 2016 roku w każdym banku detalicznym przy określonej wysokości dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę. Symulacja kredytowa sporządzona została dla rodziny 2+1 (małżeństwo z jednym dzieckiem) uzyskującej miesięczne sumaryczne dochody netto na poziomie 5000 złotych