KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT BANKOWYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:
KALKULATORY KREDYTOWE > Kalkulator kredytu hipotecznego

Kalkulator kredytu hipotecznego 2015

Email Drukuj
FacebookTwitter

Kalkulator kredytowy hipoteczny[Aktualizacja - 28 wrzesień 2015]. Kalkulator kredytu hipotecznego, który zamieszczamy poniżej, to zaawansowany kalkulator kredytowy analizujący kredyt hipoteczny pod kątem składowych wpływających na koszty jego obsługi. W szczególności, niniejszy kalkulator jest symulatorem kredytowym pomocnym w precyzyjnej analizie wysokości rat oraz kosztów kredytu w dowolnych jego wariantach (na przykład kredytu na budowę domu, kredytu mieszkaniowego czy kredytu refinansowego) oraz pożyczek, zarówno pod względem sumarycznym, jak i w ujęciu miesięcznym. Dokonuje on więc nie tylko analizy całościowych kosztów kredytu hipotecznego czy całkowitego poziomu odsetek kredytowych, ale tworzy on także szczegółowy harmonogram spłaty kredytu hipotecznego. Wygenerowany za pomocą niniejszego kalkulatora harmonogram symuluje spłatę kredytu czy pożyczki w postaci miesięcznych rat równych lub malejących, dodatkowo dzieląc poszczególne raty na składową dotyczącą spłacanego kapitału (rata kapitałowa) oraz część przedstawiającą należne w danym miesiącu odsetki kredytowe (rata odsetkowa). Poniższy kalkulator hipoteczny bierze przy tym pod uwagę warunki udzielania kredytów, które obowiązują w 2015 roku, w tym - narzucony przez Rekomendację S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego - maksymalny okres kredytowania, który obecnie wynosi 35 lat.

W celu dokładnego obliczenia kwot poszczególnych rat kredytu hipotecznego oraz wygenerowania wysokości wszystkich rat kapitałowych oraz odsetkowych w trakcie całego okresu spłaty zadłużenia, wprowadź odpowiednie dane do poszczególnych rubryk opublikowanego niżej kalkulatora kredytowego. Wpisz w poszczególne pola formularza dane dotyczące pożyczanej od banku kwoty pieniężnej, wartości oprocentowania nominalnego kredytu obowiązującego w danym banku (oprocentowanie nominalne obliczane jest jako sumą marży kredytowej banku i stawki bazowej - np. stawki pożyczek międzybankowych WIBOR, EURIBOR albo LIBOR), okresu spłaty kredytu (liczba lat albo miesięcy, na które planujesz rozłożyć spłatę kredytu), jak również systemu spłaty rat (raty równie czy raty malejące). W dalszej kolejności użyj przycisku "OBLICZ RATY", celem uzyskania wyników obliczeń kalkulatora kredytu hipotecznego oraz wygenerowania całościowej symulacji kredytowej w postaci harmonogramu spłaty kredytu z chronologicznym podziałem na kolejne miesiące.

W dolnej części niniejszej strony, pod tabelaryczną symulacją kredytu hipotecznego, publikujemy szersze wyjaśnienia do poszczególnych pól naszego kalkulatora kredytowego, objaśnienia mające na celu pomoc w interpretacji rezultatów dokonanych obliczeń, jak również - jako pomoc w ustaleniu oprocentowania - informacje o poziomie nominalnego oprocentowania kredytów we wszystkich bankach mających w palecie swoich usług kredyt hipoteczny - kalkulator ten będzie więc dla Ciebie pomocny w oszacowaniu kosztów kredytu w danym banku zarówno z punktu widzenia poziomu jego poszczególnych rat jak i od strony kwoty należnych odsetek kredytowych. Oprocentowanie kredytu obowiązujące w chwili obecnej w poszczególnych bankach dla zdefiniowanej przez Ciebie kwoty kredytu oraz wysokości środków własnych (wkładu własnego) możesz z kolei obliczyć za pomocą zamieszczonej na górze strony porównywarki kredytów, za sprawą której będziesz także mógł poznać aktualnie najtańsze kredyty hipoteczne - zarówno te, które przeznaczone są na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości (kredyty mieszkaniowe), budowę nowego domu (kredyty budowlane), refinansowanie kredytu hipotecznego spłacanego obecnie w innym banku (kredyty refinansowe) czy też jakikolwiek inny, dowolny cel kredytowania (pożyczki hipoteczne).

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

Wysokość kredytu:
Oprocentowanie kredytu: %
Okres spłaty: lata miesiące
System rat kredytowych: równe malejące

WYNIKI OBLICZEŃ
KOSZT KREDYTU HIPOTECZNEGO:
W TYM ODSETKI KREDYTOWE:

UWAGA! W sekcji Kalkulatory kredytowe publikujemy również kilka innych kalkulatorów i symulatorów kredytowych, za sprawą których będzie Ci łatwiej znaleźć najlepszy w Twojej sytuacji kredyt hipoteczny - kalkulator, za pomocą którego sprawdzisz atrakcyjność poszczególnych walut, w których udzielane są kredyty (obliczający, który kredyt będzie najkorzystniejszy: ten w złotówkach czy w walucie obcej takiej jak euro czy frank szwajcarski), kalkulator, za sprawą którego przeliczysz oprocentowanie nominalne na oprocentowanie rzeczywiste kredytu (czyli oprocentowanie kredytu obejmujące poza stawką bazową i marżą także prowizję kredytową czy pozostałe opłaty okołokredytowe), kalkulator konsolidacyjny hipoteczny (obliczający korzyści z konsolidacji obecnie spłacanych kilku kredytów po ich zamianie na jeden kredyt duży kredyt), kalkulator zdolności kredytowej oraz takie pomocne narzędzia, jak kalkulator kredytu gotówkowego i samochodowego.

Wyjaśnienia określeń zawartych w kalkulatorze hipotecznym

Wysokość kredytu - kwota przyznanego przez bank kredytu lub planowana do wnioskowania kwota finansowania (takiego jak np. kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt budowlany czy kredyt refinansowy), o który dopiero planujesz się starać.

Oprocentowanie kredytu - podawane jest ono jako poziom oprocentowania nominalnego (w skali roku). Nominalne oprocentowanie kredytu jest obliczane jako suma marży danego banku oraz stawki bazowej. Ta ostatnia ustalana na podstawie obowiązującego na rynku międzybankowym oprocentowania pożyczek. W najczęściej spotykanym wariancie kredytowania (kredyty w złotych) banki do obliczania oprocentowania wykorzystują stawkę WIBOR (w tym przypadku najczęściej banki stosują trzymiesięczny wskaźnik o nazwie WIBOR 3M, choć kilka banków zamiast WIBOR 3M do ustalania oprocentowania wykorzystuje WIBOR 6M (WIBOR sześciomiesięczny), albo - w rzadkich przypadkach - WIBOR 1M bądź WIBOR 12M. Z kolei przy kredytach walutowych instytucje bankowe jako stawki bazowe oprocentowania wykorzystują wskaźniki LIBOR lub EURIBOR (np. LIBOR 3M albo EURIBOR 3M). Jak obliczane jest nominalne oprocentowanie? Dla przykładu, w sytuacji zaciągnięcia kredytu z marżą banku na poziomie 1,80% oraz stawką bazową WIBOR 3M równą 1,72% (stan na dzień 15 września 2015), nominalne oprocentowanie kredytu wyniesie 3,52%. Warto mieć świadomość, że ten Oprocentowanie nominalne nie bierze pod uwagę dodatkowych opłat towarzyszących zaciąganiu kredytu, takich jak prowizja kredytowa, ubezpieczenie pomostowe czy ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Istnieją jednak pewne przypadku, kiedy banki wliczają tego typu opłaty do kwoty zaciąganego kredytu.

Okres spłaty - zwany także okresem kredytowania. Jest to wyrażony w latach lub miesiącach okres na który rozłożona jest spłata zadłużenia. Wpisz właściwą liczbę do formularza kalkulatora kredytowego zaznaczając jednocześnie czy wprowadzasz dane w miesiącach czy latach. Uwaga: maksymalny okres kredytowania w myśl obecnie obowiązujących regulacji opublikowanych w Rekomendacji S wydanej przez KNF nie może być wyższy niż 35 lat. Jednak nie wszystkie banki pozwalają na spłatę kredytu przez taki okres maksymalny - niektóre z nich dopuszczają spłatę kredytu maksymalnie przez 30 lat. Aktualne szczegółowe dane dotyczące tego, na ile lat można dostać kredyt bądź pożyczkę zabezpieczoną hipoteką w poszczególnych bankach, znaleźć można w naszej porównywarce.

System rat kredytowych - powyższy symulator kredytowy może obliczyć poziom rat zarówno w systemie rat malejących, jak i rat równych. W tym ostatnim przypadku (raty równe, określanych określane także mianem rat annuitetowych) wszystkie spłacane co miesiąc raty mają tę samą wysokość - w takim mechanizmie wraz z każdą kolejną spłaconą ratą kredytu, obniżać się udział raty odsetkowej w miesięcznej racie kredytu na rzecz części kapitałowej (innymi słowy, wraz z postępem spłaty, coraz więcej będziemy spłacać pożyczonego kapitału, a coraz mniej odsetek). Natomiast w systemie rat malejących, każda kolejna miesięczna rata kredytowa staje się niższa w miarę zmniejszania się sumarycznego zadłużenia wobec banku, które pozostaje do uregulowania - w tym systemie rata kapitałowa ma tę samą wysokość w każdym miesiącu spłaty, natomiast składowa odsetkowa (rata odsetkowa) ulega co miesiąc obniżeniu w miarę zmniejszania się wysokości kapitału, który pozostał jeszcze do spłaty. Bardziej szczegółowe różnice pomiędzy ratami malejącymi, a ratami równymi przedstawiamy również w poradniku Kred.pl traktującym o wadach i zaletach spłaty kredytu mieszkaniowego w ratach równych i malejących.

Wyjaśnienia do rezultatów obliczeń i symulacji

Koszt kredytu hipotecznego – jest to wartość obrazująca zasadnicze koszty kredytu będące sumą kwoty udzielonego przez bank kredytu i odsetek kredytowych, które będą spłacone w tracie całego okresu kredytowania. należy jednak mieć świadomość, że w skład kosztów kredytowych - poza pożyczonym kapitałem oraz odsetkami, których poziom zależny jest bezpośrednio od marży - mogą również wchodzić niektóre opłaty dodatkowe. Najpowszechniej wymaganym przez banki dodatkowym kosztem kredytu jest prowizja kredytowa (czyli opłata na rzecz banku z tytułu udzielenia i uruchomienia kredytu) - wynosi ona od 1 do 5% kwoty kredytu (w zależności od banku), czasami jednakże banki rezygnują z pobierania prowizji kredytowej (np. w ramach akcji promocyjnych lub w przypadku tzw. ofert pakietowych). Nierzadko znaczącym elementem zwiększającym koszty kredytowe jest opłata za wycenę nieruchomości. Wycena nieruchomości najczęściej przeprowadzana jest przez osobę wyznaczoną do tego celu przez bank (w większości przypadków będzie rzeczoznawca majątkowy albo pracownik banku). Koszty wyceny nieruchomości (w zależności od tego czy jest to wycena mieszkania czy domu) wynoszą od około stu złotych (np. wycena niewielkiego mieszkania) nawet do ponad tysiąca złotych (np. wycena domu jednorodzinnego przeprowadzana przez rzeczoznawcę majątkowego w sytuacji potrzeby wykonania tzw. operatu szacunkowego). Kolejną grupą składników kosztów kredytowych są ubezpieczenia takie, jak ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych, ubezpieczenie od utraty pracy czy w końcu polisa na życie. Do kosztów kredytowych mogą być również zaliczane różne dodatkowe prowizje na rzecz banku uiszczane w okresie spłaty zadłużenia. Do takich kosztów zalicza się na przykład prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu. Prowizja ta ma różną wysokość z zależności od banku oraz stanu zaawansowania spłaty kredytu - może ona wynosić od 0 nawet do 5% kwoty nadpłaty. Inną prowizją, która może zwiększyć całkowity koszt kredytu jest opłata za zmianę waluty kredytu, czyli prowizja za przewalutowanie kredytu (opłata ta jest jednorazowa i - wynosi od 0 do 1,5% kwoty kredytu, w zależności od banku). Pozostałe opłaty prowizyjne wpływające na ogólny koszt kredytu to opłata za zwiększenie kwoty kredytu czy prowizja za uruchomienie kolejnych transz kredytu (tego typu opłata na rzecz banku jest często wykorzystywana przy kredycie budowlanym lub budowlano-remontowym). Szczegółowe dane na dotyczące koszty wyceny mieszkania czy domu, informacje na temat tego, który bank pobiera określone rodzaje ubezpieczeń czy też dane dotyczące prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego przewalutowania opublikowane są porównywarce serwisu Kred.pl w stosownych rubrykach prezentujących szczegółowe informacje o wysokości opłat prowizyjnych wymaganych przy zaciąganiu i spłacie kredytu w określonym banku.

Suma odsetek - całkowita kwota odsetek kredytowych należnych bankowi – jest to liczba będąca sumą wartości wszystkich miesięcznych rat odsetkowych (zaprezentowanych w harmonogramie spłaty kredytu), które kredytobiorca winien jest bankowi w całym okresie spłaty kredytu.

Harmonogram spłaty kredytu – szczegółowa tabela generowana przez nasz kalkulator kredytowy, która prezentuje poszczególne raty kredytu hipotecznego w rozbiciu na kolejne miesiące. W poszczególnych rubrykach znajdują się dane dotyczące kolejnego numeru raty kredytu (miesiąca spłaty kredytu), wysokości całkowitej miesięcznej raty kredytu, wysokości części odsetkowej raty, kwoty stanowiącej część kapitałową raty kredytu a także dotychczas spłaconego kredytu (Spłacony kredyt). Ostatnia rubryka w harmonogramie kredytowym (Pozostałe zadłużenie) przedstawia pozostałą do spłaty kwotę zaciągniętego kredytu. Pamiętaj, że w systemie rat równych w początkowym okresie spłaty kredytu (zwłaszcza przy wysokim poziomie oprocentowania kredytu - np. wysoko oprocentowanego kredytu gotówkowego) raty odsetkowe są relatywnie wysokie (a przez to stosunkowo niskie są poszczególne raty kapitałowe), stąd też wynika początkowo bardzo powolny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia (w miarę postępujących spłat kredytu ta relacja raty odsetkowej do raty kapitałowej będzie się jednak zmieniać na korzyść tej ostatniej). Inaczej jest w przypadku systemu rat malejących - w tym systemie spłat wysokość rat kapitałowych w poszczególnych miesiącach jest identyczna - stąd wynika równomierny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia.

UWAGA! Rzeczywiste obliczenia wysokości rat kredytu w poszczególnych bankach mogą się nieznacznie różnić od obliczonych przez nasz kalkulator kredytowy. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż banki generując harmonogram spłat kredytu i obliczając należne odsetki uwzględniają faktyczną ilość dni w każdym miesiącu roku (np. 31 dni w styczniu, 28 dni w lutym, 31 dni w marcu, 30 dni w kwietniu, itp). Tymczasem niniejszy kalkulator posiada algorytm przyjmujący założenie, iż każdy miesiąc ma 30 dni. Dokładna wysokość poszczególnych rat kapitałowych oraz odsetkowych zależy ponadto od konkretnego miesiąca, w którym kredytobiorca zacznie spłacać kredyt: jeżeli pierwsza rata przypada na luty (28 lub 29 dni w zależności od tego, czy mamy do czynienia z normalnym rokiem czy z tzw. rokiem przestępnym), to wysokość raty może być nieznacznie niższa od wyliczonej przez kalkulator, jeżeli natomiast posiadacz kredytu zaczyna spłacać kredyt w marcu, to rata kredytowa będzie minimalnie wyższa, od wygenerowanej w powyższym kalkulatorze kredytu, z racji występującej w tym miesiącu większej aniżeli w lutym liczby dni.

Przykładowe oprocentowanie kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach

W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz przykładowe dane dotyczące nominalnego oprocentowania kredytów przeznaczonych na zakup mieszkania lub domu, oraz pożyczek przeznaczonych na dowolny cel, które oferowane są w bankach detalicznych działających na terenie naszego kraju (dane na dzień: 14 wrzesień 2015). Zamieszczone tutaj stawki oprocentowania możesz wykorzystać w formularzu naszego kalkulatora kredytu hipotecznego jako przykładowe dane. Jeżeli natomiast chcesz dowiedzieć się, ile wynosi oprocentowanie nominalne dla innej, wybranej przez Ciebie kwoty kredytu lub pożyczki oraz innych warunków jego spłaty, skorzystaj z naszej porównywarki kredytów znajdującej się na samej górze strony. Pamiętaj, że w większości banków oprocentowanie w znaczącym stopniu zależeć będzie od wysokości wkładu własnego, czyli od stosunku pomiędzy kwotą, którą zamierzasz pożyczyć, a wartością nieruchomości (ta relacja określana jest jako LtV - ang. Loan to Value). Stąd, im niższy poziom LtV (albo innymi słowy - im wyższy poziom wkładu własnego), tym niższe jest zazwyczaj oprocentowanie kredytu.

Nominalne oprocentowanie kredytów hipotecznych i pożyczek - wrzesień 2015

BankKredyt, cel mieszkaniowy, 400 000 zł, LTV=80%, na 30 latKredyt, cel mieszkaniowy, 90 000 zł, LTV=90%, na 10 latPożyczka, cel dowolny, 100 000 zł, LTV=50%, na 20 lat
Alior Bank3,92%3,92%5,22%
Bank Pocztowy4,22%4,32%5,22%
BGŻ BNP Paribas3,77%3,77%7,77%
BOŚ3,42%4,22%6,12%
BPH3,37%Maksymalne LTV=80%5,07%
BZ WBK3,41%3,41%7,51%
Citi Handlowy3,72%3,72%4,62%
Credit Agricole3,21%Maksymalne LTV=80%7,97%
Deutsche Bank3,01%3,31%4,35%
Eurobank3,22%3,74%6,71%
Getin Bank4,09%4,19%Brak w ofercie
ING3,42%Maksymalne LTV=80%5,52%
mBank3,27%3,32%5,32%
Millennium3,61%4,41%5,92%
Pekao SA3,36%3,31%Brak w ofercie
PKO BP3,52%4,11%5,92%
Plus Bank4,39%4,62%5,62%
Raiffeisen Polbank3,22%3,52%4,62%

Przykłady obliczeń kalkulatora kredytowego: koszt i rata kredytu hipotecznego

Przedstawione poniżej przykłady prezentują rezultaty symulacji niniejszego kalkulatora kredytowego w odniesieniu do różnych rodzajów kredytu hipotecznego a także pożyczki hipotecznej.

1.Kredyt w zł (PLN) w wysokości 200 000 PLN (oprocentowanie nominalne na poziomie 3,50%, okres kredytowania 30 lat, system rat równych) - sumaryczny koszt kredytu - 323 312,18 PLN, w tym odsetki kredytowe - 123 312,18 PLN. Miesięczna rata kredytu o powyższych parametrach wynosi 898,09 złotych

2.Kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) w wysokości 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne w wysokości 1,10%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - sumaryczny koszt kredytu - 117 451,27 PLN, w tym odsetki kredytowe - 17 451,27 PLN PLN. Miesięczna rata - 326,25 PLN

3.Kredyt w euro (EUR) w wysokości 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 3,45%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - sumaryczny koszt kredytu - 160 652,99 PLN, w tym odsetki kredytowe - 60 652,99 PLN. Miesięczna rata - 446,26 PLN

4.Kredyt na budowę domu w wysokości 300 000 PLN (oprocentowanie nominalne na poziomie 3,15%, okres kredytowania 25 lat, raty równe) - sumaryczny koszt kredytu - 464 115,83 PLN, w tym odsetki kredytowe - 164 451,83 PLN PLN. Miesięczna rata - 1289,21 PLN

5.Kredyt mieszkaniowy w wysokości 300 000 PLN (oprocentowanie nominalne w wysokości 3,04%, okres kredytowania 35 lat, raty równe) - sumaryczny koszt kredytu - 487 728,37 PLN, w tym odsetki od kredytu - 187 728,37 PLN PLN. Miesięczna rata - 1161,26 PLN

6.Pożyczka hipoteczna w złotych (PLN) w wysokości 50 000 PLN (nominalne oprocentowanie pożyczki na poziomie 6,50%, okres kredytowania - 10 lat, raty równe) - sumaryczny koszt pożyczki hipotecznej - 69 128,79 PLN, w tym odsetki od pożyczki - 19 128,79 PLN PLN. Miesięczna rata pożyczki - 567,74 PLN

Należy zwrócić uwagę na to, że kalkulator kredytowy opublikowany powyżej to uniwersalne symulator pomocny w oszacowaniu poziomu poszczególnych parametrów kredytowych. Może on więc być wykorzystany nie tylko jako kalkulator kredytu mieszkaniowego generujący symulację sumarycznych kosztów kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości mieszkalnej oraz obliczający kwoty poszczególnych rat kapitałowych i odsetkowych dla kredytu na mieszkanie lub dom. Jego uniwersalne zastosowanie pozwala także na przeprowadzenie symulacji spłaty pozostałych wariantów zobowiązań kredytowych takich, jak pożyczka hipoteczna, kredyt refinansowy, kredyt na budowę domu bądź kredyt budowlano-remontowy, jak również kredyt gotówkowy oraz kredyt na samochód.

Ze względu na fakt, iż w 2015 roku ponad 99% udzielanych w bankach kredytów pod hipotekę przyznawanych jest w złotówkach (jest to związane z Rekomendacją S ogłoszoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą od 1 lipca 2014 roku na kredyt w walucie obcej mają szanse jedynie klienci banków osiągający dochody w danej walucie obcej), powyższy kalkulator kredytów hipotecznych analizuje parametry kredytowe dla kredytów złotowych. Należy mieć jednak świadomość tego, że wyniki obliczeń będą także poprawne np. dla kredytu indeksowanego lub denominowanego w euro czy kredytu mieszkaniowego w innych walutach obcych. Wynika to z faktu, że rezultaty jego obliczeń prezentowane są w tej samej walucie, w której wprowadzono dane do formularza kalkulatora. Innymi słowy, jeśli masz zamiar zastosować niniejszy kalkulator do symulacji rat kredytu w euro, funtach brytyjskich czy frankach szwajcarskich, to umieszczenie w polu "Kwota kredytu" określonej kwoty jako wartości wyrażonej w danej walucie (EUR, CHF, GBP, itp.), będzie skutkować tym, że wszystkie wygenerowane wyniki obliczeń powyższego kalkulatora kredytowego - w tym miesięczna rata kredytu, rata kapitałowa czy odsetkowa - podane będą także jako kwoty wyrażone w euro, franku czy innej walucie.

Kalkulator porównujący dwie wybrane oferty kredytowe

Powyższy kalkulator kredytu hipotecznego służy przede wszystkim do generowania szczegółowego harmonogramu spłaty poszczególnych rat kredytowych oraz obliczania kosztów kredytowych. Jeżeli natomiast chcesz jednocześnie dokonać porównania kredytów dla dwóch różnych wariantów finansowania i zdecydować, który kredyt jest dla Ciebie najlepszy lub najkorzystniejszy, to powinieneś w tym celu użyć kalkulatora znajdującego się na stronie Porównaj kredyty hipoteczne. Ten kalkulator pozwoli Ci na szczegółowe porównanie pod względem ich kosztów całkowitych, kosztów przyznania i uruchomienia kredytu, jak również pod względem wysokości pierwszej raty kredytowej w zależności od poziomu oprocentowania kredytu czy od rodzaju rat.

Kalkulator zdolności kredytowej Kred.pl

Kalkulator zdolności kredytowej portalu Kred.pl pozwala obliczyć, ile wynosi Twoja zdolność kredytowa, czyli najwyższa kwota, na jaką możesz uzyskać kredyt hipoteczny - kalkulator ten bierze pod uwagę zmiany w zasadach obliczania zdolności obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, a wynikające z wprowadzenia w życie znowelizowanych zapisów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Najistotniejszym elementem zmian wprowadzonych przez KNF jest obliczanie zdolności kredytowej przez banki przy założeniu, że klient będzie spłacał swoje zadłużenie względem banku maksymalnie przez okres 30 lat. Przypomnijmy, że do końca 2013 roku zdolność kredytowa musiała być przez banki obliczana znacznie bardziej restrykcyjnie (obowiązywał przepis wymagający, aby maksymalny okres kredytowania uwzględniany do obliczania zdolności kredytowej nie przekraczał 25 lat).

Ponadto pod formularzem niniejszego kalkulatora hipotecznego znajdziesz tabelę z aktualnym porównaniem banków między innymi przedstawiającym, ile wynosi zdolność kredytowa w 2015 roku w każdym banku detalicznym oferującym kredyt hipoteczny przy określonej wysokości dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę.