KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Kalkulator kredytu hipotecznego - Kalkulator kredytowy

FacebookTwitter

Kredyt hipoteczny kalkulator[Data aktualizacji - 15 luty 2018]. Kalkulator kredytu hipotecznego, który zamieszczamy poniżej, to rozbudowany kalkulator kredytowy kompleksowo oceniający kredyt hipoteczny Z uwzględnieniem czynników wpływających na koszty obsługi zadłużenia. W szczególności, niniejszy kalkulator hipoteczny jest symulatorem pomocnym przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej poprzez dokładną analizę poziomu rat kredytowych oraz kosztów kredytu hipotecznego w dowolnych jego odmianach (takich jak np. kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna czy refinansowanie wcześniej uzyskanego zobowiązania finansowego, zarówno pod względem sumarycznym, jak i w rozbiciu miesięcznym. Dokonuje on więc nie tylko analizy całościowych kosztów pożyczki czy całkowitego poziomu należnych bankowi odsetek, ale tworzy on także szczegółowy harmonogram spłaty pożyczonych środków. Generowany tu harmonogram symuluje spłatę zadłużenia w postaci miesięcznych rat równych lub malejących, dodatkowo dzieląc je na część dotyczącą zwracanego kapitału (rata kapitałowa) oraz składową odzwierciedlającą należne bankowi w konkretnym miesiącu odsetki kredytowe (rata odsetkowa). Prezentowany tu symulator kredytowy uwzględnia przy tym warunki przyznawania kredytów hipotecznych w 2018 roku, w tym również - zmniejszony Rekomendacją S opublikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego - najdłuższy czas spłaty kredytu, który wyznaczono na 35 lat.

Należy pamiętać, iż koszty kredytu hipotecznego i wysokość rat, to nie jedyne elementy wpływające na atrakcyjność oferty hipotecznej banku. Sprawdź, na co dodatkowo uważać - odwiedź nasz obszerny poradnik opublikowany w sekcji "Kredyty hipoteczne", który krok po kroku przeprowadzi Cię poprzez sukcesywne kroki starań o kredyt i zwróci uwagę na to, jakich wyborów unikać.

Jakie informacje musisz wprowadzić?

W celu dokładnego obliczenia kwot poszczególnych rat kredytowych oraz obliczenia wysokości wszystkich rat kapitałowych oraz odsetkowych w trakcie pełnego okresu spłaty zadłużenia, wprowadź wybrane przez Ciebie dane do poszczególnych pól w opublikowanym poniżej formularzu kredytowym. W szczególności, obliczając koszty, którymi będzie obciążony kredyt hipoteczny, kalkulator kredytowy wymaga, żeby wprowadzić takie dane, jak: dane dotyczące zaciąganej z banku banku kwoty, wysokości nominalnego oprocentowania stosowanego w danym banku (nominalne oprocentowanie jest sumą marży banku i tzw. stawki bazowej - np. stawki pożyczek międzybankowych WIBOR - w przypadku kredytu w złotych lub LIBOR czy EURIBOR - w przypadku kredytów walutowych), okresu kredytowania (jest to innymi słowy liczba lat albo miesięcy, na które planujesz rozłożyć spłatę pożyczonej kwoty), jak również systemu rat (raty malejące bądź równe). Następnie wciśnij OBLICZ RATY, w celu otrzymania rezultatów obliczeń kalkulatora i wygenerowania całościowej symulacji kredytu jako harmonogramu spłat z chronologicznym podziałem na kolejne miesiące.

UWAGA: Do odpowiedniego funkcjonowania skryptu konieczne jest użycie jednej z poniższych przeglądarek: Chrome, Firefox, Opera lub Safari.

W dolnej części niniejszej strony, pod wynikami obliczeń, zamieszczone są dodatkowe instrukcje do kolejnych rubryk poniższego kalkulatora hipotecznego, objaśnienia mające na celu pomoc w zrozumieniu wyników dokonanych obliczeń, a także - jako pomoc w podaniu właściwego oprocentowania - dane o wysokości nominalnego oprocentowania jakim obciążone są kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne w niemal wszystkich bankach mających w palecie usług kredyty hipoteczne, kalkulator ten będzie więc dla Ciebie przydatny w ocenie kosztów kredytu hipotecznego w określonej instytucji zarówno z punktu widzenia poziomu jego poszczególnych rat kredytu jak i od strony kwoty naliczanych odsetek kredytowych. Oprocentowanie kredytu hipotecznego stosowane obecnie w poszczególnych bankach dla określonej przez Ciebie wysokości kredytu hipotecznego oraz kwoty udziału własnego możesz z kolei obliczyć za pomocą zamieszczonej u góry strony porównywarki kredytów hipotecznych, za sprawą której będziesz również miał możliwość znaleźć obecnie najtańsze kredyty hipoteczne - zarówno te, które przeznaczone są na sfinansowanie zakupu mieszkania, domu czy innej nieruchomości (kredyt mieszkaniowy), budowę nowego domu (kredyt budowlany), refinansowanie zobowiązania spłacanego obecnie w innym banku (kredyt refinansowy) czy też jakikolwiek inny, dowolny cel (pożyczka hipoteczna).

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

KWOTA KREDYTU:
OPROCENTOWANIE: %
OKRES SPŁATY: LATA MIESIĄCE
RATY KREDYTU: RÓWNE MALEJĄCE

WYNIKI OBLICZEŃ
KOSZT KREDYTU HIPOTECZNEGO:
W TYM ODSETKI KREDYTOWE:

UWAGA! W dziale Kalkulatory kredytowe umieściliśmy także kilka podobnych narzędzi obliczeniowych, dzięki którym będzie Ci łatwiej znaleźć najlepszy w Twojej sytuacji kredyt hipoteczny - kalkulator, którym sprawdzisz opłacalność poszczególnych walut, w których przyznawane są kredyty (oblicza on, który wariant jest lepszy: ten w złotych czy w walucie obcej takiej jak EUR czy CHF), kalkulator, za sprawą którego zamienisz oprocentowanie nominalne na rzeczywiste (biorące pod uwagę poza stawką bazową i marżą również prowizję czy inne dodatkowe koszty okołokredytowe), kalkulator konsolidacyjny (obliczający korzyści pochodzące z konsolidacji obecnie spłacanych kilku kredytów po ich zamianie na jeden kredyt) oraz narzędzia do obliczeń rat czy warunków przyznawania kredytów gotówkowych i pożyczek samochodowych.

Wyjaśnienie określeń umieszczonych w kalkulatorze

Kwota kredytu hipotecznego - wielkość przyznanego przez bank kredytu lub planowana do wnioskowania kwota finansowania (takiego, jak m.in. kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania, pożyczka hipoteczna), o które dopiero chcesz wnioskować.

Oprocentowanie kredytu - przedstawiane jest ono w postaci oprocentowania nominalnego (w skali roku). Jest ono obliczane jako suma marży określonego banku oraz stawki bazowej. Ta ostatnia obliczana jest na bazie stóp procentowych pożyczek obowiązujących na rynku międzybankowym. W najczęściej spotykanym wariancie kredytowym banki przy obliczaniu oprocentowania posługują się stawką WIBOR (w tym przypadku najczęściej banki stosują trzymiesięczny wskaźnik o nazwie WIBOR 3M, choć kilka banków zamiast WIBOR 3M wykorzystuje WIBOR 6M (WIBOR sześciomiesięczny), albo - w rzadkich przypadkach - WIBOR 1M bądź WIBOR 12M. Z kolei przy zobowiązaniach walutowych instytucje bankowe jako stawki bazowe oprocentowania wykorzystują wskaźniki LIBOR lub EURIBOR (np. LIBOR 3M albo EURIBOR 3M). Jak obliczane jest nominalne oprocentowanie? Dla przykładu, w sytuacji zaciągnięcia kredytu hipotecznego z marżą banku na poziomie 1,80% oraz stawką bazową WIBOR 3M równą 1,72% (stan na dzień 5 luty 2018), nominalna stopa procentowa wyniesie 3,52%. Warto mieć świadomość, że ten parametr nie bierze pod uwagę dodatkowych opłat towarzyszących kredytowi hipotecznemu, takich jak prowizja, ubezpieczenie pomostowe czy ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Istnieją jednak pewne przypadki, kiedy banki wliczają tego typu opłaty do kwoty zaciąganego zobowiązania.

Okres spłaty - zwany także okresem kredytowania. Jest to wyrażony w latach lub miesiącach okres spłaty pożyczonych środków. Wpisz właściwą liczbę do formularza zaznaczając jednocześnie czy wprowadzasz dane w miesiącach czy latach. Uwaga: starając się o kredyt mieszkaniowy należy pamiętać, że maksymalny okres spłaty zadłużenia w myśl obecnie obowiązujących regulacji opublikowanych w Rekomendacji S wydanej przez KNF nie może być wyższy niż 35 lat. Jednak nie wszystkie banki pozwalają na spłatę zobowiązania przez taki okres maksymalny - niektóre z nich dopuszczają spłatę najwyżej przez 30 lat. Pamiętaj także o tym, że w momencie spłaty ostatniej raty wiek pożyczkobiorcy nie może przekraczać określonego limitu. Maksymalny okres spłaty oraz maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie uregulowania ostatniej raty zaprezentowane zostały w poniższej tabeli:

MAKSYMALNY OKRES SPŁATY ORAZ LIMIT WIEKU* KREDYTOBIORCY W BANKACH

BankOkres spłatyWiek kredytobiorcy
Alior Bank 30 LAT 80 LAT
Bank Pocztowy 35 LAT 80 LAT
BGŻ BNP Paribas 30 LAT 70 LAT
BOŚ 35 LAT 70 LAT
BPS 30 LAT 65 LAT
BZ WBK 30 LAT 70 LAT
Citi Handlowy 30 LAT 70 LAT
Credit Agricole 35 LAT 70 LAT
Deutsche Bank 35 LAT 70 LAT
Eurobank 30 LAT 70 LAT
Getin Bank 35 LAT 80 LAT
ING Bank Śląski 35 LAT 70 LAT
mBank 35 LAT 70 LAT
Millennium 35 LAT 75 LAT
Pekao SA 30 LAT 70 LAT
PKO BP 35 LAT 75 LAT
Raiffeisen Polbank 30 LAT 70 LAT
*limit wieku - maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty kredytu
Aktualne szczegółowe dane dotyczące tego, na ile lat można dostać kredyt hipoteczny w poszczególnych bankach w określonym wariancie finansowania, znaleźć można także w naszej porównywarce na górze strony.

Raty kredytów hipotecznych - powyższy kalkulator kredytowy może obliczyć raty kredytu zarówno w systemie malejącym, jak i równym. W tym ostatnim przypadku (określanym określane także jako raty stałe) wszystkie spłacane co miesiąc raty mają tę samą wysokość - w takim mechanizmie wraz z każdą kolejną spłaconą ratą, obniżać się udział części odsetkowej w miesięcznej kwocie spłaty na rzecz części kapitałowej (innymi słowy, wraz z postępem spłaty, coraz więcej będziemy spłacać pożyczonego kapitału, a coraz mniej odsetek). Natomiast w systemie malejącym, każda kolejna miesięczna rata staje się niższa w miarę zmniejszania się sumarycznego zadłużenia wobec banku, które pozostaje do uregulowania - w tym systemie część kapitałowa ma tę samą wysokość w każdym miesiącu spłaty, natomiast część odsetkowa ulega co miesiąc obniżeniu w miarę zmniejszania się wysokości kapitału, który pozostał jeszcze do spłaty. Jakie wybrać raty: stałe czy malejące? Każdy system ma swoje zalety i wady. Z powyższej, krótkiej charakterystyki wynika, że w początkowym okresie spłaty zobowiązania rata spłacana w systemie stałym będzie niższa aniżeli w systemie malejącym, z drugiej jednak strony całkowity koszt takiej pożyczki będzie w ich przypadku wyższy aniżeli przy ratach malejących. Z kolei w przypadku rat malejących koszt całkowity spłaty zobowiązania będzie niższy, jednak należy pamiętać o tym, że ze względu na wyższe raty kredytów mieszkaniowych w tym systemie w początkowym okresie spłaty, osoby korzystające z takiego rozwiązania powinny mieć wyższą zdolność kredytową niż przy systemie rat równych. To oczywiście nie jedyne dylematy, które trzeba rozwiązać przy wyborze rat. Bardziej szczegółowe różnice pomiędzy ratami malejącymi, a równymi przedstawiamy również w poradniku kredytowym zatytułowanym "Kredyt mieszkaniowy w ratach równych czy malejących?" (przejdź do poradnika).

Wyjaśnienia do rezultatów obliczeń i symulacji

Koszt kredytu hipotecznego – jest to wartość obrazująca zasadnicze koszty uzyskania i spłaty pożyczonych środków będące sumą kwoty udzielonej przez bank pożyczki i odsetek, które będą spłacone w tracie całego okresu SPŁATY. należy jednak mieć świadomość, że w skład kosztów - poza pożyczonym kapitałem oraz odsetkami, których poziom zależny jest bezpośrednio od marży - mogą również wchodzić niektóre opłaty dodatkowe. Najpowszechniej wymaganym przez banki dodatkowym kosztem kredytu jest prowizja (czyli opłata na rzecz banku z tytułu przyznania i uruchomienia środków) - wynosi ona od 1 do 5% pożyczanej kwoty (w zależności od banku), czasami jednakże banki rezygnują z pobierania prowizji (np. w ramach akcji promocyjnych lub w przypadku tzw. ofert pakietowych). Nierzadko znaczącym elementem zwiększającym koszty jest opłata za wycenę nieruchomości. Wycena nieruchomości najczęściej przeprowadzana jest przez osobę wyznaczoną do tego celu przez bank (w większości przypadków będzie rzeczoznawca majątkowy albo pracownik banku). Koszty wyceny nieruchomości (w zależności od tego czy jest to wycena mieszkania czy domu) wynoszą od około stu złotych (np. wycena niewielkiego mieszkania) nawet do ponad tysiąca złotych (np. wycena domu jednorodzinnego przeprowadzana przez rzeczoznawcę majątkowego w sytuacji potrzeby wykonania tzw. operatu szacunkowego). Kolejną grupą składników kosztów są ubezpieczenia takie, jak ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych, ubezpieczenie od utraty pracy czy w końcu polisa na życie. Do sumarycznych kosztów mogą być również zaliczane różne dodatkowe prowizje na rzecz banku uiszczane w okresie spłaty zadłużenia. Do takich kosztów zalicza się na przykład prowizja od wcześniejszej spłaty. Prowizja ta ma różną wysokość z zależności od banku oraz stanu zaawansowania spłaty zobowiązania - może ona wynosić od 0 nawet do 5% kwoty nadpłaty. Inną prowizją, która może zwiększyć całkowity koszt kredytu, jest opłata za zmianę waluty, w której wyrażone jest zadłużenie, czyli prowizja za przewalutowanie (opłata ta jest jednorazowa i - wynosi od 0 do 1,5% kwoty pożyczonych środków, w zależności od banku). Pozostałe opłaty prowizyjne wpływające na ogólny koszt uzyskania i obsługi pożyczki to opłata za zwiększenie kwoty pożyczanych środków czy prowizja za uruchomienie kolejnych transz wypłacanych środków (tego typu opłata na rzecz banku jest często wykorzystywana przy kredycie budowlanym lub budowlano-remontowym). Szczegółowe dane na dotyczące koszty wyceny mieszkania czy domu, informacje na temat tego, który bank pobiera określone rodzaje ubezpieczeń czy też dane dotyczące prowizji od wcześniejszej spłaty lub jego przewalutowania opublikowane są porównywarce serwisu Kred.pl w stosownych rubrykach prezentujących szczegółowe informacje o wysokości opłat prowizyjnych wymaganych przy zaciąganiu i spłacie pożyczonych środków w określonym banku.

Suma odsetek - całkowita kwota odsetek należnych bankowi – jest to liczba będąca sumą wartości wszystkich miesięcznych rat odsetkowych (zaprezentowanych w harmonogramie spłaty), które kredytobiorca winien jest bankowi w całym okresie spłaty.

Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego – szczegółowa tabela generowana przez nasz kalkulator kredytowy, która prezentuje poszczególne raty w rozbiciu na kolejne miesiące. W poszczególnych rubrykach znajdują się dane dotyczące kolejnego numeru raty (miesiąca spłaty), wysokości całkowitej miesięcznej raty, wysokości części odsetkowej, kwoty stanowiącej część kapitałową a także dotychczas spłaconego zadłużenia. Ostatnia rubryka w harmonogramie spłat (Pozostałe zadłużenie) przedstawia pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia. Pamiętaj, że w systemie rat równych w początkowym okresie spłaty zadłużenia (zwłaszcza przy wysokim poziomie oprocentowania kredytu - np. wysoko oprocentowanej pożyczki gotówkowej) raty odsetkowe są relatywnie wysokie (a przez to stosunkowo niskie są poszczególne raty kapitałowe), stąd też wynika początkowo bardzo powolny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia (w miarę postępujących spłat ta relacja raty odsetkowej do raty kapitałowej będzie się jednak zmieniać na korzyść tej ostatniej). Inaczej jest w przypadku systemu rat malejących - w tym systemie spłat wysokość rat kapitałowych w poszczególnych miesiącach jest identyczna - stąd wynika równomierny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia.

UWAGA! Rzeczywiste obliczenia wysokości rat kredytów hipotecznych w poszczególnych bankach mogą się nieznacznie różnić od obliczonych przez nasz kalkulator kredytu. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż banki generując harmonogram spłat zadłużenia i obliczając należne odsetki, uwzględniają faktyczną liczbę dni w każdym miesiącu roku (np. 31 dni w styczniu, 28 dni w lutym, 31 dni w marcu, 30 dni w kwietniu, itp). Tymczasem niniejszy kalkulator kredytu posiada algorytm przyjmujący założenie, iż każdy miesiąc ma 30 dni. Dokładna wysokość poszczególnych rat kapitałowych oraz odsetkowych zależy ponadto od konkretnego miesiąca roku, w którym kredytobiorca zacznie spłacać dług: jeżeli pierwsza rata przypada na luty (28 lub 29 dni w zależności od tego, czy mamy do czynienia z normalnym rokiem czy z tzw. rokiem przestępnym), to wysokość raty może być nieznacznie niższa od wyliczonej przez to narzędzie, jeżeli natomiast klient banku zaczyna spłacać zadłużenie w marcu, to rata będzie minimalnie wyższa, od wygenerowanej w powyższej symulacji, z racji występującej w tym miesiącu, większej aniżeli w lutym, liczby dni.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

W zaprezentowanej tu tabeli publikujemy przykładowe dane dotyczące nominalnego oprocentowania kredytów przeznaczonych na budowę domu, zakup mieszkania lub innej nieruchomości mieszkalnej, oraz pożyczek przeznaczonych na dowolny cel, które oferowane są w bankach detalicznych działających na terenie naszego kraju (dane na dzień: 19 styczeń 2017). Zamieszczone tutaj stawki procentowe będące sumą marży oraz stosowanej przez dany bank stawki bazowej WIBOR możesz wykorzystać w formularzu naszego symulatora kredytowego jako przykładowe dane. Jeżeli natomiast chcesz dowiedzieć się, ile wynosi ten wskaźnik dla innej, wybranej przez Ciebie kwoty pieniężnej oraz innych warunków jego spłaty, skorzystaj z naszej porównywarki kredytów znajdującej się na samej górze strony. Pamiętaj, że w większości banków oprocentowanie kredytów hipotecznych w znaczącym stopniu zależeć będzie od wysokości wkładu własnego, czyli od relacji pomiędzy kwotą, którą zamierzasz pożyczyć, a wartością nieruchomości (ten stosunek określany jest jako LtV - ang. Loan to Value). Stąd, im niższy poziom LtV (albo innymi słowy - im wyższy poziom wkładu własnego), tym niższe jest zazwyczaj oprocentowanie. W konsekwencji stopniowego odchodzenia banków od kredytów bez wkładu własnego, minimalny wkład własny wymagany przez banki w 2018 roku w przypadku starań o kredyt pod hipotekę wynosi 20% wartości nieruchomości. Niektóre banki pozwalają jednak na zmniejszenie wysokości wkładu własnego do poziomu 10%, pod warunkiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń kredytu.

Kredyty hipoteczne - oprocentowanie nominalne (marża + stawka WIBOR) w styczniu 2018 roku

BankKredyt budowlany, 400 000 zł, LTV=80%, na 30 latKredyt mieszkaniowy, 170 000 zł, LTV=85%, na 30 latPożyczka hipoteczna, 100 000 zł, LTV=50%, na 20 lat
Alior Bank 4,01% 4,01% 6,32%
Bank Pocztowy 3,61% 3,61% 4,71%
BGŻ BNP Paribas 3,42% Maksymalne LTV=80% 8,07%
BOŚ 3,51% 3,71% 6,71%
BPS 3,42% 3,71% Brak w ofercie
BZ WBK 3,51% 3,51% 5,21%
Citi Handlowy 3,52% Maksymalne LTV=80% 4,62%
Credit Agricole 3,52% Maksymalne LTV=80% 8,03%
Deutsche Bank 3,82% 4,02% 4,82%
Eurobank 3,81% 3,99% 6,71%
Getin Bank 4,64% 4,64% 8,15%
ING 3,82% Maksymalne LTV=80% 5,82%
mBank 3,96% 3,80% 6,13%
Millennium 3,92% 4,02% 5,92%
Pekao SA 3,47% 3,47% Brak w ofercie
PKO BP 3,37% 3,75% 5,97%
Raiffeisen Polbank 3,72% 3,97% 4,92%

 

Przykłady kalkulacji: koszty oraz rata kredytu hipotecznego

Uwzględnione poniżej przykłady prezentują rezultaty symulacji kredytowej w odniesieniu do niektórych typów finansowania.

1.Kredyt hipoteczny w złotówkach na 30 lat na poziomie 200 000 PLN (oprocentowanie kredytu 3,50%, system rat równych) - łączny koszt - 323 312,18 PLN, w tym odsetki - 123 312,18 PLN. Rata miesięczna przy powyższych parametrach wyniesie 898,09 złotych

2.Kredyt w szwajcarskich frankach na 30 lat na poziomie 100 000 PLN (nominalne oprocentowanie w wysokości 1,10%, raty równe) - całościowy koszt - 117 451,27 PLN, w tym odsetki - 17 451,27 PLN PLN. Miesięczna rata - 326,25 złotych

3.Kredyt w euro (EUR) na 30 lat w kwocie 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 3,45%, raty równe) - sumaryczny koszt - 160 652,99 PLN, w tym odsetki - 60 652,99 PLN. Wysokość raty - 446,26 złotych

4.Kredyt na budowę domu na 25 lat w kwocie 300 000 PLN (oprocentowanie kredytu na poziomie 3,15%, raty równe) - całkowity koszt - 464 115,83 PLN, w tym odsetki - 164 451,83 PLN PLN. Kwota raty - 1289,21 złotych

5.Kredyt refinansowy na 35 lat w kwocie 300 000 PLN (oprocentowanie w wysokości 3,04%, raty równe) - całościowy koszt - 487 728,37 PLN, w tym odsetki - 187 728,37 PLN PLN. Rata miesięczna - 1161,26 PLN

6.Pożyczka hipoteczna w złotych na 10 lat w wysokości 50 000 PLN (oprocentowanie nominalne na poziomie 6,50%, raty równe) - całkowity koszt - 69 128,79 PLN, w tym odsetki - 19 128,79 PLN PLN. Kwota raty - 567,74 złotych

Warto zwrócić uwagę na to, że narzędzie publikowane na tej stronie to wszechstronny kalkulator finansowy pomocny w analizowaniu wysokości wielu parametrów pożyczki bankowej. Może on więc być użyty nie tylko jako kalkulator kredytu mieszkaniowego wykonujący symulację całkowitych kosztów uzyskania wsparcia z banku na kupno nieruchomości mieszkalnej oraz obliczający kwoty miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych dla kredytu na dom lub mieszkanie. Jego uniwersalne działanie daje także szanse na dokonanie symulacji spłaty innych odmian finansowania takich, jak pożyczka hipoteczna, refinansowanie, kredyty budowlane czy remontowe. Analizując wszechstronnie oferty kredytowe warto także śledzić opinie kredytobiorców o poszczególnych produktach kredytowych - dobrym miejscem jest dział "Kredyty hipoteczne" znajdujący się na stronie www.forum-kredytowe.pl.

Porównaj kredyty hipoteczne

Zaprezentowany powyżej kalkulator kredytowy rat służy przede wszystkim do generowania szczegółowego harmonogramu spłaty poszczególnych rat oraz obliczania całkowitych i odsetkowych kosztów pożyczki. Jeżeli natomiast zależy Ci na jednoczesnym dokonaniu porównania kredytów i ich warunków spłaty dla dwóch zróżnicowanych wariantów finansowania i zdecydowaniu, który kredyt hipoteczny jest dla Ciebie najlepszy lub najkorzystniejszy, to powinieneś w tym celu użyć symulatora znajdującego się na stronie Porównaj kredyty. Pozwoli Ci on szczegółowo porównać oferty pod względem ich kosztów całkowitych, kosztów przyznania i uruchomienia pożyczki, jak również pod względem wysokości pierwszej raty kredytów w zależności od poziomu ich oprocentowania czy od rodzaju miesięcznych spłat (raty równe albo malejące).

Oblicz swoją zdolność

Nasz kalkulator zdolności kredytowej, który zamieściliśmy na tej stronie, pozwala obliczyć, ile wynosi najwyższa kwota, na którą możesz uzyskać kredyt: kalkulator ten bierze pod uwagę zmiany w zasadach obliczania zdolności obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, a wynikające z wprowadzenia w życie znowelizowanych zapisów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Najistotniejszym elementem zmian wprowadzonych przez KNF jest obliczanie zdolności przez banki przy założeniu, że klient będzie spłacał swoje zadłużenie względem banku maksymalnie przez okres 30 lat. Przypomnijmy, że do końca 2013 roku parametr ten musiał być przez banki obliczany znacznie bardziej restrykcyjnie (obowiązywał przepis wymagający, aby maksymalny okres spłaty nie przekraczał 25 lat).

Ponadto pod formularzem niniejszego narzędzia znajdziesz tabelę z aktualnym porównaniem banków między innymi przedstawiającym, jak obliczana jest zdolność kredytowa w każdym banku detalicznym przy określonej wysokości dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę. Symulacja kredytowa sporządzona została dla rodziny 2+1 (małżeństwo z jednym dzieckiem) uzyskującej miesięczne sumaryczne dochody netto na poziomie 5000 złotych.