KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Kalkulator kredytu hipotecznego

FacebookTwitter

Kredyt hipoteczny kalkulator[Aktualizacja - 27 październik 2016]. Kalkulator kredytu hipotecznego, który zamieszczony jest poniżej, to zaawansowany kalkulator kredytowy kompleksowo analizujący kredyty hipoteczne pod kątem składowych wpływających na koszty jego obsługi. W szczególności, niniejszy kalkulator hipoteczny jest symulatorem pomocnym w podjęciu decyzji o wyborze najlepszej oferty kredytowej poprzez precyzyjną analizę wysokości rat oraz kosztów kredytu hipotecznego w dowolnych jego wariantach (takich jak np. kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna na dowolny cel czy refinansowanie wcześniej zaciągniętego zobowiązania kredytowego), zarówno pod względem sumarycznym, jak i w ujęciu miesięcznym. Dokonuje on więc nie tylko analizy całościowych kosztów pożyczki czy całkowitego poziomu należnych bankowi odsetek, ale tworzy on także szczegółowy harmonogram spłaty pożyczonych środków. Wygenerowany harmonogram symuluje spłatę zadłużenia w postaci miesięcznych rat równych lub malejących, dodatkowo dzieląc je na składową dotyczącą spłacanego kapitału (rata kapitałowa) oraz część przedstawiającą należne w danym miesiącu odsetki (rata odsetkowa). Poniższy symulator kredytowy bierze przy tym pod uwagę warunki udzielania kredytów hipotecznych w 2016 roku, w tym - ograniczony Rekomendacją S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego - maksymalny okres spłaty, który obecnie wynosi 35 lat.

Pamiętaj, że koszty kredytu hipotecznego i wysokość rat, to nie jedyne czynniki decydujące o atrakcyjności oferty banku. Sprawdź, na co jeszcze zwracać uwagę - przeczytaj nasz obszerny poradnik opublikowany w dziale "Kredyt hipoteczny", który krok po kroku poprowadzi Cię przez kolejne etapy starań o kredyt i podpowie Ci, na co uważać.

Jakie informacje musisz wprowadzić?

W celu dokładnego obliczenia kwot poszczególnych rat oraz wygenerowania wysokości wszystkich składowych kapitałowych oraz odsetkowych w trakcie całego okresu spłaty zadłużenia, wprowadź odpowiednie dane do poszczególnych rubryk w opublikowanym niżej formularzu kredytowym. W szczególności, obliczając koszty, jakimi będzie obciążony kredyt hipoteczny, kalkulator wymaga, aby wprowadzić następujące informacje: dane dotyczące pożyczanej od banku kwoty, wartości oprocentowania nominalnego obowiązującego w danym banku (oprocentowanie nominalne jest sumą marży banku i stawki bazowej - np. stawki pożyczek międzybankowych WIBOR, EURIBOR albo LIBOR), okresu spłaty (liczba lat albo miesięcy, na które planujesz rozłożyć spłatę zadłużenia), jak również systemu spłaty (raty stałe lub malejące). W dalszej kolejności użyj przycisku OBLICZ RATY, celem uzyskania wyników obliczeń oraz wygenerowania całościowej symulacji kredytowej w postaci harmonogramu spłaty z chronologicznym podziałem na kolejne miesiące.

UWAGA: Do poprawnego działania skryptu wymagane jest użycie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Opera lub Safari.

W dolnej części niniejszej strony, pod rezultatami obliczeń, publikujemy szersze wyjaśnienia do poszczególnych pól naszego kalkulatora hipotecznego, objaśnienia mające na celu wsparcie w interpretacji rezultatów dokonanych obliczeń, jak również - jako pomoc w ustaleniu oprocentowania - informacje o poziomie nominalnego oprocentowania kredytów mieszkaniowych we wszystkich bankach mających w palecie swoich usług kredyty hipoteczne, kalkulator ten będzie więc dla Ciebie pomocny w oszacowaniu kosztów zobowiązania w danym banku zarówno z punktu widzenia poziomu jego poszczególnych rat jak i od strony kwoty należnych odsetek. Oprocentowanie kredytu hipotecznego obowiązujące w chwili obecnej w poszczególnych bankach dla zdefiniowanej przez Ciebie kwoty pożyczonych środków oraz wysokości wkładu własnego możesz z kolei obliczyć za pomocą zamieszczonej na górze strony porównywarki, za sprawą której będziesz także mógł poznać aktualnie najtańsze kredyty hipoteczne - zarówno te, które przeznaczone są na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości (kredyty mieszkaniowe), budowę nowego domu (kredyty budowlane), refinansowanie zobowiązania spłacanego obecnie w innym banku (kredyty refinansowe) czy też jakikolwiek inny, dowolny cel (pożyczki hipoteczne).

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

KWOTA KREDYTU:
OPROCENTOWANIE: %
OKRES SPŁATY: LATA MIESIĄCE
RATY KREDYTU: RATY RÓWNE RATY MALEJĄCE

WYNIKI OBLICZEŃ
KOSZT KREDYTU HIPOTECZNEGO:
W TYM NALEŻNE ODSETKI:

UWAGA! W sekcji Kalkulatory kredytowe publikujemy również kilka innych narzędzi obliczeniowych i symulatorów, za sprawą których będzie Ci łatwiej znaleźć najlepszy w Twojej sytuacji kredyt hipoteczny - kalkulator, za pomocą którego sprawdzisz atrakcyjność poszczególnych walut, w których przyznawane są środki finansowe (obliczający, który wariant będzie najkorzystniejszy: ten w złotówkach czy w walucie obcej takiej jak euro czy frank szwajcarski), przelicznik, za sprawą którego przeliczysz oprocentowanie nominalne na rzeczywiste (obejmujące poza stawką bazową i marżą także prowizję czy pozostałe opłaty okołokredytowe), kalkulator konsolidacyjny (obliczający korzyści z konsolidacji obecnie spłacanych kilku zobowiązań po ich zamianie na jedno duże) oraz narzędzia do obliczania rat i oprocentowania kredytu gotówkowego i samochodowego.

Wyjaśnienia określeń zawartych w formularzu

Kwota kredytu - wysokość przyznanego przez bank kredytu hipotecznego lub planowana do wnioskowania kwota finansowania (takiego, jak np. kredyt mieszkaniowy, budowlany, refinansowy czy pożyczka pod zastaw nieruchomości), o które dopiero planujesz się starać.

Oprocentowanie kredytu - podawane jest ono jako oprocentowanie nominalne (w skali roku). Jest ono obliczane jako suma marży danego banku oraz stawki bazowej. Ta ostatnia ustalana na podstawie stóp procentowych pożyczek obowiązujących na rynku międzybankowym. W najczęściej spotykanym wariancie kredytowym banki do obliczania oprocentowania wykorzystują stawkę WIBOR (w tym przypadku najczęściej banki stosują trzymiesięczny wskaźnik o nazwie WIBOR 3M, choć kilka banków zamiast WIBOR 3M wykorzystuje WIBOR 6M (WIBOR sześciomiesięczny), albo - w rzadkich przypadkach - WIBOR 1M bądź WIBOR 12M. Z kolei przy zobowiązaniach walutowych instytucje bankowe jako stawki bazowe oprocentowania wykorzystują wskaźniki LIBOR lub EURIBOR (np. LIBOR 3M albo EURIBOR 3M). Jak obliczane jest nominalne oprocentowanie? Dla przykładu, w sytuacji zaciągnięcia kredytu hipotecznego z marżą banku na poziomie 1,80% oraz stawką bazową WIBOR 3M równą 1,70% (stan na dzień 18 stycznia 2016), nominalna stopa procentowa wyniesie 3,52%. Warto mieć świadomość, że ten parametr nie bierze pod uwagę dodatkowych opłat towarzyszących kredytowi hipotecznemu, takich jak prowizja, ubezpieczenie pomostowe czy ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Istnieją jednak pewne przypadki, kiedy banki wliczają tego typu opłaty do kwoty zaciąganego zobowiązania.

Okres spłaty - zwany także okresem kredytowania. Jest to wyrażony w latach lub miesiącach okres spłaty pożyczonych środków. Wpisz właściwą liczbę do formularza zaznaczając jednocześnie czy wprowadzasz dane w miesiącach czy latach. Uwaga: maksymalny okres spłaty zadłużenia w myśl obecnie obowiązujących regulacji opublikowanych w Rekomendacji S wydanej przez KNF nie może być wyższy niż 35 lat. Jednak nie wszystkie banki pozwalają na spłatę zobowiązania przez taki okres maksymalny - niektóre z nich dopuszczają spłatę najwyżej przez 30 lat. Pamiętaj także o tym, że w momencie spłaty ostatniej raty wiek pożyczkobiorcy nie może przekraczać określonego limitu. Maksymalny okres spłaty oraz maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie uregulowania ostatniej raty zaprezentowane zostały w poniższej tabeli:

NAJDŁUŻSZY MOŻLIWY OKRES SPŁATY ORAZ GÓRNY LIMIT WIEKU KREDYTOBIORCY W BANKACH

BankOkres spłatyWiek kredytobiorcy
Alior Bank 30 LAT 80 LAT
Bank Pocztowy 35 LAT 80 LAT
BGŻ BNP Paribas 30 LAT 70 LAT
BOŚ 35 LAT 70 LAT
BPS 30 LAT 65 LAT
BZ WBK 30 LAT 70 LAT
Citi Handlowy 30 LAT 70 LAT
Credit Agricole 30 LAT 70 LAT
Deutsche Bank 35 LAT 70 LAT
Eurobank 35 LAT 70 LAT
Getin Bank 35 LAT 80 LAT
ING Bank Śląski 35 LAT 70 LAT
mBank 35 LAT 70 LAT
Millennium 35 LAT 75 LAT
Pekao SA 30 LAT 70 LAT
PKO BP 35 LAT 75 LAT
Raiffeisen Polbank 30 LAT 70 LAT
Aktualne szczegółowe dane dotyczące tego, na ile lat można dostać kredyt w poszczególnych bankach w określonym wariancie finansowania, znaleźć można także w naszej porównywarce na górze strony.

Raty kredytów hipotecznych - powyższy symulator kredytowy może obliczyć raty kredytu zarówno w systemie malejącym, jak i równym. W tym ostatnim przypadku (określanym określane także jako raty stałe) wszystkie spłacane co miesiąc raty mają tę samą wysokość - w takim mechanizmie wraz z każdą kolejną spłaconą ratą, obniżać się udział części odsetkowej w miesięcznej kwocie spłaty na rzecz części kapitałowej (innymi słowy, wraz z postępem spłaty, coraz więcej będziemy spłacać pożyczonego kapitału, a coraz mniej odsetek). Natomiast w systemie malejącym, każda kolejna miesięczna rata staje się niższa w miarę zmniejszania się sumarycznego zadłużenia wobec banku, które pozostaje do uregulowania - w tym systemie część kapitałowa ma tę samą wysokość w każdym miesiącu spłaty, natomiast część odsetkowa ulega co miesiąc obniżeniu w miarę zmniejszania się wysokości kapitału, który pozostał jeszcze do spłaty. Jakie wybrać raty: stałe czy malejące? Każdy system ma swoje zalety i wady. Z powyższej, krótkiej charakterystyki wynika, że w początkowym okresie spłaty zobowiązania rata spłacana w systemie stałym będzie niższa aniżeli w systemie malejącym, z drugiej jednak strony całkowity koszt takiej pożyczki będzie w ich przypadku wyższy aniżeli przy ratach malejących. Z kolei w przypadku rat malejących koszt całkowity spłaty zobowiązania będzie niższy, jednak należy pamiętać o tym, że ze względu na wyższe raty kredytów mieszkaniowych w tym systemie w początkowym okresie spłaty, osoby korzystające z takiego rozwiązania powinny mieć wyższą zdolność kredytową niż przy systemie rat równych. To oczywiście nie jedyne dylematy, które trzeba rozwiązać przy wyborze rat. Bardziej szczegółowe różnice pomiędzy ratami malejącymi, a równymi przedstawiamy również w poradniku kredytowym zatytułowanym Kredyt mieszkaniowy w ratach równych czy malejących?.

Wyjaśnienia do rezultatów obliczeń i symulacji

Koszt kredytu hipotecznego – jest to wartość obrazująca zasadnicze koszty uzyskania i spłaty pożyczonych środków będące sumą kwoty udzielonej przez bank pożyczki i odsetek, które będą spłacone w tracie całego okresu SPŁATY. należy jednak mieć świadomość, że w skład kosztów - poza pożyczonym kapitałem oraz odsetkami, których poziom zależny jest bezpośrednio od marży - mogą również wchodzić niektóre opłaty dodatkowe. Najpowszechniej wymaganym przez banki dodatkowym kosztem kredytu jest prowizja (czyli opłata na rzecz banku z tytułu przyznania i uruchomienia środków) - wynosi ona od 1 do 5% pożyczanej kwoty (w zależności od banku), czasami jednakże banki rezygnują z pobierania prowizji (np. w ramach akcji promocyjnych lub w przypadku tzw. ofert pakietowych). Nierzadko znaczącym elementem zwiększającym koszty jest opłata za wycenę nieruchomości. Wycena nieruchomości najczęściej przeprowadzana jest przez osobę wyznaczoną do tego celu przez bank (w większości przypadków będzie rzeczoznawca majątkowy albo pracownik banku). Koszty wyceny nieruchomości (w zależności od tego czy jest to wycena mieszkania czy domu) wynoszą od około stu złotych (np. wycena niewielkiego mieszkania) nawet do ponad tysiąca złotych (np. wycena domu jednorodzinnego przeprowadzana przez rzeczoznawcę majątkowego w sytuacji potrzeby wykonania tzw. operatu szacunkowego). Kolejną grupą składników kosztów są ubezpieczenia takie, jak ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych, ubezpieczenie od utraty pracy czy w końcu polisa na życie. Do sumarycznych kosztów mogą być również zaliczane różne dodatkowe prowizje na rzecz banku uiszczane w okresie spłaty zadłużenia. Do takich kosztów zalicza się na przykład prowizja od wcześniejszej spłaty. Prowizja ta ma różną wysokość z zależności od banku oraz stanu zaawansowania spłaty zobowiązania - może ona wynosić od 0 nawet do 5% kwoty nadpłaty. Inną prowizją, która może zwiększyć całkowity koszt kredytu, jest opłata za zmianę waluty, w której wyrażone jest zadłużenie, czyli prowizja za przewalutowanie (opłata ta jest jednorazowa i - wynosi od 0 do 1,5% kwoty pożyczonych środków, w zależności od banku). Pozostałe opłaty prowizyjne wpływające na ogólny koszt uzyskania i obsługi pożyczki to opłata za zwiększenie kwoty pożyczanych środków czy prowizja za uruchomienie kolejnych transz wypłacanych środków (tego typu opłata na rzecz banku jest często wykorzystywana przy kredycie budowlanym lub budowlano-remontowym). Szczegółowe dane na dotyczące koszty wyceny mieszkania czy domu, informacje na temat tego, który bank pobiera określone rodzaje ubezpieczeń czy też dane dotyczące prowizji od wcześniejszej spłaty lub jego przewalutowania opublikowane są porównywarce serwisu Kred.pl w stosownych rubrykach prezentujących szczegółowe informacje o wysokości opłat prowizyjnych wymaganych przy zaciąganiu i spłacie pożyczonych środków w określonym banku.

Suma odsetek - całkowita kwota odsetek należnych bankowi – jest to liczba będąca sumą wartości wszystkich miesięcznych rat odsetkowych (zaprezentowanych w harmonogramie spłaty), które kredytobiorca winien jest bankowi w całym okresie spłaty.

Harmonogram spłaty – szczegółowa tabela generowana przez nasz kalkulator hipoteczny, która prezentuje poszczególne raty w rozbiciu na kolejne miesiące. W poszczególnych rubrykach znajdują się dane dotyczące kolejnego numeru raty (miesiąca spłaty), wysokości całkowitej miesięcznej raty, wysokości części odsetkowej, kwoty stanowiącej część kapitałową a także dotychczas spłaconego zadłużenia. Ostatnia rubryka w harmonogramie spłat (Pozostałe zadłużenie) przedstawia pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia. Pamiętaj, że w systemie rat równych w początkowym okresie spłaty zadłużenia (zwłaszcza przy wysokim poziomie oprocentowania kredytu - np. wysoko oprocentowanej pożyczki gotówkowej) raty odsetkowe są relatywnie wysokie (a przez to stosunkowo niskie są poszczególne raty kapitałowe), stąd też wynika początkowo bardzo powolny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia (w miarę postępujących spłat ta relacja raty odsetkowej do raty kapitałowej będzie się jednak zmieniać na korzyść tej ostatniej). Inaczej jest w przypadku systemu rat malejących - w tym systemie spłat wysokość rat kapitałowych w poszczególnych miesiącach jest identyczna - stąd wynika równomierny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia.

UWAGA! Rzeczywiste obliczenia wysokości rat kredytów hipotecznych w poszczególnych bankach mogą się nieznacznie różnić od obliczonych przez nasz kalkulator kredytu. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż banki generując harmonogram spłat zadłużenia i obliczając należne odsetki, uwzględniają faktyczną liczbę dni w każdym miesiącu roku (np. 31 dni w styczniu, 28 dni w lutym, 31 dni w marcu, 30 dni w kwietniu, itp). Tymczasem niniejsze narzędzie posiada algorytm przyjmujący założenie, iż każdy miesiąc ma 30 dni. Dokładna wysokość poszczególnych rat kapitałowych oraz odsetkowych zależy ponadto od konkretnego miesiąca roku, w którym kredytobiorca zacznie spłacać dług: jeżeli pierwsza rata przypada na luty (28 lub 29 dni w zależności od tego, czy mamy do czynienia z normalnym rokiem czy z tzw. rokiem przestępnym), to wysokość raty może być nieznacznie niższa od wyliczonej przez to narzędzie, jeżeli natomiast klient banku zaczyna spłacać zadłużenie w marcu, to rata będzie minimalnie wyższa, od wygenerowanej w powyższej symulacji, z racji występującej w tym miesiącu, większej aniżeli w lutym, liczby dni.

Stawki oprocentowania

W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz przykładowe dane dotyczące nominalnego oprocentowania kredytów przeznaczonych na budowę domu, zakup mieszkania lub innej nieruchomości mieszkalnej, oraz pożyczek przeznaczonych na dowolny cel, które oferowane są w bankach detalicznych działających na terenie naszego kraju (dane na dzień: 6 październik 2016). Zamieszczone tutaj stawki procentowe będące sumą marży oraz stosowanej przez dany bank stawki bazowej WIBOR możesz wykorzystać w formularzu naszego symulatora kredytowego jako przykładowe dane. Jeżeli natomiast chcesz dowiedzieć się, ile wynosi ten wskaźnik dla innej, wybranej przez Ciebie kwoty pieniężnej oraz innych warunków jego spłaty, skorzystaj z naszej porównywarki kredytów hipotecznych znajdującej się na samej górze strony. Pamiętaj, że w większości banków oprocentowanie kredytów hipotecznych w znaczącym stopniu zależeć będzie od wysokości wkładu własnego, czyli od stosunku pomiędzy kwotą, którą zamierzasz pożyczyć, a wartością nieruchomości (ta relacja określana jest jako LtV - ang. Loan to Value). Stąd, im niższy poziom LtV (albo innymi słowy - im wyższy poziom wkładu własnego), tym niższe jest zazwyczaj oprocentowanie kredytu hipotecznego. Minimalny wkład własny wymagany przez banki w 2016 roku w przypadku starań o kredyt pod hipotekę wynosi 15% wartości nieruchomości. Niektóre banki pozwalają jednak na zmniejszenie wysokości wkładu własnego do poziomu 10%, pod warunkiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń kredytu.

Kredyty hipoteczne - oprocentowanie w październiku 2016

BankKredyt budowlany, 400 000 zł, LTV=80%, na 30 latKredyt mieszkaniowy, 170 000 zł, LTV=85%, na 30 latPożyczka hipoteczna, 100 000 zł, LTV=50%, na 20 lat
Alior Bank3,70%3,70%5,60%
Bank Pocztowy3,69%4,30%5,20%
BGŻ BNP Paribas4,06%Maksymalne LTV=85%8,05%
BOŚ3,71%3,91%6,61%
BPS3,41%3,71%Brak w ofercie
BZ WBK3,60%3,60%8,00%
Citi Handlowy3,73%Maksymalne LTV=85%5,21%
Credit Agricole3,61%Maksymalne LTV=80%8,01%
Deutsche Bank3,81%4,01%4,38%
Eurobank3,68%3,74%6,69%
Getin Bank4,52%4,62%Brak w ofercie
ING3,70%Maksymalne LTV=80%5,75%
mBank3,79%3,91%6,11%
Millennium3,60%3,90%5,91%
Pekao SA3,70%3,70%Brak w ofercie
PKO BP3,36%3,74%5,95%
Raiffeisen Polbank3,71%3,96%4,91%

Przykłady obliczeń: koszt i rata kredytu hipotecznego

Przedstawione poniżej przykłady prezentują rezultaty symulacji kredytowej w odniesieniu do różnych rodzajów finansowania.

1.Kredyt w złotych na 30 lat w wysokości 200 000 PLN (oprocentowanie nominalne 3,50%, system rat równych) - sumaryczny koszt - 323 312,18 PLN, w tym odsetki - 123 312,18 PLN. Miesięczna rata o powyższych parametrach wynosi 898,09 złotych

2.Kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) na 30 lat w wysokości 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne w wysokości 1,10%, raty równe) - sumaryczny koszt - 117 451,27 PLN, w tym odsetki - 17 451,27 PLN PLN. Miesięczna rata - 326,25 PLN

3.Kredyt w euro (EUR) na 30 lat w wysokości 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 3,45%, raty równe) - sumaryczny koszt - 160 652,99 PLN, w tym odsetki - 60 652,99 PLN. Miesięczna rata - 446,26 PLN

4.Kredyt na budowę domu na 25 lat w wysokości 300 000 PLN (oprocentowanie nominalne na poziomie 3,15%, raty równe) - sumaryczny koszt - 464 115,83 PLN, w tym odsetki - 164 451,83 PLN PLN. Miesięczna rata - 1289,21 PLN

5.Kredyt refinansowy na 35 lat w wysokości 300 000 PLN (oprocentowanie nominalne w wysokości 3,04%, raty równe) - sumaryczny koszt - 487 728,37 PLN, w tym odsetki - 187 728,37 PLN PLN. Miesięczna rata - 1161,26 PLN

6.Pożyczka hipoteczna w złotych na 10 lat w wysokości 50 000 PLN (nominalne oprocentowanie na poziomie 6,50%, raty równe) - sumaryczny koszt - 69 128,79 PLN, w tym odsetki - 19 128,79 PLN PLN. Miesięczna rata - 567,74 PLN

Należy zwrócić uwagę na to, że narzędzie publikowane powyżej to uniwersalny symulator finansowy pomocny w oszacowaniu poziomu poszczególnych parametrów pożyczki bankowej. Może on więc być wykorzystany nie tylko jako kalkulator kredytu mieszkaniowego generujący symulację sumarycznych kosztów pożyczenia pieniędzy z banku na zakup nieruchomości mieszkalnej oraz obliczający kwoty poszczególnych rat kapitałowych i odsetkowych dla pożyczki na mieszkanie lub dom. Jego uniwersalne zastosowanie pozwala także na przeprowadzenie symulacji spłaty pozostałych wariantów finansowania takich, jak pożyczka na dowolny cel, refinansowanie czy kredyt budowlany, itp.

Ze względu na fakt, iż w 2016 roku ponad 99% udzielanych w bankach kredytów hipotecznych przyznawanych jest w złotówkach (jest to związane z Rekomendacją S ogłoszoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą od 1 lipca 2014 roku na finansowanie w walucie obcej mają szanse jedynie klienci banków osiągający dochody w danej walucie), powyższy kalkulator kredytów hipotecznych analizuje parametry dla pożyczek złotowych. Należy mieć jednak świadomość tego, że wyniki obliczeń będą także poprawne np. dla rozwiązań indeksowanych lub denominowanych w euro czy w innych walutach obcych. Wynika to z faktu, że rezultaty jego obliczeń prezentowane są w tej samej walucie, w której wprowadzono dane do formularza. Innymi słowy, jeśli masz zamiar zastosować niniejszy przelicznik do symulacji rat kredytu hipotecznego w euro, funtach brytyjskich czy frankach szwajcarskich, to umieszczenie w polu "Kwota" określonej kwoty pieniężnej jako wartości wyrażonej w danej walucie (EUR, CHF, GBP, itp.), będzie skutkować tym, że wszystkie wygenerowane wyniki obliczeń - w tym miesięczna rata oraz przypadająca na nią część kapitałowa czy odsetkowa - podane będą także jako kwoty wyrażone w euro, franku czy innej walucie.

Porównaj kredyty hipoteczne

Zaprezentowany powyżej symulator rat służy przede wszystkim do generowania szczegółowego harmonogramu spłaty poszczególnych rat oraz obliczania kosztów pożyczki. Jeżeli natomiast zależy Ci na jednoczesnym dokonaniu porównania kredytów i ich warunków spłaty dla dwóch różnych wariantów finansowania i zdecydowaniu, który kredyt jest dla Ciebie najlepszy lub najkorzystniejszy, to powinieneś w tym celu użyć symulatora znajdującego się na stronie Porównaj kredyty hipoteczne. Pozwoli Ci on na szczegółowe porównanie kredytów hipotecznych pod względem ich kosztów całkowitych, kosztów przyznania i uruchomienia pożyczki, jak również pod względem wysokości pierwszej raty kredytów w zależności od poziomu oprocentowania czy od rodzaju miesięcznych spłat (raty równe albo malejące).

Oblicz swoją zdolność

Nasz kalkulator zdolności kredytowej pozwala obliczyć, ile wynosi najwyższa kwota, na jaką możesz uzyskać kredyt: kalkulator ten bierze pod uwagę zmiany w zasadach obliczania zdolności obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, a wynikające z wprowadzenia w życie znowelizowanych zapisów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Najistotniejszym elementem zmian wprowadzonych przez KNF jest obliczanie zdolności przez banki przy założeniu, że klient będzie spłacał swoje zadłużenie względem banku maksymalnie przez okres 30 lat. Przypomnijmy, że do końca 2013 roku parametr ten musiał być przez banki obliczany znacznie bardziej restrykcyjnie (obowiązywał przepis wymagający, aby maksymalny okres spłaty nie przekraczał 25 lat).

Ponadto pod formularzem niniejszego narzędzia znajdziesz tabelę z aktualnym porównaniem banków między innymi przedstawiającym, jak obliczana jest zdolność kredytowa w 2016 roku w każdym banku detalicznym przy określonej wysokości dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę. Symulacja sporządzona została dla rodziny 2+1 (małżeństwo z jednym dzieckiem) uzyskującej miesięczne sumaryczne dochody netto na poziomie 5000 złotych