KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT BANKOWYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:
KALKULATOR KREDYTOWY

Kalkulator kredytu hipotecznego 2015

Email Drukuj
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Kalkulator kredytowy hipoteczny[Aktualizacja - 19 styczeń 2015]. Kalkulator kredytu hipotecznego, który zamieszczamy poniżej, jest zaawansowanym narzędziem obliczeniowym służącym do analizy kosztów kredytów hipotecznych, zarówno pod względem sumarycznym, jak i w ujęciu miesięcznym. Oblicza on więc nie tylko całkowite koszty kredytu hipotecznego czy sumaryczną wysokość odsetek kredytowych należnych bankowi. Niniejszy kalkulator kredytowy generuje bowiem ponadto szczegółowy harmonogram spłaty kredytu z podziałem na miesięczne raty równe lub malejące, rozdzielając każdą z kolejnych rat na składową odnoszącą się do spłacanego kapitału (rata kapitałowa) oraz część dotyczącą spłacanych bankowi odsetek kredytowych (rata odsetkowa). Poniższy kalkulator hipoteczny uwzględnia przy tym zasady udzielania kredytów hipotecznych obowiązujące w 2015 roku, w tym - zapisany w znowelizowanej w 2013 roku Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego - maksymalny okres kredytowania, który aktualnie wynosi 35 lat.

Aby poznać dokładną wysokość poszczególnych rat kredytowych oraz wartości wszystkich rat kapitałowych i odsetkowych w całym okresie spłaty zobowiązania finansowego, wypełnij kolejne rubryki formularza poniższego kalkulatora kredytowego, wpisując w odpowiednie pola informacje dotyczące wysokości pożyczanej kwoty, oprocentowania nominalnego (będącego sumą marży banku oraz stawki pożyczek międzybankowych - np. WIBOR, LIBOR lub EURIBOR), okresu, na jaki zamierzasz rozłożyć spłatę zadłużenia z tytułu zaciągnięcia kredytu, a także rodzaju rat kredytowych. Następnie naciśnij przycisk "OBLICZ RATY", a kalkulator kredytu hipotecznego poda Ci wyniki obliczeń oraz wygeneruje pełną symulację kredytową w postaci planu spłaty w rozbiciu na poszczególne miesiące w pełnym okresie spłaty zobowiązania finansowego.

Pod tabelą zawierającą wygenerowaną symulację kredytu hipotecznego, znajdują się szczegółowe objaśnienia do formularza niniejszego kalkulatora kredytowego, jak również komentarze do wyników jego obliczeń, a także - do ewentualnego wykorzystania - przykładowe dane dotyczące wysokości oprocentowania kredytów w bankach posiadających w ofercie kredyt hipoteczny - kalkulator ten dzięki temu pomoże Ci w ocenie kosztów kredytu hipotecznego w określonym banku z punktu widzenia wysokości jego rat oraz kwoty odsetek kredytowych. Aktualne oprocentowanie hipotek w każdym z banków przy określonej wysokości kredytu oraz poziomie wkładu własnego możesz poznać korzystając ze znajdującej się powyżej porównywarki kredytowej, dzięki której możesz także znaleźć aktualnie najtańsze kredyty hipoteczne przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz dokonać kompleksowego porównania poszczególnych parametrów kredytowych.

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

Kwota kredytu:
Oprocentowanie kredytu: %
Okres kredytowania: lata miesiące
Raty kredytowe: równe malejące

WYNIKI OBLICZEŃ
KOSZT KREDYTU HIPOTECZNEGO:
W TYM SUMA ODSETEK KREDYTOWYCH:

UWAGA! W dziale Kalkulator kredytowy znajdziesz także wiele innych narzędzi obliczeniowych i symulatorów, które pomogą Ci wybrać najlepszy kredyt hipoteczny - kalkulator obliczający oprocentowanie rzeczywiste kredytu (uwzględniające prowizję kredytową oraz inne opłaty okołokredytowe), kalkulator wyboru waluty kredytu hipotecznego (obliczający, który kredyt będzie najkorzystniejszy: ten w złotówkach czy w walucie obcej takiej jak euro czy frank szwajcarski), kalkulator konsolidacji kredytu, kalkulator zdolności kredytowej hipotecznej, jak również takie narzędzia obliczeniowe, jak kalkulator kredytu samochodowego czy też kalkulator kredytu gotówkowego.

Objaśnienia pojęć użytych w formularzu kalkulatora hipotecznego

Kwota kredytu - wysokość udzielonego przez bank finansowania lub planowana wysokość kredytu (takiego jak kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, czy kredyt budowlany), o który dopiero zamierzasz się starać.

Oprocentowanie nominalne kredytu - jest ono podawane jako wysokość oprocentowania w skali roku. Oprocentowanie nominalne jest sumą marży bankowej oraz oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. W przypadku kredytów w złotych banki stosują stawkę oprocentowania WIBOR (najczęściej stosowany jest wskaźnik trzymiesięczny - WIBOR 3M, choć kilka banków wykorzystuje do tego celu WIBOR sześciomiesięczny - WIBOR 6M, ponadto w nielicznych przypadkach stosowane są wskaźniki WIBOR 1M lub WIBOR 12M), natomiast w przypadku kredytów w walutach obcych banki stosują stawki pożyczek na rynku międzybankowym LIBOR albo EURIBOR (np. trzymiesięczne stawki LIBOR 3M lub EURIBOR 3M). Przykładowo, w przypadku kredytu z marżą w wysokości 1,60% oraz stawką procentową WIBOR 3M równą 1,96% (stan na dzień 2 stycznia 2014), oprocentowanie nominalne kredytu będzie wynosić 3,66%. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia ewentualnych opłat okołokredytowych, takich jak na przykład prowizja od udzielenia kredytu, ubezpieczenie brakującego wkładu własnego czy ubezpieczenie pomostowe, choć w niektórych bankach istnieje możliwość wliczenia tego typu opłat do kwoty zaciąganego kredytu.

Okres kredytowania - czas trwania spłaty kredytu wyrażony w latach albo miesiącach. Zaznacz w formularzu kalkulatora kredytowego, czy podajesz wartość w latach, czy w miesiącach oraz wpisz odpowiednią ich liczbę. Pamiętaj, że maksymalny okres kredytowania zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nie może przekraczać 35 lat. W praktyce na taki maksymalny okres możesz rozłożyć spłatę kredytu mieszkaniowego tylko w niektórych bankach, bowiem cześć banków ustaliła maksymalny okres kredytowania na 30 lat. W przypadku pożyczki hipotecznej maksymalny okres kredytowania dopuszczany przez niektóre banki wynosi 30 lat, jednak wiele instytucji bankowych udziela pożyczki na znacznie krótszy okres czasu. Szczegółowe informacje dotyczące tego, na ile lat można uzyskać określony kredyt lub pożyczkę w poszczególnych bankach, podaje nasza porównywarka.

Raty - powyższy kalkulator kredytowy może obliczyć wysokość rat zarówno w systemie rat równych, jak i rat malejących. W przypadku rat równych (określanych także jako raty annuitetowe) wszystkie miesięczne raty kredytu charakteryzują się taką samą wysokością - w tym systemie wraz z każdą spłaconą ratą kredytu, zmniejsza się udział części odsetkowej raty na rzecz części kapitałowej (wzrasta wysokość raty kapitałowej, a spada wielkość raty odsetkowej). W przypadku rat malejących, stają się one coraz niższe w miarę zmniejszania się całkowitego zadłużenia wobec banku, które pozostaje do spłacenia - w powyższym systemie rat część kapitałowa zadłużenia jest taka sama w każdym miesiącu, natomiast część odsetkowa maleje w miarę zmniejszania się pozostałego do spłaty kapitału. Różnice pomiędzy ratami równymi, a ratami malejącymi oraz wady i zalety obydwu systemów spłaty kredytu szczegółowo wyjaśniamy także w poradniku Kred.pl poświęconym porównaniu wad i zalet spłaty kredytu mieszkaniowego w ratach równych i malejącym.

Objaśnienia do wyników obliczeń kalkulatora kredytowego

Koszt kredytu hipotecznego – suma wysokości zaciągniętego kredytu oraz odsetek należnych bankowi w trakcie całego okresu kredytowania. Pamiętaj, że oprócz pożyczonego kapitału oraz odsetek, których wysokość zależy od marży (a w konsekwencji także od oprocentowania kredytu), koszty kredytu hipotecznego mogą obejmować także różne dodatkowe opłaty okołokredytowe. Najpopularniejszym dodatkowym kosztem kredytu jest prowizja od jego udzielenia, która w zależności od banku wynosi od 1 do 5% pożyczonej od banku kwoty, czasami jednak w ramach promocji bank odstępuje od pobierania tej opłaty. Często istotnym składnikiem kasztów kredytu hipotecznego jest opłata za wycenę nieruchomości przez przedstawiciela banku lub licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego, która zawiera się w przedziale od stu kilkudziesięciu do ponad tysiąca złotych. Kolejną grupą kosztów kredytowych, są opłaty za różne obligatoryjne bądź opcjonalne ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych, ubezpieczenie od utraty pracy i hospitalizacji czy ubezpieczenie na życie. W końcu do kosztów kredytowych należą także ewentualne opłaty ponoszone w trakcie spłaty zadłużenia, takie jak np. prowizja od wcześniejszej spłaty (od 0 do 5% kwoty nadpłaty kredytu), prowizja od przewalutowania kredytu (od 0 do 1,5% kwoty finansowania), prowizja od podwyższenia kwoty kredytu czy opłata za uruchomienie każdej kolejnej transzy kredytu (stosowana często w przypadku kredytów na budowę domu). Informacje o tym, jaki jest koszt wyceny nieruchomości, który bank pobiera określony rodzaj ubezpieczenia czy też jakie są koszty wcześniejszej spłaty kredytu lub jego przewalutowania znajdziesz w naszej porównywarce w odpowiednich zakładkach przedstawiających szczegóły dotyczące poszczególnych opłat wymaganych przy zaciąganiu i spłacie danego kredytu hipotecznego.

Suma odsetek - całkowita kwota odsetek kredytowych należnych bankowi – jest to liczba będąca sumą wartości wszystkich miesięcznych rat odsetkowych (zaprezentowanych w harmonogramie spłaty kredytu), które kredytobiorca winien jest bankowi w całym okresie spłaty kredytu.

Harmonogram spłaty kredytu – szczegółowa tabela prezentująca poszczególne raty kredytu hipotecznego w rozbiciu na kolejne miesiące. W poszczególnych rubrykach znajdują się dane dotyczące kolejnego numeru raty kredytu (miesiąca spłaty kredytu), wysokości całkowitej miesięcznej raty kredytu, wysokości części odsetkowej raty, kwoty stanowiącej część kapitałową raty kredytu a także dotychczas spłaconego kredytu (Spłacony kredyt). Ostatnia rubryka w harmonogramie kredytowym (Pozostałe zadłużenie) przedstawia pozostałą do spłaty kwotę zaciągniętego kredytu. Pamiętaj, że w systemie rat równych w początkowym okresie spłaty kredytu (zwłaszcza przy wysokim poziomie oprocentowania kredytu - np. wysoko oprocentowanego kredytu gotówkowego) raty odsetkowe są relatywnie wysokie (a przez to stosunkowo niskie są poszczególne raty kapitałowe), stąd też wynika początkowo bardzo powolny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia (w miarę postępujących spłat kredytu ta relacja raty odsetkowej do raty kapitałowej będzie się jednak zmieniać na korzyść tej ostatniej). Inaczej jest w przypadku systemu rat malejących - w tym systemie spłat wysokość rat kapitałowych w poszczególnych miesiącach jest identyczna - stąd wynika równomierny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia.

UWAGA! Rzeczywiste obliczenia wysokości rat kredytowych w bankach mogą się nieznacznie różnić od obliczonych przez nasz kalkulator kredytowy. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż banki generując harmonogram spłat kredytu i obliczając należne odsetki uwzględniają faktyczną ilość dni w każdym miesiącu roku (np. 31 dni w styczniu, 28 dni w lutym, 31 dni w marcu, 30 dni w kwietniu, itp). Tymczasem niniejszy kalkulator kredytowy posiada algorytm przyjmujący założenie, iż każdy miesiąc ma 30 dni. Dokładna wysokość poszczególnych rat kapitałowych oraz odsetkowych zależy ponadto od konkretnego miesiąca, w którym kredytobiorca zacznie spłacać kredyt: jeżeli pierwsza rata przypada na luty (28 lub 29 dni w zależności od tego, czy mamy do czynienia z normalnym rokiem czy z tzw. rokiem przestępnym), to wysokość raty może być nieznacznie niższa od wyliczonej przez kalkulator, jeżeli natomiast posiadacz kredytu hipotecznego zaczyna spłacać kredyt w marcu, to rata kredytowa będzie minimalnie wyższa, od wygenerowanej w powyższym kalkulatorze kredytu, z racji występującej w tym miesiącu większej aniżeli w lutym liczby dni.

Przykładowe nominalne oprocentowanie w bankach

W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz przykładowe dane dotyczące oprocentowania kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania lub domu, oferowanego w bankach komercyjnych działających na terenie naszego kraju (dane aktualne na dzień: 10 listopad 2014). Zamieszczone tutaj stawki oprocentowania możesz wykorzystać w formularzu naszego kalkulatora kredytu hipotecznego, jako przykładowe dane. Jeżeli natomiast chcesz dowiedzieć się, ile wynosi oprocentowanie nominalne dla wybranej przez Ciebie kwoty kredytu lub pożyczki, skorzystaj z naszej porównywarki kredytów hipotecznych znajdującej się na samej górze strony. Pamiętaj, że w większości banków oprocentowanie w znaczącym stopniu zależeć będzie od wysokości wkładu własnego, czyli od stosunku pomiędzy kwotą, którą zamierzasz pożyczyć, a wartością nieruchomości (ta relacja określana jest jako LtV - ang. Loan to Value). Stąd, im niższy poziom LtV (albo innymi słowy - im wyższy poziom własnego wkładu finansowego w nabycie nieruchomości), tym niższe jest z reguły oprocentowanie kredytu.

BankParametry kredytu hipotecznegoOprocentowanie nominalne
Alior Bank95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,18%
Alior Bank400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,18%
Bank Pocztowy95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,43%
Bank Pocztowy400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,18%
BGŻ95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=80%
BGŻ400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,03%
BNP Paribas95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=90%
BNP Paribas400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,98%
BOŚ95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,28%
BOŚ400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,78%
BPH95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=80%
BPH400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,73%
BZ WBK95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=90%
BZ WBK400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,67%
Citi Handlowy95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=90%
Citi Handlowy400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,68%
Credit Agricole95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=90%
Credit Agricole400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,67%
Deutsche Bank95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat3,57%
Deutsche Bank400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,27%
Eurobank95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat3,41%
Eurobank400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,55%
Getin Noble Bank95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,45%
Getin Noble Bank400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,35%
ING95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=80%
ING400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,03%
mBank95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,88%
mBank400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,73%
Millennium95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,87%
Millennium400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,87%
Nordea95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,58%
Nordea400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,88%
Pekao SA95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,27%
Pekao SA400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,87%
PKO BP95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,70%
PKO BP400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,92%
Plus Bank95 000 PLN, LTV=95%, 10 lat4,89%
Plus Bank400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat4,68%
Raiffeisen Polbank95 000 PLN, LTV=95%, 10 latMaksymalne LTV=80%
Raiffeisen Polbank400 000 PLN, LTV=80%, 30 lat3,68%

Przykładowe obliczenia kalkulatora kredytowego

Poniższe przykłady przedstawiają wyniki obliczeń kalkulatora kredytowego dla różnych wariantów kredytu hipotecznego oraz pożyczki.

1.Kredyt hipoteczny w złotych (PLN) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 4,00%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 171 869,51 PLN, w tym odsetki - 71 869,51 PLN. Miesięczna rata kredytu o podanych powyżej parametrach - 477,42 PLN

2.Kredyt hipoteczny w euro (EUR) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 3,45%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 160 652,99 PLN, w tym odsetki - 60 652,99 PLN. Miesięczna rata - 446,26 PLN

3.Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 1,10%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 117 451,27 PLN, w tym odsetki - 17 451,27 PLN PLN. Miesięczna rata - 326,25 PLN

4.Pożyczka hipoteczna w złotych na kwotę 50 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 6,50%, okres kredytowania - 10 lat, raty równe) - Całkowity koszt pożyczki hipotecznej - 69 128,79 PLN, w tym odsetki - 19 128,79 PLN PLN. Miesięczna rata pożyczki - 567,74 PLN

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż kalkulator kredytu hipotecznego udostępniony na niniejszej stronie jest uniwersalnym kalkulatorem kredytowym służącym do określania wysokości poszczególnych parametrów kredytowych. Funkcjonuje on więc nie tylko jako kalkulator kredytu mieszkaniowego obliczający ogólne koszty kredytu przeznaczonego na zakup mieszkania lub domu oraz symulujący wysokość spłaty poszczególnych rat kapitałowych i odsetkowych dla kredytu mieszkaniowego. Jego uniwersalny charakter pozwala również przeprowadzać symulację spłat innych rodzajów zobowiązań kredytowych takich jak kredyt refinansowy, pożyczka hipoteczna, kredyt budowlany oraz budowlano-remontowy czy nawet kredyt samochodowy oraz kredyt gotówkowy.

Ponieważ aktualnie niemal 100% wszystkich kredytów pod hipotekę mieszkania czy domu udzielanych jest w złotówkach (od 1 lipca 2014 roku banki mogą udzielać kredytów walutowych jedynie osobom osiągającym dochody w danej walucie), niniejszy kalkulator kredytów zabezpieczonych hipotekę oblicza parametry kredytowe, w tym także wysokość rat przy założeniu, iż chodzi o kredyt w złotych polskich (PLN). Pamiętaj jednak o tym, że wyniki obliczeń kalkulatora kredytowego będą również prawdziwe dla kredytu w euro czy w innych walutach obcych, bowiem jego rezultaty obliczeń podawane są w takiej samej walucie, w jakiej wprowadzono dane do analizy. Innymi słowy, jeżeli będziesz chciał wykorzystać niniejszy kalkulator kredytowy na przykład do obliczeń parametrów kredytu w euro, to wpisanie w rubryce "Wysokość kredytu" określonej kwoty kredytu jako wartości wyrażonej w euro, będzie skutkować tym, że wszystkie wyniki obliczeń niniejszego kalkulatora - miesięczne raty kredytu, raty odsetkowe czy raty kapitałowe - będą podane również jako wartości wyrażone w euro. Podobnie będzie, jeżeli chodzi o finansowanie w funtach brytyjskich czy we frankach szwajcarskich.

Porównaj kredyty hipoteczne

Powyższy kalkulator kredytu hipotecznego służy przede wszystkim do generowania szczegółowego harmonogramu spłaty poszczególnych rat kredytowych oraz obliczania kosztów kredytowych. Jeżeli natomiast chcesz jednocześnie dokonać porównania kredytów hipotecznych dla dwóch różnych wariantów finansowania i zdecydować, który kredyt jest dla Ciebie najlepszy lub najkorzystniejszy, to powinieneś w tym celu użyć kalkulatora finansowego znajdującego się na stronie Porównaj kredyty hipoteczne. Ten kalkulator kredytowy pozwoli Ci na szczegółowe porównanie wybranych ofert hipotecznych pod względem ich kosztów całkowitych, kosztów przyznania i uruchomienia kredytu hipotecznego, jak również pod względem wysokości pierwszej raty kredytowej w zależności od wysokości oprocentowania czy rodzaju rat kredytowych.

Oblicz zdolność kredytową

Kalkulator zdolności kredytowej portalu Kred.pl pozwala obliczyć, ile wynosi Twoja zdolność kredytowa, czyli najwyższa kwota, na jaką możesz uzyskać kredyt hipoteczny - kalkulator ten bierze pod uwagę zmiany w zasadach obliczania zdolności kredytowej obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, a wynikające z wprowadzenia w życie znowelizowanych zapisów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Najistotniejszym elementem tych zmian jest obliczanie zdolności kredytowej przez banki przy założeniu, że klient będzie spłacał zadłużenie względem banku maksymalnie przez 30 lat. Przypomnijmy, że do końca 2013 roku zdolność kredytowa musiała być przez banki obliczana bardziej restrykcyjnie (obowiązywał przepis, iż maksymalny okres kredytowania uwzględniany do obliczania zdolności kredytowej nie może przekroczyć 25 lat).

Ponadto pod formularzem kalkulatora zdolności kredytowej znajdziesz tabelę z porównaniem banków przedstawiającym, ile wynosi zdolność kredytowa w każdym banku oferującym kredyt pod zastaw hipoteczny przy określonej wysokości dochodów kredytobiorcy.